Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

«Λόγος εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου» Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

(νεοελληνικὴ ἀπόδοση)
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς Πατερικὲς ἐκδόσεις
«Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», τόμος 10ος.
... Ἂν ὁ θάνατος τῶν ὁσίων εἶναι τίμιος καὶ ἡ μνήμη δικαίου συνοδεύεται ἀπὸ ἐγκώμια, πόσο μᾶλλον τὴν μνήμη τῆς ἁγίας τῶν ἁγίων, διὰ τῆς ὁποίας ἐπέρχεται ὅλη ἡ ἁγιότης στοὺς ἁγίους, δηλαδὴ τὴ μνήμη τῆς ἀειπάρθενης καὶ Θεομήτορος, πρέπει νὰ τὴν ἐπιτελοῦμε μὲ τὶς μεγαλύτερες εὐφημίες.
Αὐτὸ πράττουμε ἑορτάζοντας τὴν ἐπέτειο τῆς ἁγίας κοιμήσεως ἢ μεταστάσεώς της, ποὺ ἂν καὶ μὲ αὐτὴ εἶναι λίγο κατώτερη ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, ὅμως ξεπέρασε σὲ ἀσύγκριτο βαθμὸ καὶ τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς ἀρχαγγέλους καὶ ὅλες τὶς ὑπερκόσμιες δυνάμεις διὰ τῆς ἐγγύτητός της πρὸς τὸν Θεὸ καὶ διὰ τῶν ἀπὸ παλαιὰ γραμμένων καὶ πραγματοποιημένων σ᾿ αὐτὴ θαυμασίων.

Λόγος στην Κοίμηση της Θεοτόκου (Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτη)

koimissis

Τώρα λοιπόν, ενώ έκλεισε τους αισθητούς οφθαλμούς η Θεοτόκος, υψώνει για χάρη μας τους νοητούς, σαν λαμπρούς και μεγάλους φωστήρες που ποτέ ως τώρα δεν βασίλεψαν, για να αγρυπνούν και να εξιλεώνουν τον Θεό υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Τώρα, ενώ στα θεοκίνητα χείλη της σίγησε ο έναρθρος λόγος, αείλαλο ανοίγει το πρεσβευτικό της στόμα υπέρ όλου του γένους. Τώρα, ενώ συνέστειλε τις σωματικές και θεοφόρες της παλάμες, τις υψώνει άφθαρτες προς το Δεσπότη υπέρ ολόκληρης της οικουμένης. Τώρα, ενώ μας απέκρυψε τα ηλιοειδή και φυσικά χαρακτηριστικά της, ακτινοβολεί διά μέσου της σκιαγραφίας της εικόνας της και την παρέχει στο λαό προς ασπασμό ευεργετικό και σχετική προσκύνηση, είτε το θέλουν οι αιρετικοί είτε όχι. Ενώ λοιπόν πέταξε επάνω η πάναγνη περιστερά, δεν παύει να φυλάττει τα κάτω. Ενώ εξήλθε του σώματος, με το πνεύμα της είναι μαζί μας. Ενώ οδηγήθηκε στους ουρανούς, εξοστρακίζει από ανάμεσα μας τους δαίμονες μεσιτεύοντας προς τον Κύριο.

Συναξάρι της 15ης Αυγούστου – Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Η κοίμηση της Θεοτόκου. Τοιχογραφία των Μιχαήλ Αστραπά και Ευτύχιου στον Άγιο Κλήμεντα της Αχρίδας.
Συναξάρια είναι τα εκκλησιαστικά βιβλία, που περιέχουν διηγήσεις για πολλούς αγίους και εορτές. Είναι συλλογές που σχηματίσθηκαν από περιλήψεις Μαρτυρίων και Βίων αγίων από διάφορους μεταγενέστερους συγγραφείς. Το Συναξάρι διαβάζεται στις λατρευτικές συνάξεις, συνήθως μετά την έκτη ωδή των Κανόνων του Όρθρου, και αναφέρεται με συντομία στη ζωή του εορταζόμενου άγιου ή στο περιεχόμενο της εορτής. Το πιο γνωστό Συναξάρι είναι το περίφημο Συναξάριον της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, που διαμορφώθηκε τον 10ο αιώνα. Τα Συναξάρια ουσιαστικά ταυτίζονται με τα Μηνολόγια, τα οποία επίσης κατά ημερολογιακή σειρά παραθέτουν κείμενα σχετικά με τους άγιους και τις εορτές.
ΣΥΝΑΞΑΡΙ 15ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Σήμερα γιορτάζουμε τη μνήμη της άγιας και σεβάσμιας Μετάστασης της άχραντης δέσποινας μας, Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, όταν ευδόκησε ο Θεός μας Χριστός να παραλάβει κοντά του τη Μητέρα του, γνωστοποιώντας τη Μετάσταση της από τη γη με άγγελο πριν από τρεις μέρες. Λέει· «Είναι καιρός εσένα τη Μητέρα μου να σε πάρω κοντά μου. Να μη θορυβηθείς λοιπόν καθόλου γι’ αυτό, αλλά χαρούμενη να δεχτείς την είδηση, γιατί μεταβαίνεις στην αθάνατη ζωή».

Νέας Σμύρνης Συμεών: Οἱ τροποποιήσεις που εἰσάγει ὁ νόμος γιά τά Ἡσυχαστήρια δέν ἐτέθησαν ὑπόψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί φυσικά οὔτε συζητήθηκαν οὔτε καί ἔτυχαν τῆς ἐγκρίσεώς της.

seb.mitrop.simeonΔηλώσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης Συμεών

   Ἐξ ἀφορμῆς ἐρωτήσεων πού μοῦ ἔγιναν ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου σχετικά μέ τίς τροποποιήσεις πού εἰσάγει ὁ νόμος 4559 (ὁ ὁποῖος ψηφίστηκε καί δημοσιεύτηκε προσφάτως, ΦΕΚ 142/3.8.2018, τ. Α’) γιά τά Ἡσυχαστήρια καί τίς ἁρμοδιότητες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας (ἄρθρο 50, «θέματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»), ἀναγκάζομαι νά δηλώσω τά ἀκόλουθα :
    1. Οἱ τροποποιήσεις αὐτές δέν ἐτέθησαν ὑπόψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί φυσικά οὔτε συζητήθηκαν οὔτε καί ἔτυχαν τῆς ἐγκρίσεώς της.

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ καὶ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

.


Ἅγ. Νικόδημος Ἁγιορείτης

Μὲ κάθε δίκαιον ἔχαιρε καὶ ὑπερέχαιρε πρὸ τοῦ αἰῶνος ἡ Ἁγία Τριάς, προγινώσκουσα κατὰ τὴν θεαρχικήν της ἰδέαν, τὴν ἀειπάρθενον Μαριάμ. Διότι, εἶναι γνώμη τινῶν Θεολόγων, ὅτι ἂν καθ’ ὑπόθεσιν ὅλα τὰ ἐννέα τάγματα τῶν Ἀγγέλων ἤθελαν κρημνισθοῦν ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ γίνουν δαίμονες· ἂν ὅλοι οἱ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἄνθρωποι ἤθελαν γένουν κακοὶ καὶ ὅλοι νὰ

Όταν οι Ιταλοί, που ήθελαν να τορπιλίσουν επιβατηγά πλοία, βύθισαν την «Ελλη»

Το άνανδρο χτύπημα (με εντολή του διοικητή των Δωδεκανήσων Ντε Βέκι) του ιταλικού υποβρυχίου «Ντελφίνο» στο λιμάνι της Τήνου στις15 Αυγούστου 1940

Η 15η Αυγούστου 1940 είχε ανατείλει. Στην προκυμαία της Τήνου όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά και φυσιολογικά. Ακόμη μία χρονιά, το νησί υποδεχόταν και «βούλιαζε» από πιστούς από κάθε γωνιά της χώρας. 

ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 14-8-2001 ''5'η ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ''


Οι δολοφονίες Ισαάκ - Σολωμού και το μήνυμα που στέλνουν 22 χρόνια μετά


Αποτέλεσμα εικόνας για δολοφονίες Ισαάκ - Σολωμού
ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
Οι δολοφονίες Ισαάκ - Σολωμού και το μήνυμα που στέλνουν 22 χρόνια μετά
Από τον Παναγιώτη Κωστόπουλο, Ιδιωτικό υπάλληλο, ιστορικό

Kάθε τέτοια περίοδο του Αυγούστου, παραμονές της εορτής της Θεοτόκου, δυσάρεστες μνήμες ανακαλούνται στο μυαλό μου. Μνήμες που στάζουν αίμα… Το 1996, όταν ο τουρκικός όχλος και Τούρκοι παραστρατιωτικοί δολοφονούσαν εν ψυχρώ τον Τάσο Ισαάκ και τον ξάδερφό του Σολωμό Σολωμού, ήμουν 17 χρόνων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, όσα χρόνια κι αν περάσουν, τη στιγμή που έβλεπα αυτές τις δολοφονίες στην τηλεόραση. Τα ίδια δάκρυα στα μάτια τότε και τώρα... Με το εφηβικό μυαλό μου πίστευα ότι θα υπάρξει δικαίωση και πως οι δολοφόνοι θα πληρώσουν. 

Η ΓΑΡ ΔΥΝΑΜΙΣ ΜΟΥ ΕΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΕΛΕΙΟΥΤΑΙ

Ομοιοπαθης καλογερος σε μοναστήρι Χανιά Κρήτης . Συμφωνώ σε ολα πλην ευθανασίας Η ΓΑΡ ΔΥΝΑΜΙΣ ΜΟΥ ΕΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΕΛΕΙΟΥΤΑΙ:

Ομοιοπαθης καλογερος σε μοναστήρι Χανιά Κρήτης . Συμφωνώ σε ολα πλην ευθανασίας Η ΓΑΡ ΔΥΝΑΜΙΣ ΜΟΥ ΕΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΕΛΕΙΟΥΤΑΙ: Ο κλινήρης μοναχός Σωφρόνιος, ο οποίος πάσχει από την τερματική Νόσο Κινητικού Νευρώνος, παραχώρησε πρόσφατα μια συγκλονιστική συνέντευξη στο Crete TV, με την βοήθεια βλεμματικού συστήματος πληκτρολόγησης.
.
ΕΡ: Λένε ότι ο πόνος ολοκληρώνει την ύπαρξη. Εσείς το βιώνετε αυτό και πώς;
.
ΑΠ: Ο πόνος είναι ένα μεγάλο σχολείο και διδάσκει την αυτογνωσία η οποία οδηγεί στην αδελφογνωσία και εν τέλει στη θεογνωσία. Ο πόνος σε ταπεινώνει και με την ταπείνωση, η καρδιά μας μαλακώνει και ανοίγει στο Θεό και στον συνάνθρωπο μας. 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Μια κορυφαία σύγχρονη εκκλησιαστική μορφή, που ενσάρκωσε το ιδεώδες του Ορθοδόξου κληρικού, ποιμένα και θεολόγου

Άρθρο του Καθηγητή Κων/νου Δωρ. Μουρατίδου δημοσιευμένο στην «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Δελτίον της «Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων» Έτος ΛΒ΄- Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1989- τεύχος 4, σ. 373-398 

Μια κορυφαία σύγχρονη εκκλησιαστική μορφή, που ενσάρκωσε το ιδεώδες του Ορθοδόξου κληρικού, ποιμένα και θεολόγου και λάμπρυνε με την ιδιότητα του μέλους την Ένωσή μας, ο μακαριστός Αρχ. π . Επιφάνιος Ι. Θεοδωρόπουλος εκδήμησε εις Κύριον την 10 Νοεμβρίου 1989.

Η παραβολή των μυρίων ταλάντων & περί συγχωρήσεωςΚυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ! Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ/ΘΕΏΡΗΣΗ!!! ΟΧΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ, κλπ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙ/ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ, ΑΠΟ 18 ΕΤΩΝ, ΔΙΑΒΑΖΕΙ, ΜΕΛΕΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ...

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ
Τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι, ἐφ᾿ ὅσον οἱ πόλεμοι εἶναι σχεδόν ἀναπόφευκτοι καί φονεύουν σώματα, οἱ χριστιανοί πρέπει νά εἶναι πάντοτε ἕτοιμοι γιά τόν θάνατο, βίαιο ἤ φυσικό, διά μετανοίας καί ἐξομολογήσεως.
Ὡς πρός τίς εὐθύνες, βεβαίως ὑπάρχουν, ὅπως καί ὑπεύθυνοι.

Τι μισθό έπαιρνε ο Παύλος; – Κυριακή ΙΑ΄ (ΙΑ΄ Ματθ.) (Α΄ Κορ. 9,2-12)

Δαιμόνιο τοῦ χρήματος

Ο αποστ.. Παυλος
Κυριακὴ ΙΑ΄ (ΙΑ΄ Ματθ.) (Α΄ Κορ. 9,2-12)
12 Αὐγούστου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Τι μισθό έπαιρνε ο Παύλος;


ΣΤΗΝ ἐποχή μας, ἀγαπητοί μου, ὅλους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες τοὺς κατέλαβε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὸ δαιμόνιο τοῦ χρήματος…
Λεφτά, λεφτά! φωνάζει ὁ ἐργάτης. Λεφτά! φωνάζουν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι. Λεφτά! φωνάζουν καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ζητοῦν οὔτε ἕνα γρόσι, οὔτε μία δραχμή, αὐτοὶ ποὺ ἔλαβαν ἐντολὴ «Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (Ματθ. 10,8)· καὶ αὐτοὶ ἀκόμα οἱ παπᾶδες καὶ οἱ δεσποτάδες ζητοῦν λεφτά.
—Μά, θὰ πῆτε, μπορεῖ νὰ ζήσωμε χωρὶς λεφτά;

Ω, γελοίοι νεοκομμουνιστές του χαβιαριού του Ψύριζα!

Τώρα που οι Αμερικανοί κάνουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την απελευθέρωση του φυλακισμένου Αμερικανού παπά και άλλων ακόμα 11 Αμερικανών, μήπως να συμπεριλάμβαναν σε αυτούς και τα δύο δικά μας παλικάρια;

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Ο βίος του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου

«Ήκουσα περί σου ότι πνεύμα Θεού εν σοι και γρήγορσις και σύνεσις και σοφία περισσή ευρέθη εν σοί» (Δαν. ε’14).


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΚΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ιανουάριος 2001
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Καταγωγή, νηπιακά και παιδικά χρόνια
2. Μαθητικά χρόνια
3. Φοιτητικά χρόνια
4. Διάκονος και Πρεσβύτερος
5. Ή ιερατική του προσφορά
6. Το προσωπικό του πρόγραμμα
7. Αρνείται την προαγωγή του εις Επίσκοπο
8. Συγγραφεύς, Ομολογητής, Διδάσκαλος
9. Ιδρυτής, κτίτωρ και Γέροντας Ί. Ησυχαστηρίου
10. Δοκιμασία της υγείας του
11. Νέα Δοκιμασία
12. Δίδει οδηγίας δια την κηδεία του
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μία από τας μεγαλύτερος εκκλησιαστικές προσωπικότητες του 20ου αιώνος ήτο και ο Πανοσ. Άρχιμ. κ. Έπιφάνιος Ί. Θεοδωρόπουλος (1930-1989). Ήτο άγαμος ιερεύς εν τω κοσμώ (δια να χρησιμοποιήσω την ιδική του έκφραση δια τον εαυτόν του), ζήσας ως ασκητής εις το κέντρον της «ερήμου» των Αθηνών, την Ομόνοιαν, η οποία όζει υλικός, πνευματικός και ηθικώς.
Αυτό όμως δεν τον εμπόδιζε να ευαρεστήσει εις τον Θεόν και εις τους ανθρώπους (αν και το δεύτερον είναι ακατόρθωτων βλ. Ματθ. ία’ 16-19), φθάνοντας εις υψηλά μέτρα αρετής, κεκοσμημένος με πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με πολλά επίκτητα.
Είναι πρότυπων Ιερέως καί μάλιστα άγαμου (δεν είχε μοναχική κουρά, αλλά μόνον ρασοευχήν) και γενικώς πρότυπων Ορθοδόξου Χριστιανού, ο όποιος εφήρμοζε εις την ζωή ν του με απόλυτον ακρίβεια το Ευαγγέλιον και τους Ιερούς Κανόνας.

Θα αντιδράσουν οι μοναχοί; Όταν αντιδρούν οι Λαρισαίοι Χριστιανοί ζητώντας Ελευθέρα και Ζώσα Ορθόδοξη Εκκλησία και άγιο Επίσκοπο οι δεσποτικοί αβάδες με ύφος πατριαρχικό λένε υπακοή…. Τώρα ψάχνετε για Αγωνιζόμενους χριστιανούς να αντισταθούν στους Οικουμενιστές που προσκυνάτε ενώ εσείς εκ του μακρόθεν ατσαλάκωτοι κάνετε δημόσιες σχέσεις με δεσποτάδες και πολιτικούς που επιβουλεύονται την Εκκλησία.

isixastirio agiou porfyriouΤο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής

 Σχόλιο ΠΟΛ.ΜΗ

   Θα αντιδράσουν οι μοναχοί; Όταν αντιδρούν οι Λαρισαίοι Χριστιανοί ζητώντας Ελευθέρα και Ζώσα Ορθόδοξη  Εκκλησία και άγιο Επίσκοπο οι δεσποτικοί αβάδες με ύφος πατριαρχικό λένε υπακοή…. Τώρα ψάχνετε για Αγωνιζόμενους χριστιανούς να αντισταθούν στους Οικουμενιστές  που προσκυνάτε ενώ εσείς εκ του μακρόθεν  ατσαλάκωτοι κάνετε δημόσιες σχέσεις με δεσποτάδες και πολιτικούς που  επιβουλεύονται την Εκκλησία.
   Ο Ιερώνυμος Λιάπης  οι αυλικοί του και η σιωπή των αμνών είναι το καλύτερο εργαλείο  στα χέρια της Νέας Τάξεως Πραγμάτων να υποδουλώσει ύπουλα την Ελληνική Ορθόδοξη  Εκκλησία και να ξεπουλήσει ότι απέμεινε όρθιο.

isixastiria1 ===============================

  Η Ιερά Σύνοδος παύει το αυτοδιοίκητο των Ιερών Ησυχαστηρίων!

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

isixastiria1
πατήστε για μεγέθυνση
Εγκύκλιο σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τις Ιερές Μητροπόλεις και τις Συνοδικές Μονές, απέστειλε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, σχετικά με τις ειδικές τροποποιήσεις του νόμου 4559 / 2018 επί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977).
Η Ιερά Σύνοδος διευκρινίζει πως πλέον και τα Ιερά Ησυχαστήρια θα τελούν υπό την εποπτεία και ουσιαστικό έλεγχο του Μητροπολίτη στον οποίο ανήκουν όπως και οι υπόλοιπες Ιερές Μονές των Μητροπόλεων.
Επίσης σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο πλέον θα υπάρχει οικονομικός έλεγχος από τον οικείο Μητροπολίτη, ενώ κατά περιπτώσεις θα μπορούν να υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις.

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Νομοθετικές αθλιότητες εν μέσω «ανίερων συμμαχιών» (Κράτος και ιερατείο σε…νέες, κοινές περιπέτειες)

Νομοθετικές αθλιότητες εν μέσω «ανίερων συμμαχιών»
(Κράτος και ιερατείο σε…νέες, κοινές περιπέτειες)

του Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Ιστορίας
       Μία νέα αθλιότητα εκ μέρους της αντίχριστης κυβέρνησης έλαβε χώρα προ ολίγων ημερών, με τροπολογία που πέρασε από τη Βουλή και που αρχικά διέλαθε της προσοχής των πάντων. Και πώς να μη διαλάθει όμως, έτσι όπως την κατέθεσαν, εντελώς λαθραία δηλαδή, εν κρυπτώ και παραβύστω, εν μέσω θέρους και τόσων τραγωδιών, κυριολεκτικά σαν τους κλέφτες μες στο σκοτάδι! Όπως και τόσα άλλα πράγματα ασφαλώς που υπερψηφίζονται μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα και πολύ αργότερα μαθαίνουμε πόσο σημαντικά είναι για τις ζωές μας (ενίοτε δε και για τις ψυχές μας). 
Η συγκεκριμένη αθλιότητα βέβαια εντοπίστηκε από δικηγόρο της Πάτρας (την επομένη ωστόσο της υπερψήφισής της) και ήδη έχουν γραφτεί σχετικά κάποια πράγματα στο διαδίκτυο. Εδώ, θα επιχειρήσουμε μία σύντομη αναψηλάφιση του θέματος - και φυσικά πρωτίστως μία απόπειρα σχολιασμού και ερμηνείας.

ἀλλοίμονον στοὺς μοναχοὺς σ' αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ θὰ εἶναι δεμένοι μὲ ὑπάρχοντα καὶ πλούτη, οἱ ὁποῖοι ἕνεκα τῆς ''ἀγάπης'' καὶ τῆς ''εἰρήνης'' θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ὑποταχθοῦν στοὺς αἱρετικούς.

Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα

Πηγή: emmadimitris Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!
«Νὰ φοβῆσαι τὸν Κύριον, παιδί μου. Νὰ φοβῆσαι μήπως ἀπολέσεις τὸν στέφανο ποὺ ἑτοιμάστηκε γιὰ σένα. Νὰ φοβῆσαι μὴν ἀποβληθεῖς παρὰ τοῦ Κυρίου εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον καὶ τὴν αἰώνιαν κόλασιν. Στέκε ἀνδρείως εἰς τὴν πίστιν καὶ ἐὰν εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ὑπομένεις διωγμοὺς καὶ ἄλλες θλίψεις, διότι ὁ Κύριος θὰ εἶναι μαζί σου καὶ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες καὶ Ὁμολογητὲς θὰ βλέπουν μὲ χαρὰ τοὺς ἀγῶνες σου.

Η "ένωση" των οικουμενιστικών "εκκλησιών" προχωρεί «υποχρεωτικά», όσο ο αγώνας μας παραμένει «δυνητικός» Ο Θεόκλητος Κουμαριανός με τα λουλούδια του στον κήπο της διαφορετικότητας!

Όταν η Αποστολική Διακονία διδάσκει Ορθοδοξία και ΠολιτισμόORTHODOXIA.INFO | Ανδρέας Λουδάρος Τι θα μπορούσε να είναι αυτό που έφερε στην Αθήνα 22 Ρωμαιοκαθολικούς κληρικούς , από την Ιταλία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη, Λιβερία την Ουκρανία και τις Φιλιππίνες αλλά και τη Νιγηρία, το Κονγκό, την Αϊτή και την πιο μακρινή απ’ όλες… Ινδία; Η απάντηση είναι απλή: Η επιθυμία τους να γνωρίσουν την Ελλάδα και την ορθόδοξη παράδοση της και η ευκαιρία που τους έδωσε για μια ακόμη φορά η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος να τα συνδυάσουν όλα αυτά μέσα από την εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας.
    «Ο Έλληνας από τη φύση του είναι οικουμενικός και πάντοτε μοιραζόταν την παράδοση και τον πολιτισμό του με τους άλλους λαούς» μας λέει ο
άνθρωπος πίσω από αυτήν την ιδέα που μετρά αισίως 18 χρόνια. Πρόκειται για τον επίσκοπο Φαναρίου Αγαθάγγελο, γενικό διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος θέλησε να ξεκαθαρίσει πως «Αυτό το έργο, δεν είναι μόνο πολιτιστικό αλλά είναι και πνευματικό. Μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο, να μοιραστούμε αγωνίες και προβληματισμούς γιατί αυτό το έργο είναι εκκλησιαστικό».


Ο επίσκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος χαιρετίζοντας την τελετή λήξης
    Για την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η συνεργασία με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην προσπάθεια της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας, της παράδοσης και της πνευματικότητας του τόπου

π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ἡ ἀξία τῆς συγχωρήσεως καί τρόποι αὐτῆς. ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22-8-1982


Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Αφιέρωμα στον π.Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο το πολύτιμο κόσμημα της Εκκλησίας μαςΣτο πρώτο μέρος της σειράς παρουσιάζονται μερικά βιογραφικά στοιχεία του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου και γίνεται η πρώτη γνωριμία μας με τους ομιλητές. Στην συνέχεια, παίρνουμε μια πρώτη γεύση από τα επεισόδια που θα ακολουθήσουν. Όλα τα 24 μέρη του αφιερώματος των
Εκδόσεων Υπακοή στόν π. Επιφάνιο στον σύνδεσμο http://goo.gl/AUtUk8 Εκδόσεις Υπακοή 2017

ΟΙ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΕΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΕΣ (ΖΩΝΤΕΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΙ)

«Οὐκ ἐκάθισα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω· ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ μὴ καθίσω» (Ψαλμ. κε’ 4-5)

 

ΟΙ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΕΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 
 ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΕΣ  (ΖΩΝΤΕΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΙ)

(Σύνταξις καί ἐνημέρωσις 5-7-18) 

Οἱ Δώδεκα Κανονικοί Μητροπολίτες
(Ἁπαντες ἐκοιμήθησαν)
Οἱ Μοιχεπιβάτες
(Οἱ Κοιμηθέντες)
Οἱ Μοιχεπιβάτες
(Οἱ ἐν ζωῆ)


1.    Διδυμοτείχου Κωνσταντῖνος
1.    Ἀγαθάγγ. Ταμπουρανζάκης
2.    Νικηφόρος Ἀρχαγγελίδης

2.    Κιλικισίου Χαρίτων
3.    Ἀμβρόσιος Στάμενας

3.    Ἀλεξανδρουπόλεως Κωνστάντιος

1.      Ἄνθιμος Ρούσας
4.    Δημητριάδος Ἠλίας
4.    Χριστόδ. Παρασκευαΐδης

5.    Ζακύνθου Ἀπόστολος
5.    Παντελεήμων Μπεζενίτης

6.    Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνος
6.    Κλεόπας Θωμόπουλος

7.    Κύριλλ. Χριστάκης (διά Με τα­­­θε­τοῦ)

2.     Θεόκλ. Κουμαριανός

7.    Θεσσαλονίκης Λεωνίδας


·         Ν. Κρήνης (Νέα Μητρ. 1974)
·         Νεαπόλεως (Νέα Μητρ. 1974)
8.    Παντελ. Χρυσοφάκης


9.    Προκ. Γεωργαντόπουλος
10.     Διονύσιος Λαδόπουλος 

Ἄνθιμος Ρούσας (διά Μεταθετοῦ)
8.    Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδημος


·         Μεγάρων (Νέα Μητρ. 1974)
·         Μεσσογαίας (Νέα Μητρ. 1974)
·         Κηφησίας (Νέα Μητρ. 2010)
·         Ἰλίου (Νέα Μητρ. 2010)
11.  Δωρόθ. Γιανναρόπουλος 
   Παντελ. Μπεζενίτης (διά Μεταθετοῦ)
12.     Βαρθολομ. Κατσούρης
13.     Ἀγαθόνικ. Φιλιππότης)

3.      Νικ. Χατζηνικολάου
4.      Κύριλλ. Μισιακούλης
5.      Ἀθηναγόρ. Δικαιάκος
9.    Λαρίσης Θεολόγος
14.     Σεραφείμ Ὀρφανός

15.     Ἰγνάτιος Λάππας

6.     Δημήτριος Μπεκιάρης
1.    Χαλκίδος Νικόλαος
16.     Χρυσόστομος Βέργης

2.    Παραμυθίας Παῦλος

7.      Τίτος Παπανάκος
3.    Τρίκκης καί Σταγῶν Σεραφείμ
17.     Στέφανος Ἀφεντουλίδης

8.      Ἀλέξ. Μιχαλόπουλος Σύνολον
17

8

                                                                                              

«Οὐκ ἐκάθισα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω· ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ μὴ καθίσω» (Ψαλμ. κε’ 4-5).  

(Δέν παρεκάθισα εἰς συνέδρια ἀνθρώπων πού ἀρέσκονται στή ματαιότητα καί τό ψεῦδος, καί δέν θά εἰσέλθω μαζί μέ παρανομοῦντας διά νά συσκευθῶ καί νά συνεργασθῶ μαζί τους. 
 Ἐμίσησα ἀπό καρδίας πᾶσαν σύναξιν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι σχεδιάζουν καί μηχανεύονται ἔργα πονηρά, καί δέν θά καθίσω ποτέ μέ ἀσεβεῖς ἀνθρώπους συναποτελῶν μέρος τῆς συντροφιᾶς των).

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

π Επιφάνιος: Θά ἔχουμε τόν Θεολόγο πού εἶναι ἅγιος στήν Κεχαριτωμένη [1]


Του Άρχιμανδρίτου  Ἱεροθέου Ἀργύρη

Ἱεροκήρυκος

    Ἀθῆναι 17-7-2018


 ΓΙΑΤΙ Ο ΛΑΟΣ 


ΑΓΑΠΗΣΕ 


ΤΟΣΟ ΤΟΝ 


ΘΕΟΛΟΓΟ


 ΛΑΡΙΣΗΣΓνήσια ἀγάπη κτίζει τόν κόσμο


Γιατί τόσο σ’ ἀγάπησε ὁ λαός Γέροντα;

Ἕνας νεαρός κληρικός ἐπεσκέφθη τόν Μητροπολίτη Λαρίσης κυρό Θεολόγο, τό ἄκακο ἀρνίο, τόν ἅγιο Κληρικό, τόν γλυκύ πατέρα. Ἡ συνάντησις πραγματοποιήθηκε στό Ἐπισκοπεῖο Λαρίσης, τό ὁποῖο ὁ ἴδιος εἶχε ἀνεγείρει πρίν ἀπό τήν βιαία ἐκθρόνισι καί ἐξορία. Ἀλλά τώρα ἐδῶ εἶναι «Ἐλεύθερος Πολιορκημένος». Μετά ἀπό ἀλλεπάλληλες δικαιώσεις ἀπό τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας εἶναι κλεισμένος μέσα στό Ἐπισκοπεῖο του, χωρίς ἀποκατάστασι ἀπό τήν ἐπίσημο Ἐκκλησιαστική Ἀρχή. «Ἐλεύθερος Φυλακισμένος».
Ὁ ἐπισκέπτης κληρικός ἤξερε τήν ἀπάντησι, γιατί τόσο πολύ ὁ εὐσεβής λαός ἀγάπησε αὐτόν τόν Ἐπίσκοπο. Γιατί τόν ἀναγνώριζε γιά πραγματικά ἅγιο καί ἄμεμπτο Ἐπίσκοπο. Ὁ λαός ἔχει λεπτά αἰσθητήρια καί βλέπει, γνωρίζει, ἀντιλαμβάνεται. Ὁ πύρινος λαός ἀποτελεῖ τή δικογραφία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.
Παρ’ ὅλη τήν γνώμη του, ἠθέλησε ὅμως νά διερευνήση αὐτή τή λαϊκή ἀγάπη στόν ἅγιο πού εἶχε μπροστά του. Νά τόν βυθομετρήση καί νά τόν ζυγίση.
Ὅτι ἄκουγε γιά τόν Ἐπίσκοπο Λαρίσης Θεολόγο, ἤθελε νά πληροφορηθῆ, ἐάν αὐτός εἶναι ἀνώτεροςκατώτερος τῆς φήμης του.
Τοῦ ὑπέβαλε λοιπόν ἕνα «τέστ ἁγιότητος», «διαγώνισμα ταπεινώσεως» καί «ἔκθεσι ἀγάπης».
-Πές τε μου, σᾶς παρακαλῶ σεβασμιώτατε. Πῶς, μέ ποιά μέθοδο καί ποῖο σύστημα ἐπιτύχατε, ὥστε νά σᾶς ἀγαπᾶ τόσο πολύ ὁ λαός;
-Διαποιμάνατε αὐτή τήν Ἱ. Μητρόπολι μόλις τέσσερα ἔτη. Τί συστήματα ἐφαρμόσατε, ὥστε νά τά ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς οἱ νεώτεροι κληρικοί, γιά νά μᾶς ἀγαπᾶ ὁ λαός;

Προπαγανδίζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὁ π. Βασίλειος Θερμός;


π. Βασίλειος Θερμός(Δεξιά) - π.Θεμιστοκλής Μουρτσανός ο Λαρισαίος (Αριστερά)

Τοῦ π. Βασιλείου Κοκολάκη
Ἄλλο ἕνα βιβλίο τοῦ π. Βασιλείου Θερμοῦ κυκλοφόρησε, «Σεξουαλικός προσανατολισμός καί ταυτότητα φύλου. Οι απαντήσεις ...και οι άνθρωποι», τό ὁποῖο ἀπαιτοῦσε ὀφειλόμενη κριτική, τήν ὁποία καί πραγματοποίησα, ἀφοῦ πρῶτα μελέτησα ἐπισταμένως τά ὅσα γράφει. Πρίν τήν ἀνάγνωση ὅμως τῆς κριτικῆς, θέτω κάποιες προϋποθέσεις: Ἄν κάποιος νομίσει πώς εἶμαι προκατειλημμένος, ἄς μήν εἶναι τουλάχιστον καί ἐκεῖνος μέ μένα. Δέν ἔχω κάτι προσωπικό μέ τόν συγγραφέα, ἁπλῶς ἀντικειμενικά κριτικάρω τά ὅσα γράφει.