Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

Ἐπιστολὴ μητέρας γιὰ τὸ ἐμβόλιο στὸν Μητροπολίτη Φλωρίνης: «Μπορεῖ αὐτὸς πού ἐπιβάλει ἐπιτίμιο, νὰ ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὴν ἔκτρωση πού ἐπιτιμᾶ; Τί ἔγινε ξαφνικὰ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ;»

 

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ μίας μητέρας πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπῶν & Ἐορδαίας κ.κ. Θεόκλητο, ἀπὸ πνευματικό του τέκνο.
Σεβασμιώτατε πάτερ,
Ὀνομάζομαι Μαρία Λ. καὶ καταφεύγω νὰ σᾶς ἀπευθύνω ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ἂν καὶ ἀρχικὰ σκέφτηκα νὰ ὑποβάλω τὸ ἐρώτημά μου στὴν Κυριακάτικη Λειτουργία, ὅμως ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας μοῦ διεμήνυσε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀνεπίτρεπτο καὶ μάλιστα γιὰ γυναίκα τὴν ὥρα τῆς Λατρείας.
Εἶμαι 57 χρονῶν καὶ ἔμεινα ἔγκυος πρὶν 20 χρόνια. Στὸν προγεννητικὸ ἔλεγχο ὅταν ὁ γιατρός μοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ γεννοῦσα παιδὶ μὲ ἀναπηρία καὶ νοητικὴ ὑστέρηση ἔχασα τὴν γῆ κάτω ἀπ΄ τὰ πόδια μου. Τόσο ὁ γυναικολόγος ὅσο καὶ ὁ σύζυγός μου ἦταν κατηγορηματικοὶ καὶ προχωρήσαμε σὲ διακοπὴ κύησης. Μέσα μου μὲ... ἔτρωγε καὶ μὲ βάραινε αὐτὴ ἡ ἀπόφαση καὶ ἐνῶ δὲν εἶχα ἰδιαίτερη σχέση μὲ ἐκκλησία, μία φίλη μὲ συμβούλεψε νὰ μιλήσω μὲ μία κυρία τῆς ἐκκλησίας ποὺ ἔκανε κύκλο γραφῆς στὸ χωριό μας. Αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της μὲ ἐνθάρρυνε νὰ ἐξομολογηθῶ σὲ ἕναν ἱερέα καὶ μοῦ πρότεινε ἐσᾶς. Ἀκόμα θυμᾶμαι σὰν τώρα ἐκείνη τὴν πρώτη μου ἐξομολόγηση. Μοῦ εἴπατε πὼς ἡ ἐκκλησία δὲν δέχεται τὴν ἄμβλωση στὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία σὲ καμία περίπτωση. Μοῦ εἴπατε πὼς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία ὅπως τοὺς φυσιολογικοὺς ἀνθρώπους καὶ μὲ προθυμία νὰ σηκώνουμε τὸν Σταυρὸ ποὺ θὰ μᾶς δώσει ὁ Θεός. Μὲ ἐνθαρρύνατε νὰ τολμήσω νέα ἐγκυμοσύνη καὶ ὅ,τι δώσει ὁ Θεὸς (δόξα τῷ Θεῷ ἔχω μία ὑγιέστατη κόρη). Μοῦ εἴπατε ὅμως ὅτι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη καὶ ὅτι δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ παίρνουμε τέτοιες ἀποφάσεις ἔστω καὶ ἂν τὸ ἐπιτρέπει ὁ νόμος τοῦ κράτους καὶ μοῦ δώσατε ἐπιτίμιο νὰ μὴν κοινωνήσω 2 χρόνια.

ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ! «ἐγκλημα» εἰς κοινὴν θέαν, ἀλλὰ οἱ Ἀρχιερεῖς μας κλείουν τοὺς ὀφθαλμοὺς των. Σεβασμιώτατοι, «οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; ἔτι πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε, καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε;».


Ο Ψευδοκιέβου διεκδικεί Σκήτη στον Άθωνα

 

Ὁ Σεβ. Ἀδριανουπόλεως εἰς τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν (romfea.gr, 11.05.2021). Πρόδρομος τῆς οὐκρανικῆς σκήτεως;! Τὴν ἰδίαν ἡμέραν ὁ πρ. Γαλλίας κ. Ἐμμανουὴλ εἶχε συνάντησιν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν…

Ἑπόμενον βῆμα «Οὐκρανικοῦ»: «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» – Διχασμὸς πιστῶν εἰς Β. Ἑλλάδα

Ο ΨΕΥΔΟΚΙΕΒΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΣΚΗΤΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΘΩΝΑ!

Τὰ σχίσματα ἀποτελοῦν μίαν αἰσχρὰν γεωπολιτικὴν τακτικήν, τὴν ὁποίαν ὑπηρετεῖ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.
Αὐτὸ τὸ σατανικὸν ἔργον ἐπιχειροῦν νὰ εἰσάγουν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ πιθανῶς θὰ μεταλλαχθῆ εἰς «ἐμφύλιον»!

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης

Θρασυτάτη καὶ προκλητικὴ εἶναι ἡ στάσις τοῦ Ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου (Ντουμένκο), ἐπικεφαλῆς τῶν ἀχειροτονήτων καὶ ἀναθεματισμένων κληρικῶν τοῦ «ἐκκλησιαστικοῦ» μορφώματος εἰς Οὐκρανίαν ποὺ ἔχει διχάσει τὴν Ὀρθοδοξίαν.

«O πραΰς έστω μαχητής» (Προφήτης Ιωήλ – Δ΄, 11)

 

Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

 

Την Αγιογραφική αυτή προτροπή – εντολή «Ο πραΰς έστω μαχητής», έχει αναλύσει ο άγιος Επίσκοπος Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην «Χριστιανική Σπίθα» (337/ Αυγ. – Σεπτ. 1970).

Έχει συμπεριλάβει το άρθρο και στο βιβλίο του «Εκκλησιαστικός Στρουθοκαμηλισμός», το οποίο εκυκλοφόρησε αμέσως μετά τις θυελλώδεις συνεδριάσεις της Ιεραρχίας (15-30 Νοεμβρίου 1972).

Εκεί (ενώπιον της Ιεραρχίας), ο π. Αυγουστίνος υπέβαλλε και υπόμνημα, στο οποίο ελέγχει και γραπτώς τον (τότε) Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Α, για τον εξοστρακισμό (από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος) των Ι. Κανόνων «οι τον ηθικόν βίον των Χριστιανών ρυθμίζοντες. Και παρέμειναν ελάχιστοι, οι περί το δόγμα και την λατρείαν», γράφει χαρακτηριστικά (σελ. 190) ο π. Αυγουστίνος.

Στην παράγραφο «Ποίος ο ένοχος;», γράφει:

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΚΥΡΙΑΚH ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (16-5-2021)

 

 

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΚΥΡΙΑΚH ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (16-5-2021)

Κυριακή των Μυροφόρων – Ο Ιερός Χρυσόστομος για την εκλογή των επτά Διακόνων

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Πράξ.6,1-7]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

               [υπομνηματισμός των χωρίων Πράξ.6,1-7] 

     «Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ῾Εβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν(:τις ημέρες αυτές, ενώ αυξανόταν ο αριθμός των πιστών, οι Εβραίοι Χριστιανοί που ήταν από ξένα μέρη και γι’ αυτό μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, άρχισαν να γογγύζουν εναντίον των ντόπιων Εβραίων Χριστιανών, που μιλούσαν την αραμαϊκή γλώσσα. Τα παράπονα αυτά προέκυψαν, διότι οι χήρες των ελληνόφωνων Ιουδαίων Χριστιανών που δεν ήταν ντόπιοι, παραμελούνταν στην καθημερινή περίθαλψη και υπηρεσία της διανομής τροφών και ελεημοσυνών)»[Πράξ.6,1].

Κυριακή των Μυροφόρων – Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο


 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Μάρκ.15,43-16,8]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ,

ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

       [υπομνηματισμός των χωρίων: Ματθ.27,57-66 και Ματθ.28,1-10]

   «Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ· οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα. καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν(: όταν προχώρησε το δειλινό, ήλθε κάποιος άνθρωπος πλούσιος που καταγόταν από την Αριμαθαία και ονομαζόταν Ιωσήφ, που κι αυτός υπήρξε μαθητής του Ιησού. Αυτός πήγε στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος διέταξε να του δοθεί το σώμα. Κι αφού ο Ιωσήφ πήρε το σώμα, το τύλιξε σε καθαρό και αμεταχείριστο σεντόνι και το έβαλε στο δικό του καινούριο μνημείο, το οποίο είχε σκαλίσει στον βράχο. Κι αφού κύλισε ένα μεγάλο λίθο στη θύρα του μνημείου, την έκλεισε με τον λίθο αυτόν κι έφυγε)»[Ματθ. 27, 57-60].

Τετραπλάσιες οι παρενέργειες των εμβολίων COVID-19 από τα συνήθη αντιγριππικά

Σουηδικός Οργανισμός Φαρμάκων: «Τετραπλάσιες οι παρενέργειες των εμβολίων COVID-19 από τα συνήθη αντιγριππικά»

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πρώτο το pronews.gr έβγαλε στη δημοσιότητα, ότι οι παρενέργειες των εμβολίων κατά του κορωνοϊού είναι υπερπολλαπλάσιες αυτών που φέρνουν τα συνήθη αντιγριππικά εμβόλια.

Ο Σουηδικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε 31.844 περιπτώσεις παρενεργειών του εμβολίου μόνο για φέτος, την ώρα που έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση το 30% του πληθυσμού της Σουηδίας. Κι αυτό, σε μία χώρα παρόμοια πληθυσμιακά με την Ελλάδα. Την Ελλάδα, όπου μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί με μία τουλάχιστον δόση το 25% του πληθυσμού.

https://www.youtube.com/watch?v=etY0Q6oOrps

«Τετραπλάσιες οι παρενέργειες των εμβολίων COVID-19 από τα συνήθη αντιγριπικά»

Το μεγάλο Θαύμα: Όταν ο άγιος Αχίλλειος συνάντησε τον άγιο Δημήτριο, πριν την άλωση των πόλεών τους…

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο
Τον και­ρό κα­τά τον ό­ποι­ο έ­μελ­λε να κυ­ρι­ευ­θεί η Θεσ­σα­λο­νί­κη α­πό τους Ά­γα­ρη­νούς, πο­ρευ­ό­με­νοι κά­ποι­οι ευ­λα­βείς χρι­στια­νοί προς τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, για την ε­ορ­τή του Α­γί­ου, έ­φθα­σαν στη βα­σι­λι­κή ο­δό, η ο­ποί­α εί­ναι στο Βαρ­δά­ρι.

Εκεί, εί­δαν ό­φθαλ­μο­φα­νώς κά­ποι­ο στρα­τι­ώ­τη, ο ο­ποιίος ερ­χό­ταν α­πό τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, και άλ­λον Αρ­χι­ε­ρέ­α, ο ό­ποι­ος ερ­χό­ταν α­πό τον δρό­μο της Λά­ρι­σας. Ό­ταν συ­ναν­τή­θη­καν, ο στρα­τι­ώ­της ά­πε­τά­θη προς
τον Αρ­χι­ε­ρέ­α και εί­πε:

— Χαί­ρε, Άρ­χι­ε­ρεύ του Θε­ού Α­χίλ­λει­ε.

Εί­πε και ο Άρ­χι­ε­ρεύς:

— Χαί­ρε και συ, στρα­τι­ώ­τα του Χρι­στού Δη­μή­τρι­ε.

Μό­λις ά­κου­σαν οι χρι­στια­νοί αυ­τά τα ο­νό­μα­τα, στα­μά­τη­σαν φο­βι­σμέ­νοι ε­κεί κον­τά για να δουν το τέ­λος. Λέ­γει, πά­λι ο στρα­τι­ώ­της:

— Ά­πό που έρ­χε­σαι, Άρ­χι­ε­ρεύ του Θε­ού Α­χίλ­λει­ε, και που πη­γαί­νεις;.

ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΑΓΙΩΝ Ο Άγιος Αχίλλιος (15 Μαϊου)

 

Καμαροσκεπής Τάφος Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης
Τάφος Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης

Του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου


Ο Άγιος Αχίλλιος γεννήθηκε στην Καππαδοκία πριν το τέλος του 3ου αιώνα, από γονείς πλούσιους και ευσεβείς. Αυτοί τον ανέθρεψαν χριστιανικά και τον μόρφωσαν πλουσιοπάροχα. Μετά το θάνατο των γονέων του, μοίρασε την περιουσία τους στους φτωχούς και πήγε στους Αγίους Τόπους. Κατόπιν επισκέφτηκε διάφορα ασκητήρια όπου ασκήθηκε με νηστεία, προσευχή, αγρυπνία και άλλες χριστιανικές αρετές. Ύστερα πήγε στη Ρώμη και στη Θεσσαλία, όπου κήρυξε το Χριστό και έκανε πολλά θαύματα. 

Σε επικίνδυνη ατραπό η Εκκλησία της Ελλάδος

 

Σε επικίνδυνη ατραπό η Εκκλησία της Ελλάδος

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

            Η με Συνοδική Εγκύκλιο κατάργηση του Αναστάσιμου Όρθρου από τον φετινό εορτασμό της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού αποτελεί σοβαρότατο εκκλησιολογικό ατόπημα. Συνέβη το αδιανόητο για την Ορθόδοξη Εκκλησία, να υπάρξει προφανής περιφρόνηση της Παράδοσής Της. Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα ολισθήματα στην 150ετή ιστορία της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος, προκαλεί προηγούμενο ωμών και αυθαίρετων επεμβάσεων στη Λατρεία και Την οδηγεί σε επικίνδυνη ατραπό.

Ο Ιερέας από τα Σίλατα που άδικα «σταύρωσαν» τα ΜΜΕ στον Focus FM

 

Ο Ιερέας από τα Σίλατα που άδικα «σταύρωσαν» τα ΜΜΕ στον Focus FM

Θέση για τον τρόπο με τον οποίο μετέδωσαν μέρος των δηλώσεών του ορισμένα ΜΜΕ πήρε μιλώντας στον Focus FM 103.6 και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη o Ιερέας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέων Σιλάτων Χαλκιδικής.

Υπενθυμίζεται ότι, μέσα μαζικής ενημέρωσης απομόνωσαν δηλώσεις του πατέρα Γεωργίου μεταδίδοντας επί της ουσίας ότι ο ίδιος «απαγόρευσε σε εμβολιασμένους και όσους φορούν μάσκα να πάνε στην εκκλησία». Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, όπως ξεκαθάρισε μιλώντας στον Focus FM.

Τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα: Συγκινητικαὶ περιπτώσεις ὁμολογητῶν ἱερέων ἐν διώξειΤοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἱστορίας

Βαθύτατη πραγματικά ἡ συγκίνηση γιά τoύς λεβέντες ὁμολογητές ἱερεῖς σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, πού κάνοντας πράξη τό «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις», ἀρνήθηκαν νά ὑπακούσουν στά βλάσφημα κελεύσματα τῶν ψευτοθεολογούντων ναομάχων τῆς μάσκας (ἐσχάτως δέ καί τῆς…διημέρου Ἀναστάσεως), μέ ἀποτέλεσμα νά διώκονται ἀπό τούς οἰκείους μητροπολίτες – σέ ἀγαστή συν­εργασία τῶν τελευταίων μέ τίς καθεστωτικές ἀρχές. Τό εἴδαμε πρό ἑβδομάδων μέ τόν ἱερέα τῆς Μυτιλήνης, τό βλέπουμε τώρα μέ τίς ἐν ἐξελίξει διώξεις στή Δράμα, τή Θεσσαλονίκη καί τό Σιδηρόκαστρο, τό εἴδαμε καί μέ τόν ἱερέα ἀπό τά Νέα Σίλατα Χαλκιδικῆς – πού ἀπολύτως καμμία σχέση δεν εἶχαν βεβαίως τά ὅσα εἶπε μέ ὅσα τοῦ καταμαρτύρησαν τά καραδοκοῦντα τρωκτικά τῆς (πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς) δημοσιογραφούσας κακοήθειας. Καί σίγουρα θά τό δοῦμε καί ἀλλοῦ.

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021

«Casus belli» ἡ ἀποτόλμησις ἀλλαγῆς πασχαλίου!

 

 

«Casus belli» ἡ ἀποτόλμησις ἀλλαγῆς πασχαλίου!

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος

Μία ἐνορχηστρωμένη ἀπόπειρα ἐκκίνησε καὶ πάλιν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως διὰ τὴν ἀλλαγὴν ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα. Ὡς μὴ ὤφελε, ἐν μέσῳ ταλανισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὰ πολιτικὰ μέτρα κατὰ τῆς λατρείας, σημαίνοντα πρόσωπα τοῦ Φαναρίου ἐπανέφεραν τὸ ζήτημα ἐπαναπροσδιορίσεως τῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα μὲ πρόφασιν τὴν ἐφετινὴν διαφορὰν ἑνὸς μηνὸς μεταξύ τοῦ παπικοῦ ἑορτασμοῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ὀρθοδόξων. Οὐδενὸς ἐξαιρουμένου παραπέμπουν ὅλοι εἰς τὴν συζήτησιν ποὺ εἶχε γίνει εἰς τὸ «Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν» τὸ 1997 προκειμένου νὰ πεισθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι ὅτι κάνουν λάθος εἰς τοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ ὅτι πρέπει νὰ εὑρεθῆ κοινὴ ἡμερομηνία δι’ ὅλους.

Καλαβρύτων προς Κυθήρων: Είστε από τους ελάχιστους που υψώνουν φωνή (ΒΙΝΤΕΟ)


«Όχι για να δικάσει αλλά για να πει την αλήθεια του Χριστού»

-Στήριξη λίγες ώρες πριν την απόφαση εις βάρος του κ. Σεραφείμ από την Δ.Ι.Σ.


«Σας χρειαζόμαστε όπως και τον προκάτοχό μου Αμβρόσιο, γιατί κάποιοι προσπαθούν να αποχριστιανοποιήσουν την πατρίδα μας» είπε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος από τα Κύθηρα απευθυνόμενος στον διωκόμενο εσχάτως από την Ιερά Σύνοδο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ!

Η Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων το απόγευμα της Τρίτης 11 Μαϊου 2021 τίμησε τον Άγιο Προστάτη της Όσιο Θεόδωρο, τον εν Κυθήροις εν ασκήσει διαλάμψαντα, εις την ομώνυμο ιερά Μονή.

Καυστικός και για την πανδημία και άλλα θέματα που αφορούν τον σύγχρονο Χριστιανό.

Δείτε όσα ανέφερε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων από το 38.00:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒ.ΜΗΤΡ.ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε η Επιστολή του Σεβ, Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ με ημερομηνία 7 Μαΐου, στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν είναι η δέουσα επιλογή η Ανάσταση στις 9 και παρακαλεί την Ι. Σύνοδο να παύσει τους διωγμούς των Ιερέων που προασπίστηκαν την Εκκλησιαστική παράδοση και κληρονομιά.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Ῥωμανίδης: «Δὲν εἶναι ἡ ὕπαρξις τοῦ ἐπισκόπου ἡ ἐγγύησις ὅτι μία Σύνοδος ἐμφορεῖται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Οὔτε ἡ Χάρις τῆς Ἀρχιερωσύνης ὁδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία "εἰς πάσαν τὴν ἀλήθειαν"»

 

Πατρὸς Ἰωάννου Σ. Ῥωμανίδου (2004). Πατερικὴ Θεολογία, Παρακαταθήκη
Πῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο καθοδηγεῖ, ποιοὺς καθοδηγεῖ καὶ σὲ τί συνίσταται αὐτὴ ἡ καθοδήγησις; Ἐκεῖνο ποὺ λένε μερικοὶ ὅτι, ὅταν μία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀποφασίση κάτι, αὐτὸ εἶναι ἀλάθητο, ἐπειδὴ ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἶναι θεόπνευστη κλπ., εἶναι σὰν νὰ μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ δεχθοῦμε ὡς ἀλάθητη διδασκαλία ὅ,τι ἀποφασίζει καὶ διακηρύσσει μία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ πνεῦμα περὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα.
Βέβαια εἶναι σωστὸ ὅτι μία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἶναι ἀλάθητη, ὅτι διδάσκει ἀλαθήτως, ὅτι εἶναι ὠφέλιμη γιὰ τὴν πίστι μας κλπ. Ναί, ἀλλὰ πῶς γίνεται καὶ εἶναι ἀλάθητη; Γιατί εἶναι ἀλάθητη; Γιατί οἱ ἀποφάσεις της εἶναι ἀλάθητες;

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΛΗΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ!


Ενώ ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος διενεργεί προκαταρκτική εξέταση εναντίον του εφημέριου και των λοιπών μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέου Περιβολίου του Δήμου Κιλελέρ για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την διαχείριση σημαντικών ποσών που αφορούν μισθώματα ακινήτου του Ναού σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και η τοπική κοινωνία, συγκλονισμένη από τις αποκαλύψεις, απαιτεί καταγγελία των συμβάσεων, διαφάνεια, λογοδοσία και τήρηση της νομιμότητας, ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, προέβη σε μία πρωτοφανή ενέργεια επιβράβευσης των υπόπτων:

Νεκτάριου Δαπέργολα : Τό Ἅγιο Φῶς καί τά νέα σύμβολα μιᾶς ἀντεστραμμένης «θρησκείας»…

 


Τό Ἅγιο Φῶς καί τά νέα σύμβολα μιᾶς ἀντεστραμμένης «θρησκείας»…

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

      Διάβαζα πρό ἡμερῶν κάποια σχόλια ἐκνευρισμένων φίλων γιά τήν καθεστωτική ἀλητεία νά παραπεταχτεῖ λάθρα τό Ἅγιο Φῶς χωρίς καμία τιμητική ἐκδήλωση ὑποδοχῆς, τοῦ αἴσχους ἐνδεδυμένου μάλιστα καί μέ ἀνεκδιήγητης γελοιότητας σοφίσματα περί…προσηκούσης ταπεινότητος (στό γνωστό πάντοτε πλαίσιο τῆς διαστροφῆς τῶν ἐννοιῶν καί τῶν λέξεων, ἀκριβῶς ὅπως τό ἔγραφε κάποτε καί ὁ μέγας Θουκυδίδης). Καί φυσικά δέν ἀντιλέγω ὅτι εἶναι ὄντως ἐκνευριστικά (ἤ μᾶλλον ἐξοργιστικά) ὅλα αὐτά: καί ἡ πράξη καθ’ αὐτήν καί ἡ γελοία «αἰτιολόγηση». Πουθενά ὅμως πλέον τό περίεργο, μετά ἀπό ὅσα μάλιστα ἔχουμε ζήσει ἐδῶ καί ἕνα χρόνο.

Μητροπολίτης Μόρφου: "Oύτε έχω εμβολιαστεί μέχρι σήμερα και ούτε προτίθεμαι να εμβολιαστώ"

"Θεωρώ πολύ επικίνδυνο το συγκεκριμένο εμβόλιο, να γίνει σεβαστή η επιλογή μου" το μήνυμα του Μητροπολίτου Μόρφου

Σε ανακοίνωσή του ο Μόρφου Νεόφυτος δίνει τις δικές του απαντήσεις για τα όσα ψευδώς κυκλοφόρησαν περί του εμβολιασμού του.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωσή του

Ο υποφαινόμενος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, με την παρούσα μου επίσημη ανακοίνωση από την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Μόρφου, σε απάντηση στους ψίθυρους και στις φημολογίες, που κυκλοφορούν κατά τις τελευταίες ημέρες μεταξύ δημοσιογραφικών και άλλων κύκλων σε διάφορες επαρχίες της Κύπρου, ότι δήθεν έχω εμβολιαστεί με ένα από τα εμβόλια που κυκλοφορούν κατά του  κορωνοϊού Covid-19, δηλώνω κάθετα ότι αυτές οι φημολογίες αποτελοῦν στοχευμένα ψεύδη και τις διαψεύδω κατηγορηματικά. 

Κλέβοντας ένα κουταλάκι από ... την καφετέρια!

 

Κλεπτομανία και κλοπή [ΒΙΝΤΕΟ]

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου


ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ: Στους προϊστορικούς χρόνους η κλοπή παρουσιάζεται ως μη ατιμωτικού χαρακτήρα. Στην Οδύσσεια ο Αυτόλυκος, παππούς του Οδυσσέα, φαίνεται ότι πήρε την τέχνη της κλοπής ως δώρο από τον Ερμή! Μετά την οργάνωση της κοινωνίας, η κλοπή θεωρείτο πλέον παράβαση του κοινού ποινικού δικαίου. Ο Δράκοντας προέβλεπε την ποινή του θανάτου, όμως, ο Σόλων έκανε διάκριση βαριάς και ελαφράς κλοπής. Στο δικαστήριο των “ένδεκα”, οι ένοχοι βαριάς κλοπής τιμωρούνταν με θάνατο. Στη Σπάρτη, αντιθέτως, η στρατιωτική εκπαίδευση περιελάμβανε και ασκήσεις λεηλασίας, στις οποίες τιμωρούνταν μόνο ο συλληφθείς κλέφτης. Στο κράτος των Λοκρών ο ένοχος κλοπής καταδικαζόταν με ποινή εξόρυξης των οφθαλμών. Γενικά η κλοπή στην αρχαία Ελλάδας είχε χαρακτήρα παραβίασης ηθικού νόμου.

π. Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος: Παραλειπόμενα Μεγαλοσαββατιάτικου ἑορτασμοῦ τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου!

 


Πρωτοπρεσβύτερος

Ἀναστάσιος  Κ.  Γκοτσόπουλος

Ἐφημέριος  Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

Πάτρα, 12.5.2021

 

Παραλειπόμενα Μεγαλοσαββατιάτικου ἑορτασμοῦ                        τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου!

 

Τὸ φετινό Πάσχα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ μείνει ἀναμφίβολα στὴν ἱστορία. Εἶναι πραγματικὰ σταθμὸς γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μας ζωή. Στὸ μέλλον σὲ αὐτὸ τὸ Πάσχα 2021 θὰ κάνουν ἀναφορὰ ὅσοι ὡς ἀληθινὰ παιδιὰ καὶ μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ πονοῦν γιὰ τὴν ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ λειτουργικὴ τάξη, τὴν κανονικὴ παράδοση, τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος ποὺ ἐπισυνέβη.

Σὲ αὐτὸ τὸ Πάσχα θὰ ἀναφέρονται πολὺ συχνὰ καὶ ὅσοι προσπαθοῦν νὰ καταστήσουν τὴν Ὀρθόδοξη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία μία παπο-προτεσταντική σύναξη ποὺ θὰ διασώζει ὡς φολκλορικὰ τὰ ἐξωτερικὰ λατρευτικὰ στοιχεῖα  ἀπαλλαγμένη ὅμως ἀπὸ τὴν οὐσία τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ ζωῆς, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ὑπηρετεῖ ὡς θεραπαινὶς ἀλλότρια συμφέροντα.

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

ΔΙΣ: Φάκελοι κατά των Μητροπολιτών Αιτωλοακαρνανίας και Κυθήρων λόγω απειθαρχίας στα υγειονομικά μέτρα

Αγανακτισμένοι οι πιστοί διαμηνύουν προς την ΔΙΣ :

«Κάθε ενέργειά σας  εναντίον των ομολογητών Επισκόπων, Κυθήρων και Αιτωλοακαρνανίας,  είναι πρόκληση και θα σημάνει πόλεμο!»

ΣΧΟΛΙΟ

 Αὐτὴ τὴν συναγωγή των πονηρευομένων τῶν  ἄπιστων καὶ προδοτῶν τῆς Πίστεώς μας Μητροπολιτῶν, ποιὰ ἀρχὴ θὰ τοὺς διώξη νὰ καθαρίση ὁ τόπος;

Εἶναι τόσο προκλητικὰ αὐτὰ ποὺ γράφονται καὶ ἀνακοινώνουν ἀπὸ τὴν ἀνίερη Δ.Ι.Σ. καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ποὺ σοῦ ἔρχεται ἐγκεφαλικό.
Ἀλλὰ τί περιμένουμε; «Κατὰ τὸν λαὸ καὶ οἱ ἄρχοντές του»!
Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάντιά μας, νὰ δεχόμαστε τὶς γελοιότητές τους, οἱ ὁποῖες, μόνο κάποιους καθυστερημένους θὰ μποροῦσαν νὰ πείσουν καὶ ὅμως καταφέραμε καὶ ξεπεράσαμε καὶ αὐτοὺς...
Μήπως ἔχω ἄδικο, ὅταν ἐκ τῶν προτέρων εἶχε ἀνακοινωθεῖ ὅτι τὴν Δευτέρα τοῦ Πάσχα θὰ ἄνοιγε ἡ ἑστίαση; 
Ἀπὸ τὴν Δευτέρα θὰ σταματοῦσε τὸ ὐγειονομικὸ πρόβλημα ποὺ ἐπικαλοῦνται οἱ «ἅγιοι» μητροπολίτες τῆς Δ.Ι.Σ. καὶ ὁ «ἅγιος» πρόεδρός της καὶ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ δεχόμαστε αὐτὴ τὴν γελοιότητα τῶν ἀρχιμασόνων πολιτικῶν καὶ Μητροπολιτῶν, ἀντὶ νὰ ξεσηκωθοῦμε ὅλοι καὶ νὰ τοὺς κάνουμε νὰ μὴν ξέρουν ποῦ νὰ πᾶνε νὰ κρυφτοῦν;
Πάνος
Ισμήνη Χαραλαμποπούλου
12/05/2021, 15:24 3

11/05/2021, 12:15
Σχηματισμό φακέλων και υποβολή εισηγήσεων για τις επόμενες ενέργειες αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος για τους δύο Μητροπολίτες - «Εξεδήλωσαν απειθαρχία και έλλειψη σεβασμού ως προς την έκτακτη διαδικασία τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών»
Τον σχηματισμό φακέλλων και την υποβολή εισηγήσεων περί των επομένων ενεργειών της Εκκλησίας, αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σχετικά με τις επιστολές και λοιπές ενέργειες των Μητροπολιτών Κυθήρων κ. Σεραφείμ και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, με τις οποίες οι εν λόγω Αρχιερείς εξεδήλωσαν απειθαρχία και έλλειψη σεβασμού προς την ομόφωνη απόφαση του συλλογικού οργάνου διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως προς την έκτακτη διαδικασία τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών εξαιτίας των υγειονομικών περιορισμών.

Σ΄ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ ποὺ διώχθηκε καὶ διώκεται ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους...

Σ΄ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ ποὺ διώχθηκε καὶ διώκεται ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους...

Γράφει ὁ παπα-Παῦλος Καλλίκας
ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ
(Ὠδὴ στὸν Τριημερίτη* παπὰ)
Σ’ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ
Πού ἔπραξε ἀφόβως κατὰ τὰς Γραφᾶς,
στιγμὴ δὲν ἐλογάριασε τὸ «κατ΄ οἰκονομία» τοῦ Ἀγά,
πού τὸν ξεπερνᾶ...

 Σ΄ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ

πού δὲν τσάκισε τὴν μέση του σταλιὰ

στὶς ὀρέξεις τῶν κρατούντων,

πού ὑπάλληλο τὸν θέλουν στὴν νέα τους γενιά.

Αρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης, Τι λέγει το Πνεύμα του Θεού στην σημερινή Εκκλησία

 

π. Σεραφείμ Ζαφείρης, Τι λέγει το Πνεύμα του Θεού στην σημερινή Εκκλησία

Ἄχ! Σε ἔχασα παιδί μου!


Ἄχ! Σε ἔχασα παιδί μου!
Όχι τίποτ’ άλλο, αλλά έρχεται στο μυαλό συνέχεια ο μύθος με το χταποδάκι (του Κόντογλου)… Στην θέση της «μαμάς -χταπόδι», οι σημερινοί πνευματικοί…


– Πάτερ μου, έκαναν συμπροσευχές με αιρετικούς!

– Δεν πειράζει… Εμείς να μην πέφτουμε σε Ιεροκατάκριση. Εμείς λόγο θα δώσουμε για την ψυχή μας. Μη φοβάσαι, δεν πειράζει…

– Αναγνώρισαν σχισματικούς φασίστες Ουκρανούς!

– Παιδί μου, είναι σύνθετο το θέμα. Είναι διοικητικό, όχι δογματικό ζήτημα. Μη φοβάσαι, δεν πειράζει…

– Αναγνώρισαν ως εκκλησίες τους Αιρετικούς!

– Παιδί μου, έχουμε και την εκκλησία του Δήμου. Δεν τους αναγνώρισαν ως κανονικές εκκλησίες… Μη φοβάσαι, δεν πειράζει…

– Έκλεισαν τους ναούς…

– Από αγάπη, παιδί μου… Για το υπέρτατο αγαθό της υγείας. Δεν κινδυνεύει η πίστη, αλλά οι πιστοί…

– Ζητάνε να κάνουμε εμβόλια για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα από εκτρωμένα έμβρυα!

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο απόρρητος λόγος που κλείνουν τις εκκλησίες

 

Γράφει ο Χρήστος Μαντζιάρης

Το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν κάποιες αποφάσεις των πολιτικών ηγετών τους δεν σημαίνει και ότι δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία πίσω από τις διαταγές που δίνουν οι ηγέτες αυτοί στους υπηκόους τους. Πολλοί πολιτικοί δίνουν εντολές που και αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν γιατί τις δίνουν, όπως μαρτυρά το βλέμμα και οι δεξιότητες πολλών απ’ αυτούς, κάτι που σημαίνει ότι παίρνουν δεσμευτικές οδηγίες από κέντρα αποφάσεων του εξωτερικού, τα οποία συντονίζουν όλο αυτό που ζει ο πλανήτης σήμερα.

«Σκοτώσαμε ανθρώπους από λάθος κυβερνητικές οδηγίες» - Καταγγελίες ιατρών στην Ιταλία

 

https://youtu.be/Bp3k-wcmJsY

Αν νομίζετε πως γλυτώσαμε; «πλανάστε πλάνην οικτράν» Με λίγα λόγια ελπίζεις να σε σώσουν αυτοί που σε αρρωσταίνουν;

Το “Lili” της “Marleene”

Επειδή συνεχώς προβάλλουν τα ΜΜΕ την «σωτηρία» μέσω της «τσίμπο-υποδούλωσης», και δείχνουν τους «πρόθυμους σκλάβους» να προπαγανδίζουν την τάχα ελευθερία τους, την τάχα επιστροφή τους στην κανονικότητα, την τάχα ελεύθερη μετακίνησή τους, και απελπίζομαι για την κατάντια του υπερήφανου «τάχα» Έλληνα……


Ο «πλανήτης των πιθήκων»
Αν νομίζετε πως το θέμα της «λεγόμενης πανδημίας» είναι ιατρικό;
Αν νομίζετε πως γλυτώσαμε; «πλανάστε πλάνην οικτράν»

Είναι πρωτίστως θέμα Ελευθερίας; Αληθείας; Δικαιοσύνης; και Δημοκρατίας;
Η ιατρική μετά την εποχή του «χημικού επιστήμονα» κυρίου Παστέρ, μονοπωλείται από την ιατρική των πολυεθνικών εταιρειών των φαρμάκων.
Αυτή η «Παστερική ιατρική» διδάσκεται στις ιατρικές σχολές όλου του κόσμου, με το αζημίωτο φυσικά;
Αυτή την ιατρική θεωρούν οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου ως επίσημη ιατρική, με το αζημίωτο φυσικά;
Αυτή την ιατρική προπαγανδίζουν όλα τα ΜΜΕ, με το αζημίωτο φυσικά;

" Συνέβη σήμερα! Πήγα να μεταλάβω μια ηλικιωμένη κυρία στην οικία της και έπρεπε να περάσω δίπλα από ένα σπίτι με 20 άγρια σκυλιά..."

Και όμως, ναι. Συνέβη σήμερα!!!
Πήγα να μεταλάβω μια ηλικιωμένη κυρία στην οικία της και έπρεπε να περάσω δίπλα από ένα σπίτι με 20 άγρια σκυλιά, από τα οποία, είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια να περάσεις το γάβγισμα όλων μαζί είναι πραγματικά τρομακτικό.
Σαν άνθρωπος σκέφτηκα πως θα περάσω, αλλά κατά περίεργο τρόπο ένιωσα μια ασφάλεια με το Άγιο Ποτήριο στα χέρια μου.
Την στιγμή που περνούσα όμως από μπροστά τους ενώ μαζεύτηκαν όλα από γύρω έτοιμα να γαβγίσουν, ξαφνικά ηρέμησαν τα πρόσωπα τους και κάτσανε με την κοιλίτσα τους στον δρόμο, σαν αρνάκια.
Δεν είχα την δυνατότητα να τα φωτογραφίσω, ούτε και να τα βιντεσκοπήσω.
Βαστούσα το Άγιο Ποτήριο.
Αλλά αυτή η εικόνα τους θα μου μείνει αξέχαστη.
'Ετσι είναι όμως.
Το ένστικτο των ζωντανών αισθάνεται τον Χριστό!
Το ένστικτο των ανθρώπων;

http://amfoterodexios.blogspot.com/2021/05/20.html

π. Νικόλαος Αμαραντίδης

Κωνσταντίνος Φαρσαλινός: Προσβάλουν την ηθική τα μέτρα κοινωνικού αποκλεισμού για μη εμβολιασμένους

Κωνσταντίνος Φαρσαλινός: Προσβάλουν την ηθική τα μέτρα κοινωνικού αποκλεισμού για μη εμβολιασμένους Από την εκπομπή «Focus 8 με 11» με τον Στέφανο Δαμιανίδη στον ραδιοσταθμό Focus FM 103,6 της Θεσσαλονίκης, της 10-5-2021.
https://www.youtube.com/watch?v=39ZUlFuf1ig&t=8s

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

Οταν ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ή ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ μας δεν ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ

  ΟΤΑΝ   Ο  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΜΑΣ

ΔΕΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ


Τί μάς διδάσκει το εκκλησιαστικό παρελθόν σχετικώς με την υπακοή στον Πνευματικό μας Πατέρα, όταν πρόκειται περί θέματος Πίστεως, δογματικό ή σχετικό με τους ιερούς Κανόνες; Οφείλουμε αδιάκριτη υπακοή όταν ο Πνευματικός αντιτεθεί προς την Παράδοση της Εκκλησίας ή όχι; Παίρνουμε επάνω μας έναντι Θεού την ευθυνη της «ανυπακοής» ή μάς καλύπτει η υπακοή στον Χριστό βάσει της αλαθήτου Παραδόσεως της Εκκλησίας; Σε τούτα τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές απαντήσεις.


1. Ο Πνευματικός πρέπει να είναι ο καλύτερος δυνατός, από πάσης απόψεως
2. Ο Πνευματικός επειδή είναι «εις τύπον και τόπον Χριστού», δεν μπορεί να αποδέχεται αιρέσεις
3. Απαγορεύεται η αδιαφορία η η σιωπή περί των αιρέσεων εκ μέρους του Πνευματικού
4. Τι λέγει η Αγία Γραφή για την αξιέπαινη απείθεια
5. Ο Μοναχός πρέπει να φεύγει από την υπακοή σε αιρετικό Ηγούμενο, σύμφωνα με τους ιερούς Κανόνες
6. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνιστά ανυπακοή στους κακοδόξους εκκλησιαστικούς ηγέτες
7. Η «Κλίμαξ» διευκρινίζει ότι ο ταπεινός Μοναχός αντιλέγει στους Προεστώτες, εάν πρόκειται περί Πίστεως.
8. Το έμπρακτο υπόδειγμα του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου
9. Η διδασκαλία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου
10. Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ υπέρ της προσεκτικής υπακοής

ΑΜΒΛΩΣΙΣ: ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΣ Ἤ ΕΓΚΛΗΜΑ;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου

Θόρυβος προέκυψε καὶ πάλιν περὶ τοῦ σοβαροτάτου ζητήματος τῶν ἀμβλώσεων καὶ ἀπεκαλύφθησαν πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί, μὲ ἀφορμὴ μία ψῆφο, ὑπὲρ τῆς ὀφειλομένης προστασίας τοῦ παιδιοῦ (ποὺ εἶναι ἄνθρωπος) ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του.

Κομματικὲς τοποθετήσεις καὶ ἀξιοποιήσεις-ἐκμεταλλεύσεις, ἀνακοινώσεις, «ἠχηρὰ ἀδειάσματα» καὶ διευκρινίσεις μὲ μᾶλλον ἀντιφατικὸ περιεχόμενο.

Να κάνετε τους άλλους να σας καμαρώνουν, να σας αγαπούν , να χοροπηδούν από τη χαρά τους, όταν σας συναντούν.


 Διότι όλοι οι άνθρωποι στην ζωή τους, στο σπίτι τους, στο σώμα τους και στην ψυχή τους έχουν πόνο, αρρώστιες, δυσκολίες, βάσανα, και ο καθένας κρύβει τον πόνο μέσα στο πουγγί του το κρυφό, μέσα στην καρδιά του, στο σπίτι του, για να μην το ξέρουν οι άλλοι. 

Έτσι εγώ δεν ξέρω τι πόνο έχεις εσύ και εσύ δεν ξέρεις τι πόνο έχω εγώ. 

Μπορεί να γελώ και να φωνάζω, να παίζω, αλλά κατά βάθος πονώ, και γελώ και φωνάζω, για να σκεπάσω την λύπη μου.

 Γι’ αυτό δώσε στον άλλον πρώτα ένα χαμόγελο.

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και άτομα που στέκονται

ΑΞΙΟΣ! Η ομιλία του Πετράκου που έριξε το διαδίκτυο

Δεν θα μπορούσε να περιγράψει κανείς καλύτερα από τον Γρηγόρη Πετράκο την κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα. Δες προσεκτικά το βίντεο για το οποίο έγινε χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

https://www.youtube.com/watch?v=TEH59MgaWfw

Κυβέρνηση: Γυμναστήρια - κολυμβητήρια μόνο γιὰ ἐμβολιασμένους. Οἱ πολίτες δύο ταχυτήτων εἶναι γεγονός!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Κυβέρνηση: To τελευταίο διάστημα παρακολουθοῦμε νὰ ὑλοποιεῖται (καὶ) στὴν Ἑλλάδα, ἡ δυστοπικὴ πραγματικότητα ποὺ ἐδῶ καὶ πολλοὺς μῆνες προβλέπαμε πὼς θὰ ἐπιβληθεῖ στὴν καθημερινότητα τῶν πολιτῶν.
Στην Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ἡ νέα ὑπουργικὴ ἀπόφαση (ΚΥΑ) μὲ τὰ «Ἔκτακτα μέτρα προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπὸ τὸν κίνδυνο περαιτέρῳ διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 στὸ σύνολο τῆς Ἐπικράτειας γιὰ τὸ διάστημα ἀπὸ τὴν Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 καὶ ὥρα 6:00 ἕως καὶ τὴν Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 καὶ ὥρα 6:00».
Σὲ αὐτήν τήν ΚΥΑ, ξεκίνησαν νὰ προβλέπονται ξεχωριστὰ προνόμια στοὺς ἐμβολιασμένους, οἱ ὁποῖοι θὰ μποροῦν νὰ ἔχουν ἐλεύθερη πρόσβαση στὰ κολυμβητήρια (σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς μὴ ἐμβολιασμένους). Ἐπιπροσθέτως, ὁ ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης Ἄδωνις Γεωργιάδης σέ συνέντευξή του σὲ... τηλεοπτικὸ σταθμό, δήλωσε πὼς τὰ γυμναστήρια θὰ ἀνοίξουν πρῶτα γιὰ τοὺς ἐμβολιασμένους καὶ προοδευτικὰ (κάποια στιγμὴ στὸ μέλλον…) γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους πολίτες.

Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Κατσανέβας αφού προηγούμενος είχε κάνει μπόλι!

σχολιο: Τελικά μεγάλε δεν ήταν και τόσο ρόδινα τα πράγματα με το εμβόλιο τους ε; Εμπιστεύτηκες και συ τους ειδικούς ...

Καημένε Θεόδωρε κρίμα .

Καλή απολογία .

 

Νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Σισμανόγλειο καθώς είχε νοσήσει από κορωνοϊό .Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Κατσανέβας, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Σισμανόγλειο καθώς είχε νοσήσει από κορωνοϊό.

Ο πρώην βουλευτής είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό στις 19 Απριλίου, έχοντας κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού πέντε ημέρες νωρίτερα.

Τι είχε γράψει μεταξύ άλλων, στο Facebook του για τη μάχη του με τον κορονοϊό 

«...Είμαι αισιόδοξος και αυτό συνιστώ σε όλες και όλους, με την παραίνεση να κάνουν όλοι το εμβόλιο και τα τεστ. Οι όποιες ελαχιστότατα πιθανές παρενέργειες από εμβόλια, είναι ασυγκρίτως ελάχιστες σε σχέση με τους κινδύνους της μάστιγας του Covid. Και το λέω εγώ από παράδοση αντισυστημικός, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις που κρύβονται πίσω από την

Δύο φοβερά σημεῖα ἐκτροχιασμοῦ καί ἀποστασίας.

 

● Ἡ νέα ἀνελεύθερη καί ἀντίχριστη κανονικότητα εἶναι ἐδῶ!

τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Δύο φοβερά σημεῖα  ἐκτροχιασμοῦ καί ἀποστασίας.

● Ἡ νέα ἀνελεύθερη καί ἀντίχριστη κανονικότητα εἶναι ἐδῶ!

τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ἀκοῦμε ὅτι προωθοῦνται καί ἐνεργοῦνται δύο τινά, τά ὁποῖα ἐφ' ὅσον ἐπαληθευτοῦν, ἄν καί ἐν μέρει αὐτό ἔχει γίνει, τότε ἄς ξεχάσουμε τή Δημοκρατία, τήν Ἐλευθερία, ἀλλά καί τήν Ὀρθοδοξία σ' αὐτόν τόν ταλαίπωρο τόπο. Καί, βεβαίως, νά ἑτοιμαζόμαστε γιά τίς συνέπειες αὐτοῦ τοῦ ἐκτροχιασμοῦ καί τῆς ἄνευ προηγούμενου ἀποστασίας.

Πρῶτον. Προωθεῖται ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός εἴτε εὐθέως, εἴτε διά ἐξαναγκασμοῦ, δηλαδή διά τῆς στερήσεως σέ ὅσους δέν θά ἐμβολιαστοῦν τῆς πρόσβασης σέ μία σειρά κοινωνικῶν ἀγαθῶν, δυνατοτήτων καί ἐξυπηρετήσεων. [Σημείωση: Στή μαρτυρική μεγαλόνησο Κύπρο οἱ ἐκεῖ θλιβεροί κυβερνῶντες πρότειναν νά ἔχουν δυνατότητα ἐκκλησιασμοῦ μόνον ἐμβολιασμένα ἄτομα!] Ὅμως, κάτι τέτοιο εἶναι πρωτίστως ἀντιεπιστημονικό καί ἀντισυνταγματικό.