Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Γέροντος Ειρηναίου: Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 28/4/21

 Ομιλία του Γέροντος Ειρηναίου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Πυργετού Λαρίσης, την Μεγάλη Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021, το απόγευμα, στο γεγονός της προδοσίας.

Οι επτά φράσεις του Χριστού στον σταυρό

Θέλετε νὰ µάθετε τὴ σηµασία ἐκείνων τῶν ἑπτὰ φράσεων τὶς ὁποῖες εἶπε ὁ Κύριος πάνω στὸν σταυρό. Δὲν εἶναι σαφεῖς;

Πρώτη φράση: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λούκ. 23,34). Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Χριστὸς ἔδειξε τὸ ἔλεός του ἀπέναντι στοὺς ἐκτελεστές Του,τῶν ὁποίων ἡ µοχθηρία δὲν ὑποχώρησε οὔτε ὅταν ὑπέφερε στὸν σταυρό. Τὸ δεύτερο εἶναι ὅτι βροντοφώναξε ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ βράχου τοῦ Γολγοθᾶ µία ἀποδεδειγµένη ἀλλά ποτὲ καλὰ συνειδητοποιηµένη ἀλήθεια, δηλαδὴ ὅτι αὐτοὶ ποὺ πράττουν τὸ κακὸ ποτὲ δὲν ξέρουν τί κάνουν. Σκοτώνοντας τὸν Δίκαιο στὴν πραγµατικότητα σκοτώνουν τὸν ἑαυτό τους καὶ ταυτόχρονα δοξάζουν τὸν Δίκαιο. Καταπατώντας τὸν νόµο τοῦ Θεοῦ δὲν βλέπουν τὴ µυλόπετρα, ἡ ὁποία ἀόρατα κατεβαίνει πρὸς αὐτοὺς γιὰ νὰ τοὺς συνθλίψει. Ἐµπαίζοντας τὸν Θεὸ δὲν βλέπουν τὰ πρόσωπά τους νὰ µεταµορφώνονται σὲ θηριώδη ρύγχη. Διαποτισµένοι ἀπὸ τὸ κακὸ ποτὲ δὲν ξέρουν τί κάνουν.

Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Οι προφητείες που εκπληρώθηκαν κατά τη Σταύρωση του Κυρίου


ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

 «Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα…»

(επιλεγμένα αποσπάσματα από την ΙΓ΄Κατήχηση)

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

[Μέρος πρώτο]

 ΚΓ’. Εμείς όμως ας επανέλθουμε στο θέμα των προφητικών αποδείξεων που μου ζητήσατε. Σταυρώθηκε ο Κύριος, έχεις ακούσει όλες τις μαρτυρίες. Βλέπεις τον τόπο του Γολγοθά. Συμφωνείς και το επικροτείς επαινετικά και δοξολογικά. Πρόσεξε μήπως καμιά φορά, σε περίοδο διωγμού, Τον απαρνηθείς. Να μην ευφραίνεσαι μόνο σε περίοδο ειρήνης για τον Σταυρό, αλλά και σε καιρό διωγμού να έχεις την ίδια πίστη. Να μην είσαι φίλος του Ιησού τον καιρό της ειρήνης και τον καιρό του πολέμου να γίνεσαι εχθρός. (…)

Ο Ιερός Χρυσόστομος για τα γεγονότα της Σταύρωσης του Κυρίου σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο


Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

σύμφωνα με το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο

            [Υπομνηματισμός στα εδάφια Ματθ.27,24-44]

    «Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν ᾿Ιησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν· καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην, καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες· χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων(:Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνα, αφού πήραν τον Ιησού και Τον οδήγησαν στην εσωτερική αυλή του παλατιού, όπου έμενε ο επίτροπος της Ρώμης, μάζεψαν τριγύρω Του όλη τη φρουρά. Και αφού Τον έγδυσαν, επειδή ήθελαν να διακωμωδήσουν τις βασιλικές Του αξιώσεις, Τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα. Επιπλέον, έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν πάνω στο κεφάλι Του αντί για στέμμα, και στο δεξί Του χέρι Τού έδωσαν ένα καλάμι αντί για βασιλικό σκήπτρο. Κι αφού γονάτισαν μπροστά Του, Τον ενέπαιζαν και Του έλεγαν: “Χαίρε, βασιλιά των Ιουδαίων”)»[Ματθ.27,27-29].

Μεγάλη Πέμπτη- Ο Ιερός Χρυσόστομος για την απόφαση θανατώσεως του Ιησού και το φοβερό τέλος του Ιούδα

 

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

                 [υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.27,1-10]

     «Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν· καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι (:και όταν ξημέρωσε, συνεδρίασαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εναντίον του Ιησού, για να επιτύχουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής Του. Και αφού Τον έδεσαν, Τον πήραν από εκεί και Τον παρέδωσαν στον Πόντιο Πιλάτο, τον Ρωμαίο επίτροπο και διοικητή)»[Ματθ.27,1-2].

    Επειδή ήθελαν να Τον φονεύσουν και δεν μπορούσαν οι ίδιοι λόγω της εορτής του πάσχα, Τον οδηγούν στον ηγεμόνα. Εσύ όμως πρόσεξε πώς προχώρησε το ζήτημα, ώστε να συμπέσει με την εορτή· διότι έτσι είχε προκαθοριστεί από τον Θεό.

«ΑΝΑΠΕΣΩΝ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΩΣ ΛΕΩΝ. ΤΙΣ ΕΓΕΡΕΙ ΑΥΤΟΝ;» ...Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3Tptop-3z8&t=2273s

Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Μεγάλη Πέμπτη- Ο Ιερός Χρυσόστομος για τη δίκη του Ιησού ενώπιον του Πιλάτου


 Αποτέλεσμα εικόνας για Πόντιος Πιλάτος

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ

   «῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· σὺ λέγεις. καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο(:Ο Ιησούς λοιπόν στάθηκε μπροστά στον ηγεμόνα. Και ο ηγεμόνας Τον ρώτησε: “Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων;” Ο Ιησούς τότε του αποκρίθηκε: “Εσύ  λες ότι είμαι βασιλιάς των Ιουδαίων, χωρίς όμως να κατανοείς και τον πνευματικό χαρακτήρα της βασιλείας μου”. Και ενώ Τον κατηγορούσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, δεν έδωσε καμία απάντηση)»[Ματθ.27,11-12].

Μεγάλη Πέμπτη- Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τα γεγονότα της Σταύρωσης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

            σύμφωνα με το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον  

   «Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. Παρέλαβον δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἤγαγον· καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου τόπον, ὃς λέγεται ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ, ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν(:τότε λοιπόν ο Πιλάτος τούς παρέδωσε τον Ιησού για να σταυρωθεί. Παρέλαβαν τότε οι στρατιώτες τον Ιησού και άρχισαν να Tον οδηγούν προς τον τόπο όπου θα Tον σταύρωναν. Και Aυτός, βαστάζοντας επάνω στον ώμο τον σταυρό Tου, βγήκε έξω από τα τείχη της πόλεως μέχρι κάποια τοποθεσία που λέγεται ‘’Κρανίου τόπος’’ και στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται ‘’Γολγοθά’’. Εκεί Tον σταύρωσαν)»[Ιω.19.16-17].

Ἀπογοητευτικές καί ἀποκαλυπτικές οἱ παρεμβάσεις Μητροπολιτῶν ὑπέρ τῆς ἀπαραδέκτου καί ἀδικαιολογήτου ἀλλαγῆς εἰς τόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα

Μήπως καί μες, ο σύγχρονοι Ποιμένες νεχόμενοι τίς λλεπάλληλες λλοιώσεις τς Πίστεως καί τς Παραδόσεως ουδαΐζετε, πό τήν ννοιαν τι τιμτε καί σέβεσθε μέν τό νομα τν γίων Πατέρων, διά τν ποίων μς δήγησε Χριστός Θεός πρός τήν ληθινή Πίστη, πλήν μως, διαφοροποιούμενοι κ τς ναλόγου στάσεως καί συμπεριφορς τν γίων Πατέρων, οσιαστικς δέν ναγνωρίζετε τόν Χριστόν ς αωνία Κεφαλή τς κκλησίας καί κατ' πέκταση κηρύττετε ναν λλον Θεό;πογοητευτικές καί ποκαλυπτικές ο παρεμβάσεις Μητροπολιτν πέρ τς παραδέκτου καί δικαιολογήτου λλαγς ες τόν ορτασμό το Πάσχα 

το Δημ. Κ. ναγνώστου, Θεολόγου

Λυπούμεθα διότι ναγκαζόμεθα τέτοιες γιες μέρες νά σχοληθομε μέ τίς πογοητευτικές λλά καί ποκαλυπτικές παρεμβάσεις ρισμένων Μητροπολιτν, ο ποοι μάλιστα θεωρονται (μλλον πιπολαίως, ς κ τν πραγμάτων προκύπτει) παραδοσιακοί, πέρ τν δικαιολογήτων ρυθμίσεων τς Πολιτείας σέ βάρος τουλάχιστον νευ το στοιχειώδους σεβασμο πρός τήν Παράδοση τς ρθοδόξου κκλησίας καί τς Πατρίδος μας.

Δέν θά σχοληθομε μέ τίς λαφρότητες τν σχετικν δηλώσεων το κπροσώπου Τύπου τς Διαρκος Συνόδου. Θά ντιπαρέλθουμε κόμη καί τίς σύντομες καί χαρακτηριστικές γιά τήν πλουστευτική καί ν τέλει μή σοβαρή προσέγγιση σχετικές δηλώσεις το Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. ερεμίου, κτός πό να σημεο ατν. Θά πικεντρωθομε στήν νδεικτική καί χαρακτηριστική παρέμβαση το Μητροπολίτου δέσσης κ. ωήλ, ποος τυχς σπευσε νά ποστηρίξει τή σχετική Συνοδική πόφαση, μέ τήν ποία "νομιμοποιεται" αθαιρεσία, πρόκληση καί σέβεια νός πί τς οσίας λιβάνιστου Καίσαρος ναντι το λαμπρότερου ορτασμο γιά τόν ρθόδοξο λληνισμό, το ορτασμο το γίου Πάσχα!

Ο Μυστικός Δείπνος και η προδοσία του Ιούδα. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των δύο αυτών γεγονότων

   Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη ο Μυστικός Δείπνος και η προδοσία του Ιούδα | ΕΛΛΑΔΑ |  thepressroom.gr

Γεγονότα χαρακτηρίζουν τις ιερές ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης: ο Μυστικός Δείπνος του Κυρίου Ιησού Χριστού με τους μαθητές Του και η προδοσία του Ιούδα.

Το βαθύτερο νόημα και των δύο αυτών γεγονότων είναι η αγάπη. Ο Μυστικός Δείπνος είναι η εσχατολογική αποκάλυψη της σωτηριώδους αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, της αγάπης που είναι η καρδιά της σωτηρίας.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ο άγνωστος Συνοδοιπόρος

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ:  Ο άγνωστος Συνοδοιπόρος

Δύο μαθητές, τρεις μέρες μετά το θάνατο τού Κυρίου, τρεις και όχι δύο, (όπως η τριήμερος έγερσις του Κυρίου , οι 33 ώρες του Κυρίου στον Άδη -  ο Χριστός έμεινε 33 ώρες στον άδη  από τίς 3 το απόγευμα τής Παρασκευής έως τα μεσάνυχτα τού Σαββάτου , όσα ήταν δηλαδή τα χρόνια τής επίγειας ζωής Του.- , όπως τα Τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ) προχωρούν προς  Εμμαούς,  συζητώντας  μεταξύ τους για τον Ιησού.

Αγωνιούν. Μιλούν για τα γεγονότα. Απελπίζονται.

Έρχεται ο αναστημένος Χριστός, άγνωστος συνοδοιπόρος. Δεν τον αναγνωρίζουν. Μιλούν για ελπίδες ανεκπλήρωτες . Το κουράγιο τους σώνεται .  Κι Εκείνος τους στηρίζει.

Ερμηνεύει τίς Γραφές. Τους υπενθυμίζει πως η Δόξα περνά  μέσα απ’ τα Πάθη και τη Σταύρωση. Δίνει ελπίδα στην θλίψη και την κατήφειά τους.  Εν τέλει,  Τον αγαπούν αυτόν τον Συνοδοιπόρο. Του λένε "μείνε μαζί μας". Τ’  αυτιά τους έχουν γλυκαθεί. Οι καρδιές τους ζεστάθηκαν .

Τα μάτια όσων Τον γνώρισαν πριν τη Σταύρωση, τώρα,   εμποδίζονται  κατά ανερμήνευτο τρόπο,   να Τον αναγνωρίσουν .

"Οι δέ οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μή επιγνώναι αυτόν" .

Ο ἐορτασμός τῆς Ἀνάστασης πρίν τό Μεσονύκτιο βλάσφημος καί ἀθεολόγητος


Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.


 

1.              Θεολογική σύγχυση προκάλεσε ἡ συνοδική ἀπόφαση

Συνηθίσαμε πιά στίς καινοτομίες, στίς αἱρέσεις, στά σχίσματα, στίς ἔριδες. Τίποτε σταθερό καί καθολικά ἀποδεκτό. Τό Εὐαγγέλιο καί ἡ Πατερική Παράδοση ἐτέθησαν σέ ἀργία. Ὁ καθένας τά ἑρμηνεύει ὅπως θέλει καί ὅπως τόν εὐνοοῦν ἤ τοῦ ἐπιβάλλουν οἱ ἀνάγκες τῶν καιρῶν, τά συμφέροντα καί οἱ φιλοδοξίες του. Ἡ συμφωνία τῶν Πατέρων, ἡ διαχρονική καί σταθερή πράξη τῆς Ἐκκλησίας ἀνατρέπονται. Τό ἄσπρο γίνεται μαῦρο, τό φῶς σκοτάδι, ἡ αἵρεση γίνεται ἐκκλησία, ὅπως καί τό σχίσμα, ὁ σοδομισμός νόμιμη καί μή ἐφάμαρτη διαφορετικότητα, τό Σάββατο γίνεται Κυριακή, τό ψεῦδος ἀλήθεια.

Ἡ μετάθεση ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως: Μονομερές ἐνδιαφέρον γιά τήν Πίστη!

 Ἡ ἔλλειψη ἑνότητος, συμπορεύσεως καὶ θεολογικῆς ὁμονοίας εἶναι ὁ λόγος νὰ γελοῦν μαζί μας οἱ αἱρετικοί 

Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου


 Γιὰ μία ἀκόμα φορὰ γινόμαστε μάρτυρες τῆς συγχύσεως ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Ἐκκλησία μὲ τρομερὴ εὐθύνη πρωτίστως τῶν ποιμένων, ἀλλὰ φυσικὰ καὶ τοῦ ποιμνίου. Ἡ ἀφορμὴ τώρα αὐτῆς τῆς, φεῦ, ἐπαναλαμβανομένης διαπιστώσεως εἶναι ἡ συζήτηση περὶ μεταθέσεως τῆς ἡμερομηνίας καὶ ὥρας ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ ποῦ βρίσκεται ἡ σύγχυση; Ἐπειδὴ δὲν μᾶς φθάνει ὡς ἐπιχείρημα τὸ «ἀνεστήθη τριήμερος» καὶ ἡ δυσχιλιάχρονη Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τώρα ἀναδεικνύονται ἀπὸ διάφορους ἱερεῖς καὶ λαϊκοὺς καὶ ἄλλα ἐπιχειρήματα, ποὺ μόνο κακὸ κάνουν. Τὸ κυριότερο ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἄποψη ὅτι ἂν κάνουμε Ἀνάσταση τὸ Σάββατο (ποὺ φυσικὰ δὲν πρέπει) θὰ συνεορτάσουμε μὲ τοὺς Ἑβραίους.

Καὶ οἱ αἱρετικοὶ καὶ ἐκκοσμικευμένοι Οἰκουμενιστὲς γελοῦν μαζί μας, φέροντας ὡς ἀπόδειξη τοῦ γέλωτός τους τὸ τραγικὸ αὐτὸ ἐπιχείρημα. Διότι τὸ Πάσχα τῶν Ἑβραίων ἔγινε ἐδῶ καὶ ἕνα μῆνα καὶ ἡ ἐαρινὴ ἰσημερία ἔχει περάσει ἐδῶ καὶ ἕνα μῆνα.

Οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικής θέσπισαν τέσσερεις ἀπαράβατους κανόνες γιὰ τὸν ἑορτασμό του Πάσχα (Πηδάλιον, σελ. 9 καὶ Ἰω. Καρμίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα..., τόμος α΄, σελ. 121):

ΜΕΛΕΤΗ STANFORD: ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ COVID-19 ΚΑΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΟ ΘΑΝΑΤΟ!!


ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΟΦΟΡΙΑΣ!Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιοποίησε το NCBI, το οποίο υπάγεται στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, απέδειξε αναποτελεσματικότητα της μάσκας ως προς την μετάδοση του κορωνοιού όσο και ότι δύναται να επιφέρει σωρεία σοβαρών συνεπειών ως και επιδείνωση υγείας και πρόωρο θάνατο!!

Το NIH δημοσίευσε μια ιατρική μελέτη από τον Dr. Baruch Vainshelboim που είναι σχετίζεται με το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ (τμήμα καρδιολογίας, Σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βετεράνων Palo Alto / Πανεπιστήμιο Stanford, Palo Alto, CA, Ηνωμένες Πολιτείες).Dr Baruch Vainshelboim qui est connecté à l’Université de Stanford (Cardiology Division, Veterans Affairs Palo Alto Health Care System/Stanford University, Palo Alto, CA, United States)..

Η μελέτη καταλήγει (προστίθεται έμφαση):

Τα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία αμφισβητούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της χρήσης μάσκας ως προληπτικής παρέμβασης για το COVID-19.

Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τόσο οι ιατρικές όσο και οι μη ιατρικές μάσκες είναι αναποτελεσματικές για να εμποδίσουν τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο της ιογενούς και μολυσματικής νόσου, όπως το SARS-CoV-2 και το COVID-19. Η μάσκα έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντικές δυσμενείς φυσιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις.

Αυτές περιλαμβάνουν υποξία, υπερκαπνία, δύσπνοια, αυξημένη οξύτητα και τοξικότητα, ενεργοποίηση του φόβου και απόκριση στο στρες, αύξηση των ορμονών του στρες, ανοσοκαταστολή, κόπωση, πονοκεφάλους, μείωση της γνωστικής απόδοσης, προδιάθεση για ιογενείς και μολυσματικές ασθένειες, χρόνιο στρες, άγχος και κατάθλιψη.

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της μάσκας μπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση της υγείας, ανάπτυξη και εξέλιξη χρόνιων ασθενειών και πρόωρο θάνατο.

Οι κυβερνήσεις, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι οργανισμοί υγείας θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλη και επιστημονική τεκμηριωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση μάσκας, όταν η τελευταία θεωρείται προληπτική παρέμβαση για τη δημόσια υγεία.

Εδώ είναι ο πίνακας για τις φυσιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της χρήσης μάσκας προσώπου:

Δελτίο Τύπου για την πρόσφατη αλλαγή της ώρας της τέλεσης της Ανάστασης του Κυρίου


Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών:

Δελτίο Τύπου για την πρόσφατη αλλαγή της ώρας της τέλεσης της Ανάστασης του Κυρίου

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών θεωρούν αυτονόητο καθήκον τους να μεταφέρουν την έμπονη κραυγή του ορθόδοξου χριστιανικού ελληνικού λαού, όπως την αφουγκράζονται να ακούγεται, απ΄ τη μία ως την άλλη άκρη της χώρας, σχετικά με την πρόσφατη αλλαγή της ώρας της τέλεσης της Ανάστασης του Κυρίου.

Ο ορθόδοξος χριστιανικός ελληνικός λαός θεωρεί σήμερα, ότι:

Εμπαίζεται, όταν τον διαβεβαιώνουν ότι είναι ευκολότερο να αλλάξει η ώρα της τέλεσης της Ανάστασης του Κυρίου και Θεού του, από το να αλλάξει η σχετική Κ.Υ.Α. και κάποιες διατάξεις της κυκλοφορίας.

Γιάννη Φρύδα : ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 75 Ό,τι πράξεις θα εισπράξεις

 

Ό,τι πράξεις θα εισπράξεις   

                                     

          Για ασφάλεια κυκλωθήκαμε με τείχη        

                            και γίνανε τα τείχη φυλακή μας…

                  


                                                     
Κώστας Ουράνης

                                                                             

                                   Γράφει ο Γιάννης Φρύδας

               ΣΤΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ  75

Λάλησε, κούκε μ’, λάλησε...

  Λαλήσεις δεν λαλήσεις, κούκε μ’, εμείς… λαλήσαμε νωρίτερα από εσένα. Και να λαλήσεις ποιος θα σε ακούσει; Είμαστε στη δεύτερη φορά Απρίλης σε πολιορκία κι η λευτεριά μας μετατίθεται για τον… κόκκινο Μάη. Εξάμηνος αποκλεισμός και να δούμε… Βαρεθήκαμε, κουραστήκαμε, αγανακτήσαμε, απελπιστήκαμε. Φυλακισμένοι είμαστε μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Μας επιβλήθηκε «κατ’ οίκον περιορισμός» άνευ απολογίας, δίκης και καταδίκης… Είναι για την προστασία της δημόσιας υγείας, είπαν…

Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Ὁ πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ἀναφέρει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ καταλυθεῖ ἡ νηστεία μετὰ τὸν ἑσπερινὸ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου!


Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου (1986). Ἄρθρα Μελέται Ἐπιστολαί, τόμος Α’. Ἀθήνα: Ἡσυχαστήριο Κεχαριτωμένης Θεοτόκου ἐν Τροιζήνι.
Κατάπληκτοι ἀνέγνωμεν εἰς τὰς ἐφημερίδας δήλωσιν, δῆθεν ἐκκλησιαστικῆς πηγῆς, καθ’ ἢν τὴν ἑσπέραν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ λύεται ἡ νηστεία. Ἡ θεωρία αὔτη τυγχάνη πάντη ἀστήρικτος. Ἐὰν τὰ λεχθέντα εἴχοντο ἀληθείας, ἐπρεπεν ἡ νηστεία νὰ τηρῆται ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς προηγουμένης, ἴνα ἔχωμεν ἄρτιον 24ωρον καὶ οὐχὶ κολοβὴν ἡμέραν. Ἐπρεπεν ἀκόμη ἡ νηστεία τῆς Τεσσαρακοστῆς νὰ λύηται τὴν ἑσπέραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. 
Τὰ αὐτὰ ἰσχύουσι διὰ πάσαν νηστείαν, ἴδια τῆς Τετάρτης καὶ τῆς Παρασκευῆς, ἤτις ἔπρεπε νὰ ἰσχύη μέχρι δύσεως τοῦ ἡλίου... καὶ ἀκολούθως νὰ λύηται. Οὐδεὶς ὅμως διενοήθῃ νὰ ὑποστηρίξῃ τοιαύτας παραδοξότητας. Παράβασις τῶν περὶ νηστείας θεσμῶν εἶναι βεβαίως κακόν. Ἀπόπειρα ὅμως περιβολῆς τῶν τοιούτων παραβάσεων δι’ ἐνδύματος νομιμότητος ἀποτελεῖ ἔγκλημα βαρύτατον κατὰ τῆς Ἐκκλησίας.

Ο 88ος ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΝΘΕΚΤΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΣΘεωροῦν τοὺς πιστοὺς ὡς «κτήνη»;

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι κατὰ τὸν 48ον Ψαλμὸν ὁ ἀπομακρυσμένος ἀπὸ τὸν Θεὸν ἄνθρωπος «παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς». Ὡστόσον, οἱ πιστοὶ ἄνθρωποι ἀκριβῶς ὡς πρὸς αὐτὸ διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους: ὅτι ἀγωνίζονται νὰ παραμένουν εἰς τὸν δρόμον τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ μὴ ἀποκτηνωθοῦν. Ἑπομένως, δὲν τοὺς ἀξίζει νὰ τοὺς συμπεριφέρωνται ὡς ἄλογα ὄντα. Μετὰ λύπης καὶ ὀργῆς ὅμως παρατηροῦμεν ὅτι πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία, ἐνῶ ἀντιτάσσονται εἰς τὴν «ἀνοσία τῆς ἀγέλης» διὰ τὸν ἰόν, συναινοῦν εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν χριστιανῶν ὡς «ἀγέλης» εἰς τὰ πνευματικά.

Καμία Ἱερὰ Σύνοδος δὲν ἐτόλμησε νὰ μεταθέση τὴν ὥραν τῆς Ἁγίας Ἀναστάσεως

 

Καμία Ἱερὰ Σύνοδος δὲν ἐτόλμησε νὰ μεταθέση τὴν ὥραν τῆς Ἁγίας Ἀναστάσεως

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἀπὸ σήμερα εἰσήλθαμε στὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος. Δυστυχῶς, πολλὰ συμβαίνουν καὶ πολλὰ ἔχουν ἐπιβληθεῖ στὴν Ἐκκλησία, ξένα καὶ παράδοξα.

Στὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ πότε θὰ πρέπει νὰ γίνει ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, ὀφείλω νὰ πῶ ὅτι:

1) Ἡ σωστὴ ὥρα εἶναι 12:00 τὰ μεσάνυχτα. Καὶ τοῦτο διότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἔλαβε χώρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα τῆς “πρώτης τῶν Σαββάτων”, δηλ. μετὰ ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα καὶ ξημερώματα τῆς Κυριακῆς, δηλ. “τὴν πρώτη τῶν Σαββάτων”.

Ἐπίσης, ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τῶν Μυροφόρων ἔλαβε χώρα “ὄρθρου βαθέος”, δηλαδὴ τὶς πρῶτες ὧρες μετὰ τὰ μεσάνυχτα.

Μέσα σ’ ένα χρόνο μάθαμε τί σημαίνει λοιμωξιολόγος.

Τώρα, μετά από 13 μήνες και 10 ημέρες, μάθαμε ότι «λοιμωξιολόγος» σημαίνει…

Μέχρι τον Μάρτιο του 2020, όταν κάποιος είχε πυρετό, βήχα, διάρροια, έμετο…δεν χρειαζόταν να επισκεφθεί λοιμωξιολόγο!!
Ένας παθολόγος ήταν αρκετός για να διαγνώσει μια ίωση!!
Δεν ξέραμε καν τι σημαίνει λοιμωξιολόγος!

Τώρα, μετά από 13 μήνες και 10 ημέρες, μάθαμε ότι «λοιμωξιολόγος» σημαίνει…
Ένας πληρωμένος δολοφόνος μιας εγκληματικής οργάνωσης που διαθέτει ασυλία!!

«Καὶ ἀναστάντα τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς κυβερνητικὰς ἐντολὰς»!

 


Πρωτοπρεσβύτερος

Ἀναστάσιος  Κ.  Γκοτσόπουλος

Ἐφημέριος  Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν


Πάτρα, Μ. Τρίτη 27.4.2021

 

«Καὶ ἀναστάντα τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ

κατὰ τὰς κυβερνητικὰς ἐντολὰς»!

 

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ὁ ἀντίδικος διάβολος ἐπινοεῖ τὶς πιὸ ἀπίθανες διαβολὲς γιὰ νὰ συκοφαντήσει Χριστοῦ τὴν Ἀνάσταση καὶ νὰ ταράξει τὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν ὥστε νὰ μὴν χαροῦν τὸ πνευματικό, κατανυκτικὸ καὶ συνάμα πανηγυρικὸ κλῖμα τῶν ἡμερῶν τοῦ Πάθους καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. 

Πέρσι δὲν χρειάστηκε νὰ ἐπινοήσει τὰ συνήθη ψεύδη του, διότι τὸ ἔργο του τὸ ἀνέλαβε ἡ Κυβέρνηση τῆς πατρίδας μας κλείνοντας τοὺς Ναοὺς γιὰ τοὺς πιστούς… Οὔτε φέτος μπῆκε στὸν κόπο νὰ σερβίρει κάποιο ἄλλο ψέμα διότι ἡ Συνοδικὴ Ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερὰς Συνόδου τῆς 20.4.21 τάραξε τὶς συνειδήσεις ἀρχιερέων, ἱερέων, μοναχῶν καὶ πιστῶν.

Η κατά Αναστασιάδη Ανάσταση στην Κύπρο! To Tέλος της Εκκλησίας ως Κοινότητα… μετατρέπεται αυτή σε Σωματείο Εμβολιασμένων…


Η κατά Αναστασιάδη Ανάσταση: Στην Κύπρο μόνο οι εμβολιασμένοι εντός ναού τη Μ Εβδομάδα!! Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου «αχρείαστα, επικίνδυνα κι δυσανάλογα», τα μέτρα για εκκλησιασμό! Νομικοί: «Πρόδηλα αντισυνταγματικό το lockdown»! Εκκλησία: «Η Κυβέρνηση την Εκκλησία να την αφήσει ήσυχη.

Τραγική απόφαση στην Κύπρο για θρησκευτικές ελευθερίες… Η κατά Αναστασιάδη Ανάσταση είναι εγκώμιο Σταύρωσης… To Tέλος της Εκκλησίας ως Κοινότητα… μετατρέπεται αυτή σε Σωματείο Εμβολιασμένων… Μόνο οι εμβολιασμένοι δύναται να παρίστανται στους ναούς… Αυτή η απόφαση εισάγει ουσιαστικά το ίδιο μέτρο και σε άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής δραστηριότητας, καθημερινότητας… Στην Κύπρο μόνο οι εμβολισμένοι εντός ναού τη Μ Εβδομάδα!! Κύπρος: Η Εκκλησία δεν θα υπακούσει στα κορωνο-μέτρα για τη Μ. Εβδομάδα.

Θεολογικό σφάλμα η αλλαγή της ώρας για την Ακολουθία της Αναστάσεως

Γιατί είναι θεολογικό σφάλμα η απόφαση που ελήφθη ώστε φέτος η Ακολουθία της Αναστάσεως να τελεστεί νωρίτερα από την καθιερωμένη ώρα, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊο;

Oλα έχουν τη σημασία τους και συμβολίζουν κάτι» σημειώνει ο γνωστός Λαρισαίος δικηγόρος Στέλιος Σούρλας και εξηγεί αναλυτικά στο παρακάτω κείμενο:

«Προσκυνούμεν Αυτού την τριήμερον έγερσιν» αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Όχι διήμερη αλλά τριήμερη. Και γιατί έχει τόση μεγάλη σημασία η λεπτομέρεια αυτή, θα μπορούσε αφελώς, κάποιος να πει. Έχει τεράστια σημασία, διότι στην Ορθόδοξη Πίστη τίποτα δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε αυθαιρέτως χαραγμένο. Όλα έχουν τη σημασία τους και συμβολίζουν κάτι. Η Θεία Λειτουργία επί παραδείγματι, είναι βασισμένη στην πορεία της επίγειας ζωής του Ιησού Χριστού και η κάθε στιγμή και πράξη στη Θεία Λειτουργία συμβολίζει κάτι από τη ζωή του Χριστού.

ΔΙΣ: «Απαράδεκτη η ώρα της Αναστάσεως στις 9»!

Ερευνώντας κανείς τις Εγκυκλίους της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εξευρίσκει δύο, οι οποίες ορίζουν σαφώς ότι «Η τέλεσις της Αναστάσεως δέον το μεσονύκτιον και ουχί τας πρωινάς ώρα της Κυριακής του Πάσχα, συμφώνως προς τους Κανόνας Α΄ Διονυσίου Αλεξανδρείας και ΠΘ΄ Πενθέκτης»! Πρόκειται για τις εγκυγκλίους 798/554/537/1-3-1955 και 1826/2240/1112/1-4-1971.

Προσέτι υπάρχει η πλέον πρόσφατη Εγκύκλιος 2786/31-3-2004, η οποία έχει τίτλον: «Ο καιρός της Θείας Λειτουργίας και η δυνατότητα τελέσεώς της το Εσπέρας», όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:

«…ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων ἐτελεῖτο μετά τό μεσονύκτιον καί «πρό τῆς ἡμέρας, διά μυστηριώδη αἰτίαν· ὅτι γνώμη τῶν Θείων Πατέρων (εὐλαβής παράδοσις, τήν ὁποίαν διασῴζει ὁ Θεόφιλος Καμπανίας) εἶναι μετά τό μεσονύκτιον νά ἔγινεν ἥ τε γέννησις καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ»…

Οὐαί, ἡμῖν· καὶ ἀλλοίμονό μας.


Τζανάκης Γεώργιος. Ἀκρωτήρι Χανίων

Πρέπει νὰ τὸ χωνέψουμε. Τὸ πλήρωμα τοῦ σκάφους δὲν μπορεῖ. Δὲν φτάνει. Δὲν ἐπαρκεῖ. Ὅπως «ἡ τῶν ἐκ Ζεβεδαίου μήτηρ οὐκ ἐξαρκοῦσα ᾑτεῖτο προσκαίρου βασιλείας τιμὴν», ἔτσι καὶ οἱ νῦν ἀρχιποίμενες καὶ ποιμένες. Οὐκ ἐξαρκοῦσι. Δὲν φτάνουν. Εἶναι λίγοι, μικροὶ, χωματένιοι, ταπεινωμένοι στὰ γήϊνα, στοὺς φόβους, στὶς τιμές καὶ στὰ συμφέροντα, σὰν καὶ ὅλους μας. Δὲν ἀποδείχθηκε τώρα αὐτό, μὲ τὰ παρόντα γεγονότα. Χρόνια ἀποδεικνύεται, φαίνεται, φωνάζει. Ὅμως οὔτε βλέπουμε, οὔτε ἀκοῦμε, οὔτε ἀντιλαμβανόμεθα. Γιατὶ εἴμαστε ὅλοι νωθροὶ, βολεμένοι, κακομοίρηδες. Κλεισμένοι στὸν ἐγωϊσμό μας, στὴν εὐσέβειά μας, στὴν καλοπέρασί μας. Χρήματα, κτήματα, θελήματα. Θέσεις , δόξα, τιμή. Ἔγινε ἡ καλοπέρασι καὶ ἡ εὐζωΐα τὸ μόνο ἰδανικό. Ἡ ἱερωσύνη ἔγινε δρόμος ἀνόδου, προβολῆς, ἐξουσίας. Ὁ ἄλλος, ὁ ἀδελφὸς, τὸ πρόβατο τοῦ Χριστοῦ ἔγινε -ὡς «πνευματικοπαίδι»- τὸ ἀντικείμενο τῆς δικῆς μου προβολῆς, ἡ ἀπόδειξις καὶ ταυτόχρονα τὸ πεδίον τῆς ἐξουσίας μου, τὸ καύχημά μου. Σὰν τοὺς Ἐβραίους ποὺ προσυλήτιζαν καὶ περιέτεμναν «ἵνα καυχώνται ἐν τῇ τῶν ἄλλων σαρκί». Ὁ «θεολόγος» ἔγινε διανοούμενος-εἰδικὸς , σὰν τοὺς τραγελαφικοὺς λοιμοξιολόγους καὶ τοὺς ἄλλους, ποὺ δῆθεν συμβουλέυουν τοὺς κυβερνῶντες ὅ,τι τοὺς χρειάζεται γιὰ νὰ προχωρήσουν τὸ προαποφασισμένο σχέδιο.

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Δείτε τις απίστευτες φωτογραφίες Έσχατοι καιροί! Πρωτόγνωρες εικόνες τεστ κορωνοϊού έξω από τις Μητροπόλεις της Ελλάδας

Μια εικόνα χίλιες λέξεις λέει ο λαός μας και πραγματικά στη συγκεκριμένη περίπτωση η ρήση πάει γάντι!

Τα τεστ κορωνοϊού άρχισαν να γίνονται στους ναούς και φυσικά τα κάνουν από σήμερα (σ.σ.: Μ. Δευτέρα) και οι ιερείς από νωρίς το πρωί, έξω από τις Μητροπόλεις.

Εκεί βρίσκονται Κινητές Ομάδες επισκέψεων στο Σπίτι (ΚΟΕΣ), του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής και κάνουν τα τεστ.

Τέτοιες εικόνες που αντικρίζουμε δεν τις έχουμε ξαναδεί έξω από τους ναούς, οι οποίοι θυμίζουν περισσότερο ιατρικά κέντρα, παρά οίκους προσευχής. (σ.σ.: Οἴκους τοῦ Θεοῦ καί Λατρείας Του)

Καθώς πιστοί και ιερείς επιδεικνύουν τη βεβαίωση για να περάσουν από την πόρτα στο εσωτερικό, πολλοί αναρωτιούνται: που θα καταλήξουμε, άραγε και τι μπορεί να ζητά στο μέλλον η όποια εξουσία, αν έρθει η υποχρεωτικότητα του διαβατηρίου εμβολιασμού ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος απόδειξης της υγειονομικής κι όχι μόνο κατάστασης λαού ή κληρικών;

Θα περιμένουμε όλοι, να μας δοθεί η έγκριση εισόδου, σε ουρές, αποδεικνύοντας την κατάσταση της υγείας μας, της κοινωνικής μας κατάστασης και ίσως και των πιστεύω μας αργότερα;