Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

13 Mαΐου. Τιμούμε την μνήμη των Ιβηριτών οσιομαρτύρων που μαρτύρησαν επί πατριάρχου Βέκκου.

"Ηγάπησαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον ήπερ την δόξαν του Θεού"!


Τιμή Αγίου - μίμησις Αγίου!

Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος,για να αποφύγει νέα εκστρατεία των σταυροφόρων εναντίον του Βυζαντίου, θέλησε να εξασφαλίσει την φιλία του πάπα.
Σύμμαχο στην προσπάθειά του είχε τον λατινόφρονα πατριάρχη Ιωάννη Βέκκο, αφού περιόρισε τον ανθενωτικό πατριάρχη Ιωσήφ ο οποίος και εμπόδιζε τα σχέδιά του.
Για να εδραιωθεί η ένωση, εξόρισε, φυλάκισε και βασάνισε με πολλούς τρόπους τους ορθοδόξους ανθενωτικούς.
Πίεζε προς πάσα κατεύθυνση ώστε να πραγματοποιηθεί η πολυπόθητος ένωση, με τίμημα φυσικά την ορθοδοξία.
Κυρίως, όμως, πίεζε τους μοναχούς του Αγίου Όρους να δεχθούν την μνημόνευση του πάπα στη Θεία Λειτουργία.
Αυτοί, έστειλαν στον αυτοκράτορα ένα ομολογιακό κείμενο,όπου επεξηγούσαν γιατί επιβάλλεται η εκκλησιαστική απομάκρυνση απ' τους αιρετικούς,στηριζόμενοι πάνω στα λόγια των πατέρων της εκκλησίας.

Μεταξύ των άλλων έγραφαν:
“Ο γαρ αιρετικόν δεχόμενος, τοις αυτού υπόκειται εγκλήμασι”,
“Ο ακοινωνήτοις κοινωνών, ακοινώνητος εστιν, ως συγχέων τον Κανόνα της εκκλησίας”.
Ο αυτοκράτορας, βλέποντας την θέση τους, έστειλε στον Άθωνα απεσταλμένους του πατριάρχου, ώστε να γίνει συλλείτουργο με τους αγιορείτες και να μνημονευθεί ο πατριάρχης Βέκκος, γεγονός το οποίο θα αποδείκνυε την ταυτόχρονη αποδοχή των λατινικών αποκλίσεων του πατριάρχου.
Υπήρξαν κάποιοι που συλλειτούργησαν από φόβο(ι. μ. Μεγ. Λαύρας, ι. μ. Ξηροποτάμου). Στις ιερές μονές Ιβήρων, Βατοπεδίου, Ζωγράφου και στις Καρυές ομολόγησαν πίστη και θανατώθηκαν 74 μοναχοί.

Η πρό συνοδικής κρίσεως αποτείχιση την αγιορειτών οσιομαρτύρων, επιβεβαιώνει την σωστή τοποθέτηση των σημερινών, ελαχίστων, αγιορειτών που εκδιώχθησαν για το ορθόδοξο φρόνημά τους, αυτές τις μέρες απ' το άγιο Όρος.
Ζητούμε και απ' τους υπόλοιπους να παραμείνουν φύλακες της πίστης μας, τιμώντας τους Ιβηρίτες πατέρες που εορτάζουμε σήμερα, τους Βατοπεδινούς τους Ζωφραφίτες και τους Καρυώτες. Ας αποκτήσουμε την ανδρεία, το αδούλωτο φρόνημά τους  όπως και την κάθετη και απόλυτη θέση τους ως προς την μη εκκλησιαστική κοινωνία, όπλα στον σημερινό αγώνα κατά της αίρεσης του οικουμενισμού.