Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ Ευαγγέλιο Κυριακής: Ματθ. η’ 5-13


Η πίστη του εκατοντάρχου  και η μοναδική του ταπείνωση

Ομιλία Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, 5 ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 6 Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 7 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 10 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, 12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.  
Η πίστη του εκατοντάρχου  και η μοναδική του ταπείνωση 
Όταν o Κύριος κάποια ημέρα ήλθε στην Καπερναούμ, Τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και Τον παρακαλούσε: Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος στο σπίτι και βασανίζεται τρομερά από τους πόνους του. Τότε ο Κύριος του άπαντα:

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ.8,5-13] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ


ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ.8,5-13]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ

    «Εσελθντι δ ατ ες Καπερναομ προσλθεν ατ κατνταρχος παρακαλν ατν κα λγων· Κριε, πας μου ββληται ν τ οκίᾳ παραλυτικς, δεινς βασανιζμενος(:και όταν ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, ήλθε κοντά Του ένας εκατόνταρχος, ο οποίος Τον παρακαλούσε και Του έλεγε: “Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος και παράλυτος στο σπίτι και βασανίζεται από τρομερούς πόνους”)»[Ματθ.8,5-6].

      Όταν λοιπόν ο Ιησούς κατέβηκε από το όρος[:αμέσως μετά την επί του Όρους ομιλία Του], τότε προσήλθε σ΄Αυτόν ο λεπρός για να Τον παρακαλέσει να τον θεραπεύσει[βλ. Ματθ.8,1-4: «Καταβάντι δ ατ π το ρους κολοθησαν ατ χλοι πολλο. Κα δο λεπρς λθν προσεκνει ατ λγων· Κριε, ἐὰν θλς, δνασα με καθαρσαι. κα κτενας τν χερα ψατο ατο ᾿Ιησος λγων· θλω, καθαρσθητι. κα εθως καθαρσθη ατο λπρα. κα λγει ατ ᾿Ιησος· ρα μηδεν επς, λλ παγε σεαυτν δεξον τ ερε κα προσνεγκε τ δρον προσταξε Μωσς ες μαρτριον ατος

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου: Τήν ἄλλη μέρα ἔδωσαν μάχη μέ τούς Τούρκους. Ἐφονεύθησαν ὅλοι, πλήν τοῦ θείου μου...που δεν επόρνευσε

«Κοπέλα μου, δέ λυπᾶσαι πρῶτα-πρῶτα τή δική σου παρθενία, ὕστερα δέ λυπᾶσαι ἐμένα, πού πηγαίνω στόν πόλεμο καί ὁ Θεός δέ θά μέ φυλάξει, ἄν πορνεύσω;».

Απ'οσπασμα :(Ἰεζεκιήλ, ὁμιλία 20ή)
«Ἕνας θεῖος μου ἦταν στρατιώτης στή Μ. Ἀσία. Ἡ ἐνοματία του, ἦταν καμιά δεκαριά ἄντρες, πῆγαν σέ ἕνα τουρκικό πορνεῖο. Ὁ θεῖος μου δέν ἔκανε τίποτε, δηλαδή εἶχε τό φόβο τοῦ Θεοῦ, ὅ ἴδιος μοῦ τό ἔλεγε, δέν ἔκανε τίποτε, κάθησε ἥσυχα καί δέν ἐπόρνευσε. 

Μάλιστα ἔζησε κάπου 90 τόσα χρόνια, πῶς συνέπεσε, ὁ τελευταῖος πνευματικός -γιατί πάντα ἐξομολογεῖτο- ἐξομολογήθηκε σέ μένα ὁ θεῖος ὁ Χρῆστος! [συγκίνηση]. Λοιπόν, ἀκοῦστε. Τήν ἄλλη μέρα ἔδωσαν μάχη μέ τούς Τούρκους. Ἐφονεύθησαν ὅλοι, πλήν τοῦ θείου μου. Εἶχε τό σημεῖο!

Θέλετε πιό πολλά; Σᾶς παραπέμπω σέ ἐκείνη τήν πανωφέλιμη ἱστορία, διήγηση τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἀπό στρατιωτῶν, πού γιορτάζει στίς 24 Δεκεμβρίου. Ἀνοῖξτε τό συναξαριστή σας καί θά δεῖτε γι’ αὐτό τό στρατιώτη. Στρατιώτης ἦταν, τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους, ἐναντίον τῶν Βουλγάρων. Καί ὅμως, ἐπειδή ἀρνήθηκε νά κάνει τήν ἁμαρτία, ἦταν ὁ μόνος πού σώθηκε. 

π. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤV, 11-07- 2018)


Στα έσχατα χρόνια το κακό και η αίρεση θα έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ που οι πιστοί, δεν θα βρίσκουν ιερέα και ποιμένα να τους προστατεύσει από τις πλάνες, και να τους οδηγήσει στην πολυπόθητη σωτηρία.

Αδελφοί καιρός να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας απέναντι στο Θεό και την Ιστορία.
Μην ανέχεσθε άλλες λοξοδρομίες και πλάνες από τους ιερείς και αρχιερείς σας!

Μη κάνετε τα «στραβά μάτια» είστε συνυπεύθυνοι!


«Στα έσχατα χρόνια το κακό και η αίρεση θα έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ που οι πιστοί,
 δεν θα βρίσκουν ιερέα και ποιμένα να τους προστατεύσει από τις πλάνες, και να τους 
οδηγήσει στην πολυπόθητη σωτηρία.

Τότε οι πιστοί δεν θα μπορούν να δεχθούν ασφαλείς οδηγίες από ανθρώπους
 αλλά οδηγός τους θα είναι τα κείμενα των αγίων πατέρων.

Ιδίως σ’ αυτή την εποχή ο κάθε πιστός θα είναι υπεύθυνος για όλο το πλήρωμα 
της εκκλησίας.

Αδελφοί καιρός να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας απέναντι στο Θεό και την Ιστορία.

Μην ανέχεσθε άλλες λοξοδρομίες και πλάνες από τους ιερείς και αρχιερείς σας!

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν διωγμό. Καταδικάζεται η περιφορά Επιταφίου, αλλά επιτρέπεται o… θαυμασμός σιντριβανιών!

 Για τους πολιτικούς γάμους δεν το συζητούμε καν. Είναι μονίμως στο απυρόβλητο.

 Ασφαλώς οι (επιβεβαιωμένοι) γάμοι και τελετές που έγιναν σε ισλαμικά τεμένη ή σε άλλες θρησκείες/δόγματα κατά την ίδια περίοδο, δεν έτυχαν ίδιας μεταχείρισης, αφού το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν ασχολήθηκε καν με άλλες θρησκευτικές «παραβάσεις», πλην αυτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας!


Ελευθέριος   Ανδρώνης 
Πήρε και πάλι μπρος η αμερόληπτη δικαιοσύνη.
Καταδίκη τεσσάρων ατόμων σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών στον καθένα και χρηματικό πρόστιμο 600 ευρώ στους τρεις από τους τέσσερις, για… απαγορευμένη περιφορά Επιταφίου στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια της περιόδου του lockdown.
Μάλιστα ένας από τους κατηγορούμενος είναι ιδιοκτήτης τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού και καταδικάστηκε για «διέγερση σε ανυπακοή»…
Σας θυμίζει κάτι αυτός ο συγκεκριμένος λόγος δίωξης;
Μήπως κάποιο ραδιοφωνικό μήνυμα που ακούστηκε το… 1973;
Εδώ… Επιτάφιος!
Εδώ… Επιτάφιος!
Σε περίοδο ειρήνης το σφυρί του Δικαστή είναι ισχυρότερο και από μία… ίλη τεθωρακισμένων!
Πρώτα αντιγράφουν νόμους της Χούντας για να περάσουν την ποινικοποίηση των διαδηλώσεων και τώρα έχουμε και καταδίκες ραδιοφωνικών παραγωγών για διέγερση σε ανυπακοή.

Υπόμνημα Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων για την εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία


Νηπιαγωγοί στο εδώλιο γιατί μίλησαν στα παιδιά για τα ...
Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σε Υπόμνημά της στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (373/1-6-2020) επ’ ευκαιρία της ψήφισης του νέου νόμου για την εκπαίδευση, εκθέτει τις απόψεις της, μεταξύ άλλων, και για το θέμα της εισαγωγής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία (στο Παράρτημα 4ο). Αξίζει να τις διαβάσει κανείς, καθώς αναφέρονται με πληρότητα στο θέμα.

Ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής από τον Ιερό ΧρυσόστομοΗ Κυριακή Προσευχή | Πεμπτουσία
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
  (από το Υπόμνημα του αγίου πατέρα της Εκκλησίας μας  Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο Κατά Ματθαίον ευαγγέλιο)
    «Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς(:εσείς λοιπόν, αντίθετα με τους ειδωλολάτρες, πρέπει να προσεύχεστε με τον εξής τρόπο)», μας λέει ο Κύριος: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς(:Πατέρα μας που είσαι παντού, αλλά κυρίως δείχνεις την παρουσία Σου στους ουρανούς)»[Ματθ.6,9]. Κοίταξε πώς αμέσως από την αρχή της προσευχής ενθαρρύνει τον ακροατή και πώς υπενθυμίζει ήδη από το προοίμιο όλες τις ευεργεσίες· διότι αυτός που ονόμασε Πατέρα τον Θεό, με το ένα αυτό όνομα ομολόγησε και τη συγχώρηση των αμαρτημάτων και την κατάργηση της κόλασης και τη δικαιοσύνη και τον αγιασμό και την απολύτρωση και την υιοθεσία και την κληρονομιά και την αδελφική σχέση με τον Μονογενή Υιό και τη χορηγία του Πνεύματος· διότι δεν είναι δυνατό να ονομάσεις τον Θεό Πατέρα, αν δεν έχεις γνωρίσει και επιτύχει όλα εκείνα τα αγαθά. Με δύο τρόπους λοιπόν τονώνει το φρόνημά τους, και με την αξία που αποδίδει στον επικαλούμενο και με το μέγεθος των ευεργετημάτων που έχουν απολαύσει.

«Oι Γραικύλοι από το 1821 μέχρι σήμερον προπαγανδίζουν ότι οφείλομεν να εγκαταλείψωμεν την Ρωμηοσύνην και να γίνωμεν Ευρωπαίοι»


Η Ρωμηοσύνη διαφέρει των άλλων πολιτισμών, διότι έχει το ίδιον θεμέλιον δια τον ηρωϊσμόν της ως και δια την αγιωσύνην της, δηλαδή το ρωμαίϊκον φιλότιμον το οποίον δεν υπάρχει εις τον ευρωπαϊκόν πολιτισμόν. Παρά ταύτα οι Γραικύλοι από το 1821 μέχρι σήμερον προπαγανδίζουν ότι οφείλομεν να εγκαταλείψωμεν  την Ρωμηοσύνην και να γίνωμεν Ευρωπαίοι, διότι δήθεν ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ανώτερος από την Ρωμηοσύνην.
Το δοκίμιον τούτο δεν προσπαθεί να αποδείξει τίποτε. Η Ρωμηοσύνη δεν αποδεικνύεται. Περιγράφεται. Δεν χρειάζεται απολογητάς. Είναι απλώς αυτό που είναι. Το δέχεται κανείς ή το απορρίπτει. Δια τούτο τα παιδιά των Ρωμηών ή παρέμενον πιστοί  και σκληροί Ρωμηοί  ή εφράγκευον ή εκτούρκευον.
Και σήμερον άλλοι παραμένουν  Ρωμηοί, άλλοι  όμως αμερικανεύουν, ρωσεύουν, φραντσεύουν, αγγλεύουν, δηλαδή γραικεύουν.
Εις το παρελθόν οι Ρωμηοί είχον την ηγεσίαν και ήσαν ωργανωμένοι  με ρωμαίϊκην έπιστήμην και παιδείαν και επικρατούσαν εις το Ρωμαίϊκον.

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Πώς θα αντιδρούσαν οι Μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο αν το Τζαμί Αλ Άκσα στα Ιεροσόλημα μετατρεπόταν σε χριστιανικό ναό ή το ισοπέδωναν οι Εβραίοι;Το ερώτημα της Αγίας Σοφίας ή γιατί ο Χριστιανικός Κόσμος δεν λέει τίποτα;
Του Μητροπολίτη Μπίχατς  και Πέτροβατς Σεργίου
Η είδηση ότι οι τουρκικές αρχές, με επικεφαλή τον Πρόεδρο Ερντογάν, σκέφτονται να μετατρέψουν τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη – γνωστή και ως Αγία Σοφία – σε τζαμί, αντηχεί σε όλο τον κόσμο. Λάβαμε αυτήν την απαίσια πρόθεση με δυσπιστία και όσοι την ανακάλυψαν, τραυμάτισαν ξανά την αιμορραγούμενη πληγή 567 ετών.
Για περισσότερους από πέντε αιώνες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θρηνούσαν το πιο όμορφο κτίριο στην ιστορία της ανθρωπότητας, το οποίο βεβηλώθηκε από τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Κατακτητή, μετατρέποντάς το σε τζαμί το 1453.
Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης, αυτή η κληρονομιά του Ιουστινιανού γνώρισε τις σκοτεινές μέρες της, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από μισό αιώνα.
Εκείνη την οθωμανική νύχτα, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν ξέχασαν ποτέ την Αγία Σοφία – τη Μητέρα όλων των ναών, για τους οποίους κάποιοι εξακολουθούν να αναστενάζουν τόσο οδυνηρά όσο την ημέρα που το βυζαντινή ψαλμωδία αντικαταστάθηκε από τη φωνή του ιμάμη.
Ενώ οι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο είναι διχασμένοι στα πάντα, οι Μουσουλμάνοι στην Τουρκία για άλλη μια φορά επιτίθονται στη θρησκευτική μας κληρονομιά, την οποία έχουν απαγάγει και δυσφημίσει.

Ψηφιακή αναγνώριση προσώπου: μια διεθνής χαρτογράφηση

Ψηφιακή αναγνώριση προσώπου: μια διεθνής χαρτογράφηση
Γράφει ο Νικόδημος Καλλιντέρης, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου
Ας σκεφτούμε το εξής σενάριο: περιδιαβαίνοντας μια καθημερινή ειρηνική ημέρα τον αστικό ιστό, αστυνομικές αρχές που είναι τοποθετημένες ανά οικοδομικό τετράγωνο μας ζητούν επιτακτικά την επίδειξη του δελτίου ταυτότητάς μας για την εξακρίβωση των στοιχείων μας, προκειμένου να έχουμε την δυνατότητα να κινηθούμε μέσα στην πόλη. Ανά λίγες δεκάδες μέτρα διενεργείται έλεγχος… 

Αναμφίβολα μια τέτοια τακτική θα εξέγειρε εκτεταμένες (και δικαίως) αντιδράσεις από ενώσεις πολιτών και ακτιβιστές που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, ενώ ίσως θα προκαλoύσε οξύτατη πολιτικοϊδεολογική αντιπαράθεση με κύριο διακύβευμα τα περί «αστυνομικού κράτους», «κράτους πρόληψης», «κράτους ασφάλειας».

Η Νίκη Κεραμέως καλεί τους Έλληνες να σεβασθούν τον σοδομισμό και την διαστροφή!

Υμνήτρια του GlobalPride η υπουργός α-Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως


σ.σ. Πόσο πολύ δικαιώνεται κάθε μέρα ο πρώην Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος που αφόρισε την Κεραμέως και τον γόνο του Μητσοτακέικου, ο οποίος για να παριστάνει τον πρωθυπουργό εκτελεί χρέη ατζέντη της παγκόσμιας ελίτ για την προώθηση της σοδομιτικής ιδεολογίας. Τι ξεφτίλα και αυτή. Κάποτε υπήρχαν πολιτικοί με ήθος, οι οποίοι θεωρούσαν αυτονόητο καθήκον τους να υπερασπιστούν τις αξίες του λαού που τους ψήφισε. Σήμερα βλέπουμε τους πολιτικούς να διαφημίζουν στα κοινωνικά δίκτυα κάθε που τους υποβάλλουν εξωθεσμικά και ξένα κέντρα. Πάνε μετά και κάνουν νόμους του κράτους κάθε διαστροφή και προδοσία «εν ονόματι της προόδου και της αλληλεγγύης» δίχως να ρωτούν κανένα. Αν αυτοί είναι ξετσίπωτοι και προδότες για αυτά που κάνουν, πόσο άθλιοι και αξιοθρήνητοι είμαστε εμείς που τους ανεχόμαστε; Και το χειρότερο; Τους ανεχόμαστε να έχουν λόγο και μέσα στην Εκκλησία! Θεέ μου. Κολυμπηθρόξυλο να μην μείνει.
ΦΑΙΗ


Ο προσανατολισμός του ανθρώπου είναι ένας, αυτός προς τον Πλάστη και Δημιουργό του. Όταν αποπροσανατολίζεται τότε όλα επιτρέπονται.

Τα παρακάτω έγραψε στο twitter η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.


Σε μια ανοικτή, ελεύθερη, ευνομούμενη Πολιτεία, όλοι απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις.
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητας κάθε ατόμου, ο δε σεβασμός του στο κοινωνικό σύνολο αυτονόητος. #worldPride2020 #GlobalPride2020.
Ορθόδοξος Τύπος
========================================================================

Υμνήτρια του GlobalPride η υπουργός α-Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως


…κατέχοντας θέση ισχύος και νευραλγικής σημασίας, βάζει το λιθαράκι της στην πλήρη αποδόμηση και αποχριστιανοποίηση αυτής της χώρας.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra
Είναι αλήθεια, ότι η απογοήτευση των Ελλήνων πολιτών από την πολιτική ηγεσία αποτελεί μία παγιωμένη κατάσταση. Συγκροτώντας μία σειρά είτε από επίσημες υπουργικές αποφάσεις, είτε από ανεπίσημες τοποθετήσεις, εύκολα θα μπορούσε κανείς να διακρίνει πως η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καπηλεύεται τους τίτλους μίας ουτοπικής, μάλλον, κυβέρνησης που σέβεται και υπερασπίζεται την πίστη και το ελληνικό έθνος. Μάλλον, η προεκλογική τους εκστρατεία φωλιάζει μέσα σε βραχύβιες και ανεκπλήρωτες θεωρίες ή σε μία καλά οργανωμένη απάτη! Και αυτό γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι, ούτε “Νέες” ούτε “Δημοκρατικές” δεν παρουσιάστηκαν οι μεθοδεύσεις του κυβερνώντος κόμματος. Στον αντίποδα, ανέτρεψε πλήρως την παραδοσιακή και ορθόδοξη γραμμή που έστω και εικονικά πάσχιζε να διατηρήσει και εισήγαγε ένα εωσφορικό “κυβερνητικό πρόγραμμα”.
Πρόκειται, βέβαια, για μία ξεδιάντροπη διακυβέρνηση που υπακούει τυφλά στη Νέα Τάξη Πραγμάτων! Όλοι μας γνωρίζουμε πως μέσα από πολλές ενέργειές της εκμοχλεύεται ένα πλήρως αντορθόδοξο πνεύμα, το οποίο κορυφώνεται με τη σύμφωνη απόφαση Κυβέρνησης και Διαρκούς Ιεράς Συνόδου σχετικά με το κλείσιμο των Ναών. Όμως, ας αναθερμάνουμε τη μνήμη μας με πράξεις που εμπαίζουν τη νοημοσύνη μας, προσβάλλουν το θρησκευτικό μας αίσθημα και προϋπαντούν μία όλο και πιο συστηματοποιημένη Κυβέρνηση Αισχύνης!
https://katanixi.gr/2020/07/02

Θεία Κοινωνία με ξύλινα κουταλάκια μίας χρήσεως σε Ρωσικό Ναό στη Ρώμη!

   σ.σ. Οι φωτογραφίες από τον Ρωσικό Ναό της Αγίας Αικατερίνης στην Ρώμη εστάλησαν στο ιστολόγιο (εδώ) μαζί με την πληροφορία ότι στο 80 τοις εκατό των Ρωσικών Ναών στην Ιταλία χρησιμοποιούνται ξύλινα κουταλάκια μιας χρήσεως ή κάνουν απολύμανση της αγίας Λαβίδος. Ο Θεός μας ξεμπρόστιασε. Για έναν κοροδοϊό (φανταστείτε να ‘ταν και αλήθεια) η καθίζηση λαϊκών και κληρικών δεν έχει τελειωμό. Με προβοσκίδες (μάσκες), γάντια και ξύλινα κουταλάκια γίνονται οι Θείες Λειτουργίες σε Ρωσικό Ναό στη Ρώμη!

Λόγοι του γέροντος Παϊσίου


Η μεγαλύτερη δοκιμασία των άλλων είναι το καλύτερο φάρμακο για μας. Εγώ, ό,τι κι αν έχω, όταν σκέπτωμαι πώς υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, λέω “δόξα τω Θεώ”. Θα μπορούσα να είμαι και εγώ ένας παράλυτος και να μην μπορώ να κουνηθώ καθόλου. Τι θα έκανα τότε; Δόξα τω Θεώ, τώρα είμαι σαν βασιλιάς.
Να ζης τον πόνο σου σαν να μην υπάρχη.
Όσο περισσότερο κοπιάζεις, τόσο περισσότερη χαρά και περισσότερη χάρι θα πάρεις από τον Θεό.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Ρεσιτάλ ἀνθελληνικῶν προκλήσεων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Κοινότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος Ανδρέας, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

«Ὅσοι σπεύδουν ἀσυλλόγιστα γιά νά γίνῃ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἡ Ἀλβανία, ἄς κοιτάξουν προσεκτικά τά γεγονότα, πού διαδραματίσθηκαν τό τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ φετεινοῦ Ἰουνίου στά Ἑλληνοαλβανικά σύνορα.
Ἔτσι, μέ ἕνα ρεσιτάλ ἀνθελληνικῶν προκλήσεων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Κοινότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ξεκίνησαν ἀπό τά Τίρανα καί ὡλοκληρώθηκαν κοντά στά Ἑλληνοαλβανικά σύνορα οἱ ἐκδηλώσεις γιά νά … «τιμηθοῦν» τά 76 χρόνια ἀπό τήν δῆθεν «Γενοκτονία τῶν Τσάμηδων», πού διέπραξε ἡ … Ἑλλάδα!

Να λοιπόν, ποια είναι τα σχέδιά τους με την συνεργασία των ποιμένων! Τα σενάρια επαληθεύονται!

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Κλείνουν ξανά οι ναοί λόγω έξαρσης του κορονοϊού

 ΟRTHODOXIA.INFO | Σπύρος Παπαγεωργίου 

      Τη διακοπή της δημόσιας λατρείας σε επτά ορθόδοξες εκκλησίες, που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει έξαρση του κορονοϊού αποφάσισε ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος.

      Με σχετική εγκύκλιο, που απευθύνεται στον αρχιεπισκοπικό επίτροπο Μελβούρνης, Επίσκοπο Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, και στον αρχιεπισκοπικό επίτροπο Νορθ-Κόουτ, αρχιμανδρίτη κ. Ευμένιο, ο κ. Μακάριος διευκρινίζει πως “με πόνο ψυχής αλλά με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης” οι συγκεκριμένοι ναοί θα παραμείνουν κλειστοί για τους πιστούς, όμως θα τελούνται κανονικά όλες οι ακολουθίες, με την παρουσία μόνο ιερέα και ψάλτη.

     Όσον αφορά στα μυστήρια και τις κηδείες, προτείνει, εφόσον είναι δυνατόν, να τελούνται σε άλλους ναούς – διαφορετικά, να τελούνται σε αυστηρά στενό οικογενειακό περιβάλλον.

ΚΑΤΑΡΓΟΎΝ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ- Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ονοματοδοσία των παιδιών με αποδεικτικό βάφτισης

Για παραβίαση θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), καταδίκασε την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την απόφαση http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203165 «Σταυρόπουλος κατά Ελλάδος» της 25ης Ιουνίου 2020.Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, ενώ ήδη από πολλές δεκαετίες (άρθρα 25-26 του νόμου 344/1976) η ονοματοδοσία αποτελεί την αποκλειστική διαδικασία κτήσης ονόματος νεογνού, τα ληξιαρχεία εξακολουθούν να καταχωρίζουν τη βάπτιση ως εναλλακτική διαδικασία κτήσης ονόματος, με αποτέλεσμα την ακούσια αποκάλυψη των θρησκευτικών πεποιθήσεων των γονέων.


H απόφαση, παρόλο που δεν είναι η πρώτη, με την οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου παραπέμπει σε πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη, είναι η πρώτη, προ της οποίας το ίδιο το Δικαστήριο ζήτησε από το Συνήγορο του Πολίτη να καταθέσει υπόμνημα με τις θέσεις του επί του επίδικου νομικού ζητήματος, έχοντας πληροφορηθεί σχετικά με παλαιότερο πόρισμα https://www.synigoros.gr/resources/docs/203083.pdf και με την Ετήσια Έκθεση 2006 https://www.synigoros.gr/resources/docs/5_annual_ap_dta_06.pdf της Αρχής.

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Ορθόδοξα Πατριαρχεία, Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και Ρωσία σιωπούν. Από τους διεστραμένους ευρωπαίους ή τους Ινδιάνους των ΗΠΑ περιμένουμε να υπερασπισθούν την Αγία Σοφία;;;

 Ἡ Ἁγία Σοφία μετατρέπεται εἰς Τζαμί!Ο ΝΕΟΣΟΥΛΤΑΝΟΣ τοῦρ­κος πρόεδρος, παίζοντας καὶ τὸ «τελευταῖο χαρτί» του, προκειμένου νὰ ἀναβιώσει τὴν νεκρὴ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, τάζει στὸ ἰσλαμικὸ πόπολο τῆς χώρας του, ὅτι θὰ κάμει ξανὰ τὴν Ἁγία Σοφία τζαμί, γιὰ νὰ ξυπνήσει τὰ κατακτητικά του ἔνστικτα. Ἤδη στὶς 2 Ἰουλίου τὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο τῆς χώρας θὰ ἀποφανθεῖ ἂν εἶναι «νόμιμη» ἡ μετατροπή.
   Μὲ περισσὸ θράσος, τὸ ὁποῖο προδίδει τὰ βαρβαρικὰ ἀπωθημένα τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ λαοῦ του, δήλωσε πὼς ἡ κατάκτηση τῆς Πόλεως καὶ τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ, ἀπὸ τὸν «ἔνδοξο» πρόγονό του, τὸν «νομιμοποιεῖ» νὰ τὸ χρησιμοποιήσει ὅπως θέλει!
  Ἐπίσης διαμήνυσε στὴν Ἑλλάδα, πὼς δὲν θὰ μᾶς ρωτήσει τί θὰ κάνει γιὰ τὴ δική του «ἰδιοκτησία»! Ἔτσι, τόσο ἁπλά, ἐκφράζεται ἡ διαχρονικὴ μογγολικὴ βαρβαρότητα, ἡ ὁποία παραμένει ἀναλλοίωτη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἁλώσεως! Πῶς ἀντιδρᾶ ἡ «χριστιανικὴ» Δύση; Ἀδιάφορα!
  Ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση; Χλιαρά. Ἡ ΔΙΣ; «Εὐγενικά». Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο;
  Μὲ σιγὴ ἰχθύος! Ἂν δοῦμε, σύντομα, τὴν ἡμισέληνο νὰ κυματίζει (καὶ) στὴν Ἀκρόπολη, τότε ἴσως ξυπνήσουμε, ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι ἀργά!

Στα άδυτα της Μασονίας πολιτικοί και ιερείς σοδομιστές. Αποκαλύψεις από έναν μασσόνο 90ού βαθμού, για τον ρόλο της Μασσονίας και την σχέση της με τον Παπισμό και όχι μόνον... (2 βίντεο)

Με αυτούς τους δημοσιοσχετίστες Επισκόπους, φίλους των Μασώνων και Οικουμενιστές, μας προτρέπουν να κοινωνούμε οι Ποιμένες!

Στα άδυτα της Μασονίας πολιτικοί και ιερείς σοδομιστές. Αποκαλύψεις από έναν μασσόνο 90ού βαθμού, για τον ρόλο της Μασσονίας και την σχέση της με τον Παπισμό και όχι μόνον... (2 βίντεο)

Στα άδυτα της Μασονίας πολιτικοί και ιερείς σοδομιστές. Αποκαλύψεις από έναν μασσόνο 90ού βαθμού, για τον ρόλο της Μασσονίας και την σχέση της με τον Παπισμό και όχι μόνον... (2 βίντεο)

29 Ιουνίου, 2020 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=bSQ2AyAZI54&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=ka2dCi42tWc&feature=emb_title

Νεκτάριος Δαπέργολας: Καμία ὑπακοή στούς διαστρεβλωτές!

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ἱστορίας

Ἄκρως ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο σὲ σχέση μὲ τὸν τρόπο μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ ὅπου, ἀφοῦ προηγοῦνται πάλι μερικὰ κιλὰ στάχτης στὰ μάτια (ὅπως καὶ στὴν πρὸ 3-4 ἑβδομάδων ἐπιστολὴ πρὸς τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες) μὲ βαρύγδουπες δῆθεν διαβεβαιώσεις γιὰ τὸ πόσο σοβαρὰ καὶ ἀδιαπραγμάτευτα ἀντιμετωπίζεται τὸ ζήτημα, στὴν τρίτη καὶ τελευταία παράγραφο φτάνουμε καὶ στὴν οὐσία: ἐκεῖ πλέον δικαιώνονται ἐμμέσως πλὴν σαφῶς οἱ...παρεκκλίσεις (γιὰ νὰ τὸ θέσω κομψὰ) ποὺ εἴδαμε στοὺς ὀρθόδοξους ναοὺς τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς (μὲ τὶς μάσκες τῶν ἱερέων, τὰ κουταλάκια μιᾶς χρήσεως ἢ καὶ τὴν πλήρη ἀπαγόρευση προσέλευσης τῶν πιστῶν στὸ Μυστήριο), μὲ ἄλλοθι τὰ «ἀνακύψαντα ἐκ τῶν τοπικῶν νόμων τῆς Πολιτείας προβλήματα».

Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής της εορτής των αγίων Αναργύρων από τον Ιερό Χρυσόστομο


Ποιοι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, τιμώνται αύριο | Dogma
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
              ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
                [:Α΄ Κορ. 12, 27- 31 και 13,1-8]
    «Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους(:εσείς λοιπόν οι χριστιανοί είστε σώμα Χριστού και μέλη, που ο καθένας σας ανάλογα με το χάρισμά του έχει κάποια θέση και κάποιο μέλος στη ζωή του συνόλου)»[Α΄Κορ.12,27].