Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ[:Ματθ. 13, 53-58] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ[:Ματθ. 13, 53-58]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας μετῆρεν ἐκεῖθεν (:Καὶ ὅταν ὁ Ἰησοῦς τελείωσε τίς παραβολὲς αὐτές, ἀναχώρησε ἀπὸ ἐκεῖ)» [Ματθ. 13,53]. Γιατί εἶπε ὁ Κύριος τίς παραβολὲς αὐτές; Ἐπειδὴ ἐπρόκειτο καὶ ἄλλες νὰ πεῖ. Καὶ γιὰ ποιό λόγο μεταβαίνει ἀπὸ ἐκεῖ; Ἐπειδὴ ἤθελε νὰ σπείρει παντοῦ τὸν λόγο.

«Καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν (:Καὶ ἀφοῦ ἦλθε στὴν πατρίδα Του, δίδασκε τοὺς κατοίκους της στὴ συναγωγή τους)». Καὶ ποιά πόλη ὀνομάζει τώρα πατρίδα Του; Ἐγὼ νομίζω τὴ Ναζαρέτ· διότι λέγει: «Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς (:καὶ δὲν ἔκανε ἐκεῖ πολλὰ θαύματα)»[Ματθ. 13,58]· ἐνῶ στὴν Καπερναοὺμ ἔκανε θαύματα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν καὶ ἔλεγε: «Καὶ σὺ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου καταβιβασθήση· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον (:Κι ἐσύ, Καπερναούμ, ποὺ ἔγινες κατοικία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου καὶ γι᾿ αὐτὸ ὑψώθηκες δοξασμένη μέχρι τὸν οὐρανό, θὰ κατεβεῖς ντροπιασμένη μέχρι τὸν Ἅδη· διότι ἐὰν εἶχαν γίνει στὰ Σόδομα τὰ μεγάλα θαύματα ποὺ ἔγιναν σὲ σένα, δὲν θὰ καταστρέφονταν, ἀλλὰ οἱ κάτοικοί τους θὰ μετανοοῦσαν, καὶ τὰ Σόδομα θὰ ἔμεναν μέχρι τὴ σημερινὴ ἡμέρα)» [Ματθ. 11,23].

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ[:Α΄ Τιμ.2,1-7] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ[:Α΄Τιμ.2,1-7]

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

   «Παρακαλ ον πρτον πντων ποιεσθαι δεσεις, προσευχς, ντεξεις, εχαριστας, πρ πντων νθρπων,πρ βασιλων κα πντων τν ν περοχ ντων, να ρεμον κα σχιον βον διγωμεν ν πσ εσεβείᾳ κα σεμντητι τοτο γρ καλν κα πδεκτον νπιον το σωτρος μν Θεο,ς πντας νθρπους θλει σωθναι κα ες πγνωσιν ληθεας λθεν(:Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα προηγούμενα οφείλουμε να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Και ο Ιησούς Χριστός άλλωστε ήλθε στον κόσμο για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς.  Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σε προτρέπω, Τιμόθεε, και εσένα και τους άλλους αδελφούς, πρώτα απ’ όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους βασιλείς και για όλους όσους έχουν κάποιο αξίωμα ή κάποια ανώτερη θέση, να τους φωτίζει και να τους ενδυναμώνει ο Θεός, ώστε να εξασφαλίζουν την ειρηνική συμβίωση των πολιτών. Κι έτσι να ζούμε και εμείς ζωή ήρεμη και ήσυχη, με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα· διότι αυτό, το να προσευχόμαστε δηλαδή για όλους, είναι καλό και ευάρεστο ενώπιον του σωτήρα μας Θεού· διότι Αυτός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και με την πίστη να γνωρίσουν βαθύτερα και πληρέστερα την αλήθεια)»[Α΄Τιμ.2,1-4].

Κυριώτερα οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2005 μέχρι τόν Μάρτιο τοῦ 2013

Κυριώτερα οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2005 μέχρι τόν Μάρτιο τοῦ 2013

Ἀλγεινή ἐντύπωση προκάλεσε ἡ ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ νά ἀναγνωρίσει στίς 08-11-2019 τήν νέα σχισματοαιρετική ψευδοεκκλησία τῆς Οὐκρανίας καί νά μνημονεύσει τόν ἐπικεφαλῆς της ψευδομητροπολίτη Ἐπιφάνιο. Ἐπειδή πιστεύουμε ὅτι τό Οὐκρανικό συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, τίς ὁποῖες ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος ἀποδέχεται καί ἐφαρμόζει, ἀποφασίσαμε νά παραθέσουμε μία σειρά ἄρθρων, τά ὁποία ἀναφέρονται στά οἰκουμενιστικά φρονήματα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἤδη ἐπί τρίμηνο δημοσιεύσαμε καί φέραμε εἰς πέρας σειρά δώδεκα (12) ἄρθρων γιά τά οἰκουμενιστικά φρονήματα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου, ἐνῶ θά συνεχίσουμε τήν σειρά τῶν εἰκοσιτεσσάρων (24) μέχρι τώρα ἄρθρων γιά τόν ἀσύγκριτα μεγαλύτερο καί πλουσιότερο Οἰκουμενισμό τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, πού ἤδη ἐδῶ καί ὀκτώ μῆνες δημοσιεύονται ἑβδομαδιαίως. Θά συνεχίσουμε, σύν Θεῶ, νά παρουσιάζουμε τά οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα καί ἄλλων Προκαθημένων καί Ἱεραρχῶν.

🔴 Αντισταθείτε στην Νέα Εποχή - Αρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης

 

Συνάντηση με τον φύλακα άγγελο
"..ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς." 
Ματθ κδ-24

"Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΓΓΕΛΟΣ"

Στην εκδοτική σειρά σύγχρονες αγιορείτικες μορφές, της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, υπάρχει και το βιβλίο Σάββας ο πνευματικός, που είναι το έκτο αυτής της σειράς. Ο συγγραφεύς του βιβλίου Αρχιμανδρίτης Χερουβείμ, κτήτωρ της Ιεράς Mονής Παρακλήτου, όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1930 εμόναζε στο Άγιο Όρος σε νεαρή ηλικία, άκουε πολλά θαυμαστά για τον παπά Σάββα τον πνευματικό που ασκήτευε μέχρι το 1908, έτος της κοιμήσεως του, στη σκήτη της μικράς Αγίας Άννης.

Είχε έντονη επιθυμία να συγγράψει το βίο του πράγμα που πραγματοποιήθηκε το 1972. O παπά Σάββας ήταν εκπληκτικός στην διάκριση πνευμάτων, όσο δυσδιάκριτη και εάν ήταν η πλάνη την οσφραινόταν, αυτό διαφαίνεται στην μελέτη του βιβλίου που αναφέραμε. 

SOS -- Μεγάλη Πανελλαδική συγκέντρωση στην ΑΘΗΝΑ την 1η Σεπτεμβρίου 1.9.22 στις 10 το πρωϊ, έξω από το Υπουργείο Υγείας ! Άς είμαστε όλοι εκεί…


Προωθήστε την Ανακοίνωση
 septemvrioy

 VIDEO

  
    https://youtu.be/6OafQ9Mhmjw  

 

SOS -- Μεγάλη Πανελλαδική συγκέντρωση στην ΑΘΗΝΑ την 1ης Σεπτεμβρίου 1.9.22 στις 10 το πρωϊ,

έξω από το Υπουργείο Υγείας ! Άς είμαστε όλοι εκεί…

 

 ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 12 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 14/2/22 24ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ & ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ να ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 12 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ, ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ 1 € !!!!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΒΑΝΑΥΣΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ. Χθες χειροκροτήματα, σήμερα αναστολές.... ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΚΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ,ποτέ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ'' .

Οι υγειονομικοί είναι αυτοί που χειροκροτούσαμε στα μπαλκόνια μας πριν από 2 χρόνια. Είναι αυτοί που σε πείσμα όλων παρέμειναν όρθιοι, τηρώντας τον όρκο του ιπποκράτη και την ιατρική δεοντολογία τους. Άνθρωποι με μπλούζες λευκές, με πρόσωπα φωτεινά, με βλέμμα καθάριο, με χαμόγελο πλατύ κι ένα βάδισμα, αγέρωχο, όλο σιγουριά.

EIMΑΣΤΕ το ανάχωμα στην καθολική επιβολή της υποχρωτικότητας όχι μόνο για τα εμβόλια αλλά και για κάθε μορφή φασιστικής επιβολής κάθε είδους υποχρεωτίτων που καταπατούν την Ελευθερία και το Αυτεξούσιο του Ανθρώπου!!!!

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ πανελλαδικώς ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. 7.500 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ.Υ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 13.000 ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ - 12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - 12 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ...

Όσο μια χούφτα ανθρώπων αντιστέκεται, δείχνει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Ότι υπάρχει εναλλακτική στο αδιέξοδο που μας σπρώξανε. ΣΠΑΣΤΕ ΤΟ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ!

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ : ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΗΡΩΕΣ ΕΧΤΕΣ ΤΩΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΖΩΕΣ ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ ΤΟ Ε.Σ.Υ

 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου

 
Χρυσῆν κορωνίδ' οἷα, σεμνὴ Παρθένε,
Τῷ τοῦ χρόνου τίθημι σὴν Ζώνην τέλει.
Θέντο σορῷ Ζώνην πρώτῃ Πανάγνου Τριακοστῇ.


Η ανακομιδή της τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασιλιά Αρκάδιο και άλλοι από το γιο του Θεοδόσιο τον Β'. Η μεταφορά έγινε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησαν σε μια χρυσή θήκη, που ονομάσθηκε αγία Σωρός. Όταν πέρασαν 410 χρόνια, ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός άνοιξε την αγία αυτή Σωρό για τη βασίλισσα σύζυγο του Ζωή, που την διακατείχε πνεύμα ακάθαρτο. 

Οι «Διάλογοι», το όχημα για την εξάπλωση και επικράτηση του Οικουμενισμού


τὸ πέταγμα στὰ σκουπίδια

τῆς Ἐντολῆς του ἀπ. Παύλου:

«Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» 


Αἱρετικὸ.jpg

Ἀκόμα καὶ σήμερα, ὄχι μόνον οἱ Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ καὶ εὐσεβεῖς ἱερωμένοι καὶ θεολόγοι, θεωροῦν αὐτονόητη τὴν διεξαγωγὴ θεολογικῶν διαλόγων μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάντες. «Ὁ Χριστὸς συζήτησε μὲ τὴν Σαμαρείτισσα, λέγουν, οἱ Ἀπόστολοι καὶ ὁ Παῦλος μὲ τὰ ἔθνη. Σήμερα οἱ πάντες διαλέγονται. Οἱ Διάλογοι εἶναι ἀναγκαῖοι».

Κ. Βαθιώτης Καλή ανθεκτικότητα στην νέα τεχνητή κρίση που μαγείρεψαν οι δαίμονες της ηγετικής ε λ ίτ

 

Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

Την ακύρωση του Europride στο Βελιγράδι χαιρετίζει το Πατριαρχείο Σερβίας

 Η Σερβία ακύρωσε  της Σοδομιτικές παρελάσεις Europride, στην Ελλάδα τους κάνουμε βουλευτές και προεδρίνες... βάφουμε και την βουλή στα χρώματά τους και τους παραχωρούμε δημόσιο βήμα προπαγάνδας και προβολής.

patriarxeio serbias

Του Θάνου Θανόπουλου στην Romfea.gr


Την απόφαση του Προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς για ακύρωση της διεξαγωγής του EuroPride τον Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας του Πατριαρχείου Σερβίας.

Να αναφερθεί ότι ο Πρόεδρος Βούτσιτς αιτιολόγησε την απόφασή του αυτή λόγω της δύσκολης κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο και Μετόχια.

Ψήφισμα διαμαρτυρίας πολιτών προς την Ι.Μ. Καβάλας ζητάει τη ματαίωση της επίσκεψης του σχισματικού Επιφανίου

“Προδηλώνουμε εις ένδειξη διαμαρτυρίας, μη συλλειτουργία στο μέλλον με όσους θα λάβουν μέρος στο ανίερο αυτό συλλείτουργο”…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο ψήφισμα διαμαρτυρίας από πολίτες που συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη 25.8.2022 έξω από την Ι. Μ. Καβάλας

Ψήφισμα διαμαρτυρίας από πολίτες που συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη 25.8.2022 έξω από την μητρόπολη Καβάλας, ζητώντας να ματαιωθεί η επίσκεψη του σχισματικού Επιφανίου Ντουμένκο στην περιοχή τους.


ΨΗΦΙΣΜΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΙΜΦΝΘ

Καβάλα 25.8.2022

Θα θέλαμε, για μια ακόμη φορά, να σας εκφράσουμε την ιερή αγανάκτησή μας για τις αντικανονικές ενέργειές σας και την πρωτοβουλία σας να προσκαλέσετε στην αγιασμένη περιοχή μας τον σχισματικό, αφορισμένο, καθαιρεμένο, φιλοουνίτη ψευδομητροπολίτη Ουκρανίας, Επιφάνιο Ντουμένκο.

Νεκτάριος Δαπέργολας: Ἔτσι τήν τίμησε λοιπόν τήν Παναγιά μας ὁ μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως...
Καί γιά ὅσους δέν τό ἀντιλήφθηκαν, στή βλασφημία πού γιά μιά ἀκόμη φορά περιέπεσε ὁ τραγικός Βαρθολομαῖος, ἐπιτελῶντας τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Δεκαπενταύγουστου μέσα σέ παπικό ναό καί κάνοντας ξετσίπωτα λόγο γιά «ἀδελφές Ἐκκλησίες» πού δῆθεν συνεορτάζουν τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (ἀσχέτως φυσικά τοῦ ὅτι οἱ παπικοί ΔΕΝ ἑορτάζουν κἄν τέτοιο γεγονός), παρέστη ὄχι μόνο ὁ διαβόητος Ἐλπιδοφθόρος, ἀλλά καί ὁ μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας. 
 
Ἔτσι τήν τίμησε λοιπόν τήν Παναγιά μας ὁ συγκεκριμένος ἐπίσκοπος, γνωστός καί διάπυρος βεβαίως ὀπαδός καί διαπρύσιος προωθητής ὅλης τῆς νεοεποχίτικης ἀτζέντας: οἰκουμενισμός, μεταπατερικότητα, ἀγαπολογία, συμπροσευχή μέ χότζα σέ τουρκικό νεκροταφεῖο, κορωνο-ὑστερία, ἐμβολιολατρεία, διήμερος Ἀνάσταση, διώξεις παραδοσιακῶν κληρικῶν, σχέση μέ σχισματικούς κλπ (στή φωτογραφία τόν βλέπουμε περιχαρῆ παρέα μέ Οὐκρανό ψευδεπίσκοπο πού ἐπισκέφτηκε τή Θεσσαλονίκη τό 2019). 
 

To μέλλον που περιμένει και την Ελλάδα: «Εμείς οι Πακιστανοί κάνουμε πέντε παιδιά εσείς ένα» «Οι χώρες σας θα γίνουν πακιστανικές περιοχές» (βίντεο)


To μέλλον που περιμένει και την Ελλάδα: «Εμείς οι Πακιστανοί κάνουμε πέντε παιδιά εσείς ένα» (βίντεο)

«Οι χώρες σας θα γίνουν πακιστανικές περιοχές»
FacebookTwitterWhatsAppTelegramE-mail
"Εσείς οι Δανοί είστε μία κοινωνία που πάτε με τα σκυλιά για αυτό το λόγο δεν κάνετε παιδιά."

Πακιστανοί που ζουν στην Δανία κοροϊδεύουν τους Δανούς λέγοντάς τους ότι σε δεκαπέντε χρόνια από σήμερα η χώρα τους θα έχει γίνει πακιστανική περιοχή, αφού αυτοί γενάνε τουλάχιστον πέντε παιδιά ενώ οι γηγενείς μόλις ένα.

Φυσικά, ανάλογη κατάσταση υπάρχει και στην Ελλάδα, όπου ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει και δεν ανανεώνεται ενώ τα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων κατακλύζονται από τα παιδιά των αλλοδαπών παράνομων μεταναστών που εν τέλει «νομιμοποιούνται».

«Μέχρι το τέλος της ζωής μας θα ζούμε στη χώρα σας. Εσείς κάνετε ένα παιδί και εμείς κάνουμε πέντε παιδιά. Μέσα σε 10-15 χρόνια στη χώρα σας θα υπάρχουνε πολύ περισσότεροι Πακιστανοί από Δανούς.
Μόλις παντρεύτηκα σύντομα θα κάνω πέντε παιδιά.

Η εγκεκριμένη από την κυβέρνηση χειραγώγηση του καιρού οδήγησε στις πλημμύρες του Lynmouth το 1952

 
Οι πλημμύρες του 1952 που έπληξαν το χωριό Lynmouth στην Αγγλία αποκαλύφθηκε ότι προκλήθηκαν από χειραγώγηση του καιρού.

Ο κατακλυσμός, που συνέβη στις 15 Αυγούστου 1952, σάρωσε την άλλοτε γραφική κομητεία του Ντέβον, όπου βρίσκεται το Lynmouth. Εννέα ίντσες βροχής έπεσαν μέσα σε 24 ώρες, προκαλώντας έναν χείμαρρο νερού 90 τόνων να ξεχυθεί και να προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 30 ανθρώπων. Τόνοι βράχων στην περιοχή Exmooor, κορεσμένοι από την πλημμύρα, έπεσαν στο Lynmouth και κατέστρεψαν αρκετά σπίτια και επιχειρήσεις.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας (MoD) αρνήθηκε κατηγορηματικά τον ρόλο του στην τραγική καταστροφή, που ονομάστηκε "χέρι του Θεού".

Εκοιμήθη ο κορυφαίος καθηγητής καρδιολογίας Γιάννης Νανάς αφήνοντας σημαντικό επιστημονικό και Ορθόδοξο ιεραποστολικό έργο

Η είδηση του θανάτου του ομότιμου Καθηγητή Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, σκόρπισε θλίψη στην ιατρική κοινότητα και στους πιστούς της Ορθοδόξου  Εκκλησίας.

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του


Σε τροχαίο δυστύχημα στις 24 Αυγούστου σκοτώθηκε ο καταξιωμένος καθηγητής καρδιολογίας, Γιάννης Νανάς.

nfnf-2© Παρέχεται από: Protothema.gr

Σύμφωνα με τον συνάδελφό του, ιατρό Γεώργιο Παπαγεωργίου, ο εκλιπών που κατάγονταν από την Αγναντερή Λάρισας, υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα, που την χαρακτήριζε η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα και συγχρόνως η δύναμη, η καρτερία και η επιμονή στην επίτευξη των στόχων του.

«Αγνός σαρακατσάνος, υπήρξε απόλυτα αυτοδημιούργητος, επιδεικνύοντας απίστευτη εργατικότητα και τόλμη στην δουλειά του. Ανέβηκε επάξια και επώδυνα όλα τα στάδια της πανεπιστημιακής ιεραρχίας και υπήρξε ο εμπνευσμένος δάσκαλος γενιών νεότερων καρδιολόγων. Ο Νανάς είναι ο πρωτοπόρος της επεμβατικής καρδιολογίας και ο ουσιαστικός πρωτεργάτης των μεταμοσχεύσεων της καρδιάς στην Ελλάδα. Το μεγάλο του επιστημονικό επίτευγμα είναι η επινόηση και κατασκευή μιας μικρής και εύχρηστης τεχνητής καρδιάς για την υποστήριξη ασθενών με ολική καρδιακή ανεπάρκεια, μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μεταμόσχευση. Αλλά το έργο του δεν περιορίζεται εδώ.

Η ειλικρινής και αγνή χριστιανική πίστη του τον οδήγησε σε μεγάλο φιλανθρωπικό έργο στην Ελλάδα, που παραμένει κρυφό. Παράλληλα, είναι ο ιδρυτής και πρωτεργάτης του Κέντρου Διεθνούς Αλληλεγγύης & Συνεργασίας – ΚΕΔΑΣ, με το οποίο επέτυχε την ίδρυση δύο νοσοκομείων στην Ουγκάντα και Τανζανία, καθώς και σχολείων, μικρών αγροτικών ιατρείων, αρδευτικών έργων κ.λπ».

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022


Μεθεόρτια ἀποτομῆς κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου


Ἀπολυτίκιον μεθεόρτιον Προδρόμου. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς πάντων ὑπέρτερος, τῶν Προφητῶν ἀληθῶς, αὐτόπτης καὶ Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Προφῆτα γεγένησαι· ὅθεν καὶ παρ’ Ἡρώδου, ἐκτμηθείς σου τὴν Κάραν, ἔδραμες τοῖς ἐν Ἅδῃ, προκηρύξαι τὸ λύτρον· διὸ σὲ Ἰωάννη Βαπτιστά, πόθῳ γεραίρομεν.

Κοντάκιον μεθεόρτιον τοῦ Προδρόμου. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τῆς ἁγνοίας Πρόδρομε, τῷ οὐρανίῳ σου βίῳ, τὰς ἐνθέους χάριτας, ὡς ἔσοπτρον ἀπαστράπτων, ἤλεγξας, παρανομήσαντα βασιλέα· ἤνεγκας, τὸν διὰ ξίφους θάνατον χαίρων· διὰ τοῦτό σοι βοῶμεν· χαίροις Προφῆτα, καὶ Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ.

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΑΓΜΑ» ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

 

Πηγαίνοντας να πληρώσει, φεύγοντας από το κατάστημα, η νεαρή ταμίας ρώτησε την ηλικιωμένη κυρία, αν θα χρειαστεί πλαστική τσάντα για τα ψώνια της, διαφορετικά της είπε πως θα έπρεπε να φέρνει δικές της, πολλών χρήσεων, απ’ το σπίτι, γιατί οι πλαστικές σακούλες δεν είναι καλές για το περιβάλλον.
 
Η γυναίκα ζήτησε συγγνώμη από την κοπέλα και της εξήγησε, «Ναι, εμείς δεν είχαμε αυτό το “πράσινο πράγμα", στα νιάτα μου»… Η νεαρή υπάλληλος απάντησε, «Αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Η δική σας γενιά δεν νοιαζόταν αρκετά, ώστε να σώσει το περιβάλλον μας, για τις μελλοντικές γενιές». Η ηλικιωμένη κυρία της είπε πως είχε δίκιο – «Ναι, η δική μου γενιά δεν είχε αυτό το “πράσινο πράγμα” στην εποχή μου».

ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΙΔΕ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ! Όλες οι φοβερές Προφητείες τουΟ μακαριστός Επισκόπος Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Αυγουστίνος Καντιώτης, που κοιμήθηκε στις 28 Αυγούστου 2010 μ.Χ., σε ηλικία 103 ετών και τον ευλαβούνταν και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, υπήρξε φλογερός Ιεροκήρυκας και Μητροπολίτης, που έσειε με το κήρυγμά του συνειδήσεις, ψυχές, ανθρώπους, το κράτος ολόκληρο και δεν δίσταζε να τα βάλει με τους πάντες και ιδίως με την εκάστοτε εξουσίαόποια και εάν ήταν! Και είναι πράγματι θαυμαστά τα περιστατικά, οι περιπέτειες, οι διωγμοί, το κουράγιο και η τόλμη του! (4ο βίντεο)
Υπήρξε αληθινός Επίσκοπος, που πάει να πει άγρυπνος φρουρός του ποιμνίου του από τις αγέλες των “λύκων” κάθε λογής!
Παρακάτω θα δούμε πρώτα μερικά χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά σημεία της ζωής του (δείτε και εδώ), ενώ στη συνέχεια μερικές Προφητείες του, μία από τις οποίες αφορά “την επιδημία εξ ανατολών” του κορωνοϊού, καθώς είναι ο μόνος που την είδε και την ανήγγειλε πριν πολλά χρόνια, προλέγοντας εμμέσως και την αποτυχία των εμβολίων!

1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Καντιώτης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ

Ο Αυγουστίνος γεννήθηκε στο ευλογημένο χωριό Λεύκες της Πάρου στις 20 Απριλίου του 1907. Το κοσμικό του όνομα ήταν Ανδρέας.
Στο ίδιο χωριό είχε γεννηθεί το 1898 και ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής ο Σπηλαιώτης, ο μεγάλος αναμορφωτής του Αγίου Όρους, που είχε Δασκάλα την μητέρα του π. Αυγουστίνου, την κυρία Σοφία!
Ο πατέρας του Καντιώτη λεγόταν Νικόλαος και ήταν μικρέμπορος.

ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ

Ο μικρός Ανδρέας, ως εξαίρετος μαθητής και εξαίρετος χαρακτήρας ήθους και διαγωγής, έλαβε υποτροφία για το Γυμνάσιο της Σύρου, όπου και αποφοίτησε με “άριστα”.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Εγγράφηκε κατόπιν το 1925 στη Θεολογική Σχολή Αθηνών λαμβάνοντας το πτυχίο του επίσης με “άριστα”  το 1929.

ΣΤΗΝ ΙΟ

Δ.Γάκης σε Α.Φάουτσι: «Λέγατε ψέματα ότι το εμβόλιο θα μας σώσει» – Πώς παρατάθηκε η πανδημία«Καταπέλτης» ήταν σε ανάρτησή του ο γιατρός και διοικητής του ΑΧΕΠΑ, Δημήτρης Γάκης, ο οποίος σχολίασε την πρόσφατη συνέντευξη του Άντονι Φάουτσι, ότι περίμενε να τελειώσει πριν από έναν χρόνο η πανδημία του κορωνοϊού.

Ο Δ.Γάκης τονίζει μεταξύ άλλων ότι «την επέκταση της επιδημίας την προκάλεσε» ο Α.Φάουτσι και τα μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπιση, ενώ στέκεται και στα ψέματα που ειπώθηκαν για το εμβόλιο, τις μάσκες και το lockdown.

Φώτης Κόντογλου: Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος

 

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος

Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Φώτη Κόντογλου, 
«Γίγαντες ταπεινοί», Ἐκδόσεις Ἀκρίτας 2000
Σήμερα πού γράφω, 29 Αὐγούστου, εἶναι ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Χθές τό βράδυ ψάλαμε τόν Ἑσπερινό κατανυκτικά σ’ ἕνα παρεκκλήσι, κ’ ἤτανε μοναχά λίγες γυναῖκες καί δύο-τρεῖς ἄνδρες.
Σήμερα τό πρωί ψάλαμε τή λειτουργία του πάλι μέ λίγους προσκυνητές. Τά μαγαζιά ἤτανε ἀνοιχτά, ὅλοι δουλεύανε σάν νά μήν ἤτανε ἡ γιορτή τοῦ πιό μεγάλου ἁγίου τῆς θρησκείας μας. Ἀληθινά λέγει τό τροπάρι του «Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων, σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου, Πρόδρομε».
Μέ ἐγκώμια καί μέ εὐλάβεια γιορτάζανε ἄλλη φορά οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τόν Πρόδρομο, ἀλλά τώρα τοῦ φτάνει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου.
Αὐτή ἡ μαρτυρία θ’ ἀπομείνει στόν αἰώνα, εἴτε τόν γιορτάζουνε εἴτε δέν τόν γιορτάζουνε οἱ ἄνθρωποι, εἴτε τόν θυμοῦνται εἴτε τόν ξεχάσουνε. Κ’ ἡ μαρτυρία εἶναι τούτη: πώς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι...«ὁ ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων» δηλ. «ὁ πιό μεγάλος ἀπ’ ὅσους γεννηθήκανε ἀπό γυναίκα» κατά τά λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό κ’ ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὥρισε νά μπαίνει τό εἰκόνισμά του πλάγι στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, στό εἰκονοστάσιο τῆς κάθε ὀρθόδοξης ἐκκλησιᾶς.

1.200 επιστήμονες διαβεβαιώνουν: «Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή»!


[Η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μετά την κόντρα με τη Ρωσία, αναγκάζονται να επιστρέψουν στις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες των πληθυσμών τους. Ο Μακρόν μάλιστα επανεργοποίησε πυρηνικό σταθμό τον οποίο είχε κλείσει ακολουθώντας οικολογικές συνταγές.

 Ευθύς μετά την εκλογή του, ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης, έκλεισε τουλάχιστο τέσσερις λιγνιτικές μονάδες, εκτελώντας εντολές των Βρυξελλών για απολιγνιτοποίηση της χώρας μέχρι το 2028.  Στερνή μου γνώση...Οσοι συνήργησαν στην αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας πρέπει να λογοδοτήσουν. Μήπως είναι κ. πρωθυπουργέ να επανεθνικοπιήσουμε τη ΔΕΗ αντί να μοιράζουμε επιδοτήσεις που τελικά καταλήγουν στις τσέπες των παρόχων;   Ε.Δ.Ν.]

Δημοσίευμα σε καθαρεύουσα πριν μισό και πλέον αιώνα: Καύσων 45,4 βαθμών υπό σκιάν στη Λάρισα, στις 25 Ιουλίου 1965. Αλλά τότε δεν είχε εφευρεθεί η κλιματική αλλαγή και προπαντός δεν είχε γεννηθεί ακόμη... η μεγάλη «ιέρειά» της Γκρέτα Τούνμπεργκ!

Εβραίος καθηγητής εξηγεί πώς να αποτοξινωθείτε από την πρωτεΐνη ακίδας μετά από COVID-19 ή εμβόλιο COVID-19


Share

Λίγο πριν κυκλοφορήσουν τα εμβόλια COVID-19 διακαής πόθος των εμπνευστών του πανδημικού project ήταν να απαξιώσουν ως θεωρητικούς συνωμοσίας δύο πρόσωπα.

Τον πρώην συντάκτη των Τhe New York Times και βραβευμένο συγγραφέα Alex Berenson και τον Εβραικής καταγωγής καθηγητή και γιατρό Joseph Mercola.

Αμφότεροι για μεγάλο διάστημα έφαγαν block από τις μεγάλες πλατφόρμες με τη Google να αναγκάζει τον Mercola να κατεβάσει το site και το Twitter να έχει μπλοκάρει για ένα σχεδόν χρόνο τον Alex Berenson.

Aνάμεσα στα ΜΜΕ που έσπευσαν να επικρίνουν τους δύο ως συνωμοσιολόγους και ενώ μια πραγματική συνωμοσία εναντίον της παγκόσμιας κοινότητας βρίσκεται σε εξέλιξη ήταν και τα συνήθη εγχώρια ΜΜΕ.

Μία αναζήτηση αρκεί. Τόσο ο Βerenson όσο και ο Mercola δύο χρόνια μετά δικαιώθηκαν σε όλα!

Τα εμβόλια COVID-19 όχι μόνο είναι αναποτελεσματικά για τον COVID-19 αλλά ξεκάθαρα η αποστολή τους είναι η προαναγγελθείσα μείωση του πληθυσμού η οποία και συμβαίνει ήδη.

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ[:Ματθ.14,1-12] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

 

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ[:Ματθ.14,1-12]

 Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

   «ν κείν τ καιρ κουσεν ρδης τετράρχης τν κον ησο (:Εκείνον τον καιρό άκουσε ο Ηρώδης Αντίπας, ο τετράρχης της Γαλιλαίας και της Περαίας, τη φήμη του Ιησού)»[Ματθ.14,1]· διότι ο βασιλιάς Ηρώδης, ο πατέρας του, που είχε φονεύσει τα νήπια της Βηθλεέμ και των περιχώρων της, είχε πεθάνει.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου

 
Τέμνει κεφαλὴν χεὶρ μιαιφόνος ξίφει,
Τοῦ χεῖρα θέντος εἰς κεφαλὴν Κυρίου.
Εἰκάδι ἀμφ' ἐνάτῃ Προδρόμου τάμεν αὐχένα χαλκός.


«Οὐκ ἐξεστὶ σοι ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχεις τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὁ ὁποῖος ζεῖ ἀκόμα. Λόγια τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ποὺ ἀποτελοῦσαν μαχαιριὲς στὶς διεφθαρμένες συνειδήσεις τοῦ βασιλιὰ Ἡρώδη Ἀντίπα καὶ τῆς παράνομης συζύγου του Ἡρωδιάδος, ποὺ ἦταν, γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου.

Κυριακή 28 Αυγούστου 2022

ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ[:Πράξ.13,25-32] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ [:Υπομνηματισμός των εδαφίων Πράξ.13,23-36]

 

ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ[:Πράξ.13,25-32]

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

[:Υπομνηματισμός των εδαφίων Πράξ.13,23-36]  

     […]Έπειτα αναφέρει και τον Ιωάννη, που δίνει τη μαρτυρία και λέγει: «Τούτου Θες π το σπέρματος κατ᾿ παγγελίαν γαγε τ σραλ σωτηρίαν, προκηρξαντος ᾿Ιωννου πρ προσπου τς εσδου ατο βπτισμα μετανοας παντ τ λα ᾿Ισραλ. ς δ πλρου ᾿Ιωννης τν δρμον, λεγε· τνα με πονοετε εναι; οκ εμ γ, λλ᾿ δο ρχεται μετ᾿ μ ο οκ εμ ξιος τ πδημα τν ποδν λσαι(:Από τους απογόνους του Δαβίδ ο Θεός, σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει στους Πατριάρχες και στον ίδιο τον Δαβίδ, απέστειλε και ανέδειξε στον Ισραήλ, σωτήρα τον Ιησού. Προηγουμένως όμως, πριν αρχίσει ο Ιησούς τη δημόσια δράση Του, ο Ιωάννης είχε κηρύξει βάπτισμα μετανοίας σε όλο τον λαό του Ισραήλ, για να τον προετοιμάσει να υποδεχθεί τον Σωτήρα που θα ερχόταν μετά από λίγο.