Κυριακή 30 Απριλίου 2023

Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ [:Μάρκ.15,43-16,8] «ΤΑΦΗ Η΄ ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ;» 28-4-1996] (Β334)

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
[:Μάρκ.15,43-16,8]

    Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

                                 με θέμα:

                           «ΤΑΦΗ  Η΄ ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ;»

    [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 28-4-1996]   (Β334)                                     

     Προς τιμήν όλων εκείνων των προσώπων, ανδρών και γυναικών, που συνετέλεσαν στην φροντίδα του νεκρού σώματος του Χριστού, είναι αφιερωμένη τούτη η Κυριακή, αγαπητοί μου. Και ονομάζεται Κυριακή των Μυροφόρων. Όπως της Μαρίας της Μαγδαληνής, της Μαρίας του Ιωσή, της Μαρίας του Ιακώβου και άλλων γυναικών, αλλά και ανδρών, όπως ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, και μάλιστα ευσχήμων βουλευτής και ο Νικόδημος, ένας πλούσιος άνθρωπος, που είχε εν καιρώ νυκτός επισκεφθεί τον Κύριον και τον ερώτησε πώς μπορεί να αναγεννηθεί ο άνθρωπος. Αυτοί που απεκαθήλωσαν το σώμα του Ιησού και το ενεταφίασαν.

Γέροντας Μάξιμος Καραβάς :Ὅστις θέλει...

 


                                         
                                        Ὅστις θέλει...

 

Ἐπῆρα τὴν ἀπόφαση

νὰ σὲ ἀκολουθήσω,

ἀγαπητέ Νυμφίε μου,

καὶ δὲν γυρίζω πίσω.

 

Ἄς εἶν’ ἡ πόρτα Σου στενή

καὶ ἄναντες ὁ δρόμος,

ἐγὼ θὰ τρέχω πίσω Σου

σὰν ἄλλος ταχυδρόμος.

 

Νὰ στείλω τ' Εὐαγγέλιο

σὲ σπίτια καὶ παλάτια,

νὰ ἀκουστεῖ ὁ λόγος Σου

σ’ ὅλης τῆς γῆς τὰ πλάτια.

 

Καὶ ἂν χρειαστεῖ, Νυμφίε μου,

τὸ αἷμα μου νὰ χύσω,

θὰ εἶναι ὕψιστη τιμή

ἔτσι νὰ τελευτήσω.

 

Νὰ γίνω μάρτυρας κι ἐγώ

στὸν Μάρτυρα τὸν μέγα,

τὸν Κύριόν μου καὶ Θεόν,

τὸ Ἄλφα καὶ τ’ Ὠμέγα.

 

      Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβάς  

26/4/2023

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Των Αγίων Μυροφόρων γυναικών, έτι δε Ιωσήφ του εξ Αριμαθαίας και του νυκτερινού μαθητού Νικοδήμου
 

Χριστῷ φέρουσιν αἱ Μαθήτριαι μύρα,
ἐγὼ δὲ ταύταις ὕμνον, ὡς μύρον, φέρω.

Μυροφόρες είναι οι γυναίκες που ακολουθούσαν το Κύριο μαζί με τη Μητέρα του, έμειναν μαζί της κατά την ώρα του σωτηριώδους πάθους και φρόντισαν να αλείψουν με μύρα το σώμα του Κυρίου. Όταν δηλαδή ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ζήτησαν κι' έλαβαν από το Πιλάτο το δεσποτικό σώμα, το κατέβασαν από το σταυρό, το περιέβαλαν σε σινδόνια μαζί με εκλεκτά αρώματα, το τοποθέτησαν σε λαξευτό μνημείο κι' έβαλαν μεγάλη πέτρα πάνω στη θύρα του μνημείου, παρευρίσκονταν θεωρώντας κατά τον ευαγγελιστή Μάρκο η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία που καθόταν απέναντι του τάφου. Άλλη Μαρία εννοούσε οπωσδήποτε τη Θεομήτορα. Δεν παρευρισκόταν μόνο αυτές, αλλά και πολλές άλλες γυναίκες όπως αναφέρει και ο Λουκάς.

Μυροφορες των ἡμερων μας


Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Μυροφορες των ἡμερων μας


«Ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προ­άγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε» (Μᾶρκ. 16,7)

Anastash K.


Ἀκούγεται καὶ θ᾿ ἀκούγεται, ἀγαπητοί μου, ὄχι μόνο σήμερα, ἀλλὰ καὶ αὔριο καὶ μεθαύ­ριο καὶ πάντα μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα «Χριστὸς ἀνέστη».
Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶνε ἕνα γεγονὸς ποὺ μαρτυρεῖται ἀπὸ μυριάδες φωνὲς καὶ ἔχει τὶς μεγαλύτερες ἀποδείξεις. Ἀνέστη ὁ Κύρι­ος· τὸ φωνάζουν ἄνθρωποι, ἄγγελοι καὶ ἀρ­χάγγε­λοι, τὸ φωνάζουν καὶ οἱ νεκροὶ ποὺ ἀναστή­θηκαν ἀπὸ τὰ μνήματα καὶ «ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς» (Ματθ. 27,53). Τὸ φωνάζει τώρα καὶ ἡ ἄνοιξις, τὰ ποταμάκια ποὺ τρέχουν, τὸ χορτάρι ποὺ ἀναστήθηκε ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς γῆς καὶ ἔ­στρωσε τὴν ἐπιφάνειά της μὲ τάπητα, τὰ ἀρ­νάκια ποὺ παίζουν, τὰ πουλιὰ ποὺ κελαϊδοῦν, ὅλα. Τὴν περίοδο αὐτή, ὅταν ἑορτάζεται ὁ ἅ­γιος Γεώργιος, ἀκούγεται ἕνα δοξαστικὸ ποὺ λέει· «Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ (δηλαδὴ ἡ ἄνοιξι), δεῦ­τε εὐωχηθῶμεν· ἐξέλαμψεν ἡ ἀνάστασις Χριστοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμεν…».

Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Μάρκ.15,43-16,8] «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» 3-5-1998 Β374
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
[:Μάρκ.15,43-16,8]

    Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

                                 με θέμα:

     «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ»

 [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 

    3-5-1998]  (Β374)                                     

       Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας, Κυριακή των

 Μυροφόρων γυναικών, τιμά όλως ιδιαιτέρως τα πρόσωπα εκείνα

 που συνετέλεσαν εις την φροντίδα του νεκρού σώματος του

 Ιησού, όπως του Ιωσήφ, του Νικοδήμου και των λοιπών

 μυροφόρων γυναικών.

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ : Δεν επιθυμούμε επίσκεψη Κανενός υποψήφιου Βουλευτή ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ. Ποιήσατε και εσείς ομοίως

 Αν θέλετε  να είσαστε  ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  
Ποιήσατε και εσείς ομοίως 

Σάββατο 29 Απριλίου 2023

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ “ΑΓΙΟΙ” ΠΑΤΕΡΕΣ;
Καί μιά πού πρόσφατα ἔγραφα γιά κάποιες μεγαλοβδομαδιάτικες…ὀμορφιές ἀπό τόν λεγόμενο κατώτερο κλῆρο, αὐτό φυσικά δέν σημαίνει ὅτι πάψαμε νά βλέπουμε τέτοιες καί ἀπό τόν ἀνώτερο. Μέ προεξάρχοντα βεβαίως αὐτή τή φορά τόν γνωστό πλέον ἐμβολιομασκοποιμένα μητροπολίτη τῆς Κῶ, πού παρέστη σέ τζαμί, δίπλα σέ ἰμάμη, κατά τήν ἰσλαμική προσευχή τῆς λεγόμενης «Νύχτας τοῦ Καντίρ» (ἕν μέσῳ Ραμαζανίου).

Αθηνά Λινού η εναλλακτική, περιφερόμενη υποψήφια στα κόμματα, από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ , προπαγανδίστρια των εμβολίων και παπαδιά!

 Η Λινού ντε...


Αυτή που την πασάραν ως Χριστιανή τα λεγόμενα..."εκκλησιαστικά" σάιτ, κατεβαίνει με αυτόν που θα φέρει στην κοινωνία τον πολιτικό γάμο και την τεκνοθεσία σε ανώμαλα ζευγάρια.


Αθηνά Λινού: Επιβεβλημένη η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και χώρου

Όλοι οι Εκκλησιαστικοί "αστέρες" Αθηνών, Φθιώτιδος, Λαρίσης, Τρικάλων, Καστοριάς, κ.α. ασυστόλως συμπροσεύχονται με τον σχισματικό ΨευδοΟλβίας προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου


Και πάλι ο σχισματικός ΨευδοΟλβίας… παρουσία του Αρχιεπισκόπου

Ο  σχισματικός Επιφάνιος «επίσκοπος» Ολβίας στην εξόδιο Ακολουθία του πατέρα του Μητροπολίτου Φθιώτιδος Συμεών, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου και με την συμμετοχή πολλών Μητροπολιτών της Ιεραρχίας.

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή των Μυροφόρων


Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη  Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ -ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (30-4-2023) 

Η πολιτεία της Ουάσιγκτον πέρασε νόμο που θα δίνει τη δυνατότητα αφαίρεσης επιμέλειας των παιδιών από γονείς που δεν συναινούν στην αλλαγή του φύλου τους


Η Ουάσιγκτον υπερψήφισε το νομοσχέδιο που θα επιτρέπει νόμιμα να αρπάζονται τα παιδιά από τους γονείς τους αν οι τελευταίοι δεν συναινούν στην αλλαγή φύλου. 


Ένα νέο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον επιδιώκει να υπονομεύσει τα γονικά δικαιώματα προστατεύοντας τους ανηλίκους στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών αλλαγής φύλου χωρίς τη γονική  συναίνεση.  

Το νομοσχέδιο 5599 της Γερουσίας, που επιδοτείται από τον Γερουσιαστή Marko Liias, θα παρέχει πιστοποιημένη προστασία, στα παιδιά εκείνα που αναζητούν υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας ή δήλωσης φύλου προτίμησης, ώστε να έρθουν σε επαφή με το Τμήμα Προστασίας Παιδιών, Νέων και Οικογενειών αντί με τους ίδιους τους  γονείς τους.  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Μάρκ.15,43-16,8] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Μάρκ.15,43-16,8]

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ

 ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

       [υπομνηματισμός των χωρίων: Ματθ.27,57-66 και Ματθ.28,1-10]

   «ψίας δ γενομένης λθεν νθρωπος πλούσιος π ριμαθαίας, τονομα ωσήφ, ς κα ατς μαθήτευσε τ ησο· οτος προσελθν τ Πιλάτ τήσατο τ σμα το ησο. Τότε Πιλτος κέλευσεν ποδοθναι τ σμα. Κα λαβν τ σμα ωσφ νετύλιξεν ατ σινδόνι καθαρ, κα θηκεν ατ ν τ καιν ατο μνημεί λατόμησεν ν τ πέτρ, κα προσκυλίσας λίθον μέγαν τ θύρ το μνημείου πλθεν

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ


     Κατά Μάρκον, κεφ. ΙΕ΄, εδάφια 42-47 και κεφ. ΙΣΤ΄, εδάφια 1-8

    


Κεφ. ΙΕ΄
42 Κα δη ψας γενομνης, πε ν παρασκευ, στι προσββατον, 43 λθν ᾿Ιωσφ π ᾿Αριμαθαας, εσχμων βουλευτς, ς κα ατς ν προσδεχμενος τν βασιλεαν το Θεο, τολμσας εσλθε πρς Πιλτον κα τσατο τ σμα το ᾿Ιησο. 44 δ Πιλτος θαμασεν ε δη τθνηκε, κα προσκαλεσμενος τν κεντυρωνα πηρτησεν ατν ε πλαι πθανε·

Κυριακή των Μυροφόρων – Ο Ιερός Χρυσόστομος για την εκλογή των επτά Διακόνων

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Πράξ.6,1-7]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

               [υπομνηματισμός των χωρίων Πράξ.6,1-7] 

     «Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ῾Εβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν(:τις ημέρες αυτές, ενώ αυξανόταν ο αριθμός των πιστών, οι Εβραίοι Χριστιανοί που ήταν από ξένα μέρη και γι’ αυτό μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, άρχισαν να γογγύζουν εναντίον των ντόπιων Εβραίων Χριστιανών, που μιλούσαν την αραμαϊκή γλώσσα. Τα παράπονα αυτά προέκυψαν, διότι οι χήρες των ελληνόφωνων Ιουδαίων Χριστιανών που δεν ήταν ντόπιοι, παραμελούνταν στην καθημερινή περίθαλψη και υπηρεσία της διανομής τροφών και ελεημοσυνών)»[Πράξ.6,1].

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023


Οἱ Ἅγιοι Ἰάσονας καὶ Σωσίπατρος οἱ Ἀπόστολοι


Eις τον Iάσωνα.
Ζωῆς Ἰάσων λαμβάνει φθαρτῆς πέρας,
Ἀλλ' εὗρεν ἄλλην μὴ πέρας κεκτημένην.

Eις τον Σωσίπατρον.
Θανέντι δόξαν σοῦ προσώπου δεικνύεις
Σῷ Σωσιπάτρῳ, τοῦ Θεοῦ Λόγου, Πάτερ.

Εἰκάδι ἀμφ' ἐνάτῃ Ἰάσων ἀπεβήσατο γαίης.

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος ἀνήκουν στὴ χορεία τῶν Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου καὶ κατάγονταν ὁ μὲν Ἰάσων ἀπὸ τὴν Ταρσὸ ἢ τὴν Θεσσαλονίκη, κατὰ τὸ παλαιὸ χειρόγραφο, ὅπως σημειώνει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ δὲ Σωσίπατρος ἀπὸ τὴν Ἀχαΐα.

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Ο Ἅγιος Γεώργιος ως δρακοκτόνος. Οἱ δράκοντες τοῦ Ὑλισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

(μεταφρασθὲν εἰς κοινὴν διάλεκτον ὑπὸ Νικοδήμου Ἁγιορείτου)

 

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΣ ΔΡΑΚΟΝΤΟΚΤΟΝΟΣ

Οἱ δράκοντες τοῦ Ὑλισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

1. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος καὶ οἱ συναθλητές του

Στοὺς πιὸ δημοφιλεῖς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν κοινοτήτων, ἀνήκει ὁ Μεγαλομάρτυς Ἅγιος Γεώργιος. Ἀκόμη καὶ οἱ Μουσουλμάνοι τὸν τιμοῦν καὶ τὸν σέβονται, λόγῳ τῶν πολλῶν καὶ ἐκπληκτικῶν θαυμάτων ποὺ ἐπιτελεῖ. Μέσῳ αὐτῶν τῶν θαυμάτων ἄλλωστε, ὅταν ζοῦσε, προσείλκυσε στὸν Χριστιανισμὸ πλῆθος εἰδωλολατρῶν, ἀκόμη καὶ ἐπισήμων προσώπων, ὅπως τῆς συζύγου τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ, τῆς βασίλισσας Ἀλεξάνδρας, τῶν στρατηγῶν Ἀνατολίου καὶ Πρωτολέοντος, τοῦ μεγάλου μάγου Ἀθανασίου καὶ ἄλλων. Τοὺς δύο στρατηγοὺς τοὺς ἀποκεφάλισε ἀμέσως ὁ Διοκλητιανός, ἐπειδὴ μετὰ τὴν θαυμαστὴ διάσωση τοῦ Γεωργίου ἀπὸ τὸ φοβερὸ βασανιστήριο τοῦ τροχοῦ, ποὺ εἶχε κομματιάσει τὸ σῶμα του, βρέθηκε ἀρτιμελὴς καὶ ὑγιέστατος, πρᾶγμα ποὺ τοὺς ἔπεισε νὰ ὁμολογήσουν ὅτι ὁ Θεὸς τοῦ Γεωργίου εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός.

ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ.

 ΟΣΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ. ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΚΑΤΙ ΒΡΩΜΑΕΙ, ΜΑΚΡΙΑ.

Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα και κείμενο

ΕΠΙΣΗΣ!

Έρχεται νέα Παγκόσμια υγειονομική και οικονομική χούντα.
Λογω εκλογών ΔΕΝ σας το λένε.
Τροποποιούν νέα συνθήκη όλες οι Κυβερνήσεις που είναι έως σήμερα στο προσκήνιο.Κανονίστε την πορεία σας.
Παρατηρήστε ότι κανείς στον πλανήτη, όπου υπάρχει προεκλογικός αναβρασμός (ακόμα και στην Ελλάδα), οι Αρχηγοί κομμάτων στις προγραμματικές θέσεις τους και όχι μόνο ΔΕΝ κάνουν λόγο για τα χρόνια της Πανδημίας.
Υπάρχει εντολή.
Το νου σας.
Εάν ΔΕΝ θέλετε να ζήσετε τα ίδια και χειρότερα, τότε ρίξτε ψήφο εμπιστοσύνης σε μικρά κόμματα.
Σε Οποια θέλετε εσείς.
Όσα κομματα δεν ήταν στη Βουλή δεν έχουν υπογράψει καμμία κρυφή ή φανερή συμφωνία τουτέστιν δεν θα έχει ισχύ η οποία συμφωνία κατά των πολιτών για συμφέροντα της Ελίτ.
Ο Σεπτέμβρης ΔΕΝ είναι μακριά για αυτά που φέρνουν.

Χαράρι: Αυτό θα είναι ο καινούριος… «θεός» σας – ΒΙΝΤΕΟ «Οι άνθρωποι θα χάσουν τον έλεγχο των ζωών τους».

Ο διεθνιστής συνομιλητής του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και προφήτης του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ, Yuval Noah Harari, παρουσιάζει τον νέο… «θεό» των ανθρώπων. 

Όπως αναφέρει στο παρακάτω βίντεο:

«Αν αντιληφθούμε την θρησκεία γενικά ως ένα αφήγημα σχετικά με την αυθεντία, τότε στον 21ο αιώνα θα έχουμε μια νέα θρησκεία των δεδομένων ή μια νέα θρησκεία των αλγορίθμων, η οποία θα λέει στον κόσμο ότι η πηγή της αυθεντίας είναι οι αλγόριθμοι.

Θα είναι οι αλγόριθμοι των μαζικών δεδομένων. Αν έχεις μια σημαντική ή μια ασήμαντη ερώτηση στην ζωή, η πηγή της αυθεντίας είναι οι αλγόριθμοι των μαζικών δεδομένων (σ.σ. η τεχνητή νοημοσύνη θα υπακούεται σαν θρησκεία και θεός και θα δρα… αταλάντευτα και άκαμπτα εκ μέρους της παγκόσμιας εξουσίας).

Εναγώνιος Φωνή Αγιορειτών Πατέρων: Ἐπικίνδυνος ἐμμονὴ Ἐπιστασίας καὶ Ἱ. Κοινότητος γιὰ ἔξοδο Ἐφεστίου Εἰκόνος «Ἄξιόν Ἐστιν» ἐν ὄψει ἐκλογῶν.

 

      

                          Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 14//27.4.2023.

                                          Ἑβδομάδα τῶν Μυροφόρων.   

                                                         

Ἐπικίνδυνος ἐμμονή Ἐπιστασίας καί Ἱ. Κοινότητος γιὰ ἔξοδο Ἐφεστίου Εἰκόνος «Ἄξιόν Ἐστιν» ἐν ὄψει ἐκλογῶν.

 
«Ἄριστη σοφία εἶναι

νὰ μὴν ἐνεργεῖ κανεὶς ἐσφαλμένα

στὴν ( ἀ )κατάλληλη εὐκαιρία ποὺ

 παρουσιάζεται».

  ( Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας )1

         Χριστὸς Ἀνέστῃ  Ἀληθῶς Ἀνέστῃ


Πρὸ ἡμερῶν, τὸ Σάββατο 9//22 Ἀπριλίου τρέχοντος ἔτους, ἀνακοινώθηκε ἡ διάλυση τῆς Βουλῆς, ἐνῶ ἡ βουλὴ ( ἡ θέληση ) τῆς Ἐπιστασίας καὶ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐπιμένει σκανδαλωδῶς στὴν ἀπόφαση τῆς ἐξόδου τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους- χωρὶς ἰδιαίτερα ἐπείγοντα ἀποχρῶντα λόγον- καί συγκεκριμένα  στὴν Ἀθήνα   ἀπὸ  3 - 15 Μαΐου   (νέο ἡμερολόγιο), σὲ  προεκλογική  περίοδο, γεγονός  ἀπαράδεκτο  ἕως  βλάσφημο... Νὰ ἐργαλειοποιεῖται κάθε τί  ἱερὸ καὶ  ὅσιο τοῦ  Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐν γένει τῆς Ὀρθοδοξίας-Ρωμηοσύνης γιὰ κοσμικοὺς λόγους ….στήριξη  πολιτικοῦ συστήματος, πολιτικῶν κομμάτων διαφόρων χρωμάτων καὶ τοποθετήσεων....

Γιατί τόση σπουδή; Ποιά «ἰδανικὴ»2 συγκυρία εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία διασφαλίζει τὴν ὁμαλὴ διαμονὴ τῆς Σεπτῆς Εἰκόνος στὸ κέντρο τῆς πολιτικῆς ἀντιπαλότητας, τῶν πολιτικῶν διεργασιῶν, ζυμώσεων καί διαξιφισμῶν ; Ποιὲς τιμὲς «ἀρχηγοῦ κράτους» θὰ Τῆς ἀποδωθοῦν, ἀφοῦ δὲν θά ὑπάρχει κυβέρνηση ; Ὦ τῆς ἀφροσύνης !!!