Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Τὸν ἐχθρό σου, ποτὲ μὴν τὸν κάνεις φίλο

Αγάπη και ανεξικακία στον εχθρό, αλλ΄ όχι φιλία

Τν χθρό σου, ποτ μν τν κάνεις φίλο


π. θανάσιου Μυτιληναίου

π μιλία ες τν Σοφία Σειράχ, ρ. 160

[Κι αν αυτά ισχύουν για οποιοδήποτε εχθρό, τι συμβαίνει με τους αιρετικούς που είναι εχθροί μας, αλλά που είναι πρωτίστως εχθροί του Θεού;].
«Μ πιστεύσεις τ χθρ σου ες τν αἰῶνα» (Σοφία Σειράχ ιβ΄ κα ιθ΄). 

Ποτ μν μπιστευθες ες τν χθρόν σου, ταν σο μφανίζεται ς φίλος· ποτέ, ες τν αἰῶνα, ποτέ. λλο πργμα βέβαια ν φαίνεσαι τι εσαι νεξίκακος πέναντί του· κα κ βαθέων μάλιστα νεξίκακος, κα εεργετικς μάλιστα. Ατ εναι λλο πργμα, κα ντελλόμεθα ν τ κάνουμε ατό, κα λλο πργμα εναι ν μπιστευθες ,τι φορ σ σένα, τ μυστικά σου, τ προβλήματά σου, τ ζωή σου. (Ατ) ποτέ. Κα ν γνωρίζετε τι ποτέ, παλαις χθρός, δν γίνεται φίλος. Ατ ν τ ξέρετε. Μπορε ν τ φτιάξουμε, ν λέμε καλημέρα, ν λέμε γκαρδίως καλημέρα, λλ ν γίνει φίλος μας, (ατς μπορε ν δείξει τι θ θελε ν γίνει φίλος μας), μες οδέποτε θ μπιστευθομε. Θ παναλάβω: «Μ πιστεύσεις τ χθρ σου ες τν αἰῶνα».

Διαδηλώσεις στην Ευρώπη κατά της «ιατρικής τυραννίας»
Εστίες αντίστασης ξεπροβάλλουν ολοένα στην Ευρώπη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν τα σχέδια της Παγκόσμιας Τάξης. Η μέριμνα των κυβερνώντων δεν είναι να σώσουν τον λαό, αλλά να τον φοβίσουν και να τον υποτάξουν. Ως Έλληνες και χριστιανοί δεν πρέπει να δεχθούμε αυτήν την τυραννία, αλλά να αγωνιστούμε εναντίον αυτής, όπως ακριβώς έκαναν οι Πατέρες μας.
Οι πολέμιοι της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και των περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού κατέβηκαν κατά χιλιάδες στους δρόμους σήμερα σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης.

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης - Τα παιδιά στο στόχαστρο της «Νέας Τάξης»

Εκπομπή με τον π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη που μεταδίδεται από τα κανάλια Atlas TV και Αχελώος TV (Κυριακή 30 Αυγούστου 2020)

Ἐπιστολὴ ἐκπαιδευτικοῦ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ μασκοφορία

Κυρία ὑπουργέ, 

Ὡς ἐκπαιδευτικός της Μέσης Ἐκπαίδευσης ἐπὶ 33 χρόνια (τὰ 21 τελευταία στὸ δημόσιο λύκειο), σᾶς ἀπευθύνω αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴ σχετικὰ μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐπιβολὴ τῆς μάσκας σὲ μαθητὲς καὶ διδάσκοντες τῶν σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς χώρας κατὰ τὴν ἐπικείμενη σχολικὴ χρονιὰ 2020-2021 κατὰ τὴν ὥρα τοῦ μαθήματος.
Ἐπειδὴ στερεῖστε ὁποιασδήποτε διδακτικῆς ἐμπειρίας καὶ προφανῶς ἔχετε ἀφεθεῖ στὶς γνῶμες κάποιων μᾶλλον ἄσχετων μὲ αὐτήν, σᾶς ἐπισημαίνω ἀπολύτως καλοπροαίρετα τὴν καταστροφικὴ ἐπίδραση ποὺ θὰ ἔχει τὸ ἀνωτέρω μέτρο, σὲ συνδυασμὸ μάλιστα μὲ τὴν λεγόμενη ἀποστασιοποίηση ποὺ συγχρόνως ἐπιβάλλεται. Γιὰ τὰ προφανῆ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν δυσχέρεια στὴν ἀναπνοή, τὴν σύνολη ἐπικοινωνία, τὴν ἀσφάλεια τῆς ὑγείας τῶν μασκοφόρων μαθητῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν δὲν θὰ ἀναφερθῶ. Οὔτε καὶ γιὰ τὰ εὐκόλως ἐννοούμενα περὶ τῶν συνεπειῶν στὴν κοινωνικοποίηση...

Τί γνωρίζουμε γιὰ τὴν Τίμια Ζώνη τῆς Παναγίας;

Στὶς 31 Αὐγούστου ἑορτάζουμε τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας.Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε...
στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦταν μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Τὴ φροντίδα τῆς εἶχε ἀναλάβει ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου, ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης.Οἱ τελευταῖες στιγμὲς τῆς ἐπίγειας ζωῆς τῆς εἶναι θαυμαστὲς καὶ συγκινητικές.

Τιμία Εσθήτα και Αγία Ζώνη της Θεοτόκου - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος


Περί Αγίου Μωκίου, Καλλινίκου Εδέσσης και ΔΕΙΛΗΣ Σιωπής

"Ποτέ δέν μιλάω εναντίον της εξουσίας"
Γράφει ο Σεραφείμ Νικολάου

 ΕΚ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
Άκαιρες, Ανυπόστατες, αναρμόδιες “Αγιοποιήσεις”, ερήμην Πληρώματος λαού καί Βουλής Θεού

«… Καὶ λέγει αὐτοῖς (ο Κύριος)͵ ἔξεστιν τοῖς Σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι͵ ψυχὴν 0σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. Καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ΄ ὀργῆς͵ συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, … Ἔκτεινον τὴν χεῖρα. Καὶ ἐξέτεινεν͵ …» (Μαρκ. γ’ 4-5). (Παράφρασις, και λέγει ο  Κύριος σ’ αυτούς τους Φαρισαίους. Είναι συνήθεια κατά το Σάββατο να κάνουμε το καλό, ή το κακό, να σώζουμε μία ζωή ή να την φονεύουμε. Οι δε σιωπούσαν μπροστά στον άνθρωπο πού είχε παράλυτο την χείρα και επρόκειτο ο Κύριος να τον θεραπεύση. Και αφού κοίταξε γύρω Του με οργή, και λυπούμενος πολύ για την πόρωσι της καρδιά τους, έδωσε θεαρχική εντολή να απλώση ο άνθρωπος το χέρι και τον εθεράπευσε).

[Προσκυνούν τον Yψηλό Θρόνο του Κακού]
Το Κακό στον κόσμο έχει Θρόνο υψηλό, πού πολλοί υψηλόβαθμοι τον προσκυνούν. Σχοινοβατούν μεταξύ καλού και κακού, φωτός και σκότους. Αλλά επιθυμούν να αυτοαποκαλούνται αγαθοί Εκπρόσωποι του Έθνους και της Εκκλησίας.
Ο λαός όμως το αντιλαμβάνεται την πραγματική τους απαξία και ο Θεός φανερώνει την κακία τους. Κατά τις Ιερές Γραφές δε, ο Παντογνώστης επιτρέπει στους κακούς να ανέλθουν εις υψηλές θέσεις για να αποκαλύψει την φελλότητα και την κακότητά τους.
[Σε εποχές καταπτώσεως πολλοί αρμόδιοι σιωπούν]
Κάθε εποχή προσφέρει και τά παράξενα φρούτα της. Ειδικά σε περιόδους Ηθικής, Κοινωνικής, Πολιτικής και Εκκλησιαστικής καταπτώσεως, παρατηρείται το λυπηρό φαινόμενο, σχεδόν όλοι οι αρμόδιοι να σιωπούν και να συμβιβάζωνται, τόσο με την κακή κατάστασι, όσο και με την διεφθαρμένη εξουσία.
Ακολουθούν τον διαβόητο μαφιόζικο “Νόμο της Σιωπής”. Αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος της μικρής λέξεως του “Όχι” προς το κραταιό σκοτάδι.
Στην κυριολεξία έχουν προστάτη Άγιο, τον Ιερομάρτυρα Άγιο Μώκιο, παραφράζοντας το όνομά του και … κάνουν “Μόκο”.
Το κακό της συνενόχου “Σιωπής” είναι λίαν διαδεδομένο. Και μάλιστα κατά την εποχή της σήψεως, ἡAλαλία” στην κυριολεξία “Αγιοποιείται”, “Καθαγιάζεται” και “Προτυποποιείται”.
Ενδεικτικώς άς καταγράψουμε, εμπόνως ένα από τά μύρια σύγχρονα παραδείγματα.

[Ποτέ δέν μιλάω εναντίον της εξουσίας]
Πολλοί γνωρίζουν τι διεκήρυττε ανερυθρίαστα ο μακαριστός Καλλίνικος Πούλος, ο Μητροπολίτης Εδέσσης (1919-1984):
·     «Εγώ έχω, έλεγε, μεγάλο Προστάτη Άγιο, τον … Άγιο Μώκιο!
·     Δηλαδή, ποτέ δεν ανοίγω το στόμα μου και ποτέ δεν μιλάω.

·     Κάνω πάντοτε, κατά το κοινώς λεγόμενο "Μόκο".
·     Αυτόν τον μεγάλο Άγιο, με το συμβολικό και περιεκτικό όνομα μιμούμαι διαρκώς.
·     Kαι αυτόν έχω γιά Φύλακα, Κηδεμόνα και Πολιούχο μου.
·     Φαίνεται πώς αυτός με “Προστατεύει” αταλάντευτα! (Ύβρις και ειρωνία!)
·     Γι’ αυτό το λόγο, κινήθηκα με “σύνεσι” και ποτέ δεν υπέστην τίποτε από την κρατούσα διεφθαρμένη εξουσία».

Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου

Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου 31.8

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου - 31 Αυγούστου - YouTubeΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Στὶς 31 Αὐγούστου ἑορτάζουμε τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὄρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας.
ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους.Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦταν μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Τὴ φροντίδα της εἶχε ἀναλάβει ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου, ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης.

Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Και ο Ι.Σ.Κ.Ε. παραδίδει τα όπλα: συνεφώνησαν με τους εργοδότες τους Πολιτεία και Σύνοδο!

«Ὁ Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν» με ανακοίνωσή του, ακολουθεί στην πτώση των Δεσποτάδων!
Κληρικοί Ελλάδος: Έκκληση στους εν Χριστώ αδελφούς να σεβαστούν τις αποφάσεις της Εκκλησίας

Ὁ Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν Ελλάδος γιά τό θέμα τῶν μέτρων προστασίας στούς Ἱερούς Ναούς
Σχόλιο: Όλο και περισσότερο τα πράγματα στον εκκλησιαστικό χώρο σκοτεινιάζουν. Η εκκοσμίκευση και η παναίρεση του Οικουμενισμού, δεν ήταν δυνατόν να ξεφύγουν –ως προς τα αποτελέσματα– από τους πνευματικούς νόμους. Δηλαδή όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, άπαξ και αφεθούμε στα χέρια των αιρετικών, θα πέφτουμε από το ένα κακό στο άλλο. Και δυστυχώς το σύνολο του Λαού, ακόμα και οι λεγόμενοι αντιΟικουμενιστές, αφέθηκαν και κοινωνούν με τους αιρετικούς. Και να, λοιπόν, που και «Ὁ Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν» με ανακοίνωσή του, ακολουθεί στην πτώση των Δεσποτάδων! Αποδέχεται όλες τις απαράδεκτες ρυθμίσεις που οι Δεσποτάδες αποδέχτηκαν «για το καλό μας», βεβαίως!

ΜΟΛΥΝΣΗ - ΜΑΣΚΕΣ στο ΝΑΟ-- ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ! Η ΜΑΣΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΗ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ !


      Πάτρα  29.8.2020

Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Ἐπιτέλους, τέλος στὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ  fake news.

ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ !

Η ΜΑΣΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΗ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ !

Α. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος, ἐπίσκοπος ἐγνωσμένου ἤθους καὶ κύρους, ποὺ ἀπολαμβάνει μεγάλου σεβασμοῦ καὶ τιμῆς στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, σὲ ὁμιλία του στὸν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀποστ. Τίτου Ἡρακλείου στὶς 25.8.20 προέτρεψε τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ χρησιμοποιοῦν τὴ μάσκα μέσα στοὺς Ἱ. Ναοὺς διότι, δὲν εἶναι δυνατὸν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας νὰ ὑπάρξει διασπορὰ τοῦ ἰοῦ, διότι δὲν εἶναι οἱ Ναοὶ μας ἑστίες μολύνσεως καὶ μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. Μάλιστα σὲ δήλωσή του σὲ τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ μετὰ τὴ Θ. Λ. ἐπέμεινε στὴν προτροπὴ του δηλώνοντας: «εἴμαστε ἐλεύθεροι στὴν Ἐκκλησία, δὲν εἴμαστε σκλαβωμένοι. Τουλάχιστον μέσα στὸ ναὸ νὰ μὴ φοροῦμε. Ἔξω ἀπὸ τὸ ναό, ἐντάξει».

Πλαστικά κουβούκλια και μάσκες στις τάξεις των σχολείων της Ταϊλάνδης.---Ένωση Παιδιάτρων Québec: όχι μάσκα στην τάξη…
Kανείς δεν αναλογίζεται άραγε τις ψυχολογικές επιπτώσεις που θα έχουν αυτά τα μέτρα στα παιδιά; Κατόπιν θα αναρωτιόμαστε γιατί οι νέοι μας είναι αντικοινωνικοί κι έχουν ψυχολογικά προβλήματα!


Πρόκειται σίγουρα για την χώρα με τα πιο αυστηρά μέτρα κοινωνικών αποστάσεων, προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά του κορωνοϊού. Ο λόγος για την Ταϊλάνδη, που άνοιξε στις αρχές του Ιουλίου τα σχολεία της, έχοντας τοποθετήσει διάφανα πλαστικά κουβούκλια μέσα στις τάξεις και οριοθετώντας τον χώρο που κάθε παιδί μπορεί να παίζει… μόνο του. Την ίδια ώρα, οι αρχές ζητούν να γίνεται διαρκώς απολύμανση χεριών και θρανίων.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, όταν οι μαθητές καταφθάνουν στα σχολεία της χώρας, λοιπόν, λαμβάνουν από τους καθηγητές τις μάσκες τους, τις οποίες φορούν καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δίνονται και προστατευτικές ασπίδες. Έπειτα, υποβάλλονται σε θερμομέτρηση και πριν μπουν στην τάξη απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό.

Η απόλυτη παράνοια: Μητροπολίτης καλεί την αστυνομία για να συλλάβει πιστή που δεν φορούσε μάσκα!

Δεν φόρεσε μάσκα μέσα στον Οίκο του Θεού, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
     Σε πρόσφατο άρθρο της Κατάνυξης είχαμε κάνει σαφή αναφορά στην απογοητευτική κατάσταση που επικρατεί στον μητροπολιτικό κύκλο της Φθιώτιδας. Εκεί, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Συμεών, το λογικό ποίμνιο της Φθιώτιδας βιώνει την απόλυτη παράνοια. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης έχει φροντίσει να εμποτίσει τους πιστούς με ένα αίσθημα τρομολαγνείας που ακυρώνει την πρόνοια και τη βοήθεια του Θεού, αφήνει τον άνθρωπο έρμαιο στο έλεος του ιού και δίνει στην επιστήμη και στη λογική θέσεις απόλυτης κυριαρχίας. Ο Μητροπολίτης έχει δηλώσει ξεκάθαρα τις χριστοκτόνες πεποιθήσεις του, την ακλόνητη υπακοή του στις κοσμικές αποφάσεις και τη διάθεσή του να μεταλλάξει το ορθόδοξο ποίμνιο της Φθιώτιδας σε άπιστους μασκοφόρους.

π. Βασίλειος Βολουδάκης: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Ματθ.19,16-26] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΝΕΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Ματθ.19,16-26]

                       Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΝΕΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ

   «Κα δο ες προσελθν επεν ατ· διδάσκαλε γαθέ, τί γαθν ποιήσω να χω ζων αώνιον;(:και ιδού Τον πλησίασε κάποιος και Του είπε: ‘’Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;’’)»[Ματθ.19,16].

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΑΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ! Dr. Roberto Petrella σχετικά με την ατζέντα covid 19 & εμβολιασμών

 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΑΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΗ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 

             περί covid 19  και εμβολιασμών

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=yeN-Fy6XuI0&feature=emb_logo

Dr. Roberto Petrella σχετικά με την ατζέντα covid 19 & εμβολιασμών

Μόρφου Νεόφυτος: «Βρείτε τρόπο τα παιδιά σας να μην βάλουν ποτέ τους μάσκα»

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ[:Ματθ.14,1-12]
 Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
  «Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ (:εκείνον τον καιρό άκουσε ο Ηρώδης Αντίπας, ο τετράρχης της Γαλιλαίας και της Περαίας, τη φήμη του Ιησού)»[Ματθ.14,1]· διότι ο βασιλιάς Ηρώδης, ο πατέρας του, που είχε φονεύσει τα νήπια της Βηθλεέμ και των περιχώρων της, είχε πεθάνει. 
    Ο ευαγγελιστής δεν σημειώνει απλώς και χωρίς αιτία τον καιρό, αλλά για να πληροφορηθείς την αλαζονεία και την αδιαφορία του τυράννου· διότι δεν πληροφορήθηκε από νωρίς τα σχετικά με Αυτόν, αλλά μετά από πολύ χρόνο. Τέτοιοι δηλαδή είναι αυτοί που κυβερνούν και περιβάλλονται από πολύ μεγάλη υλική δύναμη. Τα πληροφορούνται αυτά πολύ αργά, επειδή δεν ασχολούνται και πολύ με αυτά. Εσύ όμως, σε παρακαλώ, πρόσεξε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η αρετή· διότι μολονότι είχε πλέον πεθάνει ο ενάρετος Ιωάννης, τον φοβάται, και από τον φόβο