Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Ο Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης για τις συμπροσευχές και το Βάπτισμα των ετεροδόξωνΔιηγείται ο Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης:
 
Κάποτε επισκέφθηκε το Μοναστήρι μας ένας Προτεστάντης πάστορας. 
 
Όταν με ενημέρωσαν ότι αυτός ο κύριος είναι ιερέας των Προτεσταντών, τον πλησιάσαμε και τον ξεναγήσαμε στο Μοναστήρι μας. Μετά, είπα να ετοιμάσουν για τον άνθρωπο φαγητό...
Εγώ δεν κάθησα μαζί του στο τραπέζι, αλλά αποσύρθηκα στο κελί μου. 
 Διότι αυτό απαιτεί η τάξις.
 Οι Πατέρες απαγορεύουν τη συμπροσευχή που προηγείται της κοινής τραπέζης...
Σε άλλη περίπτωση επισκέφθηκαν το Μοναστήρι δύο αγιορείτες ιερομόναχοι και μια ηλικιωμένη κυρία Καθολική, ρωσικής καταγωγής, που είχε αποφασίσει να γίνει Ορθόδοξη.
Όταν στο Γέροντα αναφέρθηκε ότι, κατόπιν αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου, στα άτομα αυτά είναι αρκετό το μυστήριο του Χρίσματος, χωρίς το Βάπτισμα, ο Γέροντας είπε:
Δεν γνωρίζω τι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι το Ευαγγέλιο λέει: «ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται». 
Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται κανονικά το μυστήριο του Βαπτίσματος και του Χρίσματος. Και σε ένα τρίτο περιστατικό ενός Καθολικού, που θέλησε να βαπτισθεί, αφού ο Γέροντας τον προέτρεψε να επισκεφθεί τον επίσκοπο της περιοχής του, απ’ όπου επέστρεψε με τη σύσταση ότι δεν χρειάζεται βάπτισμα άλλα μόνο χρίσμα...
Χωρίς να σχολιάσει την παραπάνω αντιμετώπιση, έφερε μία μεγάλη κολυμβήθρα στο Μοναστήρι και, βοηθούμενος από ένα αρχιμανδρίτη, πνευματικό του τέκνο, βάπτισε κανονικά τον εν λόγω άνθρωπο στο παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπη.
Πηγή: Απόσπασμα από το νέο βιβλίο του Αρχιμ. Ιωάννη Κωστώφ «ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, όχι να εκτρέφουμε, αλλά να εκτρέπουμε την αίρεσι», σελ. 55-56 - ΠΗΓΗ

Εξόδιος ακολουθία με περιοριστικούς όρους!

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀγωνιστῆ θεολόγου, ἱεροκήρυκα καὶ ἱεραποστόλου Νικολάου Σωτηρόπουλου, τελέστηκε σήμερα Παρασκευὴ 29 Αὐγούστου 2014,  μετὰ τὶς 5 μ.μ. στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων Θεοτόκου Μυρτιᾶς Τριχωνίδος (Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας).
Πολὺς κόσμος καὶ κυρίως πολλοὶ ἱερεῖς καὶ μοναχὲς παρέστησαν, ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, μὴ ὑπολογίζοντας τὸν παράνομο καὶ ἀντικανονικὸ ἀφορισμὸ τοῦ πατρ. Βαρθολομαίου.
Ἐκεῖνοι πού, ἄλλη μιὰ φορά, ἀπέδειξαν ὅτι τρέμουν τὸν Οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη, ἦσαν οἱ δεκάδες Μητροπολίτες ποὺ δὲν τόλμησαν νὰ παραστοῦν στὴν κηδεία, ἀλλὰ καὶ οἱ τέσσερις Μητροπολῖτες ποὺ παρέστησαν μέν, ἀλλὰ ὑπήκουσαν στὴν«μεγαλόκαρδη» Ἐντολή τοῦ αἱρεσιάρχη:
Νὰ τελέσει τὴν ἀκολουθία ΜΟΝΟ ἕνας ἱερέας καὶ νὰ ἀκουστεῖ ΜΟΝΟ ἕνας ἐπικήδειος!!!
Οἱ Μητροπολῖτες ποὺ ἦσαν παρόντες εἶναι οἱ ἑξῆς: Ὁ Αἰτωλίας Κοσμᾶς, ὁ Γόρτυνος Ἱερεμίας, ὁ Κονίτσης Ἀνδρέας καὶ ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ.
Τὴν ἀκολουθία τέλεσε ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Δανιὴλ Ἀεράκης, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε καὶ τὸν ἐπικήδειο λόγο.
http://paterikiparadosi.blogspot.gr/

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Έκοιμήθη ο θεολόγος Νικόλαος ΣωτηρόπουλοςΌ θεολόγος καί σπουδαίος ερμηνευτής των Γραφών Νικόλαος Σωτηρό­πουλος έκοιμήθη έν Κυρίω τίς πρωινές ώρες της 28ης Αύγουστου.
Θεωρείται πρυτανις τών θεολόγων. Καί είναι. Ούδείς άλλος άγάπησε τόν Θεό Λόγο καί τό θείο λόγο του Θεού λόγου, όσο ό μεταστάς. Εξέδωσε τέσσερις όγκώδεις τόμου μέ «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής». Μετέφρασε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Ύπομνημάτισε τό κατά Ματθαίον, τό κατά Ίωάννην καί τίς Πράξεις τών 'Αποστόλων.

Κήρυξε μέ ίερό ζήλο καί άγιο πάθος τήν 'Αλήθεια της Εκκλησίας.
"Αν ό Πρόδρομος καί Βαπτιστής Ιωάννης κάλυψε τή Μεσιακή άνάγκη τών άνθρώπων της εποχης του καί έδειξε τόν Ίησού λέγοντας, «"Ιδε ό 'Αμνός του Θεού, ό αίρων τήν άμαρτίαν του κόσμου», ό έργάτης του Εύαγγελίου, ό μακαριστός πλέον Νικόλαος Σωτηρόπουλος έδωσε τή μαρτυρία του γιά τήν άνάγκη του συγ­χρόνου κόσμου.
O σύγχρονος κοσμος μιά κυρίως έχει άνάγκη, νά πληροφορηθη τι είναι ο 'Ιησούς Χριστός. Καί ό Νικόλαος Σωτηρόπουλος μέ άκαταμάχητα έπιχειρήματα έδειξε καί άπέδειξε:
—Ίδε ο Ίησσΰς ο Γιαχβέ!
Τό βιβλίο του «'Ιησούς Γιαχβέ» άποτελεί συλλογή πλυθους Γραφικών χωρίων, που φανερώνουν τή Θεότητα του Χριστού.
Ύπηρξε πνευματικό άνάστημα του Μητρ. Φλωρίνης Αύγουστίνου (Καντιώτου) καί ιδρυτικό μέλος της 'Αδελφότητας «Σταυρός». Χρημάτισε δέ καί συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού της «Πειραϊκης 'Εκκλησίας».
Ή έξόδιος άκολουθία ώρίσθηκε γιά τίς 5 μ.μ. της 29ης Αύγουστου στήν ί. Μονή Μυρτιάς, στό Θέρμο -'Αγρινίου.

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ο Κύριος ας τον συγχωρήσει κι ας τον
καλέσει κοντά του.
Νομίζω ότι ήταν άξιο τέκνο του
Κυρίου μας.
28 Αυγούστου 2014 - 8:48 π.μ.
Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Σαν σήμερα, 28 Αυγούστου 2010, εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης. Σήμερα, 28 Αυγούστου 2014, τέσσερα χρόνια μετά, εκοιμήθη και ο Πρύτανης των Ελλήνων Θεολόγων, ο μέγας Ομολογητής της Πίστεως, το πιστότερο και γνησιότερο πνευματικοπαίδι του π. Αυγουστίνου, ο αγωνιστής Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Για να καταδειχθεί σε μερικούς και μερικές πόσο στενά συνυφασμένη ήταν η μοίρα και πόσο παράλληλος ο βίος των δύο ανδρών.
28 Αυγούστου 2014 - 8:57 π.μ.
Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Επιπροσθέτως αξίζει να υπομνησθεί ότι την αυτή ημερομηνία (27 Αυγούστου), προ τεσσάρων ετών, εκοιμήθη εν Κυρίω και ο πνευματικός πατέρας του αειμνήστου Νικολάου Σωτηρόπουλου και εμπνεύσας στον αοίδιμο το ιδεώδες της ιεραποστολής, μακαριστός Φλωρίνης Αυγουστίνος, ο και ιδρυτής της εκλεκτής ιεραποστολικής αδελφότητος ΣΤΑΥΡΟΣ που τόσα προσέφερε και προσφέρει στον αμπελώνα του Κυρίου. Λ.Ν.
28 Αυγούστου 2014 - 9:01 π.μ.
Ανώνυμος Ο/Η Ιωάννης Ν. Μαρκάς είπε...
Προσέξατε κάτι;
Ο κυρός Σωτηρόπουλος εκοιμήθη την ίδια μέρα (28/08), όπως ακριβώς πρίν απο 4 έτη όταν και εκοιμήθη ο πνευματικός του πατέρας, ο Άγιος Φλωρίνης Αυγουστίνος.
Ο Νίκος Σωτηρόπουλος υπήρξε αναμφισβήτητα ο καλύτερος μαθητής και συνεχιστής του θεολογικού έργου του παππού.
Και ο Πανάγαθος Θεός τον πήρε στον Ουρανό την ίδια μέρα με τον Άγιο Γέροντα του!
Σημειολογικά δέ να αναφέρουμε πως στις 28 Αυγούστου του 430 εκοιμήθη ο Ιερός Αυγουστίνος και πως στις 28 Αυγούστου, με το παλαιό, εορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου!

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΝΙΚΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΕ!
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!
28 Αυγούστου 2014 - 9:17 π.μ.
Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Πόση λάσπη έφαγε αυτός ο άνθρωπος! Μέχρι και "παράσιτο" τον αποκάλεσε κάποιος τελευταία! Ποιον, το Σωτηρόπουλο!
28 Αυγούστου 2014 - 9:33 π.μ.
Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Στου παλληκαριου τον ταφο ,δοξολογια Θεου.
Στου ομολογητη τον ταφο αγγελοι παρστσνται μεθ ολης της Ορθοδοξιας.
28 Αυγούστου 2014 - 9:35 π.μ.
Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Η λάσπη που εκτόξευσε αυτός ο κύριος επιστρέφει πάνω του!
28 Αυγούστου 2014 - 9:50 π.μ.
Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Η στρατευομένη εκκλησία χάνει ένα άξιο τέκνο της καί η θριαμβεύουσα τό κερδίζει! θλιβόμεθα για τό πρώτο καί μας παρηγορεί τό δεύτερο! Αιωνία σου η μνήμη σεβαστέ μας Νικόλαε Σωτηρόπουλε πρέσβευε για την χειμαζόμενη εκκλησία καί πατρίδα που αγάπησες ! Είθε ο Θεός νά αφήνει στόν αμπελώνα του αντικαταστάτες αυτών που φεύγουν
΄΄Ωραίος κάλλει΄΄
28 Αυγούστου 2014 - 10:19 π.μ.
Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Αιωνια η μνημη του εξαιρετου αυτου ανθρωπου και θεολογου,με το εξαιρετικο χριστιανικο ηθος μας εδινε παραδειγμα.ΠΟΛΥ ΛΥΠΗ ΕΦΕΡΕ Ο ΧΑΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΛΑΟ.ΚΡΙΜΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΑΤΟΣ.Αγωνιστηκε με σθενος μεχρι τελευταιας εναντιον του Οικουμενισμου.Ο θεος να τον αναπαυσει.Ποσους θανατους εχουμε δει εδω και καιρο ανθρωπων του Θεου απο αυτο το ιστιολογιο.Ο θανατος σκαει διπλα μας ...ειναι αναγκη να ελθουμε σε μετανοια ολοι.-
28 Αυγούστου 2014 - 10:20 π.μ.
Blogger Ο/Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ είπε...
ΕΙΘΕ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ [ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ!]....
ΕΣΒΗΣΕ, ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΜΙΑ ΙΕΡΟΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΦΙΔΑ.
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ
ΑΣ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΤΥΧΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ.
28 Αυγούστου 2014 - 3:16 μ.μ.
Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Αυτο που λεγεις λασπη ειναι ατοφια η θεολιγια των θεοφορων Πατερων της Ορθοδοξιας.

Οτι ευθαρως ομολιγησεν ο ευλογημενος αυτος ανθρωπος ενωπιον των αποστατων ειναι η πιστις των Πατερων. Ισως ως ανθρωπος να εσφαλε σε κατι.Ισως. Αλλα οταν κατακεραυνωσε την πλανη ,και αφωρισθηκε προς προασπησι της αποστασιας,Χριστον ομολογουσε και την αγιαν πιστιν του

28 Αυγούστου 2014 - 4:17 μ.μ.2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!
Ανώνυμος είπε...
Αιωνία η μνήμη του! Είθε να πρεσβεύει από εκεί ψηλά για εμάς, όπως εργάσθηκε σ' αυτόν
τον κόσμο για τη σωτηρία μας και τη δόξα του Κυρίου ημών.
ΕΤΕΡΟΝ ΣΧΟΛΙΟΝ 

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ!

 ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ!

Του Παναγιώτη Τελεβάντου


Με συναισθήματα βαθείας θλίψης πληροφορήθηκα ότι κοιμήθηκε εν Κυρίω ο δούλος του Θεού Νικόλαος Σωτηρόπουλος.

Η αδικία και η μικρότητα επέτρεψαν να κοιμηθεί ενώ ο αφορισμός του από τη Μείζονα Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως ουδέποτε ήρθη επισήμως, αν και πολλοί Μητροπολίτες στην Ελλάδα και αλλού του επέτρεπαν να κοινωνά και τον προσκαλούσαν να κάνει ομιλίες. Η κηδεία του άλλωστε θα τελεστεί σε ορθόδοξο μοναστήρι από τον Σεβ. Ακαρνανίας Κοσμά και με τη συμμετοχή άλλων Μητροπολιτών (Πειραιώς, Γόρτυνος κτλ.). Αρα ο αφορισμός του έχει αναιρεθεί στην πράξη.

Αυτός είναι κόσμος της φθοράς και του θανάτου που ζούμε.

Οπως όλα δείχνουν ο λυκοποιμένας της Αυστραλίας και συνθηκολόγος της προδοτικής για την Ορθοδοξία συμφωνίας του Μπαλαμάντ Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός (Χαρκιανάκις) θα πεθάνει αρχιερέας -και πιθανότατα εν ενεργεία Αρχιερέας-, ενώ ο δούλος του Θεού Νικόλαος Σωτηρόπουλος κοιμήθηκε αφορισμένος.

Για την ψυχή του ακάματου εργάτη του Ευαγγελίου που "εδούλευσεν το Ευαγγέλιον" ανιδιοτελώς για δεκαετίες ως ιεροκήρυκας, ως αντιαιρετικός και δη ως αντιοικουμενιστής θεολόγος και ως συντάκτης περισπούδαστων θεολογικών βιβλίων και άρθρων, ευχόμαστε διακαώς προς τον Κύριο:

“Εν σκηναῖς δικαίων τάξαι, 
ἐν κόλποις Ἀβραάμ ἀναπαύσαι, 
καὶ μετὰ Αγίων και δικαίων συναριθμήσαι, 
ἡμᾶς δὲ ἐλεήσαι ὡς ἀγαθός καὶ φιλάνθρωπος.”

Ευτύχησα να γνωρίσω τον μ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο πριν πολλές δεκαετίες στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαλεβή -το 1976 αν θυμούμαι καλά-, όταν ως υπεύθυνος του ΧΙΝ “Ο Παντοκράτωρ” είχα μεταβεί στη Μονή για προσκύνημα με ομάδα νέων του Ιδρύματος. Ηταν τόσον ευγενής και πρόθυμος να επαινέσει ότι καλόν νόμιζε ότι έβλεπε. Μνησθείη Κύριος ο Θεός των αγώνων, της ευγενείας και της αγάπης του προς την Εκκλησία του Χριστού.

Οι ομιλίες του πολλές φορές ήταν διατυπωμένες σε πολύ οξύ τόνο, αλλά η συναστροφή μαζί του σε έπειθε ότι ήταν άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων. Ως άνθρωπος και ως θεολόγος έπεσε σε σφάλματα, αλλά όσο κακοπροαίρετος και εμπαθής και αν είσαι, οφείλεις να αναγνωρίσεις ότι σίγουρα δεν του άξιζε να πεθάνει αφορισμένος προπαντός αφού λυκοποιμένες σαν τον Αυστραλίας Στυλιανό και τον Μεσσηνίας κ. Σαββάτο δεν έχουν καν καθαιρεθεί για το πλήθος των ανομιών και των κακοδοξιών τους.

“Προσδοκούμεν ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος” όταν θα έλθει ο Κύριος για να κρίνει “ζώντας και νεκρούς ου της Βασιλείας Του ουκ έσται τέλος”. Τότε θα γίνει ο οριστικός αφορισμός των αδίκων από των δικαίων.

Αγαθή και ανιδιοτελής ψυχή ο μεταστάς, δόκιμος θεολόγος, παραγογικότατος συγγραφέας και ακαταπόνητος εργάτης του Ευαγγελίου.

Την ώρα που στην Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος στη Φλώρινα τελούνταν αγρυπνία για τα 4 χρόνια από την αναχώρηση του Γέροντος αγωνιστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, αναχώρησε από τη ζωή και ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πνευματικό παιδί του Γέροντος.

 ΤΥΧΑΙΟ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΩΡΑ 

 

ΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ;

 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΤην ώρα που στην Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος στη Φλώρινα τελούνταν αγρυπνία για τα 4 χρόνια από την αναχώρηση του Γέροντος αγωνιστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, αναχώρησε από τη ζωή και ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πνευματικό παιδί του Γέροντος.

  Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί  την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014,  και ώρα 5 μ.μ. 


στην Ιερά Μονή Εισοδίων Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος της Μητροπόλεως Αιτωλίας


και Ακαρνανίας, κατόπιν επιθυμίας του.


 

 

ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ


ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Το καλοκαίρι του 1968 ως μαθήτρια του Γυμνασίου επισκέφτηκα το πατρικό του σπίτι, στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου. Ζούσε ο αείμνηστος πατέρας του, άνθρωπος απλός με βαθεια πίστη. Έκανε, όπως μας είπε ο π. Αυγουστίνος, εγχείρηση καταράκτη στα 100 του χρόνια, για να μπορεί να διαβάζει την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.Φιλοξενήθηκα στο σπίτι τους από τις αδελφές του για αρκετό καιρό. Στο  διάστημα αυτό, ήρθε για λίγες ημέρες ο κ. Νίκος. Θαύμασα τον μεγάλο σεβασμό που του είχαν και οι τρείς αδελφές. Μία εξ αυτόν η Φωτεινή, με την οποία συνδέομουν ιδιαιτέρως, μου διηγήθηκε κάτι, που τις έκανε να μη ξαναλείψουν την ΚΥΡΙΑΚΉ από την Θεία Λειτουργία.

  • Χτύπησε η καμπάνα και ο αδελφός τους ο Νίκος πήγε νωρίς στην εκκλησία, οι δύο αδελφές που βρίσκονταν στο σπίτι, θα πήγαιναν αργότερα, αλλά τελικά δεν πήγαν. Σκέφτηκαν, αφού σπάνια έρχεται ο αδελφός τους στο σπίτι, να καθαρίσουν τα φασουλάκια και να τα μαγειρέψουν με το κρέας, για να είναι νωρίς έτοιμο το φαγητό.
  •  
  •  
  • Όταν ετοιμαζόταν να σερβίρουν το φαγητό, τις ρώτησε· Πότε μαγειρέψατε; Δεν πήγατε στην εκκλησία; Προσπάθησαν να δικαιολογηθούν. Τα φασολάκια έπρεπε να τα καθαρίσουμε, το κρέας για να το μαγειρέψουμε χρειαζόταν χρόνος και δεν προλαβαίναμε. Δηλαδή, δεν πήγατε και οι δύο στην Θεια λειτουργία για να κάνετε αυτό το φαγητό; Ρωτά με απορία και άγιο θυμό. Παίρνει την κατσαρόλα με το μαγειρεμένο φαγητό και το πετάει έξω και τις λέει; Κάντε τώρα μια μακαρονάδα για να φάμε.


4219881
απο το ιστολογιο Αυγουστινος Καντιωτης

ANAXΩΡΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΝΤΩΣ, ΦΤΩΧΥΝΕ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ με την ΦΥΓΗ στους ΟΥΡΑΝΟΥΣ του Χαλκεντερου Θεολογου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ. Δειτε γυρω σας με ποιους μειναμε....Με Ασημαντοτητες και με Ουδαμινοτητες...Ιλεως γενου ημιν Κυριε....Λυπησου την Εκκλησια Σου Κυριε....
Πειραιώς Σεραφείμ για Νικ. Σωτηρόπουλο: Σύγχρονος Άγιος (ΒΙΝΤΕΟ)

"Σύγχρονο Άγιο" και "μεγάλο άνδρα της πίστεως"χαρακτήρισε σε προσφωνησή του τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφειμ στις 28 Μαρτιου 2012.

Ακούστε τι είπε:
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ  ΤΟΝ  ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, ΟΙ ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΡΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ

Mόλις ἐπληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ ἄριστος μαθητὴς τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Θεολόγος καὶ ἀκαταμάχητος ἀγωνιστὴς Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἐκοιμήθη σήμερα 28 Αὐγούστου, τὴν ἰδία ἡμέρα, ὅπως ὁ Γέροντάς του. 
  Ὡς γνωστόν, ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος, γιὰ τοὺς ἀνιδιοτελεῖς πολυτιμότατους ἀγῶνες του ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος, ἀφορίσθη ἀπὸ φίλους τοῦ περιβόητου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ, τὴν ἀποκαλουμένη μείζονα καὶ ὑπερτελῆ Σύνοδο, πρᾶγμα ἄκρως ἀντιορθόδοξο καὶ σατανικό.  
Χωρὶς κἂν νὰ τὸν γνωρίζουν καὶ νὰ δύνανται νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν σὲ φωτογραφία μεταξὺ μερικῶν ἀνθρώπων, χωρὶς κἂν κλητήριο θέσπισμα, χωρὶς ἀπολογία, τὸν ἀφόρησαν ἀδίκως καὶ παρανόμως, διότι ὁ ἀείμνηστος Σωτηρόπουλος ἦταν μέλος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν τὸν λόγον. 
Δὲν τοῦ ἐκοινοποίησαν τὴν καταδίκη του, ἀλλὰ ἐπληροφορήθη ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. ὅτι ἀφορίσθηκε ...

Αὐτά, ποὺ ἔγραψε ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας εἶναι ἐλάχιστα ἀπ᾿ ὅτι ἔπρεπε νὰ γράψῃ...
Μέχρι καὶ σήμερα δὲν θέλησαν 20 Ἱερὲς Σύνοδοι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ τὸν δικαιώσουν, παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ περισσότεροι Συνοδικοὶ δὲν ἐπίστευσαν στὸν ἄδικο καὶ παράνομο αὐτὸ ἀφορισμό, τὸν μεταλάμβαναν καὶ τοῦ ἀνέθεταν νὰ ὁμιλῇ στὶς Ἐνορίες τῶν Μητροπόλεών τους.
Στὴν προκειμένη περίπτωσι ἐφαρμόζεται ὁ ἀληθὴς καὶ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεανθρώπου :

Α. «μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.» (Λουκ. 6, 22).

Β. «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. 16, 33)

Γ. «...εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν...» (Ἰωάν. 15, 20) καὶ

Δ. «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22).
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ ἀδελφὸς Νικόλαος εὑρισκόμενος στὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία νὰ εὔχεται καὶ νὰ προσεύχεται ὁ Θεὸς νὰ συγχωρέσῃ ὅλους αὐτούς, ποὺ διέπραξαν αὐτὸ τὸ εἰδεχθέστατο ἀνοσιούργημα.  
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου ἀδελφοῦ Νικολάου θὰ λάβῃ χώρα τὴν 29.8.2014 καὶ ὥρα 17.00 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων Θεοτόκου Μυρτιᾶς Αἰτωλοακαρνανίας.

Λεωφορεῖο θὰ ἐκινήσῃ ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ζωοδόχου Πηγῆς 44 - Ἀθήνα στὶς 12 τὸ μεσημέρι τῆς 29.8.2014.

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου καὶ ἀκαταμάχητου ἀγωνιστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου.

TON KAΛΕΣΕ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ Ο ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ


"Θελω να ζησω για να πολεμησω την Καταχθονια Παναιρεσι του Οικουμενισμου", 
ειπε στον ιστολογο της Αποτειχισης πριν απο λιγες μερες.

Κατώδυνοι την ψυχήν κατέστημεν κοινωνοί της θλιβερής πληροφορίας επί τη βάσει της οποίας ο γνωστός ανά το πανελλήνιο και όχι μόνο, ομολογητής θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ο εκλεκτός επιστήμων, ο ακαταπόνητος κήρυκας του Θείου λόγου, ο άνθρωπος που θυσίασε πανεπιστημιακή καριέρα προκειμένου να στρατευθεί στην ευλογημένη στρατεία της ιεραποστολής,ο μέγιστος αντιαιρετικός θεολόγος, ο φόβος και τρόμος των αντίχριστων χιλιαστών, εκοιμήθη εν Κυρίω! 

Ο μεταστάς ωφέλησε πνευματικά τόσο με τα κηρύγματά του όσο και με το απαράμιλλο συγγραφικό του έργο χιλιάδες ψυχών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ιδιαίτερα οι απόδημοι Έλληνες χάρη στα εμπνευσμένα και μαχητικά του κηρύγματα προφυλάχθηκαν και προφυλάσσονται απ τη λύμη των διαφόρων αιρέσεων μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχουν ο οικουμενισμός, παπισμός, προτεσταντισμός κ.ο.κ. 


Ειδικώς εναντίον του επαράτου και παναιρετικού οικουμενισμού επανειλημμένως κινήθηκε η γραφίδα του αειμνήστου στηλιτεύοντας κατά χρέος τα οικουμενιστικά εγκλήματα και τους αυτουργούς τους. 


Δυστυχώς προ 21 ετών, φθόνω του αρχεκάκου όφεως, όλως αντικανονικώς επεβλήθη σε βάρος του αειμνήστου από μία άγνωστη στο ιεροκανονικό δίκαιο "μείζονα και υπερτελή" σύνοδο ένας δήθεν αφορισμό σε βάρος του που ναι μεν ουδόλως κέκτηται ιεροκανοκική ισχύ πλην όμως υποβαθμίζει το κύρος της διοικούσας Εκκλησίας και των εμπνευστών, επιβαλλόντων και υποστηρικτών αυτού.Η κοίμηση του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου σηματοδοτεί εξ αντικειμένου ένα δυσαναπλήρωτο κενό για την Ελλαδική Εκκλησία σε μια εποχή κατά την οποία ο οικουμενισμός και η εκκοσμίκευση λυμαίνονται τον εκκλησιαστικό βίο και ο ελληνικός λαός τυγχάνει σε μεγάλο ποσοστό ουσιαστικώς αποίμαντος, έρμαιο των αιρέσεων και του συγκρητισμού. 

Είθε ο Κύριος του Αμπελώνος να αναδείξει και άλλους ιεραποστόλους εμπνεομένους απ το ιεραποστολικό ιδεώδες του μακαριστού. 


Γιατί πριν απ όλα και πάνω απ όλα ο αοίδιμος Νικόλαος Σωτηρόπουλος υπήρξε ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ! 

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ! 

ιατρος Λυκουργος Νανης

ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩ Ο MAXHTΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΕΧΟΥΣΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

                                      Η ψυχή αυτού 

 
εν αγαθοίς αυλισθήσεται

 

Εκοιμήθη εν Κυρίω σήμερα Πέμπτη 28/8/2014, ο ασυμβίβαστος ομολογητής της πίστεως, ο αγωνιστικότατος φωτισμένος θεολόγος, ο χαρισματικός αχρήματος φιλόλογος, ο ταπεινός ιεροκήρυξ του θείου λόγου, ο μεγαλύτερος αντιαιρετικός & αγιογραφικός σύγχρονος θεολόγος της Ορθοδοξίας μας,  ο κοσμαγάπητος Ναυπάκτιος Νικόλαος Σωτηρόπουλος.Γεννήθηκε στο Παλαιοχωράκι Ναυπακτίας στις 15 Απριλίου 1934. Γιος υπερπολύτεκνης οικογένειας, του Ιωάννη Σωτηρόπουλου και της Πολυτίμης το γένος Λουκοπούλου. Είχε τέσσαρες αδελφές και ένα αδελφό, την Ουρανία, την Φωτεινή, Την Γεωργία, τον Χρήστο και την Βασιλική.


Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο του τόπου του και το Γυμνάσιο Ναυπάκτου.  Τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου πολέμου και της κατοχής φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε τα πτυχία του Καθηγητή Θεολογίας και Καθηγητή Φιλολογίας, με άριστα. Από τα παιδικά του χρόνια γέμισε την ψυχή του με Χριστό και Εκκλησία και αφιερώθηκε «ψυχή τε και σώματι» στην εκκλησία και το θείο λόγο.


Η θεία χάρις τον κατήυθυνε στους κόλπους του γίγαντα της Ορθοδοξίας, τον σύγχρονο φωτισμένο επίσκοπο Φλωρίνης μακαριστό π. Αυγουστίνο Καντιώτη και έγινε ο αγαπημένος του μαθητής και πνευματικό του παιδί. Από τον πνευματικό του πατέρα πήρε τα χνάρια του, την μαχητικότητά του, την ομολογητική του διάθεση, το ασυμβίβαστο του αληθινού λόγου, την Ιώβεια υπομονή, μεγάλη ευγένεια, και καλοσύνη και επιείκεια προς τους πολλούς  εχθρούς του,  την θεία ζέση και την αφιλοχρηματία. 

Εγκρατής σε όλη του τη ζωή, άγαμος και ολιγαρκής, δεν έγινε μισθωτός, δεν απέκτησε περιουσία, ούτε άφησε υλικό πλούτο, μόνο πνευματικό και μάλιστα εις υπερθετικόν βαθμόν.  Πολυγραφότατος και εκ των λαμπρότερων κηρύκων του θείου λόγου, συγκινούσε τα πλήθη των πιστών με τον απλό του και κατανοητό λόγο.

Από τις δεκάδες μικρά και μεγάλα σε όγκο βιβλία του, ξεχωρίζω την ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, την θεολογική ανάπτυξη του ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, την θεολογική ανάπτυξη του ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, 4 τόμους ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, το ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ και δεκάδες άλλα! 


Διηύθυνε για πολλά χρόνια την Ορθόδοξη φιλανθρωπική ιεραποστολική χριστιανική Αδελφότητα Ο ΣΤΑΥΡΟΣ,  όλα δε τα έσοδα από την διάθεση των βιβλίων του τα χορηγούσε σε αυτή. Διέμεινε τα περισσότερα χρόνια στην Αθήνα, πλην των 4 τελευταίων που δοκιμάστηκε η υγεία του που διέμεινε στην Πάτρα στις αδελφές του.

Περιόδευσε κηρύττων στον απανταχού Ελληνισμό, σε Ευρώπη, Αμερική Καναδά, Αυστραλία. Ηταν δε ο εμπνευστής και αθόρυβος πρωτεργάτης της ανέγερσης του Ιερού Ναού του Αγίου Μήλου Αγιάς Πατρών. Τον τίμησαν και τον βράβευσαν ο Δήμος Ναυπάκτου, ο Δήμος Βραχνεϊκων, ο δήμος Θέρμου και δεκάδες σύλλογοι και οργανώσεις.
 


Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλή  την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014,  και ώρα 5 μ.μ.  στην Ιερά Μονή Εισοδίων Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κατόπιν επιθυμίας του που εκφράστηκε εν ζωή, παρουσία των επισκόπων Αιτωλίας & Ακαρνανίας, Πειραιώς, Γόρτυνος κ.α. Ας  έχουμε την ευχή του.


Η ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΩΞΗ [ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ]

Δυστυχώς ο προκοιμηθείς σεπτός μακαριστός αδελφός μας, το 1993 υπέστη τον σκληρότερο πνευματικό διωγμό από την λεγόμενη ΜΕΙΖΟΝΑ & ΥΠΕΡΤΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με την τιμωρία του αφορισμού. Ξέρετε τον λόγο; 

 

Διότι στν Aστραλία το 1988, ο πυρινος κήρυξ του θείου λόγου, λεγξε τν τότε ανεκδιήγητο ρχιεπίσκοπο Aστραλίας Στυλιανό, πειδ τ Xριστούγεννα το 1988 μ γραπτ γκύκλιο κήρυγμα, τ ποο διάβασαν οπαπδες στος ναος κα δημοσίευσε στ περιοδικ τςρχιεπισκοπς του, κήρυξε, τι  Xριστς ταν τελς καμαρτωλός! Σ ραδιοφωνικ δ μιλία του επεν, τι Xριστς ταν πως τν παρουσιάζει  Kαζαντζάκης στβιβλίο του « τελευταος πειρασμός», ρωμένος δηλαδτς Mαγδαληνς! Kατόπιν δ κήρυξε κα τι  Xριστς ενε κατώτερος π τν Πατέρα,  γία Γραφ ενε μεγάλο παραμύθι κα λλα!


Ετσι ντ ν καθαιρεθ  ρχιεπίσκοπος Aστραλίας,φωρίσθηκε  Σωτηρόπουλος. Kα αφορίσθηκε χωρςπαγγελία συγκεκριμένης κατηγορίας κα χωρις κλση σπολογία. φορισμς δικος κα κυρος κα πιστρέφων στ κεφάλια τν φορισάντων, διότι δν μετανόησαν καδν ζήτησαν συγχώρησι π τ Θεό, το ποίου παρέβησαν τ θέλημα· π τν πιστ λαό, τν ποο σκανδάλισαν· κα π τν μακαριστό εργάτη του Ευαγγελίου, τν ποο καταφώρως δίκησαν μ τμεγίστη τν δικιν.

Μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες του αφορισμού του εδώ: