Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Η ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΝΟΜΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

     
 Σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν Οὐρανὸ (ἄϋλο κόσμο) καὶ τὴν Γῆ (ὑλικὸ κόσμο) καὶ ὅλα τὰ ἔμβια ὄντα αὐτῶν (ἀγγέλους, ἀνθρώπους, ζῶα, φυτὰ κ.λ.π.).


        Ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν πρωτοπλάστων (πρωτογόνων) ἀνθρώπων, δημιουργήθηκαν σταδιακὰ οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες, οἱ φυλὲς καὶ τὰ ἔθνη, τῶν ὁποίων τοὺς τόπους διαβίωσής των ἐπάνω στὴν Γῆ καὶ τὰ ὄρια αὐτῶν, καθὼς καὶ τὸν χρόνο ζωῆς των, ἔχει ὀρίσει ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ (Δευτερ. 32:8 «ὅτε διεμέριζεν ὁ Ὕψιστος ἔθνη ὠς διέσπειρεν υἱοὺς Ἀδὰμ, ἔστησεν ὅρια  ἐθνῶν κατ’ ἀριθμὸν ἀγγέλων Θεοῦ», ΠΡΑΞ. ΑΠΟΣΤ. 17:24…26 «ὁ Θεὸς ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὖτος (…) ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν»). Δηλαδή: ΔΕΥΤΕΡ. 32:28 «Ὅταν ὁ Θεὸς μοίραζε (στὰ διάφορα μέρη τῆς γῆς) τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀδάμ, καθόρισε τὰ ὅρια (σύνορα) τῶν ἐθνῶν, σύμφωνα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν Ἀγγέλων (ποὺ ἔταξε ὁ Θεὸς νὰ εἶναι φύλακές των)». [Διότι, κατὰ τὴν Ἁγία Γραφή, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ὁ καθένας τὸν φύλακα ἄγγελό του (ΓΕΝ. 48:16, ΕΞΟΔ. 23:20, ΤΩΒΙΤ 5:4, ΨΑΛΜ. 33(34):8, ΔΑΝΙΗΛ 10:13,20, ΜΑΤΘ. 18:10, ΠΡΑΞ. ΑΠΟΣΤ. 12:15), ἔτσι καὶ τὰ ἔθνη ἔχουν τὸ καθένα τὸν δικό του φύλακα ἄγγελο]. ΠΡΑΞ. ΑΠΟΣΤ. 17:24…26 «ὁ Θεὸς ποὺ δημιούργησε τὸν κόσμο καὶ ὅσα ὑπάρχουν σ’ αύτόν, αὐτὸς (…) ἐπίσης δημιούργησε ἀπὸ τὸ ἴδιο αἷμα κάθε ἔθνος ἀνθρώπων γιὰ νὰ κατοικοῦν σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς, καθορίζοντας τὸν χρόνο (τῆς ζωῆς των) καὶ τὰ ὅρια (σύνορα) τῶν πατρίδων τους».

Πρωτ. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος: Εισήγηση στην Θεολογική-Επιστημονική Ημερίδα


Ὁ π. Ἀναστάσιος πρὸς ἱστολόγιο "Κατάνυξις"
         
           Σεβαστοί, αγαπητοί,

   Σας κοινοποιώ  την εισήγησή μου στην ημερίδα της 23.3.2016 στον Πειραιά, ''Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος. Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες''.
    Θέμα: "Οι Ιεροί Κανόνες και το  κείμενο της Ε΄ ΠΠΔ με τίτλο
             «Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν               Κόσμον».
Εύχεσθε!

Εφημέριος  Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΗΜΕΡΙΔΑ
"ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ"
Μεγάλη προετοιμασία χωρίς προσδοκίες.
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας-Πειραιάς    -   Τετάρτη  23.3.2016  
«Ιεροί κανόνες και το  κείμενο της Ε΄ ΠΠΔ με τίτλο  
«Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον»

Το κείμενο της Ε΄ Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως (Σαμπεζύ 2015) με τίτλο  «Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον» είναι το πλέον σημαντικό κείμενο της μελλούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και είναι σίγουρο ότι θα αναδειχθεί ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την εκκλησιαστική αξιολόγηση της ίδιας της Συνόδου.  Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το κείμενο αν και δεν έχει την τυπική μορφή και δομή δογματικού όρου, ουσιαστικά επέχει θέση δογματικής αποφάσεως της Συνόδου, και, συνεπώς, η Εκκλησία – δηλ. όλοι εμείς, κλήρος και λαός – οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα ως τη δογματική απόφαση της Πανορθοδόξου Συνόδου.
Η εισήγηση αποτελεί μέρος εκτενέστερου σχολιασμού του προσυνοδικού κειμένου, τον οποίο σας συγκοινοποιώ για την πληρότητα και τεκμηρίωση της εισηγήσεως.

Δημήτριος Νατσιός, «Δυστυχισμένη Ελλάς, δυστυχισμένοι Έλληνες! Αναθεματισμένοι κυβερνήτες»

Το κράτος αυτό, το ψευτορωμαίικο, καταρρέει. Θα χρειαστεί να στηθεί πάλι απ’ την αρχή. Όπως τότε, το ’21, μας «κληροδοτούν» οι «αναθεματισμένοι κυβερνώντες» το Ισλάμ.
Είναι έτοιμοι να ξεπουλήσουν και το ιερό όνομα της Μακεδονίας μας. Ξεφτιλίζουν και μας τους δασκάλους. Τι θα πω στους μαθητές μου. «Ότι σας έλεγα ψέματα τόσα χρόνια!!». Ντροπή να ντροπιαστούμε!

με!
«Δυστυχισμένη Ελλάς, δυστυχισμένοι Έλληνες! Αναθεματισμένοι κυβερνήτες» Μακρυγιάννης
«Πάψετε πια να εκπέμπετε το σήμα του κινδύνου 
τους γόους της υστερικής σειρήνας σταματήστε
 κι αφήστε το πηδάλιο στης τρικυμίας τα χέρια:
 το πιο φρικτό ναυάγιο θα ήταν να σωθούμε»
Κ.Ουράνης

 Το νεοελληνικό κράτος το ελευθέρωσαν οι Έλληνες, αλλά το έστησαν οι Βαυαροί και το κυβερνούν 10-15 οικογένειες, δυναστείες πολιτικών. Το κράτος αυτό, αντί να αναδείξει τις αρετές του λαού, την αντοχή, την καρτερία, το πνεύμα θυσίας και αυταπάρνησης, που το κράτησαν όρθιο στα χρόνια της πολυαίωνης σκλαβιάς, «φρόντισε» να εκλύσει τις χειρότερες ροπές του και να υποσκάψει τον εσώτερο χαρακτήρα του, το φιλότιμό του.
Από την πρώτη ημέρα του ελεύθερου βίου του, οι δαίμονες της πατρίδας, οι πολιτικοί του, κατακερμάτισαν τον λαό σε κομματικά σουλτανάτα. «Οι πολιτικοί μας και οι ξένοι τρώγονταν και καθένας κοίταζε να περισκύση η δική του φατρία. Άλλος ήθελε Αγγλικόν, άλλος Ρούσικον, άλλος Γαλλικόν... τήραγαν να πάρουν κάνα λεπτό, ότι εις την Ελλάδα ηύραν αλώνι ν’ αλωνίσουν». (Μακρυγιάννης, «Απομνημονεύματα»). Το κράτος αυτό το ανέστησε το αίμα του λαού του, με τους πολέμους του ’12-’13, για να έρθουν να το βυθίσουν στο Διχασμό και να το οδηγήσουν στο μικρασιατικό σφαγείο. Το κράτος αυτό είδε τον ανθό του να πολεμά με ηρωισμό στα βουνά της Ηπείρου και της Μακεδονίας αυτοκρατορίες ολάκερες, για να βρεθεί μετά από έξι χρόνια εμφυλίου αιματοκυλίσματος, ντροπιασμένο, ερειπωμένο «παλιόψαθα των εθνών». Γιατί; Για το ποια  «φατρία θα περισκύση».

Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ)

Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών
Η Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) ήταν οργάνωση των Ελληνοκυπρίων που έδρασε κατά την χρονική περίοδο 1955-1959 για την ελευθερία της Κύπρου από την Βρετανική κυριαρχία, εθνική αυτοδιάθεση και την ένωσή της με την Ελλάδα.

Αρχηγός
Στρατιωτικός αρχηγός της ΕΟΚΑ ήταν ο Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας, ένας Κύπριος στρατιωτικός που κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πόλεμου δημιούργησε την Οργάνωση Χ και συμμετείχε και στον Ελληνικό Εμφύλιο. Έγινε ευρέως γνωστός με το ψευδώνυμο «Διγενής», από τον Βυζαντινό θρύλο του Διγενή Ακρίτα. Πολιτικός αρχηγός της ΕΟΚΑ ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο οποίος μετά την απελευθέρωση διετέλεσε πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ελληνική στήριξη
Η ΕΟΚΑ υποστηρίχθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση με όπλα και χρήματα και ραδιοφωνικούς σταθμούς που εξέπεμπαν από την Αθήνα, εκτός από το ΚΚΕ[1]. Το επίσημο ΚΚΕ, καταδίδει στους Άγγλους ότι ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Διγενής, είναι ο Στρατηγός Γρίβας. Η εκστρατεία του ξεκίνησε στις 1 Απριλίου 1955 με επίθεση σε κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικούς σταθμούς, τον ραδιοσταθμό και σε βρετανικό στρατόπεδο της Αμμοχώστου.

ΛΑΟΣ ΔΥΣΣΕΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ…

       Η χαρακτηριστική ευκολία με την οποία ξεσηκώνονται πραγματικές θύελλες επικρίσεων και χλευαστικών σχολίων κάθε φορά που ορισμένοι (ελάχιστοι δυστυχώς) ιεράρχες μας τολμούν να πουν δημοσίως κάποια απλώς αυτονόητα πράγματα (από τη σχέση της γιόγκα ή των λεγομένων πολεμικών τεχνών με τις ανατολικές θρησκείες έως τις πνευματικές παγίδες του οικουμενισμού και από τα επίχειρα του συμφώνου συμβίωσης μέχρι τον θανάσιμο κοινωνικό, δημογραφικό και εθνικό κίνδυνο που διατρέχει η πατρίδα μας εξαιτίας του μεταναστευτικού) και ταυτόχρονα η απίστευτη ελαφρότητα με την οποία χαρακτηρίζονται ως ακραίοι, γραφικοί, ξενοφοβικοί, φονταμενταλιστές κλπ, παρέχουν καθημερινά προφανείς αφορμές προβληματισμού, αλλά και θλίψης, για τα ανεκδιήγητα πνευματικά χάλια στα οποία έχει πλέον διολισθήσει ο πάλαι ποτέ λαός της Φιλοκαλίας.

Ροτόντα Θεσσαονίκης - Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου: Άλωση του Ιερού Ναού με συναυλίες και δερβίσηδες


Εὐθύνη, λοιπόν, ὅλων τῶν σύγχρονων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ὅσοι αἰσθάνονται εὐγνώμονες ἀπόγονοι τόσων Μαρτύρων και Ἡρώων, εἶναι νά ἀγωνιστοῦν γιά τή διατήρηση τῆς ἱερότητας τοῦ χώρου καί ἄρα τήν ἐπαναχρησιμοποίησή του ὡς ἱεροῦ Ναοῦ, μετά τήν ἀποκατάστασή του

rotonta thessalonikh 03

της κ. Εύθαλίας Γούναρη, Θεολόγου-Πολιτικου Μηχανικου, Τέως προϊσταμένης τῆς Διευθύνσεως Ἀποκαταστάσεως Δημοσίων Κτιρίων καί Μνημείων τῆς ΥΑΣΒΕ
Ἐκδηλώσεις ἀλλοθρήσκων μέσα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ροτόντας, στή Θεσσαλονίκη, τολμᾶ καί ἐγκρίνει ἡ βέβηλη ἀπόφαση τοῦ κ. Μπαλτᾶ, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ, πού ἐκδόθηκε στίς 4.2.2016, ἀγνοώντας τούς Ιερούς Κανόνες καί τήν πατρογονική θεοσέβεια τῶν Ἑλλήνων.

Περιφρονώντας ἐπιδεικτικά τήν ἱερότητα χώρου καθαγιασμένου μέ ἱερά λείψανα καί αἷμα Μαρτύρων, χώρου ὅπου τελεῖται ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ γιά 1300 χρόνια, ἀποφασίζει ἀσύστολα «χρήσεις κοσμικοῦ χαρακτήρα», ὅπως spiritsuals, βραδιές μουσικῶν παραλληλισμῶν (μπαρόκ, ὀθωμανική μουσική, ἀκόμα και ἀρχαία μουσική)!

Ἱστορία τῆς Ροτόντας
 
 -Ἀρχικά χτίστηκε γιά νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς μαυσωλεῖο, χωρίς ὅμως τελικά να γίνει αὐτό.

-Εἶναι ὁ πρῶτος χριστιανικός Ναός ἀμέσως μετά τή λήξη τῶν διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν.

-Αὐτοκρατορικός Ἱερός Ναός τῶν Ἀσωμάτων γιά περισσότερα ἀπό 1200 χρόνια, ὁ ὁποῖος διετέλεσε καί Μητροπολιτικός Ναός τῆς Θεσσαλονίκης.

-Τό 1590 βεβηλώνεται ἀπό τούς Τούρκους, μέχρι τό 1912.-Μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, καθαγιάζεται ἐκ νέου καί ἀποδίδεται στή λατρεία τοῦ Ὑψίστου, ὡς ἱερός Ναός τοῦ μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου, μέχρι σήμερα.
 
 Ἡ τελικὴ ἀπόφαση
 
 Ἡ ὑπουργική αὐτή ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ εἶναι ἀντίθετη στούς θείους καί ἀνθρωπίνους νόμους. 
Ἀποτελεῖ κατάφωρη προσβολή τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος τοῦ λαοῦ μας.

Το Ὑπουργεῖο δέν ἀπευθύνεται κἄν στην Ἐκκλησία, ἔστω θεωρώντας τη γνωμοδοτικό ὄργανο, ἀρνούμενο κατ’ οὐσίαν, νά ἔχει ἄποψη ἡ Ἐκκλησία πάνω σέ θέμα θρησκευτικό καί ἐκκλησιαστικό, πού ἄμεσα την ἀφορᾶ.

Ὁ φανερός στόχος τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς εἶναι ἡ ἀποϊεροποίηση τοῦ χώρου τοῦ πανάρχαιου αὐτοῦ Ναοῦ. 
Ἑνός Ναοῦ πού ἔχει ἀποτυπωμένη ἐπάνω του ὅλη τήν ἱστορία τῆς ἀρχαίας αὐτῆς πολιτείας : τῆς ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Δημητρίου καί πάνω ἀπό ἑκατό μαρτύρων καί ἁγίων τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης. 
Ἡ εὐθύνη μας
 
 Δέν εἶναι δυνατόν σήμερα, πού πολλοί κόπτονται περί τῆς κατασκευῆς ἰσλαμικοῦ τεμένους γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν μειονοτήτων πού διαβιοῦν στήν Πατρίδα μας, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι νά παραδίδουμε «σέ κοινή χρήση» χώρους, πού λειτούργησαν ὡς «τά ἱερά καί ὅσια» τῆς Φυλῆς. 
Ἀσφαλῶς στή Θεσσαλονίκη βρίσκονται πολλοί χῶροι πού μποροῦν νά φιλοξενήσουν ποικίλων εἰδῶν κοσμικές ἐκδηλώσεις. 
Δέν χρειάζεται οἱ ἰθύνοντες νά πολεμοῦν τόσο ἀπροκάλυπτα τήν Πίστη μας.Εὐθύνη, λοιπόν, ὅλων τῶν σύγχρονων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ὅσοι αἰσθάνονται εὐγνώμονες ἀπόγονοι τόσων Μαρτύρων και Ἡρώων, εἶναι νά ἀγωνιστοῦν γιά τή διατήρηση τῆς ἱερότητας τοῦ χώρου καί ἄρα τήν ἐπαναχρησιμοποίησή του ὡς ἱεροῦ Ναοῦ, μετά τήν ἀποκατάστασή του

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Μνήμη μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος Νικοδήμου. «Οι συνθύται μου δυσμενείς εχθρών πέρα. Ουδέ τράπεζαν μυστικήν δεδοικότες…», δηλαδή, περισσότερο από τους εχθρούς δυσμενείς είναι απέναντί μου οι συλλειτουργοί μου, χωρίς να φοβούνται ούτε την Αγία Τράπεζα.

nikodimos
Γράφει ο Κούκης Δημήτρης για την Romfea.gr
Παιδοψυχολόγος - Θεολόγος

Ο μακαριστός μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος, τρία χρόνια μετά την κοίμησή του, εξακολουθεί να βρίσκεται βαθιά μέσα στις καρδιές του πιστού λαού.
Και τούτο γιατί είχε εντρυφήσει στη ζωή της αφιέρωσης, που κατασφράγιζε το Ευαγγελικό και πατερικό ήθος του.
Έζησε ολόκληρη τη ζωή του μέσα σε πνεύμα υπακοής, πτωχείας και άσκησης.
Προσπάθησε συστηματικά να συνδέσει τη Θεολογία με τη ζωή και την εμπειρία της Εκκλησίας, δίχως στεγνό ύφος και ξύλινη γλώσσα.
Πίστευε ότι η Ορθόδοξη Θεολογία έχει νόημα, μόνο αν γίνεται πράξη, και ότι το Δόγμα δε μπορεί να αποδεικνύεται ξεκομμένο από την εμπειρία της θεώσεως.
Η ορθόδοξη διδασκαλία του μακαριστού Νικοδήμου υπήρξε σταθερά συνδεδεμένη με την εμπειρία της Μεταμόρφωσης και της Πεντηκοστής.
Η θεολογική του γλώσσα άγγιζε πάντοτε υπαρξιακές πτυχές της ζωής των πιστών και ήταν γεμάτη αγωνία για την αλήθεια, τη ζωή και το θάνατο.
Ο κηρυκτικός του λόγος, βαθιά αγιοπνευματικός, βασιζόταν στην εκκλησιαστική ερμηνεία της Βίβλου και στην υγιή εσχατολογία.
Πίστευε ότι η ζωντανή πίστη πηγάζει και τρέφεται από την Λατρεία, για αυτό και έζησε σύσσωμος και σύναιμος με την Σαρκωμένη Αλήθεια, τον Χριστό.
Η θεοφιλής εκκλησιαστική πορεία του διεκόπη απότομα και αντικανονικά. Εκδιώχθηκε από τη Μητρόπολη Αττικής με βίαιο τρόπο, δίχως δυνατότητα απολογίας ή δικαστικής αποκατάστασης.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει: «Οι συνθύται μου δυσμενείς εχθρών πέρα. Ουδέ τράπεζαν μυστικήν δεδοικότες…», δηλαδή, περισσότερο από τους εχθρούς δυσμενείς είναι απέναντί μου οι συλλειτουργοί μου, χωρίς να φοβούνται ούτε την Αγία Τράπεζα.
Η εμπειρία αυτή κατέστη για τον μακαριστό Νικόδημο μία «ματωμένη» μαρτυρία. Άλλωστε η πίστη ομολογείται με Μαρτυρία, που είναι ολοκληρωτική παράδοση στον Χριστό.
Τα τελευταία χρόνια βίωσε στην ησυχία της εξορίας του τη λατρεία του αληθινού Θεού, στη Μονή Νέου Στουδίου.
Πολλοί αγάπησαν τον μακαριστό Νικόδημο κι έγιναν ακόλουθοί του, αλλά και πολλοί τον εδίωξαν.
Μία που «ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός, πιο κοφτερός κι από κάθε δίκοπο σπαθί» («Ζών γαρ ο λόγος του Θεού και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον») (Εβρ. 4:12) - κλήθηκε να «κόψει», μόνο επειδή ήταν έτοιμος να «κοπεί»!

Παιδείας άρξασθε

Γράφει ο Αντώνης Λαμπίδης.
Η ανάλυση και ερμηνεία της ασκούμενης πολιτικής αλλά και των κοινωνικών φαινομένων στην χώρα μας δεν μπορεί πλέον να διεξαχθεί με όρους της λογικής. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος που διαθέτει έστω και μια στοιχειώδη κριτική σκέψη αδυνατεί πλέον να κατανοήσει και να εξηγήσει τα τεκταινόμενα. Τα πάντα έχουν ξεφύγει των ορίων. Οι λέξεις, τα νοήματα, η επιχειρηματολογία είναι κενά περιεχομένου. Ο τυφλός φανατισμός, η άκρατη ιδεοληψία, ο αφελής συναισθηματισμός και η αντίδραση δίκην νευρόσπαστων και όχι ελλόγων όντων κατακλύζουν και καταβυθίζουν στο τέλμα την κοινωνία -μια κοινωνία χωρίς προορισμό, χωρίς οράματα και ελπίδα.
Αφού χρόνια τώρα κατεδαφίσαμε τα πάντα στο όνομα των σαγηνευτικών εννοιών του προοδευτισμού και του εκσυγχρονισμού, τώρα θρηνούμε επί των ερειπίων. Για παράδειγμα, είναι πρωτάκουστο και συνάμα θλιβερό να εκστομίζεται από χείλη των κυβερνώντων τον τόπο μας η φράση «Και τι θέλετε να κάνουμε ;» όταν ερωτώνται για το προσφυγικό. Αυτά τα παιδαριώδη, αν δεν είναι τραγικά, δηλώνουν πλήρη ανεπάρκεια στη διαχείριση των κρίσεων. Είναι αλήθεια ότι όλοι βλέπουν παντού κρίσεις και προβλήματα, αρνούμενοι όμως να δουν τα γενεσιουργά αίτια.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ιθ΄ Παράνομα διατάγματα καί ἀντικανονικές καί παράνομες ἐκλογές


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ


Ιθ΄ Παράνομα διατάγματα καί
ἀντικανονικές καί παράνομες ἐκλογές
  Ὅπως εἴπαμε καί πρίν, στήν ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ (πού ἀνακοινώθηκε ἀπό τόν ἐκπρόσωπο Βενιζέλο) νά ἐκδοθοῦν τά Προεδρικά Διατάγματα (ἐκπτώσεως) τῶν 3 μητροπολιτῶν, ἀντέδρασε πλειάδα ἱεραρχῶν. Καταχωροῦμε ἐδῶ κάποια ἀποσπάσματα ἀπό τά κείμενα διαμαρτυρίας τῶν μητροπολιτῶν «Δημητριάδος» Χριστόδουλου, Θηβῶν Ἱερώνυμου καί Πειραιῶς Καλλίνικου. Δεῖτε λοιπόν πῶς ἀντέδρασαν οἱ δύο μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοποι καί ὁ μητροπολίτης, πού οἱ κινήσεις του ἐπηρέασαν τήν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων:
 

«Βόλος 8 Ἀπριλίου 1994
Ἀγαπητέ κ. Ὑφυπουργέ,
(ἀναφέρεται στον Εὐ. Βενιζέλο)

     Μετά τήν ἀπό μέρους σας ἐξαγγελίαν σήμερον τῆς ἀποφάσεως τῆς κυβερνήσεως διά τήν ἔκδοσιν τῶν ἀτομικῶν διαπιστωτικῶν διαταγμάτων περί ἀκυρώσεως τῶν προγενεστέρων διαταγμάτων τοῦ 1968 πού ἀφοροῦν εἰς τούς τρεῖς Μητροπολίτες, εἶναι βέβαιον ὅτι τό "ἐκκλησιαστικόν ζήτημα" εἰσέρχεται εἰς νέαν κρίσιμον φάσιν μέ ἀπροβλέπτους συνεπείας καί διά τήν Ἐκκλησίαν καί διά τήν κυβέρνησιν.
1. Ἡ ἐπίκλησις τῆς ἐπιβολῆς τοῦ ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνησίας δέν συνιστᾶ, ὡς γνωρίζετε, νόμιμον βάσιν ἐκδόσεως τῶν διαταγμάτων...
2. Δέν θά πρέπει ἀσφαλῶς νά ἀγνοῆτε ὅτι ἡ κίνησίς σας αὐτή ἐντάσσεται εἰς ἐπιμελῶς ἐξυφανθέν σχέδιον ἁλώσεως τῶν πλασματικῶς θεωρουμένων ὡς ἐν χηρείᾳ διατελουσῶν Μητροπόλεων Ἀττικῆς καί Λαρίσης, προκειμένου νά καταλάβουν αὐτάς ὕποπτα πρόσωπα, κινούμενα εἰς τό ἐκκλησιαστικόν παρασκήνιον, καί ἐνδιαφερόμενα νά προωθήσουν τίς προσωπικές των φιλοδοξίες...
3. Πέραν τούτων θά ὑπάρξει -νά εἶσθε βέβαιος- καί ἐντός τῆς Ἱεραρχίας διαφοροποίησις καί διαμάχη, διότι οἱ Ἱεράρχες δέν εἶναι διατεθειμένοι νά ἀποδεχθοῦν λύσεις, τίς ὁποῖες ἡ Ἱεραρχία ὡς κατεστημένον διοικητικόν ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐγκρίνει καί δεν ὑπαγορεύει. Σεῖς προχωρεῖτε τώρα εἰς ρυθμίσεις τοῦ "ἐκκλησιαστικοῦ" παρά τίς περί μή ἐπεμβάσεώς σας ρητές καί ἐπανειλημμένες διαβεβαιώσεις, ἀλλά καί χωρίς νά ἔχετε ἐξασφαλίσει τήν γνώμην τοὐλάχιστον τῆς Ἱεραρχίας. Σᾶς ἀρκεῖ ἡ πίεσις πού ἀσκεῖ ὁ Σεβ. Δωδώνης; Καί ποῖον αὐτός ἐκπροσωπεῖ; Τό συνοδικόν σύστημα διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας μας οὐδέ εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον ὡς μονάδα ἀναγνωρίζει ρόλον ἐκφραστοῦ τῆς βουλήσεως ὅλης τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς λοιπόν προχωρεῖτε;...


Μετ᾿ εὐχῶν καί τιμῆς         Ὁ Δημητριάδος Χριστόδουλος». 
«Ἐν Λεβαδεία τῇ 15-4-94
Πρός τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας
κ. Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν
εἰς Ἀθήνας
Κύριε Πρόεδρε,

     Ὡς μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μέλος τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας αἰσθάνομαι τήν εὐθύνη καί τήν ἀνάγκη νά σᾶς καταστήσω γνωστά τά ἑξῆς:

Η Οικουμενιστική ανοχή κάνει το ...θαύμα της: «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ» ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΓράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

   Η ιστορία όταν επιλαμβάνεται είναι ή φάρσα ή τραγωδία. Στην δεομένη περίπτωση είναι κατάρρευση όλων των εννοιών, είναι κατάρρευση της ίδιας της χώρας.
Ποιος το φαντάζονταν την δεκαετία του εξήντα ότι μετά από πενήντα χρόνια όσα τότε φοβόσουν να δηλώσεις ότι είσαι γιατί θα φακελωθείς, γιατί θα σε στήσουν σε μια γωνιά οι μπάτσοι και θα σε ξυλοφορτώσουν, θα επαναλαμβάνονταν σήμερα αλλά από την αντίστροφη πλευρά.
Όποτε γίνονταν τότε εκδήλωση της ΕΔΑ, δηλαδή της αριστεράς, υπήρχε και η αντιδιαδήλωση των τραμπούκων του ακροδεξιού παρακράτους. Σε μια τέτοια κατάσταση δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης.
Σήμερα το σενάριο επαναλαμβάνεται στην αντίστροφη του έκδοση και ενώ φαίνεται σα γελοία φάρσα, έχει θλιβερές συνέπειες.

Οι σημερινοί νεοέλληνες οι περισσότεροι δεν θυμούνται την χούντα και την εποχή εκείνη. 
Οι σημερινοί νέοι δεν έχουν ιδεολογία γιατί τους έχουν εκπαιδεύσει να είναι καταναλωτές-κομπιούτερ, μονάδες που ζουν στο facebook και συχνά τους πνίγει η μοναξιά ενώ ακόμα και τα όποια θρησκευτικά πιστεύω τους έχουν γελοιοποιηθεί μέσω της τηλεοπτικής δικτατορίας. Γι αυτό και τα βίαια ξεσπάσματα άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, παρά μόνο με στόχο την καταστροφή σε ότι βρουν μπροστά τους.

Πως θα είναι το αύριο σε όλο αυτό τον κυκεώνα!
Θα υπάρχει αύριο αυτή η χώρα? Θα βρεθούν κάποιοι να μπορέσουν να αντισταθούν χωρίς να πουλάνε πατριωτισμό για προσωπικά κέρδη ?
Ιδού το ερώτημα.
ΥΓ. ένας πολύτεκνος οικογενειάρχης, ιατρός, καθώς προσερχόταν στην συγκέντρωση, «Όχι στην Ισλαμοποίηση της Ελλάδας» την Κυριακη 27/3 στον Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης για να εκφωνήσει λόγο, δέχθηκε απρόκλητα βίαια χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα από αναρχικούς, επιπλέον τον λήστεψαν, του πήραν το πορτοφόλι και το κινητό…
Αυτό λέγεται φασισμός… δημοκρατία…ρατσισμός… τι άλλο ???
Απαντήστε!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr 

Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Μια οφειλόμενη απάντηση στον κ. Κουρουμπλή, που αποκάλεσε «αντίχριστους» όσους δεν θέλουν να γεμίσει η Ελλάδα πρόσφυγες

ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ που συμμετέχει σε μια κυβέρνηση όχι μόνο χριστιανική δεν είναι, αλλά δεν σέβεται τίποτα, ούτε Ελλάδα ούτε Ορθοδοξία!kouroumblis_210515658

Δημοσίευση

Γράφει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Εκδότης – Φωτογράφος, Διαχειριστής της Ιστοσελίδας Ελλάς – Ορθοδοξία
Ο Υπουργός Εσωτερικών, σε τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε πρόσφατα τα εξής, με αφορμή περιστατικό διαμαρτυρίας κατοίκων και Ιερέα της Βέροιας για την εγκατάσταση προσφύγων στην περιοχή:
«Αμαυρώνουν με το χυδαιότερο τρόπο την προσφορά της ορθοδοξίας. Η ορθοδοξία έχει δώσει τα πάντα για τους πρόσφυγες και δεν έχει το δικαίωμα κανένας από αυτούς τους κυρίους, δεν τους λέω ιερωμένους γιατί δεν είναι, είναι έξω από το Χριστό, για να μην πω ότι είναι αντίχριστοι, όταν συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο».
Καταρχήν, ας δούμε σε ποιο περιστατικό αναφέρεται ο αθυρόστομος κ. Κουρουμπλής:
Όπως βλέπουμε στο βίντεο, ο Ιερέας λέει επί λέξει:
«Στα διακόσια μέτρα υπάρχει μια μοναχή στον Προφήτη Ηλία…εάν πειραχτεί μια τρίχα από τα μαλλιά της θα γίνει χαμός…»!
Με αφορμή αυτή λοιπόν την προειδοποίηση του Ιερέα, ο «χριστιανός» Υπουργός βρήκε ευκαιρία να…στολίσει όχι μόνο τον παπά της Βέροιας, αλλά και όλους όσους αντιδρούν στην εγκατάσταση προσφύγων στον τόπο τους!
Άκου λοιπόν, ανεκδιήγητε κ. Κουρουμπλή, γιατί αρκετά ανεχτήκαμε εσένα και τους ομοίους σου που όποτε θέλουν «θυμούνται» τον Χριστό κι όποτε θέλουν Τον υβρίζουν:
ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ που θα μας αποκαλέσεις αντίχριστους;
ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ που συμμετέχει σε μια κυβέρνηση όχι μόνο χριστιανική δεν είναι, αλλά δεν σέβεται τίποτα, ούτε Ελλάδα ούτε Ορθοδοξία!
ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ που ψήφισε τον κατάπτυστο και αντιχριστιανικό σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων!
ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ που ψήφισε Μνημόνιο που κάθε άλλο παρά…χριστιανικό είναι!
ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ που δεν τόλμησε να πει κουβέντα σε συναδέλφους σου υπουργούς που ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ την Γενοκτονία εκατομμυρίων Ελλήνων, αποκαλούν τα Σκόπια «Μακεδονία» κι έχουν παραδώσει το Αιγαίο σε μια εγκληματική συνδιαχείρηση με την Τουρκία, υπό την «ομπρέλα» του ΝΑΤΟ!
ΚΑΙ ΤΟΛΜΑΣ να αποκαλείς εμάς αντίχριστους;;;
Ναι, μπορεί να μην είμαστε σωστοί χριστιανοί, μπορεί να μην είμαστε άξιοι χριστιανοί. Άλλωστε, ουδείς αναμάρτητος.
Όμως, πρέπει να έχει κανείς απύθμενο θράσος για να ζητήσει και τα ρέστα, ΓΙΑΤΙ; Επειδή ο Ιερέας προειδοποίησε πως δίπλα από τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στη Βέροια, υπάρχει μια καλόγρια μόνη της;
Δηλαδή αν πάθει τίποτα αυτή η μοναχή, θα φταίνε οι «αντίχριστοι»;
Ή εσύ και οι όμοιοί σου, «εξυπνάκια» Κουρουμπλή;
ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ! Τίποτα άλλο…!

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΝΗΜΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ .pdf


ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΗΣ
 ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΘΗΣ;
 ΣΠΕΥΣΕ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ 
ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
(pdf)

http://1.bp.blogspot.com/-DXsoeZzwwiQ/VM6JLD7cVKI/AAAAAAAAH48/MHcWJP9DYXk/s1600/10345772_499319923542955_844879030054508268_n.jpg 
Προσευχήσου νὰ σοῦ ἀποκαλύψῃ ὁ Θεὸς 
τὸν Πνευματικὸ ποὺ σοῦ ταιριάζει.
Χαρακτηριστικά του νὰ εἶναι: ἡ ἀγάπη του στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ἀγάπη του στὶς Παραδόσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἡ ἀγάπη του στὴν Πατρίδα καὶ ἡ διακριτικότητά του.
============================================

Ἀκολουθεῖ πόνημα Γέροντος Μιχαήλ σέ pdf:
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ.pdf  ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ


Ισλάμ και Ορθοδοξία μέσα από τους διαλόγους του αγ. Γρηγορίου Παλαμά


Χθές, μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους Ἀπόστολο Φίλιππο καὶ Νεομάρτυρα Κωνσταντῖνο τὸν δραῖο, συνεορτάσαμε καὶ τὸν μεγάλο ἀντιπαπικὸ ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ,ρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης (Ἡ ἑορτή του μετεφέρθη καὶ τιμᾶται τὴν Β΄ Κυριακὴ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς). Ὅπως σὲ ἄλλες ἐποχὲς καὶ σὲ ἄλλες Οἰκουμενικὲς Συνόδους ὁ Θεὸς ἔστελνε τους Ἁγίους τους γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς αἱρετικούς, ἔτσι καὶ τὸν 14ο αἰῶνα καὶ στὴν Η΄ (8η) Οἰκουμενικὴ Σύνοδο,  ἔστειλε τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν Παπικὴ κακοδοξία, ἡ ὁποία, κηρυττομένη ἀπὸ τὸν Καλαβρὸ μοναχὸ Βαρλαάμ, ἔσπερνε τὴν σύγχυση στὶς ψυχὲς τῶν Ὀρθοδόξων.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁριοθέτησε ὡς θεόπτης, καὶ στηριζόμενος στοὺς πρὸ αὐτοῦ Ἁγίους ὡς ὁ κατ’ ἐξοχὴν θεολόγος τῆς Παραδόσεως, τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ αὐτὸ τὸ «πλήρωσε»: συκοφαντήθηκε, χαρακτηρίστηκε αἱρετικός, διώχθηκε, ἐξορίστηκε, φυλακίστηκε.
Αὐτὴ εἶναι ἡ διὰ Χριστὸν κακοπάθεια τῶν Ἁγίων κάθε ἐποχῆς, γι’ αὐτὸ πολὺ σωστὰ ἐγράφη ὅτι, οἱ διαμένοντες σὲ πολυτελεῖς οἴκους, οἱ χρυσοστόλιστοι καὶ ἀεὶ πανηγυρίζοντες Ἐπίσκοποι καὶ Ποιμένες, οἱ εὐφραινόμενοι ὅταν ἀποκαλοῦνται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων «Γέροντες» καὶ «ραβί, ραβί», εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ πολεμήσουν τὶς αἱρέσεις τῆς κάθε ἐποχῆς.
Τὸ παρακάτω ἄρθρο γιὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, εἶναι τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Κοκολάκη.

 O διάλογοι το γίου Γρηγορίου το Παλαμα μέ τούς Μουσουλμάνους εναι τόσο πίκαιροι σο ποτέ λλοτε. Ο συχνές προκλήσεις τους διά τν ποίων πό τή μιά νακινον τό μεγάλο κεφάλαιο το ρατσισμο καί πό τήν λλη μέ τήν προβιά τςνεξιθρησκείας προσπαθον νά πιβάλλουν τή λυκόμορφη θρησκεία τους μς ποχρεώνουν νά παραθέσουμε τούς παρακάτω διαλόγους γιά νά φανε τό θος τς ρθοδόξου κκλησίας στή σχέση της μέ παντός εδους νθρώπους διαφόρων θρησκειν   λλά καί γιά νά νισχυθε τό φρόνημα τν πιστν Χριστιανν μέτράνταχτα θεολογικά πιχειρήματα.

Διακοπή μνημοσύνου του Βαρθολομαίου σε Κελλιά και Σκήτες του Αγίου ¨ΟρουςΣε δεκάδες κελλιά και Σκήτες κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ιερών Μονών Μεγίστης Λαύρας και Αγίου Παύλου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος δεν μνημονεύεται από τους πατέρες εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

  Βοά το Άγιον Όρος αλλά για ευνόητους λόγους διατηρείται σιωπή μήπως και μεταπειστούν οι μοναχοί που αρνούνται κατηγορηματικά το μνημόσυνο στον κ. Βαρθολομαίο, τονίζει στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ιεράρχης που επισκέπτεται τον Αθωνα.
    Μοναχοί από την περιοχή της ερήμου του Αθωνα που μίλησαν στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ διευκρινίζουν ότι οι αρνητές της μνημόνευσης δεν είναι ζηλωτές.
    Μάλιστα στα πρόθυρα διακοπής του μνημοσύνου είναι και Ιερά Μονή.
   Αιτία όπως υπογραμμίζουν οι μοναχοί είναι η τακτική του κ. Βαρθολομαίου σε σχέση με την οικουμενιστική δράση του με ό,τι αυτό συνεπάγεται…
    Θα επανέλθουμε...

ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ - ΣΩΚΡΑΤΗ ΒΕΝΑΡΔΟΥ


Η αδύναμη πίστη (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)

Σταχυολόγηση καί διασκευή κειμένου ἀπό τά “Πνευματικά Γυμνάσματα” τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου    Ἡ πίστη εἶναι μιά δύναμη, πού κατοικεῖ στό νοῦ καί στή θέληση. Ὁ νοῦς φωτίζεται ἀπό οὐράνιο φῶς καί κρατάει ὅσα μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Θεός. Ἡ θέληση πάλι παρακινεῖται κι αὐτή ἀπό τό Θεό ν᾿ ἀποδέχεται ὅσα ἀποκάλυψε στό νοῦ μέ τό φωτισμό. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως, ἡ θέληση συχνά προστάζει μέ τή θεία πίστη τό νοῦ – ἰδιαίτερα ὅταν αὐτός σκοτιστεῖ ἀπό κάποιο πάθος – νά κρατάει σάν ἀληθινά ὅσα ἀποκαλύπτει ὁ Θεός. Γιατί στή θέληση, στό αὐτεξούσιο, ὑποτάσσεται κι αὐτός ἀκόμα ὁ νοῦς. Τό αὐτεξούσιο, βλέπετε, εἶναι ἰδίωμα τῆς ψυχῆς, πού τῆς δόθηκε γιά νά ὑποτάσσει ὅλες τίς ἄλλες δυνάμεις της, τό ἴδιο ὅμως νά ὑποτάσσεται μόνο στό Θεό καί τό νόμο Του, ὄχι στό κακό καί τήν ἁμαρτία. Γιατί ὁ Θεός «οὐκ ἐνετείλατο οὐδέν ἀσεβεῖν καί οὐκ ἔδωκεν ἄνεσιν οὐδενί ἁμαρτάνειν»1. Ἡ ἀδυναμία λοιπόν τῆς πίστεως γεννιέται ἀπ᾿ αὐτές τίς δυό αἰτίες:
   Πρῶτα, ἐπειδή ὁ νοῦς δέν μπορεῖ νά εἰσχωρήσει βαθιά στά μυστήρια τοῦ Θεοῦ καί στά αἴτια πού μᾶς κάνουν νά τά πιστεύουμε.

Σοφία Τσέκου, εκπαιδευτικός. Δεν μας τα λες καλά, υπουργέ μου κ. Φίλη !!!!!

Και συ κοτζάμ υπουργός με .... «βαρύ βιογραφικό» δεν μελέτησες λιγουλάκι ιστορία να μην εκτίθεσαι;

Θέλει θάρρος σήμερα υπουργέ μου, να δηλώνεις ότι είσαι Έλληνας . Θέλει κότσια να μιλάς για ήρωες και συ τους ξέχασες.. για να μην πω ότι δεν τους έμαθες ποτέ.

Σοφία Τσέκου, εκπαιδευτικός. Δεν μας τα λες καλά, υπουργέ μου !!!!!
Σοφία Τσέκου, Καθηγήτρια Κοινονιολογίας
Δεν μας τα λες καλά, υπουργέ μου !!!!!
Όχι υπουργέ μου..... Δεν το πας καλά και το ξέρουμε. Κοίτα να το μάθεις και εσύ. Διάβασα το μήνυμά σου για την Εθνική μας Επέτειο και έφριξα. Διευκρίνισέ μου , τι θέλετε εκεί στο Υπουργείο να γιορτάζουμε στις 25 Μαρτίου; Τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται σε δυσπρόσιτες περιοχές ;Τον ρόλο των δασκάλων στην σύγχρονη κοινωνία; Τα προβλήματα των καθηγητών στα γυμνάσια και λύκεια της χώρας; Τις κατά καιρούς  εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις; Το νέο σχολείο ή το έξυπνο ή το πολυπολιτισμικό; Όλα αυτά μαζί ;Κάποιον άλλον αχταρμά; Τί ακριβώς σηματοδοτεί για σένα υπουργέ μου το νόημα της 25 Μαρτίου και πώς νοηματοδοτείς την .... «εθνική μας συλλογικότητα»;
Διάβαζα το μήνυμά σου και περισσότερο μου θύμιζε συνδικαλιστικό μανιφέστο που προσυπογράφουν όλα τα σωματεία και οι επαγγελματικές ενώσεις δασκάλων και καθηγητών, παρά κείμενο που να ενσκήπτει τιμητικά στην ιστορική βαρύτητα της ημέρας και να κλίνει γόνυ ευγνωμοσύνης στους ήρωες της εθνικής μας Παλιγγενεσίας.
Όχι δεν λυπήθηκα, ούτε σε λυπήθηκα...περισσότερο νευρίασα  και αγανάκτησα ,θύμωσα και  απέρριψα τις θέσεις σου ως σήμα κατατεθέν της ημέρας.

SIMONE LE BARON: «Η ΑΡΒΕΛΕΡ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΔΑ»! Η αλεκτριόνα του συστήματος της Νέας Εποχής

  Την κ. Αρβελέρ  το σύστημα την χρησιμοποιεί  ως άλλη προφητευομένη για κάθε περίπτωση ιστορικής συσκότισης  "αλεκτριόνα τρέφε μέν, μή θυε δέ." 

     Η κ. Αρβελέρ έχει υποπέσει σε ουκ ολίγα ατοπήματα καθότι τελευταία αντί να μιλάει για το Βυζάντιο μιλάει για πράγματα που δεν κατέχει με ύφος χιλίων καρδιναλίων όπως για το τις πταίει για την οικονομική κρίση, τον τάφο στην Αμφίπολη κλπ..

   Γήρας ου γαρ έρχεται μόνον. Καλό θα ήταν να μην  εκτίθεται για να περισώσει οτι της απέμεινε.


Δημοσίευση

Ας θυμηθούμε την διδάκτωρ με πόση αγάπη και αφοσίωση μιλά για την Ελλάδα και τους Έλληνες…
Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Ψαροκόκαλα θα βρουν στην Αμφίπολη
Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ :350.000 Πόντιοι καταστράφηκαν και όχι σφαγιάσθηκαν ή εξοντώθηκαν…..
 Αρβελέρ: «Όποιος λέει ότι είναι Έλληνας είναι φασίστας ειδωλολάτρης»!!
Αρβελέρ είμαστε ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ κλπ δλδ είμαστε Ρωμιοί ΡΟΜΑΝΟΙ…
Αρβελέρ: Όταν μου λένε ότι υπάρχει οικονομική κρίση γελάω!
Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ : Οι φερομένοι ως Μακεδόνες βασιλείς, στ᾿ ἀλήθεια ήταν αρμενικής καταγωγής.

Ας δούμε τι λέει η SIMONE LE BARON: «Η ΑΡΒΕΛΕΡ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΔΑ»! Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της κ. Αρβελέρ ότι «δεν υπήρξε γενοκτονία Ποντίων», ακόμη και τις επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας και της Εκκλησίας με συνέντευξη στην ξεπουλημένη αγγλομασονική ιστοσελίδα «huffington post», η εκπληκτική Simone Le Baron που μας κάνει να την αγαπάμε όλο και περισσότερο, έκανε την παρακάτω δήλωση-καταπέλτη για την κα Αρβελερ:

Η αποβλάκωση των λαών ξεκίνησε στη δύση πριν από 40 χρόνια άρα στη Γαλλία με το Ζισκάρ πρώτος. Τελείωσα το 1970 το λύκειο (τότε είχαμε 7 χρόνια λύκειο αν είχαμε κλίση για τα γράμματα, οι άλλοι πηγαίνανε στο γυμνάσιο): το τελευταίο χρόνο είχαμε για το baccalauréat ως σπουδαιότερο μάθημα, με 6 ώρες την εβδομάδα, φιλοσοφία. Μπορούσαμε επίσης να διαλέξουμε αρχαία ελληνικά εγώ έκανα 7 χρόνια λατινικά.
Από το 1974 και πέρα η Σορβόνη και το γαλλικό ινστιτούτο της Αθήνας έγιναν όργανα της γαλλικής κομματοκρατίας. Έβαλαν την Αρβελέρ στη Σορβόνη γιατί είναι Εβραία ανθελληνίδα. Τότε ξεκίνησε το σχέδιο εθνοκτονίας της Ελλάδος με πράκτορες ανθέλληνες Έλληνες ή μη.
η διανοούμενη SIMONE LE BARON είναι μια άγνωστη για τους Έλληνες….
http://antipliroforisi.blogspot.gr/2014/11/simone-le-baron.html
 ==========================================================

 Απο το διαδύκτιο αλυεύσαμε  της νεότητος την αντιστασιακή της πορεία...