Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Εἰς τὰ ἔσχατα ὁ Σατανᾶς θὰ φορέση μίτρες καὶ ἐγκόλπια!

Ὁ Σατανᾶς θὰ μεταχειρισθεῖ ὅλα τὰ μέσα, γιὰ νὰ διαλύσει τὴν Ἐκκλησία. Θὰ μεταχειρισθεῖ εἰς τοὺς ἔσχατους καιροὺς καὶ ἕνα τελευταῖο ὅπλο. Θὰ ντύσει παπάδες καὶ δεσποτάδες πρόσωπα τῆς ἐξουσίας του, θὰ τοὺς φορέσει ἐγκόλπια καὶ θὰ τοὺς δώσει πατερίτσες. Καὶ διὰ μέσου αὐτῶν τῶν ἀρχιερέων θὰ διαλύσει τὴν Ἐκκλησία”.
 

ΕΛΕΓΕ ὁ φωτισμένος καὶ διορατικὸς μακαριστὸς Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐ­γουστῖνος Καντιώτης: «Αὐ­τὸ θὰ εἶναι τὸ τελευταῖο ὅπλο τοῦ διαβόλου. Ὁ Χριστόφορος Καλύβας, ἕνας ἐπιστήθιος φίλος μου, σπου­δαία φυσιογνωμία, ἱστορικὴ φυσιογνωμία, μοῦ ἔλεγε πρὸ ἐτῶν ποὺ συζητούσαμε: “Αὐγουστῖνε, δὲν κατάλαβες τί θὰ γίνει;

 Ὁ Σατανᾶς θὰ μεταχειρισθεῖ ὅλα τὰ μέσα, γιὰ νὰ διαλύσει τὴν Ἐκκλησία. Θὰ μεταχειρισθεῖ εἰς τοὺς ἔσχατους καιροὺς καὶ ἕνα τελευταῖο ὅπλο. Θὰ ντύσει παπάδες καὶ δεσποτάδες πρόσωπα τῆς ἐξουσίας του, θὰ τοὺς φορέσει ἐγκόλπια καὶ θὰ τοὺς δώσει πατερίτσες. Καὶ διὰ μέσου αὐτῶν τῶν ἀρχιερέων θὰ διαλύσει τὴν Ἐκκλησία”. 

Ὁ Σατανᾶς θὰ ἐμφανισθεῖ μὲ ράσα, μὲ ἄμφια, μὲ πατερίτσες καὶ μπαστοῦνες! Ὁ Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἶχε ἀναφέρει ὅτι οἱ “ὀρθόδοξοι” κληρικοὶ θὰ εἶναι τὸ τελευταῖο ὅπλο τοῦ Σατανᾶ στὰ ἔσχατα χρόνια! (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Αὐτὴ ἡ φοβερὴ πρόρρηση τοῦ μακαριστοῦ ὁμολογητῆ Ἱεράρχη, ἔρχεται νὰ «δέσει» μὲ τὴν ἐξ ἴσου τρομερὴ διαπίστωση τοῦ μακαριστοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη: «Στὶς ἡμέρες μας ὁ διάβολος πάει διακοπές, ἀφοῦ τὸ ἔργο του τὸ κάνουν οἱ ἐπίσκοποι»!