Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Την μεθόδου και τον μηχανισμό που εφήρμοσαν για την επιβολή του μοιχεπιβάτου Ιγνατίου (Λάππα) στη Λάρισα της βιαίας επιβολής δια των ΜΑΤ, μετέρχονται και οι αγιορείτες στους Εσφιγμενίτες μονάχους .... για τα τριάκοντα αργύρια των ESPA των Κατσιλιέριδων

Πέρα από τις θεολογικές διαμάχες: "Αγάπη" προς τους αιρετικούς, ΜΑΤ στους ορθόδοξους μοναχούς

Δήλωση Βασίλη Καπερνάρου

σχετικά με τα γεγονότα στη

 Μονή Εσφιγμένου 

   «Ουδέποτε σε εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ιδιωτικής διαφοράς δεν παραστάθηκαν τα ΜΑΤ, μπουλντόζες και εισαγγελείς. Αυτά συμβαίνουν σήμερα, μόνον... εναντίον της Μονής Εσφιγμένου στο Άγιο Όρος. Όμως, πρέπει να γνωρίζει ο Ελληνικός λαός ότι η πολιτική απόφαση αυτή, στηρίζεται σε λόγους που αφορούν οικονομικά συμφέροντα και μόνον.
      Οι συνέπειες από αυτή την εκτέλεση σκοπιμοτήτων εις βάρος των Μοναχών της Μονής Εσφιγμένου βαρύνουν, αποκλειστικά, την κυβέρνηση και τον Δένδια». 

Πηγή:  newsnow.gr/

Ἀποκάλυψη-ξεσκέπασμα στὸ παρακλάδι τῆς Μασωνίας «Ρόταρυ», ποὺ προωθεῖ ὁ Ἐβραιοσιωνισμὸς

Στς μέρες μας, κα δ στν λλάδα μας, πολλ βλέπει κανες ν γράφωνται γύρω π τν δράσι τν Ρόταρυ. Δν περν οτε μία βδομάδα, πο ν μ διαβάσουν ο λληνες, τι στ τάδε μεγάλο ξενοδοχεο τν θηνν τς παρχίας γινε συνεστίασις τν μελν το Ρόταρυ, ες τν ποίαν μίλησεν τάδε διακεκριμένος κύριος της «ψηλς κοινωνίας».
Κοιτάζει κοσμάκης κα τ σμα τν Ρόταρυ κα βλέπει ν εναι νας δοντωτς τροχός. Διαβάζει συγχρόνως κα τ νόματα κείνων, πο παρέστησαν στ «γεμα ργασίας» κα βγάζει τ δικά του συμπεράσματα κα λέγει κουνώντας τ κεφάλι του: 
-Λεφτάδες λοι ο συνερχόμενοι κα καλοτρώγοντες... 
...(Ν πενθυμίσουμε τι ταν)... λθε Πάπας τς Ρώμης (στν λλάδα) ο παδο τς Μαύρης τς κατάμαυρης Μασωνίας τος ποστήριζαν.
δρυσις το Ρόταρυ
Κάθε τι τ σκοτειν κα ντίχριστο τς Μασωνίας εναι πάντοτε πιδέξια καμουφλαρισμένο. Τ διο συμβαίνει κα μ τ Ρόταρυ. Εναι κα ατ πιδέξια καμουφλαρισμένο, διότι, πως θ δομε παρακάτω, τ Ρόταρυ δν εναι σήμερα τίποτε λλο, παρ να καμουφλαρισμένο παρακλάδι τς Μασωνίας, νας προθάλαμός της, πως πολ καλ χαρακτηρίσθη. Τ Ρόταρυ δρ κε, που δν μπορον ν δράσουν φανερ ο Στος τν Μασώνων!

Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

Αναζητούμε την φωνήν του Αγίου Όρους. Ή "Ἑὰλω καὶ ἡ Ὀρθοδοξία";


 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ  ἐντόνως ὁ πιστὸς λαὸς μὲ τὴν ἀφωνίαν, τὴν ὁποίαν τηρεῖ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπὶ κρισίμων ζητημάτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἡ Ὀρθοδοξία προδίδεται ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖον εἶναι κεφαλὴ καὶ θεματοφύλαξ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος σιωπᾶ. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς ἐπιστολήν του πρὸς τὸν νέον Πάπαν κ. Φραγκίσκον, ὁμιλεῖ περὶ πολλῶν κανονικῶν Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι διηρημέναι ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Εἶναι ὅμως διηρημέναι ἢ σχισματικαὶ καὶ αἱρετικαὶ ὡς διδάσκει ἡ Ὀρθοδοξία; Ἀνεμένομεν τὴν ἀντίδρασιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅταν ἐγνωστοποιήθη διὰ τοῦ διαδικτύου ἡ ὡς ἄνω ἐπιστολή. Ματαίως ὅμως. 


Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐσιώπησε. Ὁ στῦλος τῆς Ὀρθοδοξίας σιωπᾶ ἔναντι τοῦ ἐκτροχιασμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀπὸ τὴν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως. Δείχνει νὰ συμπλέη μὲ τὴν ἐπιχειρηματολογίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος δὲν σέβεται μὲ τὴν στάσιν του, τοὺς μεγάλους ἀντιπαπικοὺς καὶ ἀντιαιρετικοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Τι ἀναμένει ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καὶ δὲν ἐκδίδει μίαν ἀνακοίνωσιν, μὲ τὴν ὁποίαν νὰ τὸν ἀνακαλῆ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον τάξιν. Τὸ Ἅγιον Ὄρος σιωπᾶ καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιστολῆς, τὴν ὁποίαν ἀπέστειλεν ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ μὲ τὴν ὁποίαν τὸν κατηγορεῖ ὅτι διδάσκει πρωτοφανῆ, καινοφανῆ καὶ οἰκουμενιστικὴν ἐκκλησιολογίαν, ἡ ὁποία εἶναι ἀλλοτρία καὶ ξένη πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν. Τεκμηριώνει δὲ ὅλο τὸ κατηγορῶ, ἀφοῦ καταθέτει στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προκύπτει ἡ ἰσοπέδωσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας καὶ ἡ ἀναγνώρισις, ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὅλων τῶν Χριστιανικῶν αἱρετικῶν «Ἐκκλησιῶν» ὡς κανονικῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν.

Τὰ ὅσα ἀναδεικνύει ὁ Σεβ. Πειραιῶς, ὤφειλεν ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους νὰ ἀναδείξη πρώτη ὡς ἡ ἀκρόπολις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὰ ὅσα ἀποκαλύπτει ὁ Σεβ. Πειραιῶς διὰ τὴν προδοσίαν τῆς Πίστεως, ὑπὸ τῆς κεφαλῆς τοῦ Φαναρίου εἶναι συνταρακτικά. Θὰ παραμείνη σιωπηλόν; ὅταν ὁ Οἰκ. Πατριάρχης προωθῆ τὸ Οἰκουμενιστικὸν δόγμα: Ἕνας ὁ Χριστός, πολλαὶ αἱ Ἐκκλησίαι, πολλαὶ αἱ πίστεις εἰς τὸν Χριστόν, πολλὰ τὰ μυστήρια, πολλὰ τὰ βαπτίσματα κ.λπ.;

Ἐκτὸς τῶν προαναφερομένων θεμάτων ὑπάρχουν καὶ ἄλλα θέματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέσιν μὲ τὴν κοινωνίαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Τοιαῦτα εἶναι τὸ δημογραφικόν, αἱ μεθοδεύσεις διὰ τὴν κατάργησιν τῆς Κυριακῆς Ἀργίας, ὁ περιορισμὸς τοῦ ἤχου τῆς καμπάνας, ἡ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας τοῦ δόγματος ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ ἀν τιμετωπίζεται ὡς πολυφυλετική, αἱ παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ αἱ προσπάθειαι διὰ τὴν «τέλεσιν γάμων» ὁμοφυλοφίλων, ἡ πτωχοποίησις τῆς Ἑλλάδος κ.λπ. Δὲν εἴδομεν οὔτε μίαν ἀνακοίνωσιν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος. 


1ον) Ἐξοντώνεται μισθολογικῶς, συνταξιοδοτικῶς καὶ φορολογικῶς ἡ Ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ τὰ τέκνα φορολογοῦνται ὡς ὑπερπολυτελῆ αὐτοκίνητα;

2ον) Μεθοδεύεται ἡ κατάργησις τῆς Ἀργίας τῆς Κυριακῆς ἄ νευ οὐσιαστικῆς ἀντιδράσεως ὑπὸ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῆς Ἱεραρχίας;

3ον) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἀνέλαβε νὰ ἀπαλλάξη ἀπὸ τὸ πολιτικὸν κόστος τοὺς πολιτικοὺς ἐξουσιαστὰς καὶ περιώρισε τὸν ἦχον τῆς καμπάνας.

4ον) Ἡ μασωνία ἔχει διεισδύσει καὶ ἐντὸς τῶν κύκλων τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ μεγαλόσχημοι Ἀρχιερεῖς (ἀλλὰ καὶ κατώτεροι κληρικοὶ) νὰ σιωποῦν διὰ πρόσωπα καὶ καταστάσεις. Ἐμφανίζονται δὲ ὡς ταυτιζόμενοι μὲ τὴν φαύλην πολιτικὴν ἐξουσίαν, τὴν ὁποίαν ὤφειλον νὰ ἐλέγχουν ὡς οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας (Ἅγιος Χρυσόστομος κ.λπ.).

5ον) Ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία διαβεβαιώνει τὴν Πολιτείαν καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν ὅτι θά ἀγωνισθῆ, διὰ νὰ ἑδραιωθῆ ἡ μοντέρνα κοινωνία τῆς πολυφυλετικῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀνάδειξις ὅμως τῆς Ἑλλάδος ὡς πολυφυλετικῆς σημαίνει ὅτι τερματίζεται ἡ ἀναγνώρισις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς ἐπισήμου Ἐκκλησίας τοῦ Κράτους. Σημαίνει ἀκόμη πολυθεΐαν, ἀθεΐαν, εἰ δωλολατρίαν κ.λπ. Πολυφυλετικὴ Ἑλλὰς σημαίνει ἀκόμη διαγραφὴ τῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ ὑπόδουλον γένος κ.λπ.

Θὰ ἠδυνάμεθα νὰ συνεχίσωμεν τὴν ἀπαρίθμησιν καὶ ἄλλων κρισίμων ζητημάτων. Παραθέτομεν τὰ κυριώτερα, διὰ νὰ προβληματίσωμεν τὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μεταφέροντες τὴν ἀγωνίαν τοῦ πιστοῦ λαοῦ, τοῦ ἐντίμου κλήρου καὶ ὡρισμένων Σεβ. Μητροπολιτῶν. Κλῆρος καὶ πιστὸς λαὸς διερωτῶνται, διατὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος σιωπᾶ. Ὑπάρχουν σκοπιμότητες, τὰς ὁποίας δὲν γνωρίζομεν;

Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Να παραιτηθεί ο Δημητριάδος Ιγνάτιος όπως ο ομογάλακτος Θεόκλητος Κουμαριανός.

Πρόταση δημοσιογράφου Γ. Ζερβού:

Δεν παρέσχε καμία πειστική δικαιολογία για όσα κατηγορείται, παρά μόνον επικοινωνιακούς ελιγμούς.

Νὰ ἀκολουθήση τὸ παράδειγμα τοῦ πρώην Φαναριοφαρσάλων καὶ νῦν Βρεσθένης ὁ Σεβ. ΔημητριάδοςὉ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος φέρεται, μὲ βάσιν καταγγελίας τοῦ ἀλευροβιομηχάνου καὶ πρώην Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Κων. Λούλη, νὰ ἐμπλέκεται εἰς μίαν ὑπόθεσιν, ἡ ὁποία ἔχει ὀσμὴν οἰκονομικοῦ σκανδάλου. Ὁ ἴδιος τὸ ἀρνεῖται. Ἀλλὰ ὁ ἀλευροβιομήχανος ἐπιμένει, διότι αὐτὸς ἐδώρησε τὰ χρήματα εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν, διὰ συγκεκριμένους σκοπούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑλοποιήθησαν.

Ἐπειδὴ ἡ ὑπόθεσις ἔχει λάβει διαστάσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνατρέπεται ἡ εἰκὼν τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος μέχρι σήμερον δέν εἶχε δώσει δικαιώματα εἰς τήν κοινωνίαν διά ἀτασθαλίας (ἰδίως ἀπὸ τὰ δημοσιεύματα τοῦ διαδικτύου), πιστεύομεν ὅτι πρέπει νὰ ἀκολουθήση τὸ παράδειγμα τοῦ πρώην Φαναριοφαρσάλων καὶ νῦν Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου Κουμαριανοῦ.
 
Οὗτος ὅταν ἀντιμετώπισε φοβερὰς καὶ φρικαλέας κατηγορίας, τὰς ὁποίας ἀνέδειξεν ὁ τύπος, ἔσπευσε νὰ παραιτηθῆ καὶ νὰ τεθῆ εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἁρμοδίων Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν. Τὸ αὐτὸ πιστεύομεν ὅτι ὀφείλει νὰ πράξη καὶ ὁ Σεβ. Δημητριάδος, ἕως ὅτου ἁρμόδιαι Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαὶ ἢ καὶ Συνοδικὰ Δικαστήρια ἀποφανθοῦν ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως. Γνωρίζομεν ὅτι ἔχουν γίνει προσφυγαὶ εἰς τὰ κοσμικὰ δικαστήρια ἢ προαναγγέλλονται τοιαῦται εἰς αὐτά. Πιστεύομεν ὅτι πρῶτον λόγον πρέπει νὰ ἔχουν αἱ Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαὶ καὶ τὰ Συνοδικὰ Δικαστήρια καὶ μετὰ τὰ κοσμικά.
  Γ.Ζ.
 
Ορθόδοξος Τύπος, 12/07/2013

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Κάτι δεν πάει καλά όταν τα ΜΜΕ μας θέλουν να ασχολούμαστε με τα μούλικα των εγκληματιών μοναρχών...

ΓYNAIKEΣ, ΣΤΟΛΙΣΘΗΤΕ!

http://www.augoustinos-kantiotis.gr

   ΕΟΡΤΗ καὶ πανήγυρις, ἀγαπητοί μου, σήμερα. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἑορτάζει τὴ μνήμη τῆς ἁγίας Παρασκευῆς. Προβάλλει τὸ παράδειγμά της καὶ μᾶς καλεῖ νὰ τὴ μιμηθοῦμε.
Ἡ ἁγία Παρασκευὴ ἐπιβεβαιώνει, ὅτι ἡ γυ­ναίκα μπορεῖ σωματικῶς νὰ εἶνε «ἀ­σθενέστε­ρον σκεῦος», ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Πέτρος (Α΄ Πέτρ. 3,7) καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ κάποιες ἐρ­γασίες, ἀλλὰ ψυχικῶς σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀναδεικνύεται ἀνώτερη ἀπὸ τὸν ἄντρα. Γυναίκα ποὺ πιστεύει στὸ Θεὸ κ᾽ εἶνε στολισμένη μὲ ἀρετὲς καὶ χάριτες, ἡ Χριστιανὴ γυναίκα, νικᾷ ὄχι μόνο τὸν ἄντρα ἀλλ᾽ ἀκόμα καὶ τοὺς ἀγ­γέλους· φθάνει σὲ ὕψος πολὺ μεγάλο, μέχρι τὸν οὐρανό. Κορυ­φαῖο παράδειγμα ἡ Παναγία, ἡ πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, ποὺ λάμπει περισσότερο κι ἀπ᾽ τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου. Παράδειγμα ἀ­κόμα εἶ­νε καὶ ἡ ἁγία Παρασκευή, τῆς ὁποίας ἑορτάζουμε τὴν ἱερὰ μνήμη.

ΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΧΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΑΡΩΔΙΑ


Αγώνας - Εφημερίδα Αγωνιζομένων Χριστιανών Λαρίσης α.φ.193


 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (180 ΧΡΟΝΙΑ 1833-2013)
Έχουν γίνει πολλές άδικες δίκες στην πορεία της Ελληνικής Ιστορίας. Η μεγαλύτερη απ’ αυτές υπήρξε αυτή του «Γέρου του Μοριά». Ο αρχιστράτηγος της Ελληνικής Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνης (1770-1843) ήταν ο νικητής των μαχών στο Βαλτέτσι, στην Τριπολιτσά, στα Δερβενάκια…. Ήταν αυτός που ύψωσε το ανάστημά του στην Τρουρκοαλβανική λαίλαπα, εμψύχωσε τους Έλληνες και βοήθησε στην αναγέννηση του ελληνικού έθνους ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς.
Τυχάρπαστοι δυτικοί τυχοδιώκτες, αποτυχημένοι, πολιτικά, στις χώρες τους, μέλη της επιβληθείσης Αντιβασιλείας (Άρμανσμπερκ, Μάουερ, Χέιντεκ κ.α.) υποβοηθούμενοι από γραικύλους αυλοκόλακες κατηγόρησαν τον Κολοκοτρώνη ως προδότη, και τον καταδίκασαν σε θάνατο.
ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΚΗ
Η σύλληψη του Κολοκοτρώνη, του Πλαπούτα και άλλων είκοσι οπλαρχηγών έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου 1933 και αφού τους έδεσαν με αλυσίδες τους περιέφεραν στην πόλη του Ναυπλίου για να τους διαπομπεύσουν. Και τον μεν Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα τους έκλεισαν στο Ιτς Καλέ, τους δε άλλους τους φυλάκισαν στο Μπούρτζι.
Στην διάρκεια της προανάκρισης προσπάθησαν με διάφορα τεχνάσματα να κατασκευάσουν ανύπαρκτες κατηγορίες. Όλες όμως ήταν έωλες, αόριστες και χωρίς αποδείξεις, μη δυνάμενες να θεμελιώσουν κατηγορία για την παραπομπή τους.
Ο Εδουάρδος Μάσον επίτροπος (εισαγγελέας) αναγκάστηκε να πάει στο Ιτς Καλέ όπου ήταν φυλακισμένος ο Γέρος του Μοριά και να τον ανακρίνει, πιέζοντάς τον για ώρες ώστε να ομολογήσει ότι: «είχε προκατασκευάσει αποστασία εναντίον της Κυβερνήσεως». Ο Κολοκοτρώνης με πολύ πικρή θυμοσοφία τον αποστόμωσε, αναφέροντας την ιστορία του λύκου με την προβατίνα. Ο λύκος – του λέει – για να βρει δικαιολογία να φάει την προβατίνα άρχισε να φωνάζει: «Μου θόλωσες το νερό της πηγής και δεν μπορώ να πιω». Αυτό κάνεις κι εσύ.
Η ΔΙΚΗ
Η ακροαματική διαδικασία άρχισε στις 30 Απριλίου 1839 και διήρκεσε ως τις 26 Μαΐου, στο τζαμί του Ναυπλίου.
Στην αρχική σύνθεση του δικαστηρίου μετείχαν οι: Πολυζωίδης – Πρόεδρος και Πάικος, Λουκόπουλος, Σούτσος, Τερτσέτης ως Δικασταί. Την εισαγγελική έδρα την είχε ο Εδουάρδος Μάσον, που έκανε και την προανάκριση (εμπαθής πολέμιος του Κολοκοτρώνη και υπηρέτης της αγγλικής πολιτικής). Στην θέση του Γραμματέα ήταν ο Ζώτος. Όμως ο Λουκόπουλος και ο Πάικος αντικαταστάθηκαν από κάποιον Βούλγαρη και Φραγκούλη διότι ο Αντιβασιλέας Μάουερ διέγνωσε την απροθυμία τους «να συνεργαστούν» για την καταδικαστική ετυμηγορία του Κολοκοτρώνη. Ο ένας εκ των δικαστών, ο Σούτσος, ήταν γαμπρός από αδελφή του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σχινά.
Οι κατηγορούμενοι στρατηγοί οδηγούνται στην αίθουσα του δικαστηρίου συνοδευόμενοι από όργανα της τάξης, και φέροντας απλή στολή καπετάνιου, χωρίς παράσημα – γιατί τους τα είχαν αφαιρέσει – κάθισαν στον πάγκο. Η αγέρωχη εμφάνιση του Κολοκοτρώνη στο ειδώλιο συγκλόνισε το ακροατήριο:
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος: Άρχεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ το ακροατήριο να κρατήσει σιγή και ακέραιη την ψυχραιμία του…
Ο Γραμματέας: (διαβάζει το κατηγορητήριο)
Μετά μιας μικρής παύσης, δυο χωροφύλακες οδηγούν έξω τον Πλαπούτα. Φέρνουν το Ευαγγέλιο. Ο Κολοκοτρώνης σηκώνεται από τον πάγκο και προχωρά να ορκισθεί. Τα βλέμματα όλων είναι καρφωμένα πάνω του, γιατί μπροστά τους, στέκεται ορθό ολόκληρο «το Εικοσιένα».
Ο Πρόεδρος σηκώνεται όρθιος. Τον μιμούνται όλοι. Ο Κολοκοτρώνης απλώνει το χέρι του.
Πρόεδρος: Ορκίζομαι να είπω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια εις ό,τι ερωτηθώ.
- Ορκίζομαι. (Κάθονται όλοι στις θέσεις τους).
Πρόεδρος: Πώς ονομάζεσαι;
- Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Πρόεδρος: Από πού κατάγεσαι;
- Από το Λιμποβίσι της Καρύταινας.
Πρόεδρος: Πόσων ετών είσαι;
- Εξήντα τεσσάρων
Πρόεδρος: Τι επάγγελμα κάνεις;
- Στρατιωτικός. Στρατιώτης ήμουνα. Κράταγα επί 49 χρόνια στο χέρι το ντουφέκι και πολεμούσα νύχτα και μέρα για την πατρίδα. Πείνασα, δίψασα, δεν κοιμήθηκα μια ζωή. Είδα τους συγγενείς μου να πεθαίνουν τ’ αδέλφια να τυραννιούνται και τα παιδιά μου να ξεψυχάνε μπροστά μου. Μα δε δείλιασα. Πίστευα πως ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για την λευτεριά μας και πως δεν θα την έπαιρνε πίσω.
Πρόεδρος: Τι απολογείσαι για την κατηγορία που σου αποδίδεται;
- … Εμείς τόχουμε ψηλά και καθαρό το κούτελο και δε μηχανευόμαστε βρωμοδουλειές όπως η αφεντιά εκείνων που μας κατηγορούν γι’ αναρχικούς. Ό,τι έχουμε να τα πούμε τα λέμε ντρέτα και σταράτα (υπονοώντας τον Εισαγγελέα). Κύριοι δικαστές, είμαστε αθώοι. Άλλοι είναι εχθροί και προδότες της Πατρίδας.

Η Δύση των σταυροφόρων της λεηλασίας καί της τοκογλυφίας«Εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτόν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι…»
(Ἀποκάλυψις ΙΓ΄, 9, 10)
w ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ἐπικλήσεις ἀπό δύο ὑψηλούς ἀξιωματούχους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τοκογλυφίας πρό ἡμερῶν, εἶναι τό παρόν σημείωμα. Ἡ πρώτη ἔγινε στίς 15.3.13 ἀπό τόν Μπιλάλ Χαβές, ἐπικεφαλής Συναλλαγματικῶν Ἰσοτιμιῶν τῆς Deutsche Bank πού εἶπε μέ ἀφορμή τήν κυπριακή κρίση ὅτι «μόνο ὁ Χριστός μπο­ρεῖ νά σώσει τήν εὐρωζώνη»!  Καί ἡ δεύτερη ἔγινε ἀπό τόν γνωστό πρωθυπουργό τοῦ Λουξεμβούργου Ζάν Κλόντ Γιοῦνκερ ὁ ὁποῖος μέ πικρή ὠμότητα εἶπε: «Ὅποιος πιστεύει ὅτι δέν τίθεται πλέον τό αἰώνιο ἐρώτημα περί εἰρήνης καί πολέμου στήν Εὐρώπη μπορεῖ νά πλα­νᾶ­ται οἰκτρά. Οἱ δαίμονες δέν ἔχουν φύγει, ἁπλῶς κοιμοῦνται»! (βλέπε «Κ», 17.3.2013)
w ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ἐπικλήσεις (ἀπό ἀδιάφορους καί στυγνούς τεχνοκράτες), τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ καί τοῦ ΔΑΙΜΟΝΑ, ἔχουν πολλαπλῆ σημασία, προφητική ἴσως, γιά ,τι θά ἐπακολουθήσει ἀργά γρήγορα. ἕνας ἐπικαλεῖται τόν Χριστό ὡς τήν τελευταία εὐκαιρία γιά τή σωτηρία τῆς Εὐρώπης καί ἕτερος ἀναγνωρίζει καί προειδοποιεῖ ὅτι Δαίμονας καιροφυλακτεῖ μαζί μέ ἄλλους γιά τό ὁλοκαύτωμα τοῦ Δ΄ Ράϊχ.
 ΓΙΑΤΙ, ΠΟΙΟΙ ἄλλοι, ἐκτός ἀπό τούς Γερμανούς «δαίμονες», ἐπιβουλεύονται τόσο ἀπροκάλυπτα τήν εἰρήνη στήν περιοχή, μέ τόν οἰκονομικό πόλεμο πού ἔχουν κηρύξει στούς λαούς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ νότου; (Δέν παραβλέπουμε καί τόν ἄθλιο δάκτυλο τοῦ ἀμερικάνικου παράγοντα πού πάντα κινεῖ στό σκότος τά ἐγκληματικά σχέδια του. Ὑπενθυμίζουμε τήν «Συμμαχική Διάσκεψη Εἰρήνης τῶν Παρισίων» (τό 1946)  ἡ ὁποία ἐπιδίκασε τότε στήν Γερμανία νά ἀποδώσει ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ στήν Ἑλλάδα, γιά τίς ἀνυπολόγιστες καταστροφές ἀπό τούς χιτλερικούς της Κατοχῆς, πλήν οἱ δόλιοι ἀμερικάνοι, οἱ χασάπηδες τῶν λαῶν, μέ ἐντολή στούς προδότες Ἕλληνες πολιτικούς, δέν ἀπαίτησαν τίς ὀφειλόμενες ἀποζημιώσεις. Τό ἴδιο κάνουν καί τώρα, μᾶς ἐγκατέλειψαν στά νύχια… τῶν χιτλερικῶν).
 ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ εἶναι πράγματι ἐδῶ. Ὁ Γιοῦνκερ χαρακτήρισε τούς εὐρωπαίους πολιτικούς: Δαίμονες(!!) Τό δαιμονικό δίδυ­μο Μέρκελ-Σόϊμπλε κυριαρχεῖ παντοῦ. Κινεῖ ἐπιθετικά τό δάχτυλο καί ἐκβιάζει ἀπό θέσεως οἰκονομικῆς ἰσχύος ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, μέ ἤπιο ἤ μέ βίαιο τρόπο. Οἱ δύο ἀπεχθεῖς νεοναζί πολιτικοί, ἔχουν γίνει οἱ βου­λιμικοί «νεκρόφιλοι» τῶν πτωματικῶν λαῶν τοῦ εὐ­ρω­παϊ­κοῦ νότου. Ἡ μορφή καί μό­νον ὡς θέαση τοῦ αἱ­μοβόρου κ. Σόϊ­μπλε προκαλεῖ τρόμο καί ἀποτροπιασμό ἡ κυνι­κότητα του. Ἕνας τε­χνο­κράτης ἀδίσταχτος τοκογλύφος, ζωντανό φάν­τασμα πού ἀναστήθηκε μέσα ἀπό τά ἐρείπια τῶν γρα­φείων τῶν S.S. καί τῶν φούρνων τοῦ Ἄουσβιτς.
w Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΛΙ μέ τά ταγιεράκια, πού θυμίζουν παραλλαγή ἀπό τίς στολές τῶν ἀξιωματικῶν τῆς Γκεστάπο, μέ τό παγερό ὅσο καί εἰρωνικό χαμόγελο «ψυχοπονετική-δακρύζει» γιά τούς πονεμένους… Ἕλ­ληνες. Ἡ σέχτα τῆς λουθηρανικής ἠθι­κῆς (τό «ναζιστικό» κόμμα τῆς κυρίας, ἔχει λογότυπο χριστιανοδημοκρατικό) ὑβρίζει τόν χριστιανισμό τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλληλεγγύης ἀντικαθιστώντας τον μέ τήν πίστη στόν μαμωνᾶ τῆς τοκογλυφίας καί τῶν ἀντίχριστων τραπεζιτῶν.
w Η ΛΥΣΗ εἶναι μία: γιά νά μήν χρεωκοπήσει ὁλοσχερῶς ὁ νότος καί οἱ λαοί του ἐξαθλιωθοῦν περισσότερο, τό δίδυμο πρέπει νά ξεδοντιαστεῖ καί οἱ «δαίμονες» νά ἐξορισθοῦν ἐδῶ καί τώρα εἰς χώραν μακρινήν καί ἀγρίαν, γιά νά πληρώσουν σταλαγματιά-σταλαγματικά τά αἱμοβόρα ἔνστικτά τους. Ἄν περιμένουμε νά… αὐτοκτονήσουν (γιατί κάπως ἔτσι θά καταλήξουν) ὅπως ὁ Χίτλερ…, ἡ αὐτοκτονία ἴσως ἀργήσει καί τά ἐρείπια τῶν λαῶν θά σκεπάζουν τήν Εὐρώπη(!!) Ἐδῶ καί τώρα νά μᾶς ἀδειάσουν τή γωνιά τῆς φρίκης… «εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτενεῖ δεῖ αὐτόν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι…» Καί τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ δέν διαψεύδεται!!
w ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ μᾶς δίδαξαν ὅτι γιά ἕνα Γερμανό σκοτωμένο ἀναλογοῦν πενήντα (50) Ἕλληνες γαζωμένοι μέ πολυβόλα, ὅπως στά Καλάβρυτα καί στό Δίστομο. Μήπως τώρα πρέπει νά βρεθοῦν «τυραννοκτόνοι» ἀποφασισμένοι ἀπό τόν Νότο καί νά στείλουν Γερμανούς σέ μακρινό προορισμό σέ ἀνάλογα ἀντίποινα γιά ὅλους ἐκείνους τούς δύστυχους, πού σήμερα αὐτοκτονοῦν ἤ πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα στήν… Εὐρωζώνη;
Περ. “Χρ. Βιβλιογραφία”

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Ιεροσυλία!. Πάλι βεβήλωσαν τον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Κωνσταντινουπόλεως με την ανοχή του κ. Βαρθολομαίου

Ενώ οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θεατές   με αμβλυμμένη συνείδηση  χειροκροτούν αναίσθητοι... 
Ἀλλὰ ὁ πρῶτος διδάξας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ κ. Βαρθολομαῖος!
 Κατάντησαν τον Ναό  της Αγίας  Ειρήνης Κωνσταντινουπόλεως ... νυχτερινό κέντρο! με την ανοχή του  κ. Βαρθολομαίου
Πρόκληση και ιεροσυλία! Μία από τις τουρκικές σειρές που το τελευταίο διάστημα εισέβαλαν στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα, το «Ενα αστέρι γεννιέται», που προβάλλεται καθημερινά από τη συχνότητα του Mega, υπέπεσε σε μεγάλο σφάλμα, αφού μετέτρεψε ορθόδοξη βυζαντινή εκκλησία σε... νυχτερινό κέντρο! Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι παραγωγοί της σειράς μετέτρεψαν το ιερό του ιστορικού ναού σε... πάλκο με ορχήστρα και τραγουδίστριες να διαγωνίζονται στο ποια είναι η καλύτερη στα τουρκικά άσματα.
Οι Ελληνες τηλεθεατές που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο επεισόδιο της καινούργιας τουρκικής σειράς έμειναν με το στόμα ανοιχτό, όταν σε ένα γενικό πλάνο η κάμερα αποκάλυψε πως η σκηνή μιας οντισιόν διαδραματιζόταν μέσα σε έναν ορθόδοξο χριστιανικό ναό.
Συγκεκριμένα, σε μία στιγμή που η «γυαλιστερή» τραγουδίστρια, με μοβ τουαλέτα στολισμένη με παγιέτες... ερμήνευε ένα τουρκικό κομμάτι (και... λουζόταν με χαρτοπόλεμο) το πλάνο «άνοιξε» και είδαμε έναν μεγάλο σταυρό που υπήρχε πάνω από τον χώρο! Χωρίς αμφιβολία ο ορθόδοξος ναός που χρησιμοποιήθηκε γι' αυτό το προκλητικό τηλεοπτικό ανοσιούργημα δεν είναι άλλος από αυτόν της Αγίας Ειρήνης (βρίσκεται κοντά στην Αγια-Σοφιά), που ανεγέρθη στην Κωνσταντινούπολη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και κουβαλάει ιστορία πολλών αιώνων, μάλιστα ονομαζόταν και «Πατριαρχείο».
Να σημειώσουμε ότι πριν από τέσσερα χρόνια, ο Σύλλογος αποφοίτων Ζωγραφείου και ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων του Πέρα είχαν πάρει ειδική άδεια προκειμένου να γίνει η συναυλία της Φωτεινής Δάρρα με τραγούδια των Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Ξαρχάκου, Παπαδημητρίου, συνοδεία της ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής και τη χορωδία της ΕΡΤ, υπό την διεύθυνση του μαέστρου Ανδρέα Πυλαρινού.


Παρών ήταν τότε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ωστόσο η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε χαμηλούς τόνους, χωρίς προκλητικό ρεπερτόριο και με απόλυτο σεβασμό στον χώρο. Μάλιστα, είχε ενταχθεί στο εορταστικό πρόγραμμα «Πόλη - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2010».

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Οι κατατρεγμοί των πιστών στην εποχή του Αντίχριστου!
Ο Θεός προστατεύει τον Προφήτη Του.
Αλλ’ όμως ο Θεός, αγαπητοί μου, προστατεύει τον Προφήτη Ηλία από την οργή του Αχα­άβ, αλλά και από τον ενσκύψαντα λιμό, την πείνα που έπεσε.
«Και εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλιού», και δόθηκε εντολή από τον Κύριο προς τον Ηλία: «πορεύου εντεύθεν κατά ανατολάς και κρύβηθι εν τω χειμάρρω Χορράθ- του επί προσώπου Ιορδάνου. και έσται εκ του χειμάρρου πίεσαι ύδωρ, και τοις κόραξιν εντελούμαι διατρέφειν σε εκεί». Φύγε, κρύψου. Φύγε, κρύψου σ’ εκείνον τον χείμαρρο, τον Χορράθ, που βλέπει προς τα ανατολικά και που χύνεται στον Ιορδάνη. Πήγαινε κρύψου εκεί. Εκεί θα βρεις νερό -γιατί νερό δεν υπήρχε, εξ αιτίας της ανομβρίας. Εκεί θα βρεις νερό κι εγώ θα στέλνω τα κοράκια μου, που εγώ τα παραγγέλλω να το κάνουν αυτό, να σε διατρέφουν.
Ο λαός του Θεού οφείλει να κρυφτεί.
Προσέξτε, αγαπητοί. Αυτά τα λόγια του Θεού είναι παμμέγιστης σημασίας. Δεν αφορούν μόνο στον προφήτη Ηλία -θα το δείτε στη συνέχεια- αφορούν και σ’ εμάς
Τι είπε ο Θεός στον Προφήτη Του; «Και κρύβηθι» (=κρύψου). Αυτό το «κρύβηθι», είναι ένα σπουδαίο σημείο για τον λαό του Θεού στις δύσκολες ημέρες.
Αυτό μας θυμίζει εκείνο που λέει στον προφήτη Ησαΐα. «βάδιζε, λαός μου, λέει εκεί ο Θεός, είσελθε εις τα ταμιεία σου, απόκλεισον την θύραν σου, αποκρύβηθι μικρόν όσον όσον, έως αν παρέλθη η οργή Κυρίου». Λαέ μου, περπάτα, μπες μέσα στα εσώτερα δωμάτια του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου, κρύψου για λίγο, «όσον όσον», έως ότου περάσει η οργή του Κυρίου.
Πού να πάει να κρυφτεί ο λαός του Θεού;
Έχουμε τη συνείδηση ότι είμαστε λαός του Θεού;

Κυριακή 21 Ιουλίου 2013

"Η ΑΦΑΝΤΑΣΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ" ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ως προς την αντιμετώπιση της ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ του Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Σ Μ Ο Υ


πηγή : http://paterikiparadosi.blogspot.com/
Η ΑΙΡΕΣΙΣ  ΕΙΝΑΙ  ΝΟΣΟΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ και ΔΥΣΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

«Ἡ ἀφάνταστη ἐλαφρότητα» τῶν Ἐπισκόπων (γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε παραλλαγμένη μιὰ παλαιότερη φράση) ἐπισημαίνεται σήμερα, ὅλο καὶ σὲ περισσότερους τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς.
Ἐμεῖς, σ' αὐτὸ ἐδῶ τὸ ἱστολόγιο, ἀναφερόμαστε κυρίως στὴν ἐλαφρότητα (δηλαδὴ ἐγκληματικότητα) μὲ τὴν ὁποίαν ἀντιμετωπίζουν οἱ Ἐπίσκοποι τὴν παναίρεση τῆς ἐποχῆς μας, τὸν Οἰκουμενισμό, ὅσο κι ἂν αὐτὸ κουράζει.

Εἶναι τραγικὴ ἡ διαπίστωση, πὼς δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει σὲ καμιὰ ἄλλη ἐκκλησιαστικὴ περίοδο αὐτὴ ἡ ἀδιαφορία, ἡ ἀπραξία, ἡ ὑποβάθμιση μιᾶς αἱρέσεως, μιᾶς αἱρέσεως μάλιστα ποὺ ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπὸ ἁγίους ἀνθρώπους ὡς ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ και ὡς ἡ «ἐσχάτη αἵρεση τῆς ἱστορίας». Μιᾶς αἱρέσεως, ποὺ ἔχει ἐμφανισθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ποὺ ἐπεκτείνεται ἁλματωδῶς, ποὺ πλέον, ὄχι μόνο οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἱερεῖς καὶ Ἐπίσκοποι, δὲν μποροῦν νὰ ξεχωρήσουν (ἢ δὲν τολμοῦν νὰ ποῦν) ποιοί εἶναι οἱ αἱρετικοὶ καὶ ποιοί οἱ Ὀρθόδοξοι, τί ἀνήκει ἀπὸ τὶς καθημερινες πράξεις μας καὶ τὰ πιστεύματά τους στὴν αἵρεση, καὶ τί ἀνήκει στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη.

Στὴ σημερινὴ ἀνάρτηση θὰ παραθέσουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ σχετικὸ βιβλίο, ποὺ προσφέρει κάποια ἁγιοπατερικά κείμενα, διὰ τῶν ὁποίων ἐπισημαίνεται ἡ ἐπικινδυνότητα τῆς αἱρέσεως, τὸ δυσθεράπευτο τῆς αἱρέσεως καὶ ἡ μολυσματικότητά της, θέματα ποὺ ἀντιπαρέρχονται οἱ σύγχρονοι ποιμένες-Ἐπίσκοποι, μὲ τὸ ἀστεῖο ἐπιχείρημα, ὅτι αὐτὰ θὰ τὰ ξεκαθαρίσει μιὰ μελλοντικὴ Σύνοδο, σὰν κι αὐτὴ ποὺ ἀγωνίζεται νὰ στήσει τὸ Φανάρι, ἀποτελούμενη ἀπὸ ἐκείνους τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ χαρακτηρίζονται αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστές!!!

Τὰ πατερικὰ κείμενα, λοιπόν, τοῦ βιβλίου, ἔχουν ἐπιλεγεῖ μὲ σκοπὸ νὰ ἐξηγήσουν, νὰ φωτίσουν λίγο, αὐτὸ ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἐξηγήσουν οἱ ποιμένες στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ:

Ὅτι ἡ αἵρεση εἶναι μιὰ δυσθεράπευτη πνευματικὴ κατάσταση, ποὺ δὲν θεραπεύεται μὲ Διαλόγους καὶ συμπόσια. Ἡ αἵρεση δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ τὸ ἀντιπαρέλθουμε, ἐνδιαφερόμενοι ΜΟΝΟ γιὰ τὴν θεραπεία τῶν παθῶν, τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἀτομικὴ σωτηρία μας, διότι αὐτὴ κατορθώνεται μόνο μέσα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη· κι ὅταν ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἀλλοιώνεται, ἔστω καὶ ἐλάχιστα, πόσο μᾶλλον ἂν ἀλλοιώνεται συστηματικὰ καὶ πολυχρόνια, ὅταν ἀφήνεται νὰ μολύνεται ἀπὸ τὶς κακόδοξες διδασκαλίες, πρακτικές, ἀκούσματα καὶ θεάματα τῶν τάχα «ἀδελφῶν» Ἐκκλησιῶν, ὅταν δὲν ἀκολουθοῦμε τοὺς Πατέρες ποὺ διδάσκουν τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, τότε ποῦ στηρίζετε ἡ σωτηρία μας;

Δὲν εἶναι Ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, νὰ μὴ ἀλλάζουμε οὔτε ἕνα γιῶτα, οὔτε κάτι τι τὸ παραμικρό ἀπὸ τὰ παραδοθέντα;
 Τὸ κείμενο εἶναι μεγάλο καὶ παρουσιάζεται γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν θέσει μέσα ἀπὸ σχόλια σχετικὰ ἐρωτήματα, ἀλλὰ καὶ ὅσους ἄλλους προβληματίζονται γιὰ τὸ θέμα.