Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ [:Λουκά 6,31-36] Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου «Γίνεσθε οἰκτίρμονες» [1-10-2000] (Β 423), έκδοσις Β΄

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ [:Λουκά 6,31-36]

    Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

      σχετικά με την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής Β΄ Λουκά με θέμα:

                                      «Γίνεσθε οκτίρμονες»

                                 [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 1-10-2000]

(Β 423), έκδοσις Β΄

       Η ευαγγελική διδασκαλία του πνευματικού βίου, αγαπητοί μου, είναι ανύποπτα ανωτέρα από κάθε άλλη ανθρώπινη διδασκαλία, κυρίως φιλοσοφική διδασκαλία, που θέλει να διορθώσει τον πνευματικό βίο του ανθρώπου.Έτσι, ο Χριστός, ο Κύριός μας, για να μας υπενθυμίσει το «κατ’εκόνα» και να ανορθώσει το «καθ’ μοίωσιν», μας έδωσε και την ηθικήν διδασκαλίαν. Διακρίνομε δηλαδή τόσο την δογματικήν διδασκαλίαν, όσο και την ηθικήν διδασκαλίαν. Γιατί αυτό συνιστά τον σκοπό της ανθρωπίνης υπάρξεως· η ηθική διδασκαλία. Είναι ο δρόμος. Δεν είναι το τέρμα. Είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει εις το να δεχθούμε, ό,τι ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Και κυρίως είναι η θέωσις.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας

 
Εἰδὼς τό, Γρηγορεῖτε, τοῦ Θεοῦ Λόγου,
Θεοῦ καλοῦντος, γρηγορῶν ὤφθης Πάτερ,
Ἀρμενίης μεγάλης θάνε Γρηγόριος τριακοστή.

Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρμενίας, Κουσαρώ (290 μ.Χ.). Ο Ανάκ, λοιπόν, σε συνεργασία με το βασιλιά των Περσών Αρτασείρα, σκότωσε τον Κουσαρώ. Αλλά οι σατράπες της Αρμενίας εκδικήθηκαν το φόνο του, σκοτώνοντας τον Ανάκ και όλη του την οικογένεια. Διασώθηκαν μόνο δύο παιδιά του, που ένας ήταν ο Γρηγόριος.

Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου: ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ: Λουκά 6,31-36 Η ΧΡΗΣΤΟΤΗΣ 1-10-1989 Β 224

 


          Β 224_1-10-1989 ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ: Λουκά 6,31-36  Η ΧΡΗΣΤΟΤΗΣ

    Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

      σχετικά με την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής Β΄ Λουκά με θέμα:

                                      «Η ΧΡΗΣΤΟΤΗΣ»

          [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις Β 224_1-10-1989]

    Ακούσαμε, σήμερα, αγαπητοί μου, στην ευαγγελική περικοπή, που είναι ένα απόσπασμα από την επί του Όρους ομιλία του Κυρίου μας, τον χρυσό κανόνα συμπεριφοράς προς τον πλησίον.

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!
Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση».

Μητροπολίτου π. Αυγουστίνου Καντιώτου: ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ «ΠΟΛΕΜΑ ΕΞΥΠΝΑ»

 (Από τις σημειώσεις του ἀειμνήστου Παναγιώτου Λόη, ἀπὸ τὴν Πάτρα. Πνευματικὸ παιδί του σεβαστοῦ Μητροπολίτου  π. Αυγουστίνου Καντιώτου).

ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ

«ΠΟΛΕΜΑ ΕΞΥΠΝΑ»

π.Αυγ..«Ἔχω τώρα να σας συστήσω, ἀγαπητοί μου», εἶπε εἰς κήρυγμά του ὁ π. Αὐγουστῖνος, «ἕνα σύνθημα, το ὁποῖο ἀναφέρεται εἰς την τακτικὴν τοῦ ἀγῶνος.

Τὸ σύνθημα το ἔλαβα ἀπὸ ένα ὡραῖο βιβλίο, το ἔγραψε ἐκλεκτὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀδελφότητος «Ζωή>, ὁ Γεώργιος Μελέτης, και φέρει τὸν τίτλο· «Πολέμα  ἔξυπνα». Σᾶς συνιστῶ να το διαβάσετε. Συμφώνως πρὸς τὸ σύνθημα αὐτό, οἱ χριστιανοί πρέπει νὰ εἴμεθα ὄχι ἀνόητοι και ἀσύνετοι εἰς τοὺς ἀγῶνας ἀλλ’ εὐφυεῖς καὶ εὐέλικτοι, πάντοτε δὲ μέσα εἰς τα πλαίσια τῆς νομιμότητος και τῆς κανονικότητος,  κατὰ τὸν ὅρο τοῦ ἀποστόλου Παύλου·

«Ἐὰν δὲ και ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ»(Β΄ Τιμ. 2,5) Διότι ἐὰν ἕνας ἀθλητὴς δὲν ἀγωνίζεται συμφώνως πρὸς τοὺς κανονισμοὺς τοῦ ἀθλήματός του, ἀλλὰ προσπαθῇ μὲ δόλιον τρόπον μὰ παραγκωνίσῃ καὶ ὑποσκελίσῃ τοὺς συναθλητάς του, ὁ ἀθλητὴς αυτὸς ἐπισημαίνεται ἀπὸ τὸν διαιτητή καὶ ὄχι μόνο δὲν βραβεύεται, ἀλλὰ καὶ ἀποβάλλεται παντελῶς. Θὰ ἐπεθύμουν νὰ εἶχον τὴν εὐκαιρίαν, διὰ νὰ ἐξηγήσω πλατύτερον τὸν λόγον τοῦ Κυρίου «Γίνεσθε φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις και ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί» (Ματθ. 10, 16), συμφώνως πρὸς τὸ ὁποῖον δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ ἔχωμεν τὴν ἀκεραιότητα τῆς περιστερᾶς, ἀλλ’ ἀπαιτεῖται και ἡ φρόνησις τοῦ ὄφεως. Ἀμφότερα ἀναγκαῖα διὰ τὸν ἀγῶνα.

Θὰ ἀναφέρω εἰς τὴν ἀγάπην σας δύο-τρία τοιαῦτα παραδείγματα….

Ἰδου καὶ ἕνα ἀκόμη παράδειγμα εὐφυοῦς τρόπου ἀγῶνος.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ’’Πάντα μεν ουν άτιμα τα πάθη, μάλιστα δε η κατά των αρρένων μανία (αρσενοκοιτία).

          

Γράφει ο ιατρός Φώτιος Μιχαήλ

’’Πάντα μεν ουν άτιμα τα πάθη, 

μάλιστα δε η κατά των αρρένων μανία (αρσενοκοιτία).

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Αξίζει να αναφερθούμε σε μια φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, η οποία περιγράφει την ομοφυλοφιλία και ταυτόχρονα καταδεικνύει το τελικό της αποτέλεσμα, που είναι η απώλεια, η κόλαση. 

Οι λέξεις κλειδιά είναι η λέξη ’’πάθος’’ στην αρχή, και στο τέλος η λέξη ’’Σόδομα’’. 

Ο Άγιος Ιωάννης λέει ακριβώς τα εξής:

’’Πάντα μεν ουν άτιμα τα πάθη, μάλιστα δε η κατά των αρρένων μανία… Τοιαύτη γαρ ην η μίξις των ανδρών της γης Σοδόμων’     

 Δηλαδή: Όλα αναμφιβόλως τα πάθη είναι ατιμωτικά, κατεξοχήν, όμως, η αρρενομανία... Τέτοια ακριβώς ήταν η σεξουαλική ανάμειξη των ανδρών της γης  των Σοδόμων.

Δημήτριος Νικ. Δασκαλάκης: Η φανέρωση του Τιμίου Σταυρού μέσα από τις σελίδες της Εκκλησιαστικής Ιστορίας

  


                               


Η φανέρωση του Τιμίου Σταυρού μέσα από τις σελίδες της Εκκλησιαστικής Ιστορίας


KONSTANTINOS VATHIOTIS
28 ΣΕΠ 2023

Γράφει ο Δημήτριος Νικ. Δασκαλάκης, Δικηγόρος Αθηνών

«Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης
Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας
Σταυρός, Βασιλέων το κραταίωμα
Σταυρός, πιστών το στήριγμα
Σταυρός, Αγγέλων η δόξα
και των δαιμόνων το τραύμα»
Εξαποστειλάριο

Κάθε χρόνο, στις 14 Σεπτεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει με λαμπρότητα ένα κορυφαίο εκκλησιαστικό γεγονός, δηλ. την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού για να υπενθυμίζει στους πιστούς ότι ο σταυρός από όργανο ατιμωτικής καταδίκης και επώδυνου θανάτου, κατέστη με την εκούσια θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όργανο αγιασμού, σωτηρίας και χάριτος.

Συγκέντρωση για τις «Ταυτότητες» και τον Ψηφιακό Ολοκληρωτισμό, Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα.


 ======================================================================

================================

Η εξοργιστική ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για τις νέες ταυτότητες.

 https://www.facebook.com/lemeoxistinkartatoupoliti/videos/3409844659345910/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing

https://www.facebook.com/watch/?v=3409844659345910

Μανώλης Κοττάκης : Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;


 

Γράφει ο Μανώλης Κοττάκης      estia

Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως.


Η ΕΙΚΟΝΑ ἦταν σουρρεαλιστική. Ἀργά τό βράδυ τῆς Κυριακῆς ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης μετέβη στά γραφεῖα τοῦ κόμματος στήν πλατεῖα Κουμουνδούρου γιά τά νικητήρια. Πῆρε τό μικρόφωνο στά χέρια του καί εὐχαρίστησε κατ’ ἀρχάς γιά τήν νίκη του τήν οἰκογένειά του: τόν πατέρα του Θεόδωρο, τήν μητέρα του... Λία καί τόν ἀδελφό του Στέλιο.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ὁ Ὅσιος Κυριακὸς ὁ Ἀναχωρητής

 
Σκίλλης ἀμύνῃ Κυριακὲ πικρίᾳ,
Γεῦσιν γλυκεῖαν, ᾗ θανεῖν κατεκρίθης.
Σκιλλοβόρος δ' ἐννάτῃ μύσεν εἰκάδι Κυριακός.


Ἦταν ἄνθρωπος ποὺ καλλιεργοῦσε ὑπομονήν καὶ πραότητα. Γι' αὐτὸ καὶ πέτυχε στὴν ἀσκητική του ζωή.

Γεννήθηκε στὴν Κόρινθο τὸ 5ο αἰῶνα, ἀπὸ ἱερέα πατέρα, τὸν Ἰωάννη. Τὴν μητέρα του τὴν ἔλεγαν Εὐδοξία καὶ εἶχε ἀδελφὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο.

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Τι μας διδάσκει ένα βιβλίο (1.0): Για το δικτατορικό ηλεκτρονικό σύστημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης.


Στο βιβλίο «Ζωή Θυσιαζόμενης Αγάπης. Βίος, Διδαχές και Θαύματα» (μτφ.: Χ.-Α. Λιαναντωνάκη, εκδ. Άθως, Αθήνα 2019) ο αναγνώστης θα βρει συγκλονιστικές αλήθειες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσει την θέση του μέσα στον σύγχρονο κόσμο που λοξοδρομεί ολοένα και περισσότερο από τις αρχικές συντεταγμένες του.

Στην ενότητα με τίτλο «Η λατρεία της τεχνολογίας γεννά τέρατα» (σελ. 142 επ), ο εκ Ρουμανίας φωτισμένος γέροντας Ιουστίνος Πίρβου μιλά για τον ηλεκτρονικό διωγμό του ανθρώπου, ο οποίος θα βαίνει επιδεινούμενος όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία. Οι θέσεις του είναι εξαιρετικά επίκαιρες λόγω της ψηφιακής ταυτοποίησης των Ελλήνων μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, η οποία ενεργοποιήθηκε, για την ώρα προαιρετικά, από τις 27.7.2022.

ἀνάστα, Κύριε, βοήθησον ἡμῖν

 Ψαλμός 43, 27 ἀνάστα, Κύριε, βοήθησον ἡμῖν καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.Ιερουσαλήμ: Ισραηλινοί χλευάζουν τους χριστιανούς τουρίστες προσκυνητές


 

Στην Ιερουσαλήμ οι Ισραηλινοί κοροϊδεύουν, εμπαίζουν, χλευάζουν τους χριστιανούς τουρίστες προσκυνητές και τους ζητούν με επιθετικό τρόπο να φύγουν και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

”Εδώ και μήνες οι αντίπαλες και επιθετικές συμπεριφορές των Ισραηλινών είναι όλο και πιο συχνές μέσα στη γενική αδιαφορία..” σχολιάζει η οργάνωση SOS Chrétiens d’Orient.

Μέσα σε 3 λεπτά μπορεί να "χακαριστεί" οποιοδήποτε μαγνητικό μέσο. Ο Γ. Αδαλής για τη νέα ταυτότητα


Ο οικονομέτρης-αναλυτής, μηχανικός υπολογιστών και λογισμικού Γιώργος Αδαλής, σχολιάζει την φιλοσοφία των νέων ηλεκτρονικών-ψηφιακών ταυτοτήτων.

 "Ακόμη δεν μας έχουν πει ακριβώς τι μηχανισμό περιλαμβάνουν", λέει στον star fm και την εκπομπή "Ήρθε η Ώρα". Αυτό που προβληματίζει τον ίδιο πάντως, είναι το ψηφιακό χρήμα, που είναι και ο απώτερος στόχος της ψηφιακής εξέλιξης.

Συμμετοχὴ τοῦ Σεβ. Κατερίνης εἰς προτεσταντικὴν «χειροτονίαν»


Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Τὴν 2αν Ἀπριλίου 2023 ἡ «Ἑλληνικὴ Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία» ἑώρτασε τὰ 100 ἔτη παρουσίας της εἰς τὴν Κατερινὴν καὶ «ἐχειροτόνησε» τὸν νέον «ἐφημέριον» τῆς τοπικῆς της κοινότητος. Εἰς αὐτὴν ἐκλήθη καὶ προσῆλθεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος κ. Γεώργιος. Τὸ γεγονὸς κατέστη γνωστὸν προσ­φάτως καὶ προκαλεῖ πολλαπλοῦν σκανδαλισμόν, καθὼς ὁ Σεβασμιώτατος τόσον μὲ τὴν παρουσίαν του ὅσον καὶ μὲ τὰ ὅσα εἶπεν ἐντός τοῦ προτεσταντικοῦ ναοῦ καθίσταται ὑπόλογος ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ὁ Ὅσιος Χαρίτων ὁ Ὁμολογητής

 
Τῆς γῆς πατήσας τάς τρυφὰς ὁ Χαρίτων,
Κατατρυφᾷ νῦν οὐρανοῦ τῶν χαρίτων.
Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Χαρίτων θάνε γήραϊ μακρῷ.


Κατεῖχε μεγάλη κοινωνικὴ θέση στὸ Ἰκόνιο, ἀλλὰ καὶ μεγάλες χριστιανικὲς ἀρετές.

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Τί συμβαίνει στό Άγιο Όρος;;; ΑΒ Βασιλόπουλος: Γιατί ανοίγει κατάστημα στο Άγιο Όρος. Δὲν μένει τώρα πιὰ, ἀπὸ τὸ νὰ καταργηθῇ καί τὸ ἄβατο...

 

ΑΒ Βασιλόπουλος: Γιατί ανοίγει κατάστημα στο Άγιο Όρος


Νέο εταιρικό κατάστημα ανάμεσα σε κελιά και κονάκια στις Καρυές – Τι λέει ο Νίκος Λαβίδας για τη μείωση των εργαζομένων
(σ.σ. Δὲν μένει τώρα πιὰ, ἀπὸ τὸ νὰ καταργηθῇ τὸ ἄβατο, νὰ φτιαχτοῦν πολυτελῆ ξενοδοχεία, κάμπινγκ καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀπαιτεῖται γιὰ μιὰ σωστὴ ὑποδομὴ τουρισμοῦ...)

Οι Καρυές στο Άγιο Όρος, ή «αι Καρυαί», όπως είναι η επίσημη ονομασία της μακροβιότερης πλην μικρότερης πληθυσμιακά βαλκανικής πρωτεύουσας, θα είναι ο επόμενος σταθμός της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Εκεί, ανάμεσα σε κελιά και κονάκια, απέναντι από τον ναό του «Πρωτάτου με την ιερά εικόνα του Άξιον Εστί», η ελληνική θυγατρική του βελγο-ολλανδικού ομίλου Ahold Delhaize πρόκειται να ανοίξει τον Νοέμβριο το 5ο εταιρικό της κατάστημα για εφέτος. Σχεδόν ταυτόχρονα θα κάνει εγκαίνια – μετά από αρκετές καθυστερήσεις – και το 6ο της εταιρικό κατάστημα, μια μεγάλη σάλα 3.000 τ.μ., στο «δαχτυλίδι» της Αττικής Οδού στο Μαρούσι.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Θεόλογος μπροστά στά μυστήρια τῆς ἱστορίας (β΄ ἔκδοσις) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου

 

Ο Καποδίστριας ήταν μια οικουμενική προσωπικότητα. Ακόμη τον τιμούν στην Ρωσία, στην Γαλλία, στην Ελβετία, στην Σλοβενία. Στην Ελλάδα μάλλον τον αγνοούμε.Η Ελβετία κόσμησε την Ζυρίχη με άγαλμα του Καποδίστρια!

 Πόσο θα πίστευες αν σου έλεγε κάποιος ότι τον 19ο αιώνα υπήρξε κάποιος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα (Έλληνας) που:

-        Πήρε τρία διδακτορικά διπλώματα στην Ιταλία!

-        Έφτιαξε το Σύνταγμα της τότε Επτανησιακής Πολιτείας (και έγινε κυβερνήτης της σε ηλικία 26 χρονών!)

-        Έφτιαξε το επιτυχημένο Ελβετικό Σύνταγμα (που ισχύει μέχρι σήμερα)

-        Έσωσε από διαμελισμό και από πτώχευση την ηττημένη το 1815 Γαλλία.

-        Έγινε Υπουργός Εξωτερικών (1816) της μεγαλύτερης (τότε) Ευρωπαϊκής δύναμης (της Ρωσίας)

Δολοφονία Ιωάννη Καποδίστρια: Ηθικοί αυτουργοί και εκτελεστικά όργανα… - 27 Σεπτεμβρίου 1831

 Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες. Ίσως αυτό ήταν και η αιτία που τόσο νωρίς, τόσο άδοξα και καταστροφικά για το έθνος κατέληξε στον τάφο. Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κυβερνήσει την ρημαγμένη καθόλα Ελλάδα, έθεσε όλο του το είναι στη διάθεση της Πατρίδας.

Πατήρ Σάββας Αχιλλέως – Ομοφυλοφιλία.Τις παρά φύσιν παρεκτροπές των Σοδομιτών και Γομορριτών ο Θεός τις τιμώρησε με ένα «παρά φύσιν» τρόπο.

Με βροχή δηλαδή όχι από νερό, αλλά από φωτιά και θειάφι!

Η φιληδονία και η φιλοσαρκία ψυχραίνει και εξαφανίζει την αγάπη στο Θεό. Παλαιότερα οι άνθρωποι αισθάνονταν ντροπή όταν έπεφταν σε σαρκικά αμαρτήματα.
Σήμερα δυστυχώς τα αμαρτήματα αυτά γίνονται αδιάντροπα. Και με τον κατήφορο που πήραμε, θα έλθει καιρός, που όχι μόνο δεν θα θεωρούνται πια αμαρτήματα, αλλά και θα επαινούνται!
Ουαί και αλίμονο, όταν θα φτάσει η κοινωνία μας σ` εκείνο το σημείο...


(†)Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Μητρ. πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος, Πρόσκλησις σε Μετάνοια και συναγερμός σε μία εκστρατεία Προσευχής!


Οι Αζέροι Τούρκοι ξεκίνησαν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: Να καταστρέφουν εκκλησίες στο Αρτσάχ (βίντεο) Ιστορική η ευθύνη του Ν. Πασινιάν που εγκατέλειψε το Αρτσάχ στους Αζέρους

  Καταστρέφουν εκκλησίες μνημεία στο Αρτσάχ (βίντεο).

  Στην Ελλάδα είχαμε τους "συντρόφους" που κατέστρεφαν τους Ορθόδοξους Ναούς και Μοναστήρια. 
Πως να ξεχάσω τις εικόνες των αγίων των οποίων οι αντάρτες έβγαζαν τα μάτια; Δείτε τα  μοναστήρια στα Μετέωρα...  

 27.09.2023 

Οι Αζέροι Τούρκοι ξεκίνησαν να διαπράττουν εγκλήματα στο Αρτσάχ καταστρέφοντας χριστιανικές εκκλησίες τις οποίες πυροβολούν τα αζερικά άρματα μάχης και στρατιώτες με τυφέκια εφόδου.

Εντύπωση προκαλεί η σιωπή της Δύσης όχι μόνο για την αζερική στρατιωτική επέμβαση (με πρόσχημα πως το Αρτσάχ δεν είναι αναγνωρισμένο ανεξάρτητο κράτος) αλλά κυρίως για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά του άμαχου πληθυσμού και τις καταστροφές θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων.
                            Η ευθύνη του Νικόλ Πασινιάν είναι κολοσσιαία. Εγκατέλειψε μία αρχαία αρμενική περιοχή μη επιτρέποντας στους Αρμένιους να ρίξουν ούτε μία τουφεκιά.

Το πρόβλημα για την Δύση είναι διπλής φύσεως: Το Αζερμπαϊτζάν προμηθεύει την Ευρώπη με φυσικό αέριο και αποτελεί «αδελφό» κράτος της Τουρκίας καθώς ο πληθυσμός του αποτελείται από Αζέρους Τούρκους.

Οποιαδήποτε παρέμβαση εναντίον του θα στοίχιζε στην ΕΕ, μία πηγή ενέργειας και επιπλέον προβλήματα με την Τουρκία.Τουρκία.

ΒΙΝΤΕΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΝΑΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ 

Η ήττα στο πεδίο της μάχης μετά την επιχείρηση-αστραπή των αζερικών δυνάμεων δείχνει και το τέλος των Αρμενίων από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ καθώς τον δρόμο της προσφυγιάς αποφασίζουν να πάρουν όσοι είχαν απομείνει στην περιοχή.
Οι 120.000 Αρμένιοι του Ναγκόρνο-Καραμπάχ θα φύγουν για την Αρμενία διότι δεν θέλουν να ζουν ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν και φοβούνται εθνοκάθαρση, όπως δήλωσε προχθές στο Reuters η ηγεσία της περιοχής του Αρτσάχ.

Οι Αρμένιοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ, περιοχή που αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα της αζερικής επικράτειας, αλλά κατοικείται κυρίως από Αρμένιους, αναγκάστηκαν να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός στις 20 Σεπτεμβρίου έπειτα από μια 24ωρη επιχείρηση του αζερικού στρατού.

Το Αζερμπαϊτζάν δηλώνει ότι θα εγγυηθεί τα δικαιώματά τους και θα ενσωματώσει την περιοχή, αλλά η ηγεσία των Αρμενίων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ δήλωσε στο Reuters ότι αυτοί θα φύγουν.
Το Αζερμπαϊτζάν έχει επανειλημμένως αρνηθεί οποιαδήποτε πρόθεση να τους βλάψει αλλά ποιος το πιστεύει όταν καταστρέφουν με αυτούς τους τρόπους τους χριστιανικούς ναούς;

Απασχολούν το λαό με το κυνοκομείον του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Κούλης σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times σχεδιάζει την νομιμοποίηση 300.000 "μεταναστών " στην Ελλάδα. Δηλαδή, εποικισμός!

Επικαλούνται απόφαση του ΚΥΣΕΑ και δήλωση Δ.Καιρίδη

                                    

Financial Times: Την νομιμοποίηση 300.000 "μεταναστών " σχεδιάζει η Ελλάδα

 Σε δημοσίευμά τους οι Financial Times αναφέρουν πως η Ελλάδα σχεδιάζει να νομιμοποιήσει το καθεστώς 300.000 μεταναστών για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ελλείψεις στην αγορά εργασίας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα, «το δίλημμα των δεξιών κυβερνήσεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις παράνομες αφίξεις μεταναστών».