Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Λόγος στά Χριστούγεννα . Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος .


Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Κυρίου Ἡμῶν ‘Ιησοῦ Χριστοῦ

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Μυστήριο παράξενο καὶ παράδοξο ἀντικρύζω. Βοσκῶν φωνὲς φτάνουν στ’ αὐτιά μου. Δὲν παίζουν σήμερα μὲ τὶς φλογέρες τοὺς κάποιον τυχαῖο σκοπό. Τὰ χείλη τοὺς ψάλλουν ὕμνο οὐράνιο.
Οἱ ἄγγελοι ὑμνολογοῦν, οἱ ἀρχάγγελοι ἀνυμνοῦν, ψάλλουν τὰ Χερουβεὶμ καὶ δοξολογοῦν τὰ Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν ὅλοι, βλέποντας τὸ Θεὸ στὴ γῆ καὶ τὸν ἄνθρωπο στοὺς οὐρανούς.
Σήμερα ἡ Βηθλεὲμ μιμήθηκε τὸν οὐρανό: Ἀντὶ γι’ ἀστέρια, δέχτηκε τοὺς ἀγγέλους· ἀντὶ γιὰ ἥλιο, δέχτηκε τὸν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης. Καὶ μὴ ζητᾶς νὰ μάθεις τὸ πῶς. Γιατί ὅπου θέλει ὁ Θεός, ἀνατρέπονται οἱ φυσικοὶ νόμοι.
Ἐκεῖνος λοιπὸν τὸ θέλησε. Καὶ τὸ ἔκανε. Κατέβηκε στὴ γῆ κι ἔσωσε τὸν ἄνθρωπο. Ὅλα συνεργάστηκαν μαζί Του γι’ αὐτὸν τὸ σκοπό.
Σήμερα γεννιέται Αὐτὸς ποὺ ὑπάρχει αἰώνια, καὶ γίνεται αὐτὸ ποὺ ποτὲ δὲν ὑπῆρξε. Εἶναι Θεὸς καὶ γίνεται ἄνθρωπος! Γίνεται ἄνθρωπος καὶ πάλι Θεὸς μένει!
Ὅταν γεννήθηκε, οἱ Ἰουδαῖοι δὲν δέχονταν τὴν παράδοξη γέννησή Του: Ἀπὸ τὴ μία οἱ Φαρισαῖοι παρερμήνευαν τὰ ἱερὰ βιβλία· κι ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ γραμματεῖς δίδασκαν ἀλλὰ ἀντὶ ἄλλων. O Ἡρώδης πάλι, ζητοῦσε νὰ βρεῖ τὸ νεογέννητο Βρέφος ὄχι γιὰ νὰ τὸ τιμήσει, μὰ γιὰ νὰ τὸ θανατώσει.
Ἐ λοιπόν, ὅλοι αὐτοὶ σήμερα τρίβουν τὰ μάτια τους, βλέποντας τὸ Βασιλιὰ τ’ οὐρανοῦ νὰ βρίσκεται στὴ γῆ μ’ ἀνθρώπινη σάρκα, γεννημένος ἀπὸ παρθενικὴ μήτρα.
Καὶ ἦρθαν οἱ βασιλιάδες νὰ προσκυνήσουν τὸν ἐπουράνιο Βασιλιὰ τῆς δόξας.
Ἦρθαν οἱ στρατιῶτες νὰ ὑπηρετήσουν τὸν Ἀρχιστράτηγο τῶν οὐράνιων Δυνάμεων.
Ἦρθαν οἱ γυναῖκες νὰ προσκυνήσουν Ἐκεῖνον ποὺ μετέβαλε τὶς λύπες τῆς γυναίκας σὲ χαρά.
Ἦρθαν οἱ παρθένες νὰ προσκυνήσουν Ἐκεῖνον ποὺ δημιούργησε τοὺς μαστοὺς καὶ τὸ γάλα, καὶ τώρα θηλάζει ἀπὸ Μητέρα Παρθένο.

Παραμονὴ Χριστούγεννα, του Φώτη Κόντογλου.


Xristougenna 
Κρύο τάντανο ἔκανε, παραμονὴ Χριστούγεννα. Ὁ ἀγέρας σὰ νά ῾τανε κρύα φωτιὰ κι ἔκαιγε. Μὰ ὁ κόσμος ἤτανε χαρούμενος, γεμάτος κέφι.
Εἶχε βραδιάσει κι ἀνάψανε τὰ φανάρια μὲ τὸ πετρόλαδο. Τὰ μαγαζιὰ στὸ τσαρσὶ φεγγοβολούσανε, γεμάτα ἀπ᾿ ὅλα τὰ καλά. Ὁ κόσμος μπαινόβγαινε καὶ ψώνιζε· ἀπὸ τό ῾να τὸ μαγαζὶ ἔβγαινε, στ᾿ ἄλλο ἔμπαινε. Κι ὅλοι χαιρετιόντανε καὶ κουβεντιάζανε μὲ γέλια, μὲ χαρές.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΩΓΜΕΝΟΣ AΠΟ ΤΗΝ ΚΟΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΓΙ” ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΟΠΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ. ΝΑ ΑΠΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ;…

Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

  25 Δεκεμβρίου Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου 
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/

O XΡΙΣΤΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ

«Οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι» (Λουκ. 2,7)

a03ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, ἡ χριστιανοσύνη ἑ­ορτάζει τὴ Γέννησι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰ­ησοῦ Χριστοῦ, γεγονὸς μοναδικὸ στὴν ἱστορία.
Ὑπάρχουν πράγματα ἀξιόλογα, ποὺ δὲν μπο­ρεῖ κανεὶς νὰ τὰ ἀγνοήσῃ, ὅπως λ.χ. ἡ εἴδησι ὅ­­τι στὸν 20ὸ αἰῶνα ὁ ἄνθρωπος πάτησε στὴ σε­λήνη. Ἀλλ᾽ ὅ­σο θαυμαστὸ καὶ ἂν φαντάζῃ αὐτό, εἶνε πολὺ μικρὸ ἀπέναντι στὸ γεγονὸς ὅ­τι ὄχι πλέον ἄνθρωπος ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ Θεός, ποὺ ἐ­ξουσιάζει τὰ ἄστρα καὶ τοὺς γαλαξίες, ἐ­πισκέ­φθηκε τὴ γῆ ἀπὸ τὰ ὕψη τῶν οὐρανῶν. Κατέβηκε ἐδῶ, φόρεσε ἀνθρώπινη σάρκα, περπάτησε ἀνάμεσά μας, δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε καὶ ἀνελήφθη πάλι στοὺς οὐρανούς. Γεγονὸς ἄνευ προηγουμένου, μοναδικό!
Ὁ ἥλιος ἄγγιξε τὴ γῆ, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, καὶ ἡ γῆ δὲν κάηκε! «Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου…» (ἁ­γιασμ. Θεοφαν.). Τὸ πιστεύ­­εις; ἔλα στὴν ἐκκλησία· δὲν τὸ πιστεύεις; κάνε τὸ ρεβεγιόν σου. Εἶνε ζήτημα πίστε­ως. Ἂν πιστεύῃς ὅτι πραγματικὰ ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ, τότε ὁ Χριστὸς θὰ γεννη­θῇ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ὄχι πλέον στὴ φάτνη ἀλλὰ στὴν καρδιά σου, οἱ οὐρανοὶ θ᾿ ἀ­νοίξουν, ἡ φύσις θ᾽ ἀγάλλεται καὶ θὰ χαίρῃ, οἱ ἄγγελοι θὰ ψάλλουν τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…» (Λουκ. 2,14).

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


   Το πνευματικό μεγαλείο, το μυστικό βάθος και το αισθητικό κάλλος της Ορθοδόξου τέχνης συνεργούν στη μετοχή του πιστού στο καλοάγγελτο γεγονός της ενανθρώπισης. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ο πιστός ζει το μυστήριο της σαρκώσεως με τις αισθήσεις του, που μεταμορφώνονται για να γίνουν μέσα επικοινωνίας με το άρρητο. Προσκυνώντας την εικόνα της Γεννήσεως ανταποκρίνεται στο κέλευσμα της ψαλμωδίας «δεύτε ίδωμεν πιστοί» και «βλέπει» με τα μάτια του την θεολογία της σαρκώσεως αισθανόμενος την ευφροσύνη της θείας συγκαταβάσεως και κενώσεως.
    Ο εικονογραφικός τύπος διαμορφώθηκε έτσι ώστε να συνοψίζει τη θεολογία της Γεννήσεως ντύνοντάς την με άρτια αισθητική μορφή. Η παράσταση έχει οργανωθεί αντιρρεαλιστικά και συμβολικά συνθέτοντας στοιχεία από την ιστορική πραγματικότητα, πνευματικά και διαχρονικά. Το βουνό, το σπήλαιο, η φάτνη, τα ζώα συνυπάρχουν με τον χρυσό κάμπο που είναι ο πνευματικός χώρος του ουρανού. Έτσι η εικόνα αμέσως παρουσιάζει την σύνθεση του γήινου και του ουράνιου, του ανθρώπινου και του θείου.
 Όλες οι μορφές έχουν ειδικό νόημα και συμβολισμό. Η Γέννηση τοποθετείται μέσα σε σπήλαιο, στοιχείο που δεν προέρχεται από τα Ευαγγέλια, αλλά από την παράδοση που ξεκινάει μεν από το απόκρυφο το λεγόμενο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου αλλά την παίρνει ο ορθόδοξος θεολογικός στοχασμός (Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυς) και την καθιερώνει η υμνογραφία με τον Ρωμανό «και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει» (Κοντάκιον), και τους άλλους Υμνωδούς των Χριστουγέννων: «Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος… η γη το σπήλαιον» (Ιδιόμελον Εσπερινού), «τω σήμερον εν σπηλαίω τεχθέντι» (κάθισμα Όρθρου). 

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς: Σκέψεις για την Ημερίδα της Μητροπ. Πειραιώς και η προϊστορία της


http://paterikiparadosi.blogspot.gr/
Α΄ Μέρος
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
 
Εἶναι γνωστό ὅτι προσφάτως πραγματοποιήθηκε ἡ πολυσυζητημένη Ἡμερίδα μέ τό ὡς ἄνω θέμα, ἡ ὁποία κατά βάσιν ἀφοροῦσε τήν δογματική καί ἐκκλησιολογική στάσι καί θέσι τῶν Ὀρθοδόξων ἐν καιρῷ αἱρέσεως, ἡ ὁποία στίς ἡμέρες μας σηματοδοτεῖ τήν στάσι τῶν Ὀρθοδόξων στήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἡ παροῦσα μικρά προσωπική ἀποτίμησις αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος, εἰς τήν ὁποία ἤμουν παρών, θά χωρισθῆ στίς ἑξῆς ἑνότητες:
1. Γενική κριτική τῆς ἐν λόγῳ Ἡμερίδος ὡς πρός τόν σκοπό καί τόν τρόπο ὀργανώσεως καί διεξαγωγῆς της, τά συμπεράσματα καί τήν ἀπήχησι πού εἶχε στό ἀκροατήριο.
2. Κριτική τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς μέ θέμα: «Ἡ ἀποτείχιση ὑπό τό φῶς τῆς ζωῆς καί τῶν ἀγώνων τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου», τόν ὁποῖο (ὅσιο Θεόδωρο) ἐπισταμένα ἔχω μελετήσει προσωπικά κι ἔχω δημοσιεύσει βιβλία, ἄρθρα καί μελέτες σχετικά μέ τήν προσωπικότητα καί τή στάσι του.
3. Κριτική τῆς εἰσηγήσεως τοῦ π. Βασιλείου Παπαδάκη, καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Ἀναστασίας στήν Κρήτη, μέ θέμα: «Ἡ Διακοπή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία».
4. Κριτική τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Φωτόπουλου, μέ θέμα: «Ἀκοινωνησία καί ἀποτείχιση σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία καί τόν βίο τῶν ἁγίων Πατέρων».
5. Κριτική τῆς συζητήσεως ἡ ὁποία ἐπακολούθησε καί κατά τήν ὁποία ἀπεδείχθη ὅτι ὄχι μόνον δέν ἀνέπαυσαν οἱ ὁμιλητές – εἰσηγητές οὐδένα ἀκροατή τῆς Ἡμερίδος, ἀλλά ἀπεναντίας ἐξοργίστηκαν ἅπαντες ἐξαιτίας τοῦ προσχηματισμένου καί σκοπίμου τρόπου διεξαγωγῆς της.
6. Συμπεράσματα διά τήν πορεία τῶν Ἀντιοικουμενιστῶν εἰς τό προσεχές καί ἀπώτερο μέλλον, βάσει τῶν εἰσηγήσεων τῆς Ἡμερίδος, ἐφ’ ὅσον αὐτές ὁριοθετοῦν τίς θέσεις ὅλων τῶν ἡγετῶν τοῦ Ἀντιοικουμενισμοῦ.
Θεωρῶ ὡς εὐλογία Θεοῦ τήν διεξαγωγή αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος, διότι προσδιώρισε καί διεκήρυξε κατά τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο τήν γραμμή καί πορεία τῶν Ἀντιοικουμενιστῶν, τά ἐρείσματα καί ἐπιχειρήματά των καί, κατά τό δή λεγόμενο, ἀπεκάλυψε «πολλῶν καρδιῶν διαλογισμούς» πρός γνῶσιν καί ἐγρήγορσι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἐν ὄψει τῶν ἐπερχομένων δεινῶν.
1. Γενική κριτική τῆς Ἡμερίδος ὡς πρός τόν σκοπό καί τόν τρόπο ὀργανώσεως καί διεξαγωγῆς της, τά συμπεράσματα καί τήν ἀπήχησι τήν ὁποία εἶχε στό ἀκροατήριο.
Διά νά κατανοηθῆ τό πλαίσιο καί ἡ ἀνάγκη τῆς διεξαγωγῆς αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος πρέπει περιληπτικά νά ἀναφερθοῦν τά ἑξῆς ἱστορικά στοιχεῖα.
Τό 2012 ἐξέδωσα ἕνα μικρό βιβλίο μέ τίτλο «Ἡ Διαχρονική Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιά τό Ὑποχρεωτικό τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περί Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν». Εἰς αὐτό προσπάθησα νά ἀποδείξω ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ Ἱεροί Κανόνες καί ἡ διδασκαλία ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Ἁγίων διδάσκουν τήν ἐκκλησιαστική ἀπομάκρυνσι τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τούς αἱρετικούς ποιμένες καί Ἐπισκόπους, ἐφ’ ὅσον αὐτοί διακηρύσσουν μέ λόγια καί ἔργα, καί δή συνοδικῶς, κάτι ἀντίθετο (αἱρετικό) ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἁγ. Γραφῆς καί τήν ἰσόκυρο μέ αὐτήν Ὀρθόδοξο Παράδοσι, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέ τούς Ἱερούς Κανόνες καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων.
Στό τέλος τοῦ αὐτοῦ ἔτους (2012) τό λεγόμενο Γραφεῖο  ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς ἐξέδωσε μία κριτική μελέτη  ἑξῆντα (60) περίπου σελίδων μέ τίτλο: «15ος Κανών Πρωτοδευτέρας Συνόδου καί Ἀποτείχισις. Κριτική μελέτη στό σύγγραμμα τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ μέ τίτλο “Ἡ Διαχρονική Συμφωνία... ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν“».

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του αποτειχισθέντος Ιερομονάχου π. Ευθυμίου Χαραλαμπίδη


Χαρμόσυνο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα καὶ θεῖο δῶρο –ὡς δικαίωση τῆς ὑπομονῆς τους– ἀποτελεῖ τὸ Μήνυμα τοῦ π. Εὐθύμιου Χαραλαμπίδη, ποὺ μᾶς ἐστάλη, γιὰ τοὺς ἀδελφοὺς ποὺ ἔχουν ἀποτειχιστεῖ ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους καὶ ἰδιαίτερα αὐτοὺς ποὺ μένουν στὴν Ἀθήνα.
Ὁ ἐκδιωχθεὶς ἐκ τῆς Μονῆς τῆς Μετανοίας του, ἀπὸ τὸν περιβόητο Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο, μὲ σκαιὸ καὶ βίαιο τρόπο, ἐπειδὴ διέκοψε τὴ Μνημόνευση τοῦ ὀνόματός του, γιὰ ὅσα παρὰ τοὺς Ἱ. Κανόνες καὶ τὴν ὀρθόδοξη Παράδοση πράττει, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἤδη Λειτουργεῖ στὴν Ἀθήνα, ὅπου πολλοὶ ἀποτειχισμένοι ἀναζητοῦσαν ἱερέα.
Εὐχόμαστε τὸ παράδειγμά του νὰ μιμηθοῦν καὶ ἄλλοι ἱερωμένοι, ποὺ βασανίζονται συνειδησιακὰ ἀπὸ τὶς συνεχεῖς ἐκτροπὲς τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων καὶ δὲν θέλουν νὰ γίνονται συμμέτοχοι στὴν προδοσία τῆς Πίστεως καὶ στὸν μολυσμὸ ποὺ μεταδίδουν οἱ Ἐπίσκοποι, ποὺ εἴτε συμμετέχουν συνειδητὰ στὴν ἐπέκταση τῆς αἱρέσεως, εἴτε ἀνέχονται καὶ κοινωνοῦν μὲ τοὺς ἡγέτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Εὐχόμαστε οἱ εὐλαβεῖς κληρικοὶ νὰ ἀπεγκλωβιστοῦν ἀπὸ τὰ διλήμματα ποὺ θέτουν (ποιός θὰ τὸ φανταζόταν!) οἱ ἴδιοι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες, ἀντιλαμβανόμενοι ὅτι εὐθύνη ἔναντι τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχουν ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ τοὺς κοινωνοῦντες μὲ αὐτήν, ἀλλ’ ὅσοι μὲ τὴν σιωπή τους διευκολύνουν τὴν ἐξάπλωση τῆς αἱρέσεως.
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα
τοῦ ἀποτειχισθέντος Ἱερομονάχου
π. Εὐθυμίου Χαραλαμπίδη
Μ φορμ τν μερίδα πο πραγματοποίησε στς 27/11/2014, Μητροπολίτης Πειραις Σεραφείμ (στν ποία λόγ νειλημμένων ποχρεώσεων δν μπόρεσα ν παρευρεθ) κα τν λεειν κα θεομίσητο συλλειτουργία το κακοδόξου κα αρετικο Βαρθολομαίου μετ το ντιχρίστου Πάπα τς Ρώμης, πο τελέσθη στ σκοτειν πλέον Φανάρι τς Κωνσταντινουπόλεως (30/11/14), πευθύνω λίγα λόγια πρς τος ρθοδόξους Χριστιανος δελφούς μας, πο γαπον ν ληθεί τν Τριαδικ Θεό, τν Υἱὸ το Θεο, τν Κύριον μν ησον Χριστό, πο σταυρώθη δι τν λήθεια κα τν γάπη· πρς τος ραστς τς ληθινς ρθοδόξου κκλησίας το Χριστο μας, πο ποτελε τν μοναδικ «Κιβωτ τς σωτηρίας», πο εναι πηλλαγμένη π λες τς αρέσεις κα φαντασίες το Διαβόλου, ξαιρέτως δ π τν τερατώδη κα χειροτέραν ν τος αἰῶνες παναίρεση το Οκουμενισμο.
Διακοπ το Μνημοσύνου το νόματος το Μητροπολίτη Σύρου τν 9ην Αγούστου 2014, εχε ς ποτέλεσμα ν μ κδιώξει βίαια κ τς . Μονς το γίου Νικολάου τς νήσου νδρου. Κα κδιώχθηκα μν κ τς . Μονς τς μετανοίας μου, λλ’ ν πνευματικ γαλιάσει κα χαρ, φο, πομακρύνθηκα μν π τος κοινωνοντας κα προάγοντας τν αρεση το Οκουμενισμο, παραμένω μως στν κκλησία τν γίων Πατέρων κα νώθηκα μ τος ποτειχισμένους πιστος (γνωστος κα γνώστους) στν λλάδα λλ κα σ λη τ γ.
Βρίσκομαι, λοιπόν, στν ελογημένη θέση ν γνωστοποιήσω, τι κι γὼ ποκηρύσσω, ναθεματίζω καὶ καταδικάζω τν θεομίσητη Παναίρεση το Οκουμενισμο, τώρα μν ς μονάδα, λλ ρχεται ρα πο μ τν ρθόδοξο λληνικ λαό, π κοινο  θ καταδικάσουμε κα θ ποκηρύξουμε ατν τν φοβερ μάστιγα το αἰῶνος τούτου, πο πλήττει τν κκλησία το Χριστο.

Αυγουστίνος Καντιώτης: «…Ἀλλὰ γιατί, ἀδελφοί μου, νὰ κατηγορήσω τὸ λαὸ ὡς ἀμετανόητο; Ἂς κατηγορήσωμε τὸ ῥάσο, ἂς κατηγορήσωμε τοὺς παπᾶδες καὶ τοὺς δεσποτάδες.»

ieronumos-samaras Πόσοι εἴμεθα; Ἑκατὸ δεσποτάδες ἔχει ἡ πατρίδα. Ὅλα τὰ Βαλκάνια δὲν ἔχουν τόσους δεσποτάδες ὅσους ἔχει ἡ μικρὰ Ἑλλάς. Πόσοι παπᾶδες εἶνε; Ὀκτὼ χιλιάδες παπᾶδες. Δώδεκα ἀπόστολοι, μιὰ ντουζίνα, καὶ ἀλλάξανε τὸν κόσμο. Κ᾿ ἐμεῖς ὀκτὼ χιλιάδες δὲν μποροῦμε ν᾿ ἀλλάξουμε τὴν κοινωνία μας, τὴ γειτονιά μας, τὸ σπίτι μας. Γιατί; Γιατὶ εἴμεθα κ᾿ ἐμεῖς ἀμετανόητοι. Διδάσκομε μετάνοια, προτρέπουμε τοὺς ἀνθρώπους σὲ μετάνοια, ἀλλὰ ἐμεῖς μένουμε ἀμετανόητοι.

Ποιός δεσπότης ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο νὰ πάῃ στὸ Ἅγιον Ὄρος, γιὰ νὰ κλάψῃ τὶς ἁμαρτίες του; Ποιός παπᾶς, ἀπὸ τὶς ὀκτὼ χιλιάδες, ἔφυγε; Ἆραγε δὲν ἔχουμε διαπράξει ἁμαρτήματα σὰν ἄνθρωποι; Ποιός παπᾶς ἐκρέμασε τὸ πετραχήλι του καὶ εἶπε, Ἐγὼ φεύγω, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ ἐξομολογῶ καὶ νὰ κρατῶ τὸ δισκοπότηρο στὰ χέρια μου τ᾿ ἁμαρτωλά…; Ποιός;


Κανείς. Ἀμετανόητος κλῆρος, ἀμετανόητος ἱεραρχία. Κι ἀφοῦ ὁ λαὸς δὲν βλέπει ἐμᾶς νὰ μετανοοῦμε, νὰ κλαίωμε καὶ νὰ πενθοῦμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, πῶς αὐτὸς νὰ μετανοήσῃ;

Ἀμετανόητος λαός. Θὰ ἔπρεπε νὰ βρεθῇ ἕνας Ἰωνᾶς προφήτης, νὰ ἔρθῃ μὲ κεραυνοὺς καὶ ἀστραπὰς καὶ νὰ μᾶς πῇ· «Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευῒ καταστραφήσεται» (Ἰωνᾶ 3,4). Καὶ νομίζω, ὅτι ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ θὰ κατέβῃ καὶ θὰ σαλπίσῃ σ᾿ ὁλόκληρη τὴν γῆ. Δὲν σᾶς λέγω ποιός θὰ εἶνε αὐτὸς ὁ ἄγγελος ποὺ θὰ σαλπίσῃ καὶ θὰ πῇ· Ἀνθρωπότης ἀνθρωπότης, Βαλκάνια καὶ Ἑλλάς, ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ καταστραφήσεται ἡ γῆ.
Θὰ γίνῃ αὐτό. Διάβαζα καὶ ἀνατρίχιασα· τριάντα χιλιάδες πύραυλοι, βόμβες ἀτομικές, ἔχει ἡ Ῥωσία καὶ ἡ Ἀμερική. Ἂν πέσουν ὅλαι αὐταί, θὰ σείσουν τὸν κόσμο καὶ θὰ κονιορτοποιήσουν τὴν γῆ, καὶ κάθε ζῷο τῆς ξηρᾶς καὶ κάθε ἰχθὺς τῆς θαλάσσης θὰ νεκρωθῇ καὶ ὅλη ἡ γῆ θὰ μεταβληθῇ εἰς ἐρείπια.
Μικρό απόσπασμα του βιβλίο «ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ;», Τεύχος Β΄ του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
augoustinos-kantiotis.gr

Μετὰ τις παλαιότερες αντιδράσεις σε ΑΙΓΙΟ και ΚΑΛΑΜΑΤΑ, τώρα και στὴν ΠΑΤΜΟ ἔντονες αντιδράσεις στην προσπάθεια να μετατραπεῖ σὲ Παπικό, ο Ορθόδοξος Ναὸς τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ!

Ὅπως ξαναγράψαμε (ἐδῶ) σὲ Παπικὴ ἐκκλησία ἐπιχειρεῖται νὰ μετατραπεῖ μὲ τὴν ἀνοχὴ (ἢ σὲ συνεννόηση μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνστα-ντινουπόλεως) ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ στὴν Πάτμο (15/12/2014)! Περιμέναμε ὅλοι, μιὰ διάψευση ἀπὸ τὸ Φανάρι, ἀλλὰ οὐδεμία διάψευση ὑπῆρξε.

Ἡ προσπάθεια παραχώρησης Ναοῦ σὲ αἱρετικούς, δὲν εἶναι καινούργια. Διαβάζοντας τὴν συζήτηση αὐτή, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς πόσο πιὸ προχωρημένος (χρονικὰ τουλάχιστον) ἦταν ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος στὴν οἰκουμενιστικὴ λογικὴ ποὺ δρομολόγησε ἡ Β΄ Βατικανὴ Σύνοδος τοῦ «δοῦναι καὶ λαβεῖν» Ναούς.

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΑΝΑΞΙΟΣ -ΑΝΑΞΙΟΣ   !!!      ΔΕΙΤΕ  ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ


Ο  ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΣ  ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ  ΚΑΙ Ο ΔΩΡΟΘΕΟΣ

Ο Σύρου αποδοκιμάζεται ΟΧΙ για την Παναιρετική του πορεία, την κακοδιαχείριση τῆς ...Πίστεως, αλλά για την διαχείριση ...χρημάτων!!! Μόνο αυτό καταλαβαίνει ο λαός!

Βίντεο: Λαϊκή οργή με βωμολοχίες, νερά και ομπρέλες κατά του Μητροπολίτη Δωρόθεου
Ο Σύρου Δωρόθεος απομακρύνεται ενώ αποδοκιμάζεται και ...καταβρέχεται από το λαό!

Πηγή: attikanea.blogspot.gr

Βγήκαν τα “μαχαίρια” για το Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου

 
Έχουν να θρέψουν και τους επιβήτορές τους, στην ... "Εκκλησία"...
ΞΥΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ, ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!
Πόπη Σουφλή
mitropolitis-tinos

Αναστάτωση και πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις αντίδρασης σημειώθηκαν χθες στην Τήνο, με σύσσωμους τους πολίτες του νησιού να αποδοκιμάζουν και να υποδέχονται με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και προπηλακισμούς τον Μητροπολίτη Δωρόθεο Β΄, σχετικά με την μεταβολή του καθεστώτος του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου (ΠΙΙΕΤ), που με υπόγεια τροπολογία παραδόθηκε στην Εκκλησία.

Η μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης του Ιδρύματος και ο τρόπος που αυτή μεθοδεύτηκε ήταν η αιτία να ξεσπάσει η λαϊκή οργή κατά του Μητροπολίτη Δωρόθεου και του αρχιερατικού επιτρόπου που τον συνόδευε εχθές στο νησί, με τους Τηνίους να τον υποδέχονται με αποδοκιμασίες, απαξιωτικά συνθήματα και να τον καταβρέχουν, ως δείγματα της οργής τους, εναντίον όσων επιχειρούν την άλωση του ιδρύματος.
 
Αφορμή του ξεσπάσματος της λαϊκής οργής ήταν οι

προγραμματισμένες εκλογές για την διοικούσα επιτροπή του Ιδρύματος, από τις οποίες απείχε το μεγαλύτερο μέρος των εκλεκτόρων, λαμβάνοντας μέρος στην ψηφοφορία, από τους 33 εξ αυτών μόνο 8, γεγονός που αυτομάτως δεν νομιμοποιεί και το αποτέλεσμα.

Το Ίδρυμα αυτό κτίστηκε το 1825 από την προσωπική περιουσία ιδιωτών, οι οποίοι με τη διαθήκη τους (διαθήκη των κτητόρων) το κληροδότησαν στον λαό της Τήνου και όρισαν με σαφήνεια τον λαϊκό του χαρακτήρα και τον δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας του (αποκλείοντας ρητώς τους ιερωμένους από τη διοίκηση).

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Τριαντάφυλλου Τασιόπουλου του Ιωάννου, Ιδιοκτήτη, Εκδότη και Διευθυντή της Εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ», Κ Α Τ Α Του Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιγνατίου, κατοίκου Λάρισας, οδός Ιωαννίνων, αριθμ. 3 - Επισκοπείον.ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τριαντάφυλλου Τασιόπουλου του Ιωάννου, Ιδιοκτήτη, Εκδότη και Διευθυντή της Εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ», κατοίκου Λάρισας, οδός Αιόλου, αριθμ. 20.

Κ Α Τ Α
Του Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιγνατίου, κατοίκου Λάρισας, οδός Ιωαννίνων, αριθμ. 3 - Επισκοπείον.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΣ
Εφημερίους Ιερών Ναών Μητροπολιτικής περιφερείας Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου
___________________________________________________________


1. Περιήλθε εις γνώσιν μου η κατεπείγουσα πρόθεσή Σας να αποστείλετε σχετική εγκύκλιο προς τους Εφημερίους Ιερών Ναών της Μητροπολιτικής περιφερείας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου, την οποία εντέλλονται να αναγνώ-σουν από του βήματος της Ωραίας Πύλης, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουρ-γίας, την προσεχή Κυριακή 14.12.2014, προς πληροφόρηση του χριστεπωνύμου εκκλησιασθησομένου πλήθους της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, με περιεχό-μενο την δημοσιευθείσα προσφάτως ανάρτησή Σας στην επίσημη ιστοσελίδα της Μητροπόλεως με τίτλο «ΙΣΧΥΡΟ ΡΑΠΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ», όπως αυτή αυτουσίως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 32.568 φύλλο της τοπικής Εφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», της Τρίτης 09.12.2014, σε πρωτοσέλιδο άρθρο, με συνέχεια αυτού στην 5η σελίδα αυτής, υπό τον τίτλο “«Καμπάνες» σε «Αγωνιζόμενους Χριστιανούς» ” και επίτιτλο «ΔΥΟ ΑΠΟ-ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ», επ’ αφορμή εκδόσεως δύο προσφάτων αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων, και συγκεκρι-μένως της υπ’ αριθμ. 1085/2014 απόφασης του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου και της υπ’ αριθμ. 221/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας, αναφορικώς, η μεν πρώτη, με την διενέργεια των τακτικών συναθροίσεών μας και εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και αποδοκιμασίας κατά του προσώπου Σας, από το έτος της εγκαταστάσεώς Σας στον Μητροπολιτικό θρόνο της πόλεως, η δε δεύτε-ρη, με τις εκπεφρασθείσες δημοσιογραφικές θέσεις μου, κληθείς σε σχετική παρέ-μβασή μου στην πρωινή εκπομπή υπό τον τίτλο «ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ», του τηλεοπτικού σταθμού ALTER,υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Γεωργίου Βαρεμένου, της 07ης.02.2005, με θεματική της επίμαχης τηλεοπτικής εκπο-μπής την σωρεία δημοσιοποιηθέντων αποκαλύψεων εκκλησιαστικών σκανδάλων που συγκλόνισαν την πανελλήνια κοινή γνώμη και την ανάγκη εν γένει κάθαρσης στον χώρο της Εκκλησίας.

2. Αντικειμενικώς θεωρούμενο το πνεύμα και ύφος των εν λόγω δημοσιεύσεών Σας, ευδιακρίτως χαρακτηρίζεται από εμφανή μεροληπτική ερμηνεία και παρά-θεση των γεγονότων, διά της τυπικής περιληπτικής παραθέσεως του αιτιολογικού και διατακτικού των προσφάτως εκδοθέντων δικαστικών αποφάσεων, δημιουργώ-ντας πεπλανημμένη εντύπωση περί αντικειμενικής και πλήρους εκθέσεως της αλη-θείας, καθ’ όσον, εάν εξαντλούσατε όλα τα διατιθέμενα κατά τον χρόνο παραγω-γής και συντάξεως του κειμένου Σας μέσα ελέγχου της ακριβείας των επιμάχων ειδήσεων, θα εξακριβώνατε πως οι προκείμενες δικαστικές διαδικασίες παρα-μένουν ακόμη εκρεμμείς ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, γεγονός επί του οποίου τελεί σε πλήρη γνώση η Μητρόπολη Λαρίσης εδώ και αρκετό διάστημα. Ειδικώτερον επί τούτων παρατίθενται τα κάτωθι: