Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΗΪΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ “ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ ΖΩΗΣ”

Φρονοῦμε πώς, ἤδη «“Ὑψώνεται” (πρός ἐπέμβασι) τό Χέρι τοῦ Δικαίου Θεοῦ» (Ἡσ. ε’ 25.), γιά τούς ἀνόμους Ἐκβιαστές  τοῦ “Βδελυροῦ Ἐμβολιασμοῦ”

 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΗΪΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ “ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ ΖΩΗΣ”

 Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐζήλωσαν “Χιτλερική Δόξα”, Νομοθετοῦντες “Ναζιστικά”

 Γράφει ο Λεωνίδας Αλεξάνδρου

 

{Ἁγιογραφική Ἀλληγορία: Θά σέ κατακαύσουμε, ἐάν δέν ὑπακούσης}

[Φιλισταῖοι ἐκβιάζουν]: «(Δαλιδά) Ἀπάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου // καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα͵ // μήποτε κατακαύσωμέν σε // καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐν πυρί· //ἦ ἐκβιάσαι ἡμᾶς κεκλήκατε;» (Κριταί ιδ’ 15).

[Παράφρασις]: [(Ἐμεῖς οἱ Φιλισταῖοι προστάζουμε): // (Ὡραία Δαλιδά) ἐξαπάτησε τόν ἄνδρα σου τόν εὐσεβῆ Σαμψών. // Κολάκευσέ τον, ὥστε νά ἀποκαλύψη τό τεθέν αἴνιγμα. // Διαφορετικά, θά κατακαύσουμε ἐσένα //καί τόν σπίτι τοῦ πατέρα σου. // Γιατί μᾶς καλέσατε ἐδῶ (στό γάμο) // γιά νά μᾶς ἐκβιάσετε;].

 

[Ἐκτρωματικές “Βατσίνες” μέ “Ἐπείγουσα Ἀδεοδότησι”]

Κατ’ αὐτή τήν δακέθυμο περίοδο, 2020-2021, ἀνέκυψε ὁ “Δημιουργημένος” Κορονοϊός τοῦ Covid 19. Συνάμα, τάχιστα προέκυψαν ἀντίστοιχα ἐμβόλια, ὄχι μέ κανονική Ἄδεια, ἀλλά μέ ...“Ἐπείγουσα Ἀδειοδότησι”. Τουτέστιν, αὐτά πρίν ἤ περάσουν ὅλα τά ἀναγκαῖα στάδια ἐλέγχου κυκλοφοροῦν. Ἄν καί εἶναι ἀπολύτως “Πειραματικά”, μεταδίδονται ἀγεληδόν, στούς ἀγομένους, ἀπό φελλούς Δυνάστες, Λαούς τῆς Γῆς. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, τά “Ἀνθρωπάκια” ἑνός “Κατωτέρου Θεοῦ”, καθίστανται ἀκούσια δοκιμαστικά “Πειραματόζωα”.

Πρωτίστως, οἱ μιαρές “Βατσίνες”, εἰς κάποια στάδια τῆς δημιουργίας των ἐχρησιμοποίησαν καί ἐμπεριέχουν “Ἐκτρωματικές Σειρές” κυτάρων Σφαγιασθέντων Ἐμβρύων. Ἐλειτούργησαν μυστικές “Κρεατομηχανές”. Καταχθόνια Ἐργαστήρια αἱμοβόρου “Κανιβαλισμοῦ”. Κυριαρχεῖ τό «... Βδέλυγμα τῆς Ἐρημώσεως ...»(Ματθ. κδ’ 15), τό ὁποῖο καταπτύεται ἀπό τόν Θεό  καί τούς ἀνθρώπους.

Ο π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ… ΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ!


Ὁ «πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου» Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος
μεταδίδει τὴν Θ. Κοινωνίαν εἰς τοὺς ἐκκλησιαζομένους διὰ χρήσεως πολλαπλῶν λαβίδων!

Μέγιστος κίνδυνος! Ταχίστη μετάδοσις μικροβίου
πολιτικῆς πανουργίας καὶ θεολογικῆς ἀλογίας!

Ο π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΙ
ΤΟΥΣ… ΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ!

Οἱ πάτρωνες τοῦ COVID κύριοι τῶν ἱερῶν μυστηρίων μας;
Ἀπόλυτος ὑπακοὴ εἰς τὴν ἀποδιοργάνωσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς;
«Εἶναι ἐνταγμένα ὅλα αὐτὰ στὸ σχέδιο νὰ πληγῆ ἡ Ἐκκλησία»!

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Χρεωστοῦμε εὐγνωμοσύνη στόν σεβαστόν καί ἀγαπητόν μας π. Ἰωάννην Κωστώφ, γιά τήν ἐπιμέλεια καί δημοσίευση τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῆς ἐγγράφου καί τῆς προφορικῆς διδασκαλίας τοῦ Μεγάλου Ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός τῶν ἡμερῶν μας, τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πυξίδα καί ὁδοδείκτη, ἰδίως σήμερα, μέσα στό πυκνό πνευματικό σκοτάδι τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἀλλά καί τῆς Πατρίδος μας.

Παράλληλα, ὁ π. Ἰωάννης μᾶς ἔχει πλουτίσει μέ δεκάδες δικῶν του βιβλίων, τά ὁποῖα, πέραν τῶν γνώσεων καί τοῦ πνευματικοῦ καταρτισμοῦ, πού προσφέρουν, παρέχουν καί βιβλιογραφικό πλοῦτο.

Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ, Ο ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ» 19-6-1994 (Β299)

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ[:Πράξεις 2, 1-11]

    Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

                                 με θέμα:

             «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ, Ο ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 19-6-1994] (Β299)                                     

       Ζούμε πάλι, αγαπητοί μου, ν ορτ την χαρά της Πεντηκοστής. Είναι η χαρά από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, που υπεσχέθη ο Κύριος εις τους μαθητάς Του, αλλά και σε όλη την Εκκλησία, διαμέσου των αιώνων. Και ο Κύριος είπε: « π εροσολύμων μ χωρίζεσθαι, λλ περιμένειν τν παγγελίαν το πατρς ν κούσατέ μου(:«Μη χωριστείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε την υπόσχεση του Πατέρα μου, που σας την έχω πει») τι ωάννης μν βάπτισεν δατι, μες δ βαπτισθήσεσθε ν Πνεύματι γί ο μετ πολλς ταύτας μέρας

Είναι αυτός ο πατέρας που φέρνει ειρήνη στην Ουκρανία;


Οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι αντίθετοι στην άφιξη του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στην Ουκρανία.

Εκτός από την κατάργηση των αντιεκκλησιαστικών νόμων, οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας απαιτούν από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Ζελένσκι να αποσύρει την πρόσκλησή του στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίο για τις εορταστικές εκδηλώσεις την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, είπε ο βοηθός επίσκοπος της επισκοπής του Κιέβου αρχιεπίσκοπος Βασιλκίφ Νικολάι (Ποτστόβι) σε συνέλευση προσευχής των πιστών της UOC στο Βερχόβνα Ράντα.

Τα υπέρ και τα κατά των covid-19 διαβολίων.

εστάλη από αναγνώστη

ΥΠΕΡ

· Ενδεχομένως βελτίωση των συμπτωμάτων σε περίπτωση μόλυνσης 

από τον ιό.
· Μπαίνεις στη “White list” των εμβολιασμένων.
· To λέει η τηλεόραση.
· Το κάνουν όλοι.

ΚΑΤΑ

·Υπάρχει περίπτωση να νοσήσεις βαριά εξ αιτίας του εμβολίου ή ακόμη και να πεθάνεις.
·Είναι πειραματικά. Έχουν μόνο «Προσωρινή άδεια έκτακτης

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ κατὰ τὶς προσδοκίες τῶν νεοεποχιτῶν στὸ Διαδίκτυο

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ
κατὰ τὶς προσδοκίες τῶν νεοεποχιτῶν στὸ Διαδίκτυο (Internet)

"τὸ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας"1

 Γράφει ο Νικόλαος Ζήσης

       Ἡ ἐσχατολογικὴ μορφὴ τοῦ Ἀντιχρίστου παρουσιάζεται ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση μὲ τὰ μελανότερα χρώματα: «Ἐν τῷ μυστηριώδει τούτῳ ἀνθρώπῳ οὐδὲν τὸ ὅσιον καὶ ἱερὸν θὰ ὑπάρξη... Φέρων ἐν ἑαυτῷ πάσαν τὴν ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ, θὰ ἐπιδείξη δύναμιν μὲν ὑπεράνθρωπον, χαρακτῆρα δὲ καὶ αἰσθήματα ἀπάνθρωπα»2.


       Σ' αὐτὸν ἐφαρμόζεται ἡ πλήρης ἀποδοχὴ τῆς ψευδοῦς ὑποσχέσεως τοῦ σατανᾶ «ἔσεσθε ὡς Θεοὶ» διὰ τῆς γνώσεως3, διότι ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι ἄνθρωπος ποὺ θὰ θελήσει νὰ ἀντικαταστήσει τὸ Θεὸ διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Σατανᾶ. Ὁ Θεὸς, ὅπως σημειώνει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐμφάνισή του γιὰ νὰ κριθοῦν ὅσοι δὲν θέλουν οὕτως ἢ ἄλλως νὰ σωθοῦν: ἐνῶ στὴ Β' Παρουσία οἱ ἄπιστοι θὰ δικαιολογοῦνταν στὸ Χριστὸ λέγοντας «δὲν πιστεύσαμε σὲ σένα ἐπειδὴ ἔλεγες ὅτι εἶσαι Θεός», θὰ βρεθοῦν ἀναπολόγητοι, διότι θὰ ἀποδεχθοῦν ὡς Θεὸ τὸν Ἀντίχριστο, ποὺ μάλιστα δὲν θὰ ἔλθει στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἀλλὰ στὸ δικό του4.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ: Το θρίλερ του Σαββάτου στις 9.

Το θρίλερ του Σαββάτου στις 9.

Βρισκόμαστε στο σπίτι του κυρίου Διάστροφου Νεοεποχητίδη ο οποίος κατοικεί στον αρχοντικό πύργο των προγόνων του με τα 9 δωμάτια σε μια σκοτεινή γειτονιά του Νέου Κόσμου στην οδό Αποκαλύψεως 666 πίσω από την αναπαλαιωμένη γέφυρα των στεναγμών.


Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας ο Θεάδελφος * Ο άλλος Ιούδας! [ΒΙΝΤΕΟ]

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου

ΓΕΝΙΚΑ: Στις 19 του μηνός Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του αγίου αποστόλου Ιούδα του Θεαδέλφου. Τα βιογραφικά του στοιχεία δεν μας διασώζονται με ακρίβεια και συχνά παρουσιάζονται παρόμοια με αυτά του αγίου αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, γεγονός όχι περίεργο, αφού και οι δύο Απόστολοι είχαν το ίδιο όνομα, έζησαν δε και κήρυξαν την ίδια εποχή και στην ίδια περιοχή.

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Ὁ νᾶνος καὶ ὁ γίγας


Ἀποκάλυψις μιᾶς μυστικῆς πυρηνικῆς βόμβας 

Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, σκέπτεται, ἔξυπνα, ὅπως φαιδρῶς νομίζει. Χειροτονεῖ ἀδιάκοπα Ἐπισκόπους, ἄνευ ποιμνίου, Συνόδου καὶ ἐξουσίας, μόνο γιὰ ἕνα λόγο: Νὰ φθάση σὲ ἀριθμὸ τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Ρωσίας τῶν 250 καὶ πλέον ἑκατομμυρίων πιστῶν. Φαντασιώνεται ὅτι σὲ πραγματικὴ μελλοντικὴ πανορθόδοξο, ὅ­που θὰ μετέχουν ΟΛΟΙ οἱ Ἐπίσκοποι θὰ μπορῆ νὰ ἔχη κάποια εὐάριθμο παρουσία.

Μυστική διπλωματία Ερντογάν-Μητσοτάκη και στο βάθος η εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας ή/και κυριαρχικών δικαιωμάτων
Η παρουσία Καλίν-Σουρανή στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ σηματοδοτεί την ενεργοποίηση της μυστικής συμφωνίας του Βερολίνου;

Γράφει Δρ. Κων/νος Αποστόλου-Κατσαρός*

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ (14/06/2021), ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε να είναι παρών και ο εκπρόσωπος της Προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, με αποτέλεσμα να συμμετάσχει και η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή. Υπενθυμίζεται ότι οι Καλίν-Σουρανή στη συνάντησή τους στο Βερολίνο στις 13/07/2020, η οποία πραγματοποιήθηκε εν αγνοία του Έλληνα ΥΠΕΞ Ν. Δένδια κατά ομολογία του ιδίου, κατέληξαν σε μυστική συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες όπως ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης ομολόγησε αργότερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Γ. Πρετεντέρη (δημοσιεύτηκε 12/10/2020 στο primeminister.gr). Το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης αναφέρει:

Τελευταίες συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

ΕΙΝΑΙ κοντά η μέρα της Εξομολογήσεως και στη συνέχεια η πανευφρόσυνη στιγμή της Μεταλήψεως του Σώματος και του Αίματος του Χριστού.
Ο Θεός να δώσει , ώστε να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις όπως πρέπει. Έτσι ο αγώνας της νηστείας και όσα τυχόν κέρδισες απ’ αυτόν, θα επισφραγιστούν με τη θεϊκή σφραγίδα των ιερών Μυστηρίων.

Λασκάρουν τα λουριά στον Έλληνα για το Καλοκαίρι…και ετοιμάζουν επίθεση στους ανεμβολίαστους..

Φαντάζουν ταινία επιστημονικής φαντασίας

Λασκάρουν τα λουριά στους Έλληνες για να νομίσουν οτι θα επιστρέψουν στις αρχικές ελευθερίες που τις εκλεψαν….Βλέποντας οτι οι πολίτες δεν πηγαίνουν στα εμβολιαστικά τους κεντρα για να τρυπηθούν.Εχουν πανικοβληθεί και μοιράζουν καθρεφτάκια με προνόμια σε εμβολιασμένους

Ο εγκλεισμός εχει δημιουργήσει μεγάλη ζημια στην ψυχική υγεία των πολιτών..Στην Οικονομία τα βλέπετε τα αποτελέσματα ….Οι άνθρωποι που δεν ψάχνονται και δεν ερευνούν πιστεύουν σαν μια αγέλη προβάτων ότι τους λέει το σύστημα και τα καταπίνουν αμάσητα.Εχουν εγκλωβιστεί και θα τους χρησιμοποιήσουν εναντίον των ανεμβολίαστων απο τον Σεπτέμβρη και μετα..ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΔΙΧΑΣΜΟ…Σχεδιάζουν ΜΑΖΙΚΗ επίθεση σε οσους δεν τρυπηθούν με τα επικίνδυνα  πειραματικά τους εμβόλια.

Ειναι αυτοί που δεν ερευνούν δεν ψάχνουν τιποτα και αποδέχονται οτι τους σερβίρουν οι ακαταδίωκτοι Τηλεπαπαγάλοι  του συστήματος.

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ[:Ιω. 7,37-52 και 8,12]

  YΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

              ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

     «ν δ τ σχάτ μέρ τ μεγάλ τς ορτς εστήκει ησος κα κραξε λέγων· άν τις διψ, ρχέσθω πρός με κα πινέτω. πιστεύων ες μέ, καθς επεν γραφή, ποταμο κ τς κοιλίας ατο εύσουσιν δατος ζντος

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


       Κατά Ιωάννην, κεφ. Ζ’, εδάφια 37-52 και κεφ. Η΄, εδάφιο 12

    37 ᾿Εν δ τ σχτ μρ τ μεγλ τς ορτς εστκει ᾿Ιησος κα κραξε λγων· ἐάν τις διψ, ρχσθω πρς με κα πιντω. 38 πιστεων ες μ, καθς επεν γραφ, ποταμο κ τς κοιλας ατο ρεσουσιν δατος ζντος. 39 τοτο δ επε περ το Πνεματος ο μελλον λαμβνειν ο πιστεοντες ες ατν· οπω γρ ν Πνεμα Αγιον, τι ᾿Ιησος οδπω δοξσθη.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ[:Πράξ. 2,1-11] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


   «Κα ν τ συμπληροσθαι τν μέραν τς πεντηκοστς σαν παντες μοθυμαδν π τ ατό (:το πρωί της ημέρας της Πεντηκοστής -καθώς ολοκληρωνόταν η ημέρα αυτή η οποία άρχισε από το απόγευμα της παραμονής της- όλοι οι πιστοί με μια καρδιά ήταν συναγμένοι στο ίδιο μέρος)»[Πράξ. 2,1].

Η Εκκλησία πρέπει να είναι κάθετη και αρνητική στο θέμα του εμβολιασμού - Η στειρογόνος δράσις

Η στειρογόνος δράσις των εμβολίων

Η Εκκλησία πρέπει να είναι κάθετη και αρνητική στο θέμα του εμβολιασμού

Στον Focus FM και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη μίλησε ο Πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο θέμα των εμβολίων.

«Ξεφύγαμε από τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής εμβολίων και μπήκαμε σε μια άλλη πειραματική διαδικασία» ανέφερε τονίζοντας ότι «ο παγκόσμιος πληθυσμός χρησιμοποιείται ως μια αγέλη πειραματική».

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Φταίει πράγματι ἡ ὑπογονιμότητα;


Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου, Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ. Κοιν. Θ. ΕΚΠΑ)
Μὲ τὸ κορυφαῖο ἐθνικὸ πρόβλημα τοῦ δημογραφικοῦ εἶχε σκοπὸ νὰ ἀσχοληθεῖ τὸ 1o Πανελλήνιο συνέδριο Γονιμότητας καὶ Ἀναπαραγωγικῆς Αὐτονομίας πού ἐπρόκειτω νὰ λάβει χώρα στὶς 2 μέ 4 Ἰουλίου. Αὐτὸ τὸ εὐχῆς ἔργο, ποὺ ἡ διεξαγωγή του χαροποιοῦσε κάθε σώφρονα καὶ καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ποὺ ἀγαπὰ τὸ ἔθνος του, ἀκυρώθηκε λόγω τῶν ἀντιδράσεων μετὰ τὴν προβολὴ τοῦ διαφημιστικοῦ σπὸτ, οἱ ὁποῖες προήλθαν ἀπὸ ὅλες τὶς κατευθύνσεις καὶ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Όταν έχεις το δίκιο με το μέρος σου,προχωράς και νικάς!!!

Δυστυχώς, το πάθημα των συνανθρώπων μας έγινε μάθημα για τους υπολοίπους, γι' αυτό και σταμάτησαν οι μαζικοί εμβολιασμοί, και τρελάθηκε ο Κούλης!!!

 Τις τελευταίες 3 μέρες, μετά το παραλήρημα του Κούλη περί υποχρεωτικότητας, μου στέλνουν μηνύματα, με παίρνουν τηλέφωνο ή με συναντάνε στον δρόμο φίλοι, με τους οποίους έχουμε κοινές απόψεις. Βλέπω πολλούς πανικόβλητους, άλλους φοβισμένους, και γενικά πολύ άγχος ρε παιδιά (ευτυχώς οι πολλοί παραμένουν ψύχραιμοι).
Το ερώτημα όλων είναι "τι θα κάνουμε;"
Θα πρέπει να καταλάβουμε κατ' αρχήν ότι το εμβολιαστικό κλίμα που αντιλαμβανόμαστε γύρω μας είναι τεχνητό. Το διαμορφώνει η τηλεόραση και τα ΜΜΕ, ενώ την πιο πολύ φασαρία την κάνουν όσοι εμβολιάστηκαν, σε μια προσπάθεια να πείσουν και τους γύρω τους να ακολουθήσουν... 

Γέρων Άνθιμος ο Αγιαννανίτης († 15 Ιουνίου 1996)

Γέρων Άνθιμος ο Αγιαννανίτης († 15 Ιουνίου 1996) 

Ένας Σοφός και άγιος Πνευματικός πού κοσμούσε την σκήτη της Αγίας Άννης Α.Ο.!


(† Μωϋσέως μοναχού Αγιορείτου)

Περί το 1972 συνάντησα πρώτη φορά τον Γέροντα Άνθιμο. Ήταν μόνος, αλλά δεν ήταν μόνος. Δεν είχε δηλαδή τα στοιχεία της οδυνηρής μοναξιάς που τυραννά πολύ κόσμο μέσα στον κόσμο. Είχε μια σοβαρότητα, μια σιγουριά και μια σκυθρωπότητα. Μια σκυθρωπότητα καλοζυγιασμένη, μελετημένη, φιλοσοφημένη, όχι απωθητική, αλλά συνδυασμένη με την γλυκεία μορφή του, σου έδινε εμπιστοσύνη, έμπνευση, ενίσχυση. Ήξερε τι έλεγε. Είχε μελετήσει το βιβλίο της ζωής, την ιστορία των βράχων, των κα­λυβών, του Κυριακού, του καλντεριμιού, της Καλύβης του των Εισοδίων της Θεοτόκου. Μιλούσε με μια ωραία προφορά, με ένα πλούσιο λεξιλόγιο, χρησιμο­ποιώντας όλες τις εκφάνσεις του λεξιλογίου της γλώσσας μας. Δεν βιαζόταν και δεν καθυστερούσε. Κυριολεκτούσε και σε παρακολουθούσε με τα βαθυ­στόχαστα μάτια του.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαθιώτης: Η κυβέρνηση εκβιάζει χυδαία τους ανεμβολίαστους

  • Πετώ το γάντι σε όποιον νομικό μπορεί και θέλει, ώστε να αντικρούσει την παρατιθέμενη επιχειρηματολογία.
  • Θα το επαναλάβω: Δεν αφιέρωσα 30 χρόνια από την ζωή μου στη νομική επιστήμη, για να έρθει ο θίασος του Κυριάκου Μητσοτάκη και να με κοροϊδεύει.
  • Επί 17 χρόνια δίδασκα τους φοιτητές μου το έγκλημα της εκβίασης. Μπορώ λοιπόν μετά λόγου γνώσεως να το βροντοφωνάξω: Έτσι όπως σχεδιάζει αυτή η κυβέρνηση τις λεγόμενες «διευκολύνσεις» για τους εμβολιασμένους, εκβιάζει χυδαία τους ανεμβολίαστους.

Αιδώς Αργείοι !

* * * Προνόμια για τους εμβολιασμένους; * * *

Πολύς θόρυβος έγινε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την πρόταση μελών της κυβερνήσεως να θεσπισθούν προνόμια υπέρ των εμβολιασμένων, με σκοπό να αρθούν οι (απολύτως εύλογοι) δισταγμοί των πολιτών για την αποτελεσματικότητα και, κυρίως, για την ασφάλεια των πειραματικών εμβολίων κατά του κορωνοϊού. Ειδικότερα, συζητήθηκε η ιδέα να παραχωρηθεί στους εμβολιασμένους μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης ή η δυνατότητα να επισκέπτονται χώρους που τώρα είναι κλειστοί αλλά θα ανοίξουν αργότερα. Μάλιστα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μιλώντας για “διευκολύνσεις” (σαν να πρόκειται για διακανονισμό δόσεων της εφορίας) δήλωσε ότι «ουδείς το φθινόπωρο θα μπορεί να απαγορεύσει π.χ. σε έναν επιχειρηματία της εστίασης να πει ότι δέχεται μόνο εμβολιασμένους». Δυστυχώς, όλες αυτές οι σκέψεις είναι όχι μόνο ανήθικες αλλά και αντισυνταγματικές για τους ακόλουθους λόγους:

π.Σεραφείμ Ζήσης, Οι εξωγήϊνοι δαίμονες και ο Μεσσίας της Νέας Εποχής [ΒΙΝΤΕΟ 2021]

https://www.youtube.com/watch?v=w-PHxy6LsYk&t=644s

ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης κοντά στους φυλακισμένους

Tώρα πιστεύω ότι υπάρχει Xριστός!


Πως έγινε το θαύμα αυτό; Ευλόγησε ο Χριστός, που ζει και θριαμβεύει εις όλους τους αιώνας.

Ναι, ο Χριστός! Άς Τον αγνοούν οι πολλοί…»

Συνέλαβαν κάποιον αντάρτη ἀπὸ τὰ βουνά και δεμένο τον έσερναν μέσα στην πόλη τῆς Κοζάνης και τον έρριξαν στη φυλακή.

Όταν το έμαθε ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης πήγε στην φυλακή για να τον δη. Αυτός ήταν εχθρός του.

Πολλές φορές προσπάθησε να τον σκοτώση, αλλά δεν τα κατάφερε…

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗΣ

   ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

                 ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

          ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗΣ

   Εντελώς απαραίτητο για εμάς τους ανθρώπους είναι με ζήλο να επιδιώκουμε τα πνευματικά αγαθά και να ζητούμε τον Άρτο τον ουράνιο και λαμβάνοντάς τον, να απαλλασσόμαστε από κάθε βιοτική φροντίδα. Συνεπώς ας μην ασχολούμαστε με τα υλικά αγαθά, αλλά να θεωρούμε τελείως ασήμαντα και την απόκτηση και την απώλειά τους. Όπως ακριβώς βέβαια και ο Ιώβ, ο οποίος ούτε ήταν προσκολλημένος σε αυτά όταν τα είχε, ούτε τα ζητούσε όταν τα έχασε.

Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἐτίμησε καὶ ἐφέτος τὸ Ραμαζάνι! Τελικά δεν λέει σε τίποτα όχι !


Ο ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΟΣ καὶ αὐτοπροσδιοριζόμενος «πρῶτος τῆς Ὀρθοδοξίας» Πατρ. Βαρθολομαῖος τήρησε καὶ ἐφέτος τὸ «ἔθιμο», νὰ ἀπευθύνει τὶς «θερμές του εὐχὲς» στοὺς «ἀδελφούς» του μουσουλμάνους, γιὰ τὸ Ραμαζάνι καὶ νὰ παρακαθίσει στὸν «ἱερὸ δεῖπνο» Ἰφτάρ! Κι ἀκόμα, δὲν παρέλειψε νὰ ἐξάρει τὴν μουσουλμανικὴ «νηστεία» τοῦ Ραμαζανιοῦ, συγκρίνοντάς την μὲ τὴν νηστεία τῆς Ἐκκλησίας μας! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «“Πόσο ὑπέροχο εἶναι ὅτι τὸ ζωτικὸ στοιχεῖο τῆς τροφῆς ἑνώνει ὅλους στὴν εὐλογημένη πράξη τῆς ἀποδοχῆς φαγητοῦ μαζὶ σὲ ἕνα κοινὸ τραπέζι, σημείωσε συγκεκριμένα. – Τὸ φαγητὸ γίνεται πηγὴ πνευματικότητας καὶ αἰτία γιορτῆς. Αὐτὸ μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ στοὺς μουσουλμάνους ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές μας σὲ κάθε χώρα καὶ σὲ κάθε ἤπειρο. Μᾶς συνδέει ὡς θρησκευτικοὺς ἡγέτες καθὼς καὶ εὐσεβεῖς πιστούς, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέους καὶ ἡλικιωμένους”.

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

«Το οικοδόμημα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού θα καταρρεύσει και μάλιστα πολύ συντόμως» (Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς)

  ΥΠΕΡΟΧΟ!!!
Νύκτα, βαρειά νύκτα έχει καλύψει την Ευρώπη. Κρημνίζονται τα είδωλα της Ευρώπης και δεν είναι πολύ μακράν η ημέρα, κατά την οποίαν δεν θα μείνη ούτε πέτρα επάνω εις την πέτραν από την κουλτούραν και τον πολιτισμό της Ευρώπης, δια των οποίων αυτή ανήγειρε πόλεις και κατέστρεψε ψυχάς, εθοποιεί τα κτίσματα και απέριπτε τον Κτίστην.

Νύκτα, βαρειά νύκτα έχει καλύψει την Ευρώπη – Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

Ο άνθρωπος είναι μεγάλος μόνον δια του Θεού και εν’ τω Θεώ· τούτο είναι η θεμελιώδης αρχή του θεανθρωπίνου πολιτισμού. Χωρίς τον Θεόν ο άνθρωπος δεν είναι παρά εβδομήκοντα κιλά αιμόφυρτου ύλης. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τον Θεόν, αν όχι τάφος παραπλεύρως εις τον τάφον; Ο Ευρωπαίος άνθρωπος έχει καταδικάσει εις θάνατον τον Θεόν και την ψυχήν. Δεν κατεδίκασεν όμως ούτω και τον εαυτόν του εις θάνατον εκ του οποίου θανάτου δεν υπάρχει ανάστασις;

ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ ASTRA ZENECA: ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΒΛΑΒΩΝ; ;

Ὑλοποιοῦν Ναζιστική Εὐγονική” καί Mαύρη Προπαγάνδα

 Φρονοῦμε πώς, ἔρχεται ἀπό τόν Κύριο, ὁ Κολασμός τῶν “Ἐκβιαστικῶν Ἐμβολιαστῶν”

Τί γίνεται μέ ὅσους ὑπέστησαν τήν ἐπικίνδυνη “Δοκιμαστική” “Θεραπεία”; Ποῖος ἀνεύθυνος Πολιτικός ἤ ἀγράμματος ὑπερφίαλος “Λοιμοξιολόγος” θά ἀναλάβη τήν εὐθύνη γιά ὅσους “τρυπήθηκαν” μία καί δύο φορές μέ αὐτό τό τρομερό “Φαρμάκι”;

Αναπολόγητοι και αξιοκατάκριτοι οι  διαφημιστές των εμβολίων "μπολιασμένοι" δεσποτάδες και κληρικοί. Θα κρεμάσουν το ωμοφόριο και το επιτραχήλιο;;; 

          Γράφει ο Σεραφείμ Νικολάου

 


 

{Ἁγιογραφική Ἀλληγορία: Τό Χέρι τοῦ Θεοῦ ὑψωμένο πρός τιμωρία}

[Φιλισταῖοι ἐκβιάζουν]: «...οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός (Κυρίου)͵ // ἀλλ΄ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή...» (Ἡσαΐας ε’ 25).

[Παράφρασις]: [Δέν σταμάτησε ὁ θυμός τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τό Χέρι Του εἶναι ὑψωμένο πάλι πρός τιμωρία διά μετάνοια].

 

[Συνέντευξις παιδιῶν στόν Ἀφωρισμένο “Ἄρχοντα” πρό 14/6/21, (ὅτε ἀπηγορεύθη ἡ κυκλοφορία τοῦ Astra Zeneca]

 

-Κύριε, δῆθεν “Πρωθυπουργέ” ... σᾶς εὐχαριστοῦμε γι’ αὐτή τήν ὡραία συνέντευξι πού παραχωρεῖτε σέ μᾶς τά παιδιά.

-Δική μου εἶναι ἡ χαρά καί ἡ τιμή.

-Ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς ρωτήσουμε, ἐάν οἱ γονεῖς μας πρέπει νά ἐμβολιασθοῦν