Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Ακόμη και εάν το Ιερό Ευαγγέλιο δεν έλεγε τίποτε περί πορνείας…


images9_zps6ed4105d

Ο μακαριστός Γέροντας πάντοτε προέβαλλε ένα θαυμάσιο επιχείρημα για το ζήτημα της πορνείας και των προγαμιαίων σχέσεων.


– Έλεγε ότι πολλοί ισχυρίζονται ανοήτως ότι ο Χριστός δεν απαγορεύει τις προγαμιαίες σχέσεις. Βεβαίως και τις καταδικάζει ρητώς. Άλλοι άνθρωποι μάλιστα, χειροτερεύουν το πράγμα και ισχυρίζονται ότι και αυτές τις παρά φύσιν σχέσεις δεν τις κατακεραυνώνει το Ιερό Ευαγγέλιο.
– Ακόμη και εάν υποθέσουμε προς στιγμήν, εδίδασκε, ότι το Ιερό Ευαγγέλιο δεν εντέλλεται το «οὐ πορνεύσεις», όμως σημειώνει κάτι άλλο πιο αυστηρό από αυτό:
«᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐ μοιχεύσεις. ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.»( =ηκούσατε ότι ελέχθη από τον Μωσαϊκό Νόμο ου μοιχεύσεις. Εγώ δε σας λέγω ότι καθένας που κοιτάζει γυναίκα – εννοείται ή άνδρα- με σκοπό να επιθυμήση αυτή, ήδη εμοίχευσε μέσα εις την καρδία του) ( Ματθ. ε΄ 27-28 ) .
– Είναι δυνατόν να χαρακτηρίζη με τόσο βαρύ λόγο, κάτι τόσο «σύνηθες», ένα βλέμμα, μία σκέψι, και συγχρόνως να επιτρέπη τα βαρύτερα σαρκικά πάθη, ήτοι τις πορνείες, τις μοιχείες, τις ομοφυλ… κ. τ. λ.; Θα ήτο παράλογο να ισχυρισθούμε πως απαγορεύεται να κλέψης μία κότα από τον γείτονα, αλλά επιτρέπεται να του κλέψης όλο το κοπάδι με τα πρόβατα. Ή ότι απαγορεύεται να δώσης εις κάποιον μία σφαλιάρα, αλλά επιτρέπεται να τον φονεύσης!
– Ο Κύριος, εσυνέχιζε, μας προτρέπει να γίνωμε τέλειοι. Ακόμη και για τα πιο μικρά σαρκικά παραπτώματα, πρέπει να κάνουμε πνευματικόν αγώνα. Και από τα μεγάλα και βαρειά να φεύγουμε πολύ μακριά, όπως ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος που έφυγε γυμνός για να μη πέση εις τη μοιχεία.

Από τη συμπεριφορά μας στο τέλος μένει η σκληρότης μας

επιφανιος θεοδωροπουλος3Συχνά ερωτούσαν τον Γέροντα με ενδιαφέρον να μας εξηγήση πώς ενεργούσε κατά τις περιπτώσεις εκείνες, όπου μικροαπατεώνες προσεπάθουν να αποσπάσουν διάφορα ποσά χρησιμοποιώντας πονηρά τεχνάσματα. Εκείνος φυσικά πολύ εύκολα με την οξύνοιά του αντελαμβάνετο τις πλεκτάνες, αλλά έπραττε το δέον.

– Φυσικά παιδί μου δίδω το βοήθημα, διότι δεν δύνασαι να παίζης με τη δυστυχία των πτωχών ανθρώπων. Δίδω ό,τι πρέπει ακόμη και εάν πρόκειται για επαγγελματία επαίτη. Εγώ κάνω το χρέος μου και ας κάνει εκείνος καλά με τον Θεό. Πόση δυστυχία πρέπει να έχη κανείς για να ζητά και να απλώνη το χέρι; Μόνο ο Θεός το γνωρίζει.
– Η σκληρότητά μας μένει σε αυτές τις περιπτώσεις σαν μια πικρή γεύσι εις τόσους φτωχούς αδελφούς μας.

Οι εξισλαμισμοί στη Βόρεια Ήπειρο και ο Νεκτάριος ΤέρποςΟι απόπειρες εξισλαμισμού της Βορείου Ηπείρου ήταν διαρκείς. Παρά το γεγονός αυτό ελληνικό στοιχείο εξακολουθεί να υπάρχει στην περιοχή και μάλιστα είναι έντονη η παρουσία του.

Οι εξισλαμισμοί και το παιδομάζωμα συνεχίζονται μέχρι τον ύστερο 18ο αιώνα στη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Αλβανία και ο Κοσμάς Αιτωλός θα αναδειχθεί στον πρωτεργάτη της πάλης ενάντιά τους. Πρόδρομος και πνευματικός μέντοράς του, σχετικά άγνωστος στο ευρύτερο κοινό, υπήρξε ο Βορειοηπειρώτης ιερομόναχος από τη Μοσχόπολη, Νεκτάριος Τέρπος (γεννήθηκε μεταξύ 1675 και 1690 και απεβίωσε μεταξύ 1740 και 1741), τόσο με τη δράση του όσο και με τα βιβλία του. Ανάμεσά τους το Βιβλιάριον, καλούμενον Πίστις, το οποίο γνώρισε 12 εκδόσεις, μεταξύ 1732 και 1818.*

Ὁ Εὐαγγελισμός, τὰ Χριστούγεννα, ὁ διωγμὸς καὶ ἡ βρεφοκτονία, τὸ δικαίωμά μας.

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου, Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ) 
   Ὅταν ἡ Εὔα περιεργάστηκε τὸν ἀπαγορευμένο ἐλκυστικὸ καρπὸ καὶ ὑπάκουσε στὴν ἐπιθυμία της, τότε παρήκουσε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ παρέσυρε καὶ τὸν σύντροφό της νὰ τὴν μιμηθεῖ. Ἦταν βέβαια …δικαίωμά της. Ὅπως βέβαια ἦταν καὶ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ στὴν συνέχεια νὰ τοὺς ἀφαιρέσει τὴν ἀνέκφραστη καὶ ἀτελεύτητη τρυφὴ τοῦ Παραδείσου. Δικά του δὲν ἦταν καὶ χαρισματικὰ δὲν τοὺς τὰ εἶχε δώσει; ("καὶ νῦν μή ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη.",  Γεν. 3,22-23). Τότε βέβαια ἀμέσως μετὰ τὸ λάθος τὸ κατάλαβαν καὶ μετὰ ἀπὸ χιλιάδων χρόνων δάκρυα μετανοίας ἀποκαταστάθηκαν μέσα στὸ ἄπειρο θεῖο ἔλεος.

Ανελέητος πόλεμος εναντίον του Χριστού

Σχετική ÎµÎ¹ÎºÏŒÎ½Î±Η θρησκεία του λαού είναι η Aνατολική Oρθόδοξη Eκκλησία του Xριστού. Η θρησκεία της ελίτ που δυναστεύει το έθνος είναι ο αντιχριστιανισμός. Η κυρίαρχη ιδεολογία, όπως παράγεται και αναπαράγεται, διαδίδεται και εμπεδώνεται από ισχνές αλλά δυναμικές και καλά δικτυωμένες μειονότητες, είναι ο μαχητικός αντιχριστιανισμός. Επί δεκαετίες η αγία πίστη μας, αυτή που κράτησε όρθιο τον Ελληνισμό τα χρόνια της σκλαβιάς στους μωαμεθανούς, συκοφαντείται, υβρίζεται, διώκεται από μια αγέλη συμπλεγματικών ως «αναχρονιστική» και «σκοταδιστική». Ο Χριστός, που ελευθέρωσε την ανθρωπότητα από τα δεσμά της σκλαβιάς και σήκωσε τον σταυρό του μαρτυρίου για να άρει από επάνω μας το βάρος της αμαρτίας, είναι ο στόχος των επιθέσεων των λεγεώνων που κυβερνούν τον κόσμο τούτο. Ουδείς άλλος θεωρείται αληθινός εχθρός από εκείνους…

Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστωρ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΜΝΗΣΤΩΡ
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού
     Η Θεοτόκος επιτέλεσε την υψηλή Της υπηρεσία ως Μητέρα του Θεού, εν πολλοίς και με τη βοήθεια του Μνήστορα αγίου Ιωσήφ, ο οποίος αποτελεί ένα από τα κύρια πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με το άμεσο περιβάλλον του Κυρίου μας. Συνήθως το ιερό πρόσωπο του Ιωσήφ σκιάζεται από την ιερότατη προσωπικότητα της Παναγίας μας και γι’ αυτό ο βίος του είναι σχετικά ελάχιστα γνωστός.

Ο άγιος οσιομάρτυς Γεδεών (Καρακαληνός) ο Νέος ο εν Τυρνάβω (30/12/1818)

Ο Άγιος Οσιομάρτυς Γεδεών (Καρακαληνός) ο Νέος ο εν Τυρνάβω (30/12/1818)

Ο Νικόλαος, όπως αρχικά ονομαζόταν ο Άγιος, ήταν το πρώτο από τα οκτώ παιδιά του Αυγερινού και της Κυράτζας, γονέων ευσεβών που κατάγονταν από τα Κάπουρνα (Γλαφυρές Βόλου). Γεννήθηκε το 1766. Λόγω της φτώχειας της οικογένειας, ο Νικόλαος, δεκαετής, στάλθηκε σε ένα συγγενικό πρόσωπο στο Βελεστίνο που διατηρούσε παντοπωλείο, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια εγκαταστάθηκε στο γειτονικό Γερμί (Ξερολίθι Βελεστίνου).
Ένας Οθωμανός του Βελεστίνου τον άρπαξε βίαια απ΄ το παντοπωλείο και τον έβαλε, δωδεκαετή όντα, να υπηρετεί το χαρέμι του. Όταν ο πατέρας του Οσίου αναζήτησε το γιο του στο σπίτι του Οθωμανού, διώχτηκε με τη δικαιολογία πως ο Νικόλαος επρόκειτο να περιτμηθεί. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Νικόλαος πράγματι περιετμήθη και μετονομάστηκε Ιμπραήμ.

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Το αγγελικό τάγμα των Αγίων Νηπίων – τότε και σήμερα…

Η αναφορά του Αγίου Παϊσίου για τα νήπια που εσφάγισαν

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια νηπια

29 Δεκεμβρίου: Άγια Νήπια (περίπου 14.000) που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη

Για τα άγια Νήπια, που θυσιάστηκαν χάριν του Θείου Βρέφους,ένα μικρό δοξολογικό αφιέρωμα-με την ευχή να πρεσβεύουν σε Εκείνο για όλα τα αθώα παιδιά, που ζουν στον σκληρό, σημερινό κόσμο…ας μην ξεχνάμε και τα αδέλφια μας στην Συρία.Πόσες μανούλες κλαίνε και σήμερα εκεί, πόσα παιδάκια θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους και της κακίας…
Την μνήμην των παιδιών, που σκότωσε ο Ηρώδης τιμά 29 Δεκεμβρίου η Εκκλησία.Το ιστορικό του εγκλήματος το διηγείται ο Ευαγγελιστής: “ανείλε πάντας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάσι τοις ορίοις αυτής από διετούς και κατωτέρω…”.
Το απαίσιο έγκλημα μένει στην Ιστορία σαν ορόσημο της θέσεως του παιδιού στη ζωή πριν και μετά τον Χριστό.Η αγάπη προς το παιδί και η πρόνοια για την παιδική ηλικία είναι και τούτα προσφορά του Χριστιανισμού στον πολιτισμό των λαών.

Οἱ ἀπόντες τῶν Χριστουγέννων

Σχετική εικόνα

Οἱ ἀπόντες τῶν Χριστουγέννων

28 Δεκ 2018

Καί πάλι ἀπαγορεύσαμε στὸν Οὐρανό νά χτυπήση χαρμόσυνες καμπάνες τὰ Χριστούγεννα. Οἱ ἄγγελοι ἀπέσυραν τὴ χορωδία τους καὶ δὲν ἔψαλαν τὸν ἐπίκαιρο ὕμνο τους. Γιατί; Γιὰ τὶς ἀπουσίες στὴ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων, πού φυσικὰ ἦσαν πολὺ περισσότερες ἀπό τὶς παρουσίες. Ἀπουσίασαν πολλοὶ καὶ ἀπό τό εὐχάριστο τραπέζι τῆς Χριστουγεννιάτικης λειτουργίας καὶ ἀπό τό τραπέζι τῆς καθιερωμένης οἰκογενειακῆς πανδαισίας. Ἀπόντες: Ἀναρίθμητοι κοντεύουν νὰ γίνουν.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΓΗ

Τη Σάρκωση του Χριστού στη γη, ανέμενε μυστικά ολόκληρη η ανθρωπότηταΟ σπερματικός λόγος των Χριστουγέννων

Ο αρχαίος κόσμος πριν την ενανθρώπηση του Χριστού στη γη το βράδυ των Χριστουγέννων - δε στερήθηκε φωτισμένων πνευμάτων που προσέγγισαν κατά Θεία παραχώρηση την Αλήθεια, αποδεικνύοντας ότι προϋπήρχε το Σχέδιο Σωτηρίας του Θεού και πως γι΄ αυτό ακριβώς δόθηκε ο σπερματικός λόγος (σπέρματα αληθείας και πληροφόρησης) σε διάφορα έθνη και λαούς (αφού όλοι εξ Αδάμ), σε ενάρετους ανθρώπους, σε ευσεβείς ερευνητές και φιλοσόφους, επειδή ακριβώς Θεός ο Πατήρ και αυτών...
Έτσι χαρακτηριστικά μέσα στην ιστορία αναφέρονται (τα περισσότερα από τα παρακάτω συγκλονιστικά στοιχεία αντλήθηκαν από σχετικές εκπομπές του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,4 FM, Δεκέμβριος 2002 μ.Χ.):

Ο ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ ΑΝΑΡΧΟΜΗΔΕΝΙΣΤΗΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΑΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΕΧΘΑΝΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.
Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Amber Alert! «Χάσαμε» τον Αρχιεπίσκοπο στο τρομοκρατικό χτύπημα-Νοκ άουτ από το Φανάρι στην μάχη των εντυπώσεων

Την πλεόν αλγεινή εντύπωση έχει δημιουργήσει η παντελής απουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου από όσα διαδραματίστηκαν χθες στον Άγιο Διονύσιο. Άφησε το δεξι του χέρι, Επίσκοπο Θεσπιέων Συμεών, να βγάλει το φίδι από την τρύπα, και ο ίδιος ήταν εξαφανισμένος.Έστειλε μήνυμα ο Πατριάρχης, έβγαλε ανακοίνωση ο Γ.Γ. Θρησκευμάτων, το ίδιο ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών, πολιτικοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι κλπ κλπ έκαναν δηλώσεις για το τρομοκρατικό χτύπημα στον Άγιο Διονύσιο και ο μόνος που αναζητάται είναι ο Αρχιεπίσκοπος!

Ούτε μια δήλωση, ούτε μια επίσκεψη στους τραυματίες, ούτε μια παρουσία. Και άφησε το πεδίο ελεύθερο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να εμφανιστεί ως ανήσχη μητέρα Εκκλησία και να δείξει πως ενδιαφέρεται περισσότερο. Και η ήττα σε επίπεδο εντυπώσεων είναι διπλή, καθώς προ ημερών το Φανάρι εξέδωσε και ανακοίνωση για το φλέγον ζήτημα των σχέσεων Κράτους-Πολιτείας απαντώντας άρθρο προς άρθρο στην κυβέρνηση, με την οποία «τα βρήκε» ο Αρχιεπίσκοπος όπως αποδείχτηκε με την συμφωνία των 15 σημείων με τον πρωθυπουργό.

Δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος είναι «κυβερνητικός» και το Φανάρι κάνει αντίσταση… Εκεί φτάσαμε…

Σε επίπεδο εντυπώσεων λοιπόν το Φανάρι είναι ένα βήμα πιο μπροστά από την Αρχιεπισκοπή, η οποία χάνει την έξωθεν καλη μαρτυρία, δίνει την εντύπωση του κυβερνητικου΄αβανταδόρου και τώρα δείχνει και μερικώς αδιάφορη αφού ο πνευματικός ταγός του ελληνικού ποιμνίου, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, σιωπά εκκωφαντικά όταν πλήττεται από εκπαιδευόμενους τρομοκράτες η Εκκλησία στο αποκορύφωμα του διωγμού κατά των ιερών και οσίων του τόπου μας.

Ανοίγει την «κερκόπορτα» ο Τσίπρας: Έρχονται μαζικές ελληνοποιήσεις-εξπρές – Νέους ψηφοφόρους «ψαρεύει» ο ΣΥΡΙΖΑ

Δημοσίευση: 25 Δεκεμβρίου 2018, 6:22 μμ | Ανανέωση: Δεκέμβριος 26, 2018 στις 7:04 μμ
Είναι αδίστακτοι και δεν υπολογίζουν τίποτα. Αντί να δώσει κίνητρα στα νέα ζευγάρια για τη δημιουργία οικογένειας, ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει τακτική μαζικών ελληνοποιήσεων παράνομων μεταναστών. Βλέποντας τη δημοσκοπική κατρακύλα να έρχεται είναι έτοιμοι να καταστρέψουν τη χώρα και να αφανίσουν τον ελληνισμό για ψηφαλάκια. Διαβάστε πόσο εύκολη και φωτογραφική θα κάνουν τη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας

Ακόµα πιο εύκολη θα γίνει στο εξής η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, µια κίνηση που εγείρει ερωτήµατα για την πολιτική και εκλογική στόχευση της κυβέρνησης µέσω της κίνησης αυτής, ιδίως µάλιστα όταν έχει ήδη προηγηθεί η κατακόρυφη αύξηση των λεγόµενων «ελληνοποιήσεων» την τελευταία τετραετία.

Συγκεκριµένα, όπως προανήγγειλε ο ειδικός γραµµατέας Ιθαγένειας, Λάµπρος Μπαλτσιώτης, στις αρχές του νέου έτους θα κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη µεταρρύθµιση της απονοµής ιθαγένειας, που θα κάνει πιο εύκολη και γρήγορη τη διαδικασία µε πέντε βασικούς τρόπους:

Η Εκκλησία έχει στοχοποιηθεί εδώ και καιρό. Και το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα;

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ το χτύπημα στον Ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου – Γιατί στοχοποίησαν την Εκκλησία – Είχαμε προειδοποιήσει από τον Μάρτιο
Δημοσίευση: 27 Δεκεμβρίου 2018, 12:50 μμ | 
Του Μάνου Χατζηγιάννη

Το γράψαμε και σε προηγούμενο άρθρο πριν κι από την τρομοκρατική επίθεση στον ΣΚΑΙ πως η εγχώρια τρομοκρατία και τα “ορφανά” της αρέσκονται στα εορταστκά χτυπήματα.

Το δε χτύπημα σε εκκλησιαστικό στόχο κάθε άλλο παρά κεραυνός εν αιθρία ήταν… Το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ είχε προειδοποιήσει από τον περασμένο Μάρτιο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. (Διαβάστε εδω)

Τα περιστατικά επιθέσεων σε ναούς και γραφεία Μητροπόλεων ήταν ουκ ολίγα μέσα στο 2018 και η…δικαιολογία ήταν μεταξύ άλλων φαιδρών πως οι επιθέσεις γίνονταν “ως ένδειξη αντίστασης στην φασιστική στάση που δείχνει η εκκλησία και συμπάθεια που έχει σε φασιστικά μορφώματα”. 525 περιστατικά επιθέσεων ενάντια στην Ορθόδοξη Εκκλησία είχαμε το τρέχον έτος με βάση τελευταία στοιχεία σύμφωνα με Έκθεση που δημοσιοποίησε πρόσφατα το Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Τα Χριστούγεννα του ασκητή (Μία ανέκδοτη συγκλονιστική Αγιορείτικη ιστορία)


Αποτέλεσμα εικόνας για τα χριστουγεννα των ασκητων
    παροῦσα διήγηση εἶναι μία συγκλονιστικὴ ἐμπειρία τοῦ μακαριστοῦ π. Θεόκλητου Διονυσιάτη, ὅπως τὴν  ἐμπιστεύθηκε πρὶν 38 χρόνια σχεδὸν στὸν  Ἁγιορείτη Μοναχὸ π. Κύριλλο Παντοκρατορινό, ὁ ὁποῖος μὲ δέος  καὶ νοσταλγία  πρὶν λίγες ἡμέρες μας τὴν μετέφερε.
Από τὰ Happy Christmas  λοιπὸν τῶν «εὐτυχισμένων»  ἀνθρώπων  ἂς ταξιδεύσει φέτος ὁ λογισμός μας στ’ Ἅγιον Όρος, ἐκεῖ στὰ φρικτὰ Καρούλια, μὲ τοὺς ξυπόλυτους ἀσκητὰς  καὶ σὲ ὅσα μας ἐξομολογιέται μὲ συγκλονισμὸ ὁ ἁγιασμένος καὶ σοφός μας π. Θεόκλητος ὁ Διονυσιάτης.
*  *  *
«Νέος μοναχός τότε, κατὰ τὸ ἔτος 1941, ἐν μέσῳ τῆς κατοχῆς καὶ τοῦ ἐνσκήψαντος δεινοῦ  χειμῶνος, μου ἦρθε ὁ καλὸς λογισμὸς νὰ ἐπισκεφθῶ προσκυνητὴς τὰ φρικτὰ Καρούλια, νὰ κάμω καὶ ἐγὼ ἀσκητικὰ Χριστούγεννα μαζὶ μὲ τοὺς ἀετόψυχους Καλόγηρους τούτου τοῦ ἀπαράκλητου τόπου.
Τὴν εὐλογία μου τὴν ἔδωκε ἀμέσως δίχως δισταγμὸ ὁ Γέροντάς μου, ὁ Ὀσιότατος π. Γαβριήλ, ὁ καὶ Ἡγούμενος χρηματίσας τῆς τοῦ Διονυσίου Μονῆς. Μοῦ ἔδωκε εἰσέτι καὶ λίγους ὀβολοὺς διὰ τὸ ταξίδιό μου μὲ  τὸ μοτόρι  καὶ λίγες φανέλες γιὰ νὰ ἔχω νὰ ἀλλάξω, μὲ εὐλόγησε καὶ εὐχόμενος μὲ ἔστειλε σὲ τοῦτο τὸ κατανυκτικὸ ταξίδι.
Ἔβαλα μετάνοια στὸν Γέροντά μου λοιπὸν, φορτώθηκα τὸν ντορβά μου, κι’ ἔλαβα  τὸ ραβδὶ μὲ προορισμὸ τὰ κατανυκτικὰ Καρούλια προκειμένου νὰ λάβω μέρος στὴν ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων.

Κυθήρων Σεραφείμ: Η ἀναγνώρισις τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανίας μέ Προκαθήμενο σχισματικό μέχρι χθές Ἐπίσκοπο, ἐδημιούργησε μεῖζον Κανονικό πρόβλημα μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες διά τήν ἀρραγῆ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας .

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυθήρων ΣεραφείμΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ’ ἀριθ. 172/2018)

Ἐν Κυθήροις τῇ 19ῃ Δεκεμβρίου 2018
Ἀριθ. Πρωτ.: 676
«Θεός ὤν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶντῆς μεγάλης Βουλῆς σου τόν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν…»(Καταβασία Χριστουγέννων)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙
«Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε»
Μᾶς ἀξιώνει καί πάλιν Χάρις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά ἑορτάσωμε πνευματικά καί πανηγυρικά τήν Μητρόπολιν τῶν Χριστιανικῶν ἑορτῶν, τήν Θείαν Γέννησιν τοῦ Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ μας.
«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν, Ἀνατολή ἀνατολῶν, καί οἱ ἐν σκότει καί σκιᾷ, εὕρομεν τήν ἀλήθειαν˙ καί γάρ ἐκ τῆς Παρθένου, ἐτέχθη ὁ Κύριος».

Πρέπει να χαλαρώσουμε με τους ΛΟΑΤ για να μην είμαστε σαν την συντηρητική Ρωσική Εκκλησία

Να, λοιπόν, και άνοιγμα προς τους ομοφυλόφιλους του Βαρθολομαίου! ---Διαφωνείτε; Τότε αναμείνατε στο ακουστικό σας την ...διαμαρτυρία του Φαναρίου!

Η νεοδημιουργηθείσα Ουκρανική Εκκλησία πρέπει να χαλαρώσει τις απόψεις της για την ΛΟΑΤ κοινότητα και να υποστηρίξει την ομοφυλοφιλική κοινότητα στην Ουκρανία για να μην είναι σαν τη συντηρητική Ρωσική Εκκλησία, είπε ο επικεφαλής της νέας εθνικιστικής εκκλησίας της Ουκρανίας «Μητροπολίτης» Επιφάνιος Ντουμένκο σε μια πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία.
Ο Επιφάνιος έλαβε τηλεφώνημα από Ρώσους φαρσέρ που ισχυρίστηκαν ότι είναι ο David McAllister, Γερμανός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που κάλεσε να τον συγχαρεί για την εκλογή του και να προσφέρει την υποστήριξή του στο μέλλον της νέας Ουκρανικής εκκλησίας. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτοί που τηλεφώνησαν μιλούσαν στα αγγλικά και ο Επιφάνιος απαντούσε στα Ρωσικά.

Επιστολή ελλήνων ιστορικών κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών


Επιστολή ελλήνων ιστορικών κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών | tanea.gr
Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Επιστολή ελλήνων ιστορικών κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών
Η επιστολή απευθύνεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την υπογράφουν καθηγητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές
ην έντονη αντίθεσή τους στην Συμφωνία των Πρεσπών εκφράζουν μέσω επιστολής τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καθηγητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Όπως τονίζουν «οι όροι «Μακεδονία», «Μακεδών» και «Μακεδονικός» αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού πολιτισμού και η χρήση τους είναι αποκλειστικό και αναφαίρετο δικαίωμα των Ελλήνων.
Οποιαδήποτε ονομασία επιλεγεί ως λύση για το πρόβλημα προσδιορισμού της γείτονος χώρας, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγό του, αναφέρουν, μεταξύ άλλων, και καλούν τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τα μέλη της Βουλής να ακυρώσουν άμεσα την προσυμφωνία
Ολόκληρη η επιστολή
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή οι υπογράφοντες εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στην προσυμφωνία που υπεγράφη την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 στο χωριό Ψαράδες των Πρεσπών ανάμεσα στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Ν. Κοτζιά, και των Σκοπίων, κ. Ν. Ντιμιτρόφ, και είχε ως αντικείμενο την διευθέτηση διαφορών σχετικά με το όνομα του γειτονικού κράτους και των θεμάτων που σχετίζονται με αυτό.

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018

Θεὸς τὸ τεχθέν, ἡ δὲ μήτηρ Παρθένος!


Θες τ τεχθέν, δ μήτηρ Παρθένος!
Τί γρ μεζον λλο καινν εδεν κτίσις;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ !
ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ !

ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ

«Ιωσήφ υιός Δαβίδ, μη φοβηθής παραλαβείν Μαριάμ την γυναίκα σου το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν αγίου» (Ματθ. 1, 20)

 


Θαύμα θαυμάτων


Για κάποιον υπηρέτη, αγαπητοί, για κάποιον υπηρέτη θα μιλήσουμε. Για

κάποιον πιστό υπηρέτη κάποιου μεγάλου βασιλιά. Ποιος ο βασιλιάς; Είναι εκείνος, για τον οποίον ρώτησαν οι τρεις μάγοι σαν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα: «Πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων;» (Ματθ. 2, 2). Είναι ο Βασιλεύς των βασιλευόντων. Ο Κύριος και Θεός μας. Ο Κύριος, που «έλαβε δούλου μορφήν» και ενανθρώπησε. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού.