Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

Δημήτρης Δασκαλάκης: Ὁ κ. Πιερρακάκης σέ ρόλο Πυθίας καί ὁ πρόσφατος χρησµός του γιά τό µέλλον τῆς ἀνθρωπότητας!

 

Ἂν πράττουµε τὸ δίκαιο,
αὐτὸ θὰ µοιάζει σὰν νὰ προσφέρουµε θυσία στὸν Θεό.

(Ἀθανάσιος ὁ Μέγας)

 

κ. Πιερρακάκης µιλῶντας στὶς 29-4-2022 στὴν αἴθουσα τοῦ Βουλευτικοῦ στὸ Ναύπλιο, σὲ ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε ὁ δῆµος Ναυπλιέων µὲ θέµα «200 Χρόνια µετὰ τὴν ἵδρυση τοῦ κράτους ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια - Ἡ ἐπανεκκίνηση τοῦ κράτους στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ» προέβη στὴν ἀκόλουθη πολιτικὴ δήλωση-χρησµὸ ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆς: «Μὲ ἀφορµὴ τὸ παρελθὸν εἴµαστε ἐδῶ γιὰ νὰ µιλήσουµε γιὰ τὸ µέλλον. Γιατί στὸ µέλλον θὰ κριθοῦν ὅλα, ἀκόµη καὶ τὸ παρελθὸν ἐκ νέου». (Ἴδετε σχετικῶς: ΕΔΩ)

Ὁ κ. Πιερρακάκης ἐζήλωσε τὴν δόξα τῆς Πυθίας καὶ προέβη στὴν πιὸ πάνω ἀκατανόητη δήλωση, ποὺ ἄφησε ἄφωνους καὶ τοὺς ἐµπειρότερους πολιτικοὺς συντάκτες διότι ἐκφεύγει τῶν ὁρίων τῆς ὀρθολογικῆς ἑρµηνείας καὶ ἀνάλυσης καὶ ἀγγίζει περισσότερο τά ὅρια τοῦ χρησµοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου κάθε ἑρµηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ περιεχοµένου τῆς δήλωσης κρίνεται ἐκ τῶν προτέρων ὡς παρακινδυνευµένη καὶ ἐπισφαλής.

Ὁ γράφων µολονότι ἀντιλαµβάνεται τὴν προφανῆ δυσχέρεια τῆς κατανόησης µιᾶς ἀντιφατικῆς καὶ ἀλληλοαναιρούµενης πολιτικῆς δήλωσης, ἐν τούτοις ἀνα­λαµβάνει τὴν φιλότιµη προσπάθεια τῆς ἀποκωδικοποίησης τοῦ πιθανοῦ µηνύµατός της.

29/7/22 ΛΑΥΡΙΟ-LIVE : ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΕΙΡΓ.,ΟΓΚΟΛΟΓ.,PhD, FRCS) -ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ (ΚΑΘ.ΠΟΙΝ.ΔΙΚΑΙΟΥ) - ΒΙΝΤΕΟ

 
 
" ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ. 
 
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ. " ΛΑΥΡΙΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ) - 29/7/22 
 
ΟΜΙΛΗΤΕΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ(ΚΑΘ.ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ,PhD, FRCS) ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ. 
 
 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ πανελλαδικώς ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. 
 
7.500 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ.Υ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 8.000 ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 
11 ΜΗΝΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ - 11 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - 11 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ...

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ π ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΤΕΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΙΟ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ π ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΤΕΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ. 9,27-35] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΩΦΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ. 9,27-35]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΩΦΟΥ

«Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ (:Καὶ ἐνῶ ἔφευγε ἀπὸ ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς, Τὸν ἀκολούθησαν δύο τυφλοί, οἱ ὁποῖοι φώναζαν δυνατὰ καὶ ἔλεγαν: "Σπλαχνίσου μας καὶ θεράπευσέ μας, ἔνδοξε ἀπόγονε τοῦ Δαβίδ"). Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε (:Καὶ ὅταν ἔφθασε στὸ σπίτι, ἦλθαν κοντά Του οἱ τυφλοί, καὶ ὁ Ἰησοῦς τοὺς λέει: "Πιστεύετε ὅτι ἔχω τὴ δύναμη νὰ κάνω αὐτὸ ποὺ μοῦ ζητᾶτε;" Καὶ ἐκεῖνοι τοῦ ἀπαντοῦν: "Ναί, Κύριε"). Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν (:Τότε ἄγγιξε μὲ τὰ δάκτυλά Του τὰ μάτια τους καὶ τοὺς εἶπε: "Ἄς γίνει αὐτὸ ποὺ ζητᾶτε σύμφωνα μὲ τὴν πίστη σας"). Καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί (:Καὶ ἀνοίχτηκαν τὰ μάτια τους)» [Ματθ. 9, 27-30].

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ρωμ. 15,1-7] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ρωμ. 15,1-7]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ Παῦλος ἀπέδωσε τὴν δοξολογία πρὸς τὸν Θεό, πάλι ἀπὸ τὴν εὐχὴ προχωρεῖ σὲ παραίνεση, στρέφοντας τὸν λόγο στοὺς πιὸ δυνατοὺς κατὰ τὴν πίστη καὶ λέγοντας τὰ ἑξῆς: «Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν (:ὀφείλουμε ἐμεῖς οἱ δυνατοὶ στὴν πίστη καὶ στὴν ἀρετὴ νὰ δείχνουμε ἀνεκτικότητα καὶ συμπάθεια στὶς ἀδυναμίες τῶν ἀδυνάτων στὴν πίστη ἀνθρώπων καὶ νὰ μὴν κάνουμε ἐκεῖνα ποὺ ἀρέσουν στὸν ἑαυτό μας)» [Ρωμ. 15,1].

Εἶδες πῶς ἐξύψωσε αὐτοὺς μὲ τοὺς ἐπαίνους, ὄχι μὲ τὸ νὰ τοὺς πεῖ μόνο δυνατούς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ νὰ τοὺς τοποθετήσει μαζὶ μὲ τὸν ἑαυτό του; Καὶ ὄχι μόνο ἔτσι, ἀλλὰ καὶ τοὺς παρακινεῖ πάλι μὲ τὸ χρήσιμο καὶ τὸ εὐχάριστο. «Γιατί ἐσὺ βέβαια εἶσαι δυνατός», λέγει, «καὶ ὅταν δείχνεις συγκατάβαση δὲν βλάπτεσαι καθόλου ἀλλὰ σὲ ἐκεῖνον ὁ κίνδυνος εἶναι γιὰ τὰ χειρότερα κακά, ἂν δὲν βαστάζεται». Καὶ δὲν εἶπε «νὰ βαστάζουμε τοὺς ἀδυνάτους», ἀλλὰ «τίς ἀδυναμίες τῶν ἀδυνάτων ἀνθρώπων», γιὰ νὰ παρακινήσει καὶ νὰ ὁδηγήσει τὸν δυνατὸ σὲ εὐσπλαχνία, ὅπως καὶ ἀλλοῦ λέγει: «ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πρᾳότητος (:ἐὰν ἀπὸ ἀδυναμία πέσει ἕνας ἄνθρωπος σὲ κάποιο ἁμάρτημα, ἐσεῖς ποὺ εἶστε πνευματικὰ ἰσχυροί, νὰ τὸν διορθώνετε καὶ νὰ τὸν παιδαγωγεῖτε μὲ πνεῦμα πραότητας)» [Γαλ. 6,1].

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [: Ματθ. 9, 27-35] Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου «Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ» [25-7-1982] (Β73)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [: Ματθ. 9, 27-35]

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

μὲ θέμα:

«Ἡ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ Ἡ ΑΞΙΑ ΤΗΣ»

[ἐκφωνήθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κομνηνείου Λαρίσης στὶς 25-7-1982]

(Β73)

Κάποτε, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος, διερχόμενος σὲ ἕναν τόπον, Τὸν συνήντησαν δύο τυφλοί, οἱ ὁποῖοι ἔκραζαν: «Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησον ἡμᾶς». «Ἰησοῦ, ἀπόγονε τοῦ Δαβίδ», δηλαδὴ Μεσσία, «ἐλέησέ μας».

Εἶναι πολὺ συγκινητικὸ νὰ βλέπει κανεὶς τυφλοὺς ἀνθρώπους γενικὰ ἀσθενεῖς, νὰ σπεύδουν νὰ βροῦν τὴν ὑγεία των, πολὺ δὲ περισσότερο, ὅταν αὐτὴ εἶναι ὅρασις καὶ δὲν βλέπουν γύρῳ τίποτα, παρὰ μόνο σκοτάδι, νὰ σπεύδουν νὰ ζητήσουν τὴν θεραπεία τους ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ κάνει κατάπληξη εἶναι ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν τὰ μάτια τους δὲν ἔβλεπαν, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν τὸν Ἰησοῦ «υἱὸ τοῦ Δαβίδ». Δηλαδὴ Μεσσία. Διότι ὁ τίτλος «υἱὸς Δαυΐδ» σημαίνει Μεσσίας, δηλαδὴ Χριστός. Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν εἶχαν τὰ μάτια τους καὶ δὲν εἶχαν δεῖ κανένα θαῦμα, παρὰ μόνο εἶχαν μάθει, εἶχαν ἀκούσει, συνεπῶς εἶχαν πιστέψει, αὐτοὶ νὰ ὁμολογοῦν τὸν Ἰησοῦν «υἱὸν Δαυΐδ». Κάνει ἐντύπωση αὐτό.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ὁ Ἅγιος Εὐδόκιμος 


Τὸν θεῖον Εὐδόκιμον, ᾧ βίος γέλως,
Τὸ θεῖον εὐδόκησεν ἐκστῆναι βίου.
Δέχνυται Εὐδόκιμον πρώτῃ τάφος ἐν τριακοστῇ.

Ὁ Ἅγιος Εὐδόκιμος γεννήθηκε στὴ Καππαδοκία καὶ ἔδρασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Θεόφιλου (829 – 842).

Οἱ γονεῖς του Βασίλειος καὶ Εὐδοκία ἦταν ἄνθρωποι πλούσιοι καὶ εὐσεβεῖς. Ἡ ὀρθόδοξη οἰκογένειά του τὸν ἀνέθρεψε σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ γρήγορα ὁ Εὐδόκιμος διακρίθηκε γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὶς ἀρετές του.

Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

Οι σχισματικοί καλούν την Κωνσταντινούπολη να εκθρονίσει τον Πατριάρχη ΚύριλλοΣε επιστολή που ενέκρινε την Τετάρτη η Σύνοδος της σχισματικής "Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας", ο "Μητροπολίτης" Επιφάνιος Ντουμένκο κατηγορεί τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο για αίρεση και καλεί τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο να τον απομακρύνει από προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας.

Η επιστολή εστάλη επίσης στους προκαθημένους όλων των Τοπικών Εκκλησιών, η πλειοψηφία των οποίων δεν αναγνωρίζει την OCU της Κωνσταντινούπολης, αλλά αναγνωρίζει την κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία υπό τον Μακαριότατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριο.

Γεώργιος Τζανάκης: ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΙΑ Ε΄

 
Γράφει ὁ Γεώργιος Τζανάκης
 
Ἔχουμε μείνει στὴν διαπίστωσι τοῦ ἐπισκόπου ὅτι στὴν πρώτη φάσι τῆς πανδημίας δημιουργήθηκαν ρήγματα στὴν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος λόγῳ... τῆς ἐντόνου κριτικῆς κατὰ τῆς Συνόδου καὶ τῶν ἐπισκόπων ἀπὸ ὁμάδες πιστῶν.!!! (ΝΛΑΠσελ.18)

Ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ ὑπέστη  Ἐκκλησίατὸν ἐξευτελισμὸτὴν ὑποδούλωσί της στὴν κρατικὴ ἐξουσίατοὺς διωγμοὺς ἐναντίον ἐπισκόπων ἱερέων καὶ πιστῶντὸν λυσσαλέο πόλεμο τῶν πληρωμένων δημοσιογράφωντὰ αὐτόφορα καὶ τὰ δικαστήρια δὲν τὰ ἀναφέρειφυσικάΤὰ ξέρειὅμωςΚαὶ τὰ ξέρει καλά.

Γνωρίζει ὅτι  κυβέρνησι λειτουργοῦσε χωρὶς νὰ δίνῃ καμμιὰ σημασία στὴν Ἐκκλησία παρακάμπτοντας  περιφρονῶντας τηνὅταν ἀπαγόρευε τὴν Θεία Λειτουργία: «Μία ἀπόφασι περιορισμοῦ τῆς Θείας λατρείας δὲν μπορεῖ νὰ λαμβάνεται μονομερῶς ἀπὸ τὴν πολιτεία ...  πολὺ περισσότερο μὲ παράκαμψι  καὶ περιφρόνησι τῆς Ἱερᾶς ΣυνόδουΒγήκαν δύο Ἀποφάσεις ἀγνοῶντας παντελῶς ἐπίσημες Συνοδικὲς Θέσεις καὶ Αἰτήματα χωρὶς τὴ στοιχειώδη ἐκ προτέρων ἐνημέρωσι ἤ συνεννόησι....» ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ [1]

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους 29 Ιουλίου 2022


Ἐξ ἀφορμῆς προσφάτων δημοσίων ἐμφανίσεων καὶ τοποθετήσων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καὶ ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖες ἀφήνουν νὰ δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι εἶναι δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία νὰ δέχεται ὁποιαδήποτε ἄλλη μορφὴ οἰκογένειας, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν ποὺ θεσπίζει τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ἡ Ἱερὰ Κοινότης ἐπιθυμεῖ νὰ τοποθετηθεῖ καὶ δημοσίως.

Τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς χῶρος προσευχῆς καὶ ἀσκήσεως, μὲ ἀδιάσπαστη συνέχεια λειτουργικὴ καὶ πνευματική, εὔχεται ταπεινὰ ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου, γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως διακρίσεων.

Τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος γίνεται μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ λαμβάνει τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναμφισβήτητα ἀποτελεῖ τὴν ὁρατὴ ἔκφραση τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. 

Κάρτα του Πολίτη – Ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

 

Κύριε Υπουργέ,

Μετά από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου σας περί αμέσου εκδόσεως ηλεκτρονικής ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, θα θέλαμε να ενημερώσουμε εσάς και όλον τον κόσμο για τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις μας, ώστε νομικά και διοικητικά να μην αιφνιδιαστείτε από την άρνηση παραλαβής της εκ μέρους μας.

Eδώ και δύο δεκαετίες από τα χρόνια του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, παρακολουθούμε με προσοχή τα βήματα που γίνονται για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην ζωή μας.

S.O.S. ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.

Να τελειώνει επιτέλους το ψέμα ότι η ομοφυλοφιλία στην Ελλάδα ήταν κάτι συνηθισμένο!

Ερανιζόμενοι εκ του 5ου Βιβλίου το 5ο κεφάλαιο την περί ομοφυλοφιλίας νομοθεσία του Σόλωνα παραθέτουμε
το άρθρο 332 αυτής:

«Αν τις Αθηναίος εταιρήση, με έξεστω αυτώ των εννέα αρχόντων γενέσθαι, μηδέ ιερωσύνην ιερώσασθαι,

μηδέ συνδικήσαι τω δήμω, μηδέ αρχήν αρχέτω μηδεμιάν, μήτε ενδημον, μήτε υπερόριον, μήτε κληρωτήν,

μήτε χειροτονητήν, μηδέ επικυρήκειαν αποστελλέσθω, μηδέ γνώμην λεγέτω, μηδέ εις τα δημοτελή ιερά

εισίτω, μηδέ εν ταις κοιναίς σταφονοφορίες σταφανούσθω, μηδέ εντός των της αγοράς

περιρραντηρίων πορευέσθω. Εάν δε ταύτα τις ποιή, καταγνωσθέντως αυτού εταιρείν, θανάτω ζημιούσθω».


Δηλαδή: Αν κάποιος Αθηναίος συνάψει ομοφυλοφιλική σχέση με άλλον θα έχει τις εξής κυρώσεις:

1. Δεν του επιτρέπεται να γίνει μέλος των 9 αρχόντων

2. Δεν του επιτρέπεται να εκλεγεί ιερέας

3. Δεν του επιτρέπεται να είναι συνήγορος του λαού

4. Δεν επιτρέπεται να ασκεί εξουσία εντός ή εκτός της Αθήνας

5. Δεν επιτρέπεται να σταλεί ως κήρυκας πολέμου

6. Δεν επιτρέπεται να εκθέσει γνώμη (ως άμουσος - ανισόρροπος)

7. Δεν επιτρέπεται να μπει σε (δημόσιους) Ναούς

8. Δεν επιτρέπεται να στεφανωθεί στις στεφανοφορίες

9. Δεν επιτρέπεται να μπαίνει στον ιερό χώρο της αγοράς

10. Όποιος έχει καταδικαστεί ως ομοφυλόφιλος, θα τιμωρείται με Θάνατο!

---------------------------------

Αυτά για να τελειώνει επιτέλους το ψέμα ότι η ομοφυλοφιλία στην Ελλάδα ήταν κάτι συνηθισμένο!

Θεόγυμνοι βασιλεῖς, κουρελιάρηδες ὑπήκοοι... (Ἕνα σχόλιο περί τῆς πνευματικῆς μας συνευθύνης)
Θεόγυμνοι βασιλεῖς, κουρελιάρηδες ὑπήκοοι...

(Ἕνα σχόλιο περί τῆς πνευματικῆς μας συνευθύνης)

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

      Πολλές φορές, σέ παλαιότερα κείμενα, ἀναφέρθηκα στήν εὐθύνη πού ἔχουμε ὅλοι μας. Ἄρχοντες ἀλλά καί ἀρχόμενοι, ποιμένες ἀλλά καί ποιμαινόμενοι, κλῆρος ἀλλά καί λαός. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Καί μπορεῖ πολύ συχνά νά ἐγκαλοῦμε τούς πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς μας ἡγέτες γιά ὑποκρισία, διαφθορά καί προδοσία. Καί ἀσφαλῶς ὄχι ἄδικα. Συνήθως ὅμως ξεχνοῦμε ἤ ἔστω ὑποτιμοῦμε τήν τεράστια συνευθύνη πού ἔχουμε καί ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι. Συνευθύνη ὁρατή, γιά ὅσα ἀποδεχόμαστε μέ τήν ψῆφο μας, γιά ὅσα στηρίζουμε μέ τήν ἐπιδοκιμασία μας, γιά ὅσα ἀπλῶς ἀνεχόμαστε μέ τή μή ἀντίδραση καί τήν τυφλή ὑπακοή μας.

Ο Προφήτης Δανιήλ για τον ερχομό του Μεσσία, τη Μακεδονία και τις έσχατες μέρες, π. Διον.Κατσούλης (ΒΙΝΤΕΟ)ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ: π. Διονύσιος Κατσούλης, εφημέριος του ιερού ναού Αγίας Παρασκευής Ν. Σμύρνης, Αρχαιολόγος 
 
Προφήτης Δανιήλ: Ένας απο τους τέσσερις μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος προφήτευσε και τον ερχομό του Υιού του ανθρώπου. Στο βιβλίο του υπάρχουν προφητείες μέχρι το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας, τον καιρό της μεγάλης θλίψης και την ανάσταση των νεκρών. 
 
Ο Προφήτης Δανιήλ ζει στον 6ο αι. π.Χ., αιχμάλωτος στην Βαβυλώνα και προφητεύει για τα βασίλεια που θα προηγηθούν της εμφάνισης του Μεσσία. 
 
Αναφέρει 4 βασίλεια, τους Βαβυλώνιους, τους Πέρσες, τους Έλληνες και τους Ρωμαίους. 
 
Η Παλαιά Διαθήκη καταγγέλει, μέσω του προφήτη Δανιήλ, την κατάπτυστη συμφωνία τωνν Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες. 
 
Στην αναφορά για τους Έλληνες μιλάει για τον βασιλιά των Ελλήνων, ο οποίος θα συντρίψει τους Πέρσες με τρία χτυπήματα. Ασφαλώς, αυτός ο βασιλιάς είναι ο Μέγας Αλέξανδρος.

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Υπουργός Κ.Πιερρακάκης: Δηλώνει θαυμαστής του Γιούβαλ Χαράρι που λέει ότι «ο Χριστός είναι ένα ψέμα»!

Σύμβουλος του Κ.Σβαμπ λέει στον Κ.Μητσοτάκη ότι «πρέπει να χακάρουμε τους ανθρώπους»
Ερχεται το τέλος της ιδιωτικότητας!

Θεόφραστος Ανδρεόπουλος | email: andreopoulos@pronews.gr
28.07.2022 |
Έχει το χαρτοφυλάκιο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θαυμάζει την προοπτική τοποθέτησης μικροτσίπ στον πληθυσμό

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης από το βήμα της Βουλής εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον περιβόητο Γιούβαλ Χαράρι, εκ των στενότερων συνεργατών του Κλάους Σβάαμπ, του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από την «Μεγάλη Επανεκκίνηση» (The Great Reset).

Ο Γιούβαλ Χαράρι είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε πως «Ο Χριστός είναι ένα ψέμα» (χαρακτήρισε μάλιστα όλη την Ιστορία Του ως «fake news»).
Yπενθυμίζεται ότι με ευρεία πλειοψηφία επί του συνόλου, επί της αρχής και επί των περισσότερων άρθρων, υπερψηφίστηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

Δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Επιτρέψτε μου μία προσωπική αναφορά. Το περασμένο Σεπτέμβριο είχα την ευκαιρία να βρεθώ σε ένα πάνελ στο Athens Democracy Forum, με τον Γιούβαλ Χαράρι, τον Ισραηλινό φιλόσοφο και ιστορικό.

Ήταν πριν από τις εκλογές στη Γερμανία και θυμάμαι χαρακτηριστικά, τον Χαράρι να αναφέρει στο πάνελ «αυτό που εμένα με ενδιαφέρει να δω», είπε «είναι το τι λένε τα γερμανικά πολιτικά κόμματα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και όχι για τις κλασικές πολιτικές, τα κλασικά πεδία πολιτικής συζήτησης».

Ο Γιούβαλ Χαράρι πρόσφατα είχε προκαλέσει σοκ καθώς συνομιλώντας με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον οποίο εξηγούσε πως θα γίνει το χακάρισμα των ανθρώπων και δεν θα χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις την ελεύθερη θέληση των ατόμων!

†Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης: Κάντε το καλό και εν μέσω αχάριστου κόσμουΠολλοί άρχισαν να κάνουν το καλό, αλλά σταμάτησαν γιατί ο κόσμος είναι κακός.

Πήγε ένας καλός παπάς σ’ ένα χωριό και πήγαν να τον πεταλώσουν. Τέτοιος είναι ο κόσμος. Δεν θέλει συμβουλές, δεν θέλει έλεγχο, θέλει τους ανθρώπους σύμφωνα με τα ρεύματά του.

Πήγες σύμφωνα με τα ρεύματά του και τις συνήθειές του, καπνίζεις, παίζεις, χοροπηδάς, κάνεις ότι αρέσει σ’ αυτόν; Είσαι καλός.

Αν όμως πας κόντρα με τις επιθυμίες τους και θέλεις να ζήσεις μια ζωή διαφορετική απ’ ότι ζει αυτός ο κόσμος, τότε στρέφεται εναντίον σου.

Ο διαρκής εμβολιασμός δημιουργεί ανθεκτικά στελέχη του Covid – Οι εμβολιασμένοι μολύνονται συνεχώς

 

Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα με τις παραλλαγές BA.4 και BA.5 της Omicron, οι οποίες παρακάμπτουν τόσο τη φυσική ανοσία όσο και τα αντισώματα που προκαλούνται από το εμβόλιο Covid

Οι υγειονομικές αρχές ανά τον κόσμο συνεχίζουν να αγνοούν αυτό για το οποίο ο Dr. Robert Malone και άλλοι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει: ο εμβολιασμός κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα οδηγήσει στην εξέλιξη ανθεκτικών στελεχών.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα με τις παραλλαγές BA.4 και BA.5 της Omicron, οι οποίες παρακάμπτουν τόσο τη φυσική ανοσία όσο και τα αντισώματα που προκαλούνται από το εμβόλιο Covid.
Αγνοούν επίσης την πραγματικότητα της ανοσολογικής αποτύπωσης, η οποία αναγκάζει τα εμβολιασμένα άτομα που πάσχουν από Covid να μολύνονται πιο συχνά και επανειλημμένα.
Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια να δημιουργηθεί φόβος για νέα στελέχη Covid, παρά τα στοιχεία που δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα ποσοστά νοσηλείας παραμένουν σταθερά, παρόλο που τα ποσοστά μόλυνσης αυξάνονται.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 12 ΕΚΘΡΟΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ! (1) - Αρχιμ. Ειρηναίου ΜπουσδέκηΟ ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ 12 ΕΚΘΡΟΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ!
(1)

Αρχιμ. Ειρηναίου Μπουσδέκη

Είναι μια τεκμηριωμένη ιστορική αλήθεια ότι η εκθρόνιση των 12 μητροπολιτών το 1974 και η τοποθέτηση σ’ αυτές νέων μητροπολιτών ήταν κινήσεις στα πλαίσια της συναλλαγής του τότε μητροπολίτη Ιωαννίνων Σεραφείμ Τίκα με πλήθος επισκόπων για να κατορθώσει να γίνει Αρχιεπίσκοπος. Όταν λοιπόν έγινε Αρχιεπίσκοπος έπρεπε να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του κηρύσσοντας εκπτώτους τους 12 και φέρνοντας σε μεγάλες και κεντρικές μητροπόλεις τους αντικαταστάτες τους.

Τόσο ταπεινά ήταν τα ελατήρια της εκπτώσεως των 12 μητροπολιτών. Το δυστήχημα όμως ήταν ότι το καθεστώς Σεραφείμ έπλασε ένα «μύθο» για να δικαιολογήσει τίς απαράδεκτες μηχανορραφίες και τις τραγικές σκοπιμότητες του εκκλησιαστικού αυτού εγκλήματος. Ο «μύθος» έλεγε αρχικά ότι όλοι οι επίσκοποι πού έγιναν επί Ιερωνύμου ήταν αντικανονικοί. Γιατί η εκλογή τους έγινε από αντικανονική Αριστίνδην Σύνοδο.

Το ότι ήταν μύθος όλα αυτά τα περί αντικανονικότητος των μητροπολιτών που εξελέγησαν από τον Ιερώνυμο το απέδειξε ο ίδιος ο Σεραφείμ με τις πράξεις του:

Προβληματισμός σχετικά με την τεκνοθεσία των ομοφυλοφίλων


Γράφει η Ρόη

Ως χριστιανή ορθόδοξη δεν χρειάζεται καν να τοποθετηθώ απέναντι στο θέμα. Το έχουν καλύψει πολλοί αξιόλογοι αρθρογράφοι μας και αρκετοί σημερινοί πατέρες της Εκκλησίας μας, αντλώντας τα επιχειρήματά τους από τις Γραφές και τους Θεοφόρους Πατέρες.

Μου μεταφέρθηκε όμως ένας διάλογος μεταξύ δύο απλοϊκών γιαγιάδων, σχετικός με το θέμα που με προβλημάτισε πολύ και θεώρησα υποχρέωσή μου να σας τον μεταφέρω:

- Τι γνώμη έχεις, Ελένη μου, για τα παιδιά που θέλουν να υιοθετούν οι ομοφυλόφιλοι;

Η Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου 28.7

  [ΒΙΝΤΕΟ+ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ]

από τον Κων/νο Αθ. Οικονόμου, δάσκαλο

Η οσία Ειρήνη ζούσε στην Καππαδοκία σε μια πλούσια και ευγενή οικογένεια, λίγο μετά τον θάνατο του εικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφίλου (842). Όταν η Θεοδώρα ανέλαβε την αντιβασιλεία, αναζήτησε σε όλη την Αυτοκρατορία σύζυγο για τον γιο της, τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ’ (842-867). Οι απεσταλμένοι της αυλής πρόσεξαν την ομορφιά και ευγένεια των ηθών της Ειρήνης και την έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την αδελφή της, η οποία και τελικά παντρεύτηκε τον καίσαρα Βάρδα, αδελφό της Θεοδώρας. Στο δρόμο τους πέρασαν κοντά από το όρος Όλυμπος της Βιθυνίας και η Ειρήνη επισκέφθηκε τον άγιο Ιωαννίκιο τον Μέγα [+4 Νοεμ.], ο οποίος την χαιρέτησε προλέγοντας ότι θα γινόταν ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου.

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΆ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

Η νόσος πρέπει να περιληφθεί στα ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

#Πρώτα πάρτε μία καρέκλα και καθίστε.
#Και μην τρομάζετε. Δεν αποκαλύπτω εγώ αλλά το New England Journal of Medicine, το κορυφαίο Ιατρικό περιοδικό.
#Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν υπό τον τίτλο «Monkeypox virus infection in Humans accross 16 countries - April -June 2022, φωτίζουν το θέμα με τον πιο υπεύθυνο τρόπο:
-528 περιπτώσεις σε 43 περιοχές από 16 χώρες. (δεν περιλαμβάνεται η Αφρική όπου η νόσος είναι ενδημική)
-Στο 98% αφορά ομοφιλόφυλους (gay or bisexual)
-To 75% ήταν Λευκοί.
-Το 41% είχε HIV (ιός που προκαλεί το γνωστό AIDS). Αυτή είναι πολύ σημαντική πληροφορία!
-H μέση ηλικία τους ήταν 38 ετών.
-Η μετάδοση φαίνεται ότι έγινε στο 98% των περιπτώσεων στην διάρκεια σεξουαλικής επαφής (Επιβεβαιώνεται ότι η άμεση μετάδοση δι επαφής είναι ο κύριος τρόπος μετάδοσης)
-Μέσος χρόνος επώασης ήταν 7 ημέρες (από 3 έως 20)
-Συμπτώματα:
—εξάνθημα στο 95 % (στο 65% υπήρχαν λιγότερες από 10 δερματικές βλάβες), - θυμηθείτε τις εφιαλτικές εικόνες που σας έδειχναν στην τηλεόραση με τις χιλιάδες φλύκταινες που καλύπταν όλο το σώμα των ασθενών για να καταλάβετε τον στόχο τους-.
—Στο 73% οι δερματικές βλάβες ήταν στην περιπρωκτική και περιγεννητική χώρα

Χαράρι: «Θα γίνουμε ΘΕΟΙ! Οι άνθρωποι θα είναι μέρος ενός ΔΙΚΤΥΟΥ, από όπου δεν θα μπορούν να ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΟΥΝ», βίντεοΚανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν άκουσε κι ότι δεν ήξερε!

Συνεχίζει να δικαιώνει τον χαρακτηρισμό του “προφήτη” της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ο Yuval Noah Harari, o επικεφαλής σύμβουλος του mr. Great Reset, Klaus Schwab.

Ο γνωστός «διανοούμενος» εβραϊκής καταγωγής μίλησε για την τεχνολογική εξέλιξη τα επόμενα 50 χρόνια, εκτιμώντας πως μέχρι τότε οι άνθρωποι θα είναι συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο από το οποίο ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ!!!

Όπως λέει χαρακτηριστικά, θα είναι ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ συνδεδεμένα όλα τα μέρη του σώματός τους αλλά και οι εγκέφαλοί τους!

«Πραγματικά θα μπορούν να μας μεταμορφώσουν σε θεούς. Και δεν το εννοώ αυτό μεταφορικά. Το εννοώ κυριολεκτικά, ότι οι άνθρωποι αποκτούν θεϊκές δυνάμεις και ειδικά τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να σχεδιάσουν ζωή».

Σε άλλο σημείο ωστόσο δήλωσε πως αυτή την…αναβάθμιση δεν θα είναι ικανοί να την επιτύχουν όλοι οι άνθρωποι, κάτι που θα δημιουργήσει, σύμφωνα με τον ίδιο, μία κοινωνία τρομερών ανισοτήτων, όπου οι “μη μυημένοι” θα ζουν ως homo sapiens:

 

Έργα και ημέρες του οικουμενιστού Αργολίδος Νεκταρίου


Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος: «ένας άθεος καθηγητής μπορεί να διδάξει καλύτερα το μάθημα αυτό από ένα ζηλωτή θεολόγο» (Επιστολή της ΠΕΘ προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον και άπαντας τους Ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Αριθμ. Πρωτ.: 34, Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014).

«Το λέω με πλήρη επίγνωση: Αν ο Χριστός ήρθε να κάνει τέτοιους μίζερους, φοβικούς, διεστραμμένους, φανατισμένους, ανελεύθερους χριστιανούς, καλύτερα να μην ερχόταν...» (Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος, ''Μια απάντηση για τους καλοπροαίρετους'').

MNHMH AΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου «Ἡ κτίσις ὑπὲρ καὶ κατὰ τοῦ ἀνθρώπου» [27-7-1990] [Β' Γ122]

 

MNHMH AΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

μὲ θέμα:

«Ἡ κτίσις ὑπὲρ καὶ κατὰ τοῦ ἀνθρώπου»

[ἐκφωνήθηκε στὶς 27-7-1990]

[Β'  Γ122] 

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί μου, τιμᾷ τὴν μνήμην τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος. Εἶναι ὁ ἰατρὸς ἅγιος, ποὺ γίνεται δημοφιλέστατος ἀπὸ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, γιατί συχνὰ τὸν ἐπικαλεῖται στὶς ποικίλες ἀρρώστιες ποὺ τὸν μαστίζουν.

Ὁ ἅγιος κατήγετο ἀπὸ τὴν πόλιν τῆς Νικομηδείας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Καὶ ὁ μὲν πατέρας του, ὁ Εὐστόργιος, ἦταν εἰδωλολάτρης. Πλὴν ὅμως καλὸς ἄνθρωπος καὶ ἀργότερα, μετὰ τὸν θάνατον τῆς συζύγου του, ὁ υἱός του, ὁ ἅγιος Παντελεήμων, τὸν ἔπεισε καὶ ἔγινε Χριστιανός. Ἡ δὲ μητέρα του, ὀνόματι Εὐβούλη, ἦτο Χριστιανὴ ἐκ προγόνων. Ὁ ἅγιος Παντελεήμων γεννήθηκε εἰς τὰ τέλη τοῦ 3ου αἰῶνος. Ἦταν ἕνας νέος στοχαστικὸς καὶ πολὺ μελετηρός. Σπούδασε τὴν ἰατρικὴ τέχνη κοντὰ σὲ ἕναν φημισμένο γιατρό, τὸν Εὐφρόσυνο. Καὶ φαίνεται ὅτι ἔδειχνε πολλὴ προκοπὴ στὴν ἰατρική του ἐπιστήμη. Ταυτόχρονα ἐμάθητευσε καὶ κοντὰ εἰς τὸν εὐλαβῆ ἱερέα Ἐρμόλαον, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμη ἐχθὲς ἑορτάσαμε, ἀπ᾿ ὅπου ἐκατηχήθῃ τὸ περιεχόμενον τῆς πίστεως.