Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΓΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΔΗ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΣ Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΖΕΙ ΚΑΙ ΦΥΛΆΣΣΕΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΣ