Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

«Ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν» (Ἐφ. 5,16)
Γέροντας Αθανασίος Μυτιληναίος «Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»


    Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
με θέμα: «Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»

                   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 1-1-2002]
            Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, άγει τρεις γιορτές. Την οκταήμερο περιτομή του Χριστού, τη μνήμη του αγίου Βασιλείου και την πρωτοχρονιά. Αφού η έννοια του χρόνου απασχολεί τον Χριστιανό και είναι πολύτιμη για τη σωτηρία του. Θα μείνουμε όμως να δούμε τη θαυμαστή προσωπικότητα του ν γίοις Μεγάλου Βασιλείου.

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος: ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ


Ἀγαπητοί ἐν περιτμηθέντι Χριστῶ ἀδελφοί!

Ἐπί τῆ ἀνατολῆ τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους 2020 εὐχόμεθα ἐγκαρδίως ὅπως ὁ ἐν τῆ ὀγδόη ἡμέρα σαρκί περιτμηθῆναι καταδεξάμενος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ταῖς πρεσβεῖαις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ οὐρανοφάντορος, ἀποσοβήση ἀφ'ἡμῶν τούς δύο μεγάλους κινδύνους, πού διατρέχομεν τήν σήμερον. Ἀφ'ἑνός τόν ἐκκλησιαστικόν κίνδυνον, τόν προερχόμενον ἐκ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Οὐκρανικοῦ μορφώματος, καί ἀφ'ἑτέρου τόν ἐθνικόν κίνδυνον, τόν προερχόμενον ἐκ τῶν ἐχθρικά πρός ἡμᾶς διακειμένων γειτονικῶν χωρῶν. Χριστός καί Ἑλλάδα εἰσί αἱ δύο ὑπέρταται ἀξίαι, εἰς τάς ὁποῖας ὀφείλομεν νά δώσωμεν προτεραιότητα καί βαρύνουσαν σημασίαν.

ΑΓΙΟΝ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ, ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2020 ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ


     «Κα τε πλήσθησαν μέραι κτ το περιτεμεν τ παιδίον, κα κλήθη τ νομα ατο ησος, τ κληθν π το γγέλου πρ το συλληφθναι ατν ν τ κοιλία (:και όταν συμπληρώθηκαν οι οκτώ ημέρες για να γίνει στο παιδί η περιτομή, του έκαναν περιτομή, για να επιβεβαιωθεί και με την πράξη αυτή ότι ήταν γνήσιος απόγονος του Αβραάμ. Και του δόθηκε το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος προτού ακόμα συλληφθεί το παιδί στην κοιλιά της μητέρας του)»[Λουκ.2,21].

    Εδώ λοιπόν με αυτά που αναγνώσαμε πριν λίγο, βλέπουμε ότι υποτασσόταν στους νόμους του Μωυσή ή μάλλον βλέπουμε ο ίδιος ο νομοθέτης και Θεός να υποτάσσεται ως άνθρωπος στους δικούς Του νόμους. Και για ποιο λόγο το κάνει αυτό, θα μας το διδάξει ο σοφότατος Παύλος: «οτω κα μες, τε μεν νπιοι, π τ στοιχεα το κσμου μεν δεδουλωμνοι· τε δ λθε τ πλρωμα το χρνου, ξαπστειλεν Θες τν υἱὸν ατο, γενμενον κ γυναικς, γενμενον π νμον, να τος π νμον ξαγορσ, να τν υοθεσαν πολβωμεν

Γιάννης Φρύδας: Ήρθε πάλι νέο έτος…Χρόνος ταξιδευτής…


 

 …κι ο καφές γλυκός ή σκέτος

θα σερβίρεται και φέτος

και πλαγίως και καθέτως…       


Γράφει ο Γιάννης Φρύδας                
                                                     ΣΤΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ  52

Χρόνος ταξιδευτής…
  Φτάσαμε πάλι σ’ έναν σταθμό. Η μηχανή του χρόνου δεν σβήνει. Δυο τρία δευτερόλεπτα ν’ αλλάξουμε  μια ταμπέλα και συνεχίζουμε. Αφήνουμε την παλιά και παίρνουμε την καινούργια που γράφει 2020. Καλό μας ταξίδι και πάλι!...
 Ταξιδευτές και επιβάτες στο όχημα του ταξιδευτή χρόνου που φεύγει σε άγνωστη διαδρομή για τον επόμενο σταθμό, που μόνο εμείς ορίζουμε και που ποτέ δεν υπάρχει…
  Νέο έτος!... Ποιος  ξέρει τι θα φέρει στις 366 μέρες του (είναι και δίσεκτο βλέπετε) για τον κόσμο και τον κάθε άνθρωπο χωριστά; Δεν γνωρίζει κανένας. Ας το φορτώσουμε λοιπόν όλοι με τις ευχές μας! Ας του φορτώσουμε τις προσδοκίες μας και τις επιθυμίες μας! Ας το υποδεχτούμε με τις ελπίδες μας!...   

Περνούν τα τραίνα και τα χρόνια, τα βάσανα του κόσμου δεν περνούν…

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ


         
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
 ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
[Μέρος πρώτο: η χειροτονία του Μ. Βασιλείου ως πρεσβυτέρου και ως επισκόπου-ποιμένα και η προσφορά του στο ποίμνιό του]
   Η πολύτροπη φιλανθρωπία του Θεού και η οικονομία Του για τον άνθρωπο, αφού έκανε τον Βασίλειο γνωστό με πολλά περιστατικά που μεσολάβησαν και τον ανέδειξαν όλο και λαμπρότερο, τον προβάλλει ως φάρο της Εκκλησίας περίοπτο και περιλάλητο, αφού τον συγκατέλεξε στην ιερή τάξη των πρεσβυτέρων και από μία πόλη, την Καισάρεια, τον έκανε πυρσό όλης της οικουμένης. Με ποιον τρόπο; Δεν έφτιαξε εκ του προχείρου το αξίωμα, ούτε την ίδια ώρα τον έλουσε και τον έκανε σοφό, όπως γίνεται σήμερα με τους πολλούς που επιθυμούν τις πρωτοστασίες· τον έκανε άξιο της τιμής με την τάξη και τον νόμο της πνευματικής προόδου.

Ὁ ἥρωας Γιάννης Γούναρης ποὺ θυσίασε γυναίκα, παιδιά, γονεῖς, γιὰ νὰ σώσει τὸ Μεσολόγγι (Χριστούγεννα τοῦ 1822)

Ἡ Προτομὴ τοῦ Ἥρωα Γιάννη Γούναρη

Χριστούγεννα τοῦ 1822. ∆έκα χιλιάδες Τοῦρκοι μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς Ὀμὲρ Βρυώνη καὶ Κιουταχὴ πολιορκοῦν τὸ Μεσολόγγι καὶ ἀποφασίζουν νὰ διεξάγουν μία νυχτερινὴ ἐπίθεση.

Σχεδίασαν μάλιστα νὰ ἐπιτεθοῦν παραμονὴ Χριστουγέννων, ὅταν ὅλοι οἱ Ἕλληνες θὰ βρίσκονταν στὴν Ἐκκλησία. Ὁ σωτήρας τῶν Μεσολογγιτῶν ἦταν ὁ Γιάννης Γούναρης.

Ἦταν κυνηγὸς τοῦ Ὀμὲρ Βρυώνη καὶ ἀκολουθοῦσε ὑποχρεωτικὰ τὸν τουρκικὸ στρατό, γιατί κρατοῦσαν ὁμήρους ὅλη τὴν οἰκογένειά του στὴν Ἄρτα.

Ὁ Γούναρης γνώριζε γιὰ τὴ νυχτερινὴ ἐπίθεση, ἀλλὰ ἂν τολμοῦσε νὰ προειδοποιήσει τοὺς Μεσολογγίτες, θὰ καταδίκαζε σὲ θάνατο τὴ γυναίκα καὶ τὰ παιδιά του. ∆ὲ δίστασε οὔτε στιγμή.

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

ΔΙΓΕΝΗΣ: «Αλιτήριοι και Παραβάτες της Ορθής Πίστεως και των Πατρικών Θεσμών … καθάρματα» (Προς τον Άνθιμο Αλεξανδρουπόλεως)


  Άνθιμε Αλεξανδρουπόλεως. Δεν μπορώ να σε προσφωνήσω σεβασμιότατο.  Δεν είσαι  αντάξιος  του υψηλού επισκοπικού αξιώματός σου

ΔΙΓΕΝΗΣ: «Αλιτήριοι και Παραβάτες της Ορθής Πίστεως και των Πατρικών Θεσμών … καθάρματα» (Προς τον Άνθιμο Αλεξανδρουπόλεως)
ΣΧΕΤΙΚΟ : ΕΔΩ (ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ:  Κυριακό Κήρυγμα Σεβ. Μητροπολίτου κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ της Κυριακής μετά τα Χριστούγεννα 29 Δεκεμβρίου 2019 https://agonasax.blogspot.com/2019/12/29-2019.html ). ΔΙΓΕΝΗΣ: «Αλιτήριοι και Παραβάτες της Ορθής Πίστεως και των Πατρικών Θεσμών … καθάρματα» (Προς τον Άνθιμο Αλεξανδρουπόλεως)

Δεν τα λέει αυτά ο γράφων αλλά ένας Άγιος. Ένας στύλος της Ορθοδοξίας. Ένας άνθρωπος του Θεού, που ονειδίστηκε και υπέστη αυτό που θα λέγαμε σήμερα «buylling» δηλαδή εκφοβισμό, από άλλους επισκόπους.  
Σήμερα και αυτός ο εκφοβισμός καλά κρατεί.
Μια λυκοπαρέα, φίλαρχων, φιλόδοξων, ματαιόδοξων, κενόδοξων επισκόπων.
Καρικατούρες της νέας τάξης πραγμάτων.
Εχθροί του Χριστού. Απόστολοι του Αντιχρίστου.
Εσείς, οι δούλοι του οικουμενισμού και της παγκοσμιοποίησης, μασονοκινούμενοι υπηρέτες των μεγάλων αφεντικών, ισλαμολάγνοι, φοβισμένα τρωκτικά που ροκανίζετε τη συνείδηση του λαού, πλανάτε το φρόνημα των πιστών, προδίδετε την πίστη και το Άγιο Πνεύμα που σας χειροτόνησε αρχιερείς. Ανοίξατε την κερκόπορτα της Ορθοδοξίας και μπήκαν μέσα οι λύκοι οι αιρετικοί, οι ουνίτες και σχισματικοί.
Προσβάλλετε τη μνήμη των Αποστόλων, των Αγίων και των προκατόχων σας. Τη μνήμη των ηρώων του έθνους.
Βυσσοδομείτε στα παρασκήνια της πολιτικής, εξυπηρετώντας αλλότρια συμφέροντα.
Για εσάς και τους «άξιους» προκατόχους σας μιλούσε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός στην επιστολή του προς τον Επίσκοπο Ευρίπου Θεοφάνη, όπως τον Ιωάννη Βέκκο, τον Ιωάννη Καλέκα τον ΙΔ΄, τον Μελέτιο Μεταξάκη, τον Αθηναγόρα, τον Βαρθολομαίο και άλλα πολλά «λουλούδια» του μαραμένου αγρού της πλάνης.
Κερδίσατε επάξια τον τίτλο του Πήλιου Γούση της Ορθοδοξίας και το μετάλλιο του Εφιάλτη της Εκκλησίας του Χριστού αλλά και τη πατρίδος μας.
Συνεχώς επίσκοποι μας λυπούν με τα λεγόμενα και πεπραγμένα τους.

Η Περιτομή του Κυρίου (1η Ιανουαρίου)του Κων/νου Α. Οικονόμου δασκάλου του 16ου Δ. Σχ. Λάρισας
Τριπλή εορτή σήμερα! Οι δύο από τις εορτές έχουν εκκλησιαστικό χαρακτήρα: η εορτή της περιτομής του Κυρίου μας, όπως και η εορτή και η μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου. Κοντά σ’ αυτές υπάρχει και η πολιτική εορτή της ένάρξης του νέου έτους, η πρωτοχρονιά, που όμως κι αυτή προσλαμβάνει, μέσα στην Εκκλησία, πνευματικό χαρακτήρα. Ας δούμε όμως τι ήταν η περιτομή.
ΓΕΝΙΚΑ: Στην Αγία Γραφή περιτομή νοείται η αποκοπή του έξω άκρου του ανδρικού μορίου. Η πράξη αυτή ορίστηκε από το Θεό ως επισφράγισμα της συνθήκης Του με τον Αβραάμ. Οι πρώτοι που επεβλήθησαν σε περιτομή ήταν ο Αβραάμ και οι άρρενες της οικογένειάς του (Γέν. ιζ΄10-13). Η συνθήκη επαναλήφθηκε επί Μωυσέως, (Έξ. ιβ΄43,44).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


Η Αληθινή αγάπη χρειάζεται διάκριση...να διακρίνει πότε πρέπει να δώσει...και πότε μπορεί να πάρει..


    Η Αληθινή αγάπη χρειάζεται διάκριση...να διακρίνει πότε πρέπει να δώσει...και πότε μπορεί να πάρει..
  Θυμόμαστε το Ευαγγέλιο με τη Μάρθα και Μαρία και με πιο τρόπο έδειξε η κάθε μία την αγάπη της..Η Μάρθα προτίμησε να δείξει την αγάπη της προσφέροντας ...με το να περιποιηθεί τον Κύριο...και ο ίδιος επισημαίνει ο,τι ασχολείται με έργο που δεν τη ωφελεί...
    Ενω η Μαρία ,θεώρησε σπουδαιότερο αυτό που προσέφερε ο Κύριος...το Λόγο Του...τη τιμή που της έκανε με τη παρουσία Του...το πόσο ανάγκη Τον Είχε...και παρουσιάζει αξιέπαινη τη στάση της...Τι λέω τώρα..
   Σήμερα επιστρέφοντας σπίτι είδα εναν ηλικιωμένο να μαζεύει χόρτα..απο που ?? απο ενα χώρο δίπλα σε στάση..σε περίπτερο..όπου πατούν πόδια ανθρώπων ..σκύλων..κτλ...Πλησιάζοντας τον ,κατάλαβα για μια ακόμη φορά πόσο υποφέρουν οι συνταξιούχοι...Μια ζωή προσέφεραν και τώρα τους κλέβουν το κόπο αυτής της ζωής.. Ναι στην Αθήνα του 2017 κάποιοι πεινούν ...

Οι σφετεριστές του Ελληνικού Έθνους - (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη της δύναμης, μόνο τότε οι λαοί θα έχουν ειρήνη.

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης


   Η παρούσα ιστορική αναδρομή είναι απόρροια ερεθίσματος και αγανάκτησης, επειδή η τουρκική προπαγάνδα, δυστυχώς και η παιδεία της γείτονος χώρας, έφθασε σε τέτοιο σημείο θράσους, υποκρισίας ακόμη και κακίας, ώστε ούτε λίγο ούτε πολύ, δια διαφόρων εκδοθέντων κατά καιρούς βιβλίων, δημοσιεύσεων, ακόμη και δηλώσεων υψηλοβάθμων στελεχών, να προσπαθούν να πείσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι, είναι αυτόχθονες στη Μ. ΑΣΙΑ.

  Τελευταία είχαμε το βιβλίο του πρώην προέδρου της Τουρκίας Οζάλ, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, έτσι αυθαίρετα υποστηρίζει:

ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Κυριακό Κήρυγμα Σεβ. Μητροπολίτου κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ της Κυριακής μετά τα Χριστούγεννα 29 Δεκεμβρίου 2019.

Σχόλιο Πᾶνος:
Διαβᾶστε καὶ φρίξτε!!

Τὸ μόνο ποὺ ἔχω νὰ σχολιάσω, ὅτι ξεπέρασε στὴν προπαγάνδα ὅλους τοὺς πολιτικοὺς καὶ τὴν πρώην πρόεδρο τῆς Βουλής Άννα Ψαρούδα Μπενάκη στη προσφώνησή της* πρός τόν νεοδιοριζόμενο πρόεδρο τής Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.  Σίγουρα θὰ ἐνθυμῆσθε!! 
 (Δείτε Βίντεο ΕΔΩ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ... προλέγει τήν καταστροφή τής Ελλάδος!!! https://www.youtube.com/watch?v=PRpfKVVkdP8 )
Εὐχαριστοῦμε πολὺ τὸν ἀναγνώστη καὶ πολὺ καλό μας φίλο ποὺ μᾶς τὸ ἔστειλε.
__________________________

ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
   Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεὸς καὶ πρὶν τέσσερεις ἡμέρες γιορτάσαμε τὰ Χριστούγεννα, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴ ζωή μας. Λέω «μᾶς ἀξίωσε», ἐπειδὴ εἶναι τιμὴ καὶ ἀξία γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ γιορτάζει τὴν ἐκ παρθένου γέννηση τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀνθρώπου. 
   Εἶναι βεβαίως, ἐξίσου τιμητικὸ γιὰ μᾶς, τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, «ἡ προσφορὰ τῆς γιορτῆς σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα», ἀφοῦ στὴν γλῶσσα μας περιγράφτηκαν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καὶ συντάχθηκαν σὲ θεολογικὰ κείμενα καὶ ὕμνους, καὶ ἀπὸ τὴν γλῶσσα μας μεταφράστηκαν καὶ μεταφράζονται ἀκόμα, σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους χριστιανικοὺς λαούς.
   Ὅμως, τί θὰ γίνει μ’ ἐμᾶς, τοὺς Ἕλληνες; ποιὸ θὰ εἶναι τὸ μέλλον μας στὸν παγκόσμιο χάρτη; Τὸ βλέπουμε ὅλοι, ὅτι ἡ ὁμοιογένεια τῆς Πατρίδος μας χάνεται μὲ τοὺς χιλιάδες ἀλλοεθνεῖς ποὺ ἔρχονται καὶ θὰ μείνουν ἐδῶ. Σᾶς ὁμιλῶ γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ γεγονός, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτραπεῖ, εἶναι παγκόσμιο. Ἔχει δίκαιες αἰτίες καὶ μπορεῖ (ἂν ἀξιοποιηθεῖ σωστά) νὰ φέρει καλὰ ἀποτελέσματα. 
   Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν ἐδῶ, τὰ παιδιά τους θὰ νιώθουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους (ὅπως ριζώσαμε κι ἐμεῖς σὲ τόσες ἄλλες Πατρίδες τῆς γῆς). Θὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, ὅπως ἀγκαλιάσαμε τοὺς ὁμογενεῖς ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, τοὺς ἀλβανοὺς καὶ τόσους ἄλλους. 
   Θὰ πάρουν γιὰ νύμφες καὶ γαμπρούς, τὰ παιδιά μας· θὰ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους ὅταν φέρουν ἔπαθλα καὶ πρωτειὲς (ὅπως ὁ Ἀντετοκούμπο), θὰ ἐργάζονται καὶ μὲ τὶς εἰσφορές τους στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μας θὰ ἐξασφαλίζονται οἱ δικές μας συντάξεις. Θὰ μεγαλώσουν οἱ πόλεις μας, θὰ κατοικηθοῦν τὰ ἔρημα χωριά μας καὶ θὰ γεμίσουν παιδικὲς φωνὲς οἱ χορταριασμένες αὐλὲς τῶν σχολείων μας.

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Χίος: Μουσουλμάνοι έποικοι προσπάθησαν να πυρπολήσουν εκκλησία - Έκαψαν την Αγία Τράπεζα (βίντεο)

Οι προκλήσεις ξεπέρασαν το όριο! Τι πρέπει να γίνει, να τρομοκρατήσουμε τους
τρομοκράτες; Μπορούμε.

Αυτό θέλουν; Πάνε γυρεύοντας;
ΑΛΕΞ
Τα ξημερώματα του Σαββάτου, μουσουλμάνοι έποικοι στη Χίο προσπάθησαν να πυρπολήσουν το ξωκλήσι της Παναγίας της Λειαπυργούσαινας στο Χαλκειός. 
Το ξωκλήσι αυτό βρίσκεται μόλις 200 μέτρα από τη δομή «φιλοξενίας» των παράνομων μεταναστών.
Αυτό μάλιστα είναι το δεύτερο περιστατικό εμπρησμού εκκλησίας μέσα σε 1,5 μήνα μετά τον Άγιο Χαράλαμπο, ο οποίος βρίσκεται επίσης δίπλα στη δομή.

Η «αγάπη» των οικουμενιστών και το «μίσος» των αγίων


Η «αγάπη» των οικουμενιστών και το «μίσος» των αγίων
«ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΦΥΛΑΤΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΚΔΙΚΕΙΣΘΑΙ»
(Αρχιεπ. Ρώμης Λέων, προς Φλαβιανόν, Αρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως. Δ΄ Οικ. Σύνοδος)
Ένας απλός, λογικός, καλοπροαίρετος και αμερόληπτος άνθρωπος δεν μπορεί να μην απορεί και να μην προβληματίζεται, παρακολουθώντας όλην αυτήν την κακόγουστη παράσταση των οικουμενιστών, η οποία βρίθει από γελοίες και θλιβερές μεταπτώσεις.

775_Ὅταν ἕνας λαός δαιμονίζεται - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΣΤ΄ Λουκᾶ)


Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝ­ΘΡΩΠΟΥ, ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑ­ΠΟΛΕΜΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ «ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ» (ΔΟΞΑΣΤ. ΑΓ. ΠΑΤ.)

Ο Απ.ΠαυλοςΚυριακὴ μετὰ Χρ. Γέννησιν (Γαλ. 1,11-19)
29 Δεκεμβρίου 2019


Τι φοβιζει τον αποστολο· η συκοφαντια!

Ἐργαζόταν, ἀγαπητοί μου, καὶ κοπίαζε ὁ ἀ­πόστολος Παῦλος γιὰ νὰ σπείρῃ τὸ λό­γο τοῦ εὐαγγελίου, νὰ σώσῃ ψυχές, καὶ νὰ τὶς ὁδηγήσῃ στὸν Κύριο, στὸν παράδεισο.
Ἀλλὰ καὶ ὁ σατα­νᾶς, ὁ φοβερὸς ἐχθρὸς τῆς σωτηρίας τοῦ ἀν­θρώπου, δὲν ἔπαυε νὰ κατα­πολεμῇ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ. Πολεμοῦσε τοὺς Χριστιανοὺς γιὰ νὰ τοὺς ῥίξῃ σὲ ἁμαρτία. Πολεμοῦσε καὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ κήρυκες τοῦ θείου λόγου, γιατὶ αὐτοὶ εἶνε οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν «καλῶν στρατι­ω­τῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Τιμ. 2,3), οἱ ἀ­ξιωματι­κοὶ καὶ ὁδηγοὶ τῆς «παρατάξεως Κυρίου» (δοξαστ. ἁγ. Πατ.).

* * *

⃝ Γι᾽ αὐ­τὸ βλέπουμε μὲ τὰ ὄργανά του ὁ διάβολος νὰ προσπαθῇ νὰ ἐξοντώσῃ τὸν κήρυκα τῶν Ἰεροσολύμων, τὸν ἀπόστολο Ἰάκωβο τὸν ἀδελφόθεο, τοῦ ὁποίου τὴν ἱερὰ μνήμη ἑ­ορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας.

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019

Γιάννης Φρύδας: Αστραπόβροντα…κι αστραποτσιοκανίσματα

 ΣΤΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ  51 
Αστραπόβροντα…  …κι αστραποτσιοκανίσματα 
                                                                   «…εμείς που ζήσαμε φτωχοί,
                                                                      του κόσμου η βροχή δε μας πειράζει,
                                                                        μην κλαις και μη φοβάσαι το σκοτάδι…»
                                                              Γράφει ο Γιάννης Φρύδας     
 Ο Ραγκούσης, ο Τζουμάκας κι ο Αντώναρος
σε κρασοπουλειό πηγαίναν για να φαν να πιουν.
Κει που τρώγαν, κει που πίναν, κει που γλένταγαν,
κάπου πιάσαν την κουβέντα για τις όμορφες… (και για τον Σύριζα)
Εμφανίζεται η Τασία  Χριστοδουλοπούλου με την Ξενογιαννακοπούλου
και ξεμέθυσαν. (χάλασε και το τραγούδι…)    
                                                                          Βαρουφάκαινα…
                                                                          Γιάνναινα, Γιαννάκαινα, Γιανοβαρουφάκαινα
                                                                         Τι το κάνεις το παιδί κι αστοχάει το ένα νι;                  


  Χειμώνας πια, αλλά πουθενά χειμώνας!... Τι έγινε αυτή η ψυχή, που μας έβγαζε την ψυχή με τις κακοκαιρίες του; Πού πήγαν τα αστραποτσιοκανίσματα, οι αέρηδες, τα δρολάπια και οι χιονοθύελλες; Χιονιάδες που σκέπαζαν τα πάντα και κάναμε δυο μήνες να πατήσουμε μαύρη γης!   
  Αυτή η χώρα ούτε χειμώνα δεν μπορεί να παράγει πια… Έχουμε σχεδόν δεκαετία να δούμε …σοβαρόν χειμώνα ή χειμώνα μεγάλης διάρκειας όπως παλιότερα. Ίσως, μας λυπήθηκε κι ο Θεός από τότε που μπήκαμε στην κρίση. Γλιτώνουμε έτσι αρκετό πετρέλαιον, για να αγοράζομεν ολίγον έλαιον και να φκιάνουμε μπουκουβάλα, τηγανίτες και χαλβάν.
  Κλιματική αλλαγή λένε κάποιοι. Αν δε μπουν ανεμογεννήτριες στο Χονδροσπάνιον,
το χιόνι θα γίνει πολύ σπάνιον και θα αχρηστευτούν και τα χιονοδρομικά σας…  (ευτυχώς που δεν τα φτιάξαμε δηλαδή)
  Ποιος ξέρει του καιρού τα γυρίσματα; Και γιατί δεν χαιρόμαστε αυτά του καιρού τα γυρίσματα;  Ακόμα κι ο πιο βαρύς χειμώνας απλώς προετοιμάζει την άνοιξη που έρχεται… Πάντα έρχεται η άνοιξη!
 Έφυγαν οι άγριοι χειμώνες, αλλά αγρίεψαν οι ζωές μας. Τώρα αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Ο νέος χρόνος που φτάνει σε λίγο, ας γίνει πάλι η αρχή μιας νέας προσπάθειας, αλλιώς  ολοένα και περισσότερο θα βιώνουμε και θα κάνουμε χρήση τον στίχο του τραγουδιού «Τα καλοκαίρια μας μικρά κι ατέλειωτοι χειμώνες…»