Πρόκειται για μια τάση που βρίσκεται σε άνοδο, καθώς οι χαμηλά αμειβόμενοι millennials (γεννημένοι μεταξύ 1981 – 1996) και Gen Zers (γεννημένοι μεταξύ 1997 – 2012) ονειρεύονται απλώς μια άνετη ζωή, καθώς αποκλείονται όλο και περισσότερο από παραδοσιακά ορόσημα, όπως η ιδιοκτησία σπιτιού ή ακόμη και ο γάμος. Δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι το να μην κάνεις παιδιά αποδίδει στην αποταμίευση.