Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Λίαν εύφρανας τούς κακοδόξους, και κατίσχυνας τούς Ορθοδόξους, Ιερώνυμε, αλλοθρήσκων καύχημα. Των Λαρισαίων μοιχεπιβατών διάδοχε.

  «Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ
χεῖρον͵ πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης,...» (B’  Τιμ. γ’ 13). 
Ο κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΤΕΛΕΤΗ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ  ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΚΕΡΙΑ
 


Λίαν εύφρανας τούς κακοδόξους, και κατίσχυνας τούς Ορθοδόξους, Ιερώνυμε, αλλοθρήσκων καύχημα. Των Λαρισαιών μοιχεπιβατών διάδοχε.
Προς κωπηλατούντας την των Λαρισαίων Ναύν
                                                
                                                          ΜΕΡΟΣ Α΄

«Εἴ τις Χριστιανός ἔλαιον ἀπενέγκει εἰς ἱερόν ἐθνῶν, ἤ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, ἤ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω.» 

(Κανών ΟΑ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων)
Για τον κ. Ιερώνυμο δεν ισχύσουν οι Ιεροί Κανόνες;


«Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ  χεῖρον͵ πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης,...» (B  Τιμ. γ’ 13).

 Α) Δεν τιμά τους τρεις Ιεράρχες, αλλά αλλοθρήσκους ανάβοντας κεριά
Ο κ. Ιερώνυμος Νικολόπουλος ο εις Λάρισα Δεσπότης, στις 30-1-2020, ανήμερα της μεγάλης εορτής των Τριών Ιεραρχών, ενώ ήταν προσκεκλημένος σε Ορθόδοξη εκδήλωση με ομιλία προς τιμήν των κορυφαίων Τριών Ιεραρχών και της Παιδείας στη ΓΕΧΑ Λαρίσης, αυτός προτίμησε την ίδια στιγμή να είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδηλώσεις των Εβραίων, όπου και άναψε κερί στην επτάφωτη λυχνία τους, προκαλώντας έτσι μεγάλο σκανδαλισμό, όχι μόνο στους πιστούς της Λαρίσης, αλλά στο Πανελλήνιο. Το γεγονός τυγχάνει ιδιαιτέρας βαρύτητος, αν λάβουμε υπόψιν  ότι   αυτό επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά στο μικρό διάστημα ενός χρόνου περίπου, από τότε που ήρθε στη Λάρισα. Την πρώτη φορά ήταν στις 24-1-2019, όπου μετά την τελετή, μίλησε κολακευτικά εντός της Συναγωγής.   
   Σημειώνουμε ότι γράφτηκε σε δημοσίευμα: «Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τελετή ανάμματος των έξι κεριών στη μνήμη των… Σε μια φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα τελέστηκε νωρίτερα το απόγευμα επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων Λάρισας.»
    Ο κ. Ιερώνυμος, ο νέος Δεσπότης της Λάρισας, ως φαίνεται ακολουθεί πιστά τα
βήματα του Βαρθολομαίου της Κωνσταντινουπόλεως, του Θεοδώρου Αλεξανδρείας, αλλά και άλλων οικουμενιστών σε προσφιλείς τους ενέργειες να ανάβουν λυχνίες αλλοθρήσκων και να μοιράζουν «άγια Κοράνια».  Ένα χρόνο  δεσπότης μας έδειξε τους διαπρεπείς  φίλους του ανεπιφυλάκτως πανηγυρικώς και οικουμενιστικώς συναγαλλόμενος με ΑΧΕΠΑΝΣ, Ρόταρι, στελέχοι της Εβραϊκής Συναγωγής, Δωδώνης Χρυσόστομο Συνετό, Σύρου Δωρόθεο, Μεσσηνίας Χρυσόστομο Σαββάτο, Λαγκαδά Ιωάννην Τασιά, Δημητριάδος Ιγνάτιον, Καλαμαριάς Ιουστίνον και έτερους αστέρες.
    Είδε ποτέ κανείς Ραβίνο ή Αρχιραβίνο να ανάβει κεριά σε επίσημη Ορθόδοξη Λειτουργική τηλετή; Θα δεχόταν τοιαύτη ενέργεια η Εκκλησία; Ασφαλώς ΟΧΙ. Και όμως, ο κ. Ιερώνυμος Λαρίσης και εντός της Συναγωγής πήγε και μίλησε, αλλά και σε εκδήλωσή των επελέγη ως «κεντρικός ομιλητής» και λαμπάδα στην επτάφωτη άναψε.
Β) Δώσατε μαρτυρία πίστεως και αληθείας;
 «Μηδέποτε συμφιλιάσῃς μετὰ αἱρετικῶν.
Μὴ συμφάγῃς, μὴ συμπίῃς, μὴ συνοδοιπορήσῃς.
Μὴ εἰσέλθῃς εἰς οἶκον αὐτῶν, μηδὲ εἰς ἐκκλησίαν· πάντα γὰρ ὅσα εἰσίν, ἀκάθαρτα εἰσίν, καθὼς λέγει ὁ Παῦλος, ὅτι τοῖς μεμιασμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις.
Ἀσφαλίζου οὖν τὴν ψυχήν σου, ἀγαπητέ.
Μὴ συμφιλιάζῃς αἱρετικοῖς, ἵνα μὴ συγκοινωνήσῃς τῇ κοινωνίᾳ αὐτῶν· ὅτι γάρ, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος, οὐκ ἔχουσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, οὐδὲ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι· δηλονότι οὐδὲ οἱ συμμιαινόμενοι αὐτοῖς·
ἕκαστος γὰρ θερίσει ὃ ἔσπειρε». (Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Περὶ μετανοίας καὶ κατανύξεως, l. 29-36).
Ο κ. Ιερώνυμος Λαρίσης ομιλητής σε εκδηλώσεις των Εβραίων, όπου και άναψε κερί στην επτάφωτη λυχνία τους
   Κύριε Ιερώνυμε, εκεί που πήγατε στους φίλους σας, δώσατε την Σωτήρια  μαρτυρία της Αληθείας και την Ιστορική αλήθεια των γεγονότων, αποκαλύψατε την πλάνη των; ή συναινέσατε για να αρέσετε και να εντυπωσιάσετε με τον ρητορικό βερμπαλισμό σας;

   Εκεί που πήγατε, ομιλήσατε για την Σταυρωμένη και Αναστημένη,  Ενυπόστατο Σοφία;  Αναφέρατε ότι ο Μεσσίας ήρθε ως Σωτήρ του κόσμου  και θα ξαναέρθει ως Κριτής του σύμπαντος κόσμου;;; Αυτά, δηλαδή, που κηρύττετε στο ακροατήριό σας;;
  Ξεχνάτε ότι ανάβοντας κεριά στους αιρετικούς σβήνετε και μεταθέτετε την δική σας Λυχνία, αλλά και της Μητροπόλεως; Ξεχνάτε ότι έτσι  προσβάλλετε και ταπεινώνετε το ποίμνιο που υποτίθεται ότι εκπροσωπείτε εις το Όνομα του Χριστού;
  Ξεχνάτε ότι οι Λαρισαίοι δεν ερωτήθηκαν και δεν σας επέλεξαν, άγνωστος γαρ εις αυτούς, και όμως μας ήρθατε ως ισόβιος από το δεσποτικό  εκλογομαγειρείον του συνονόματού σας κ. Ιερωνύμου Λιάπη υποτίθεται για να ποδηγετήσετε την πολύπαθη Μητρόπολη Λαρίσης εν ειρήνη;
      Γ) Προστρέχοντας στους υπεναντίους Σκανδαλίζονται ψυχές
   Δεν σας ενδιαφέρει, αν θα σκανδαλίσετε τους Χριστιανούς, αρκεί να είστε αρεστός εις τους υπεναντίους;  Μεταπείσατε κανέναν; μετανόησε  μήπως κάποιος αλλόθρησκος με τον ρητορικό  σας λόγο;
   Πώς ξεχνάτε την συμμετοχή και την υποκίνησή τους στη μαρτυρική θυσία του Ισαποστόλου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που ο ραβίνος τους Μορντεχάϊ Φριζής  συνεπής στο πιστεύω του,  επαίρεται χαιρέκακα ακόμη σήμερα για το αγιοκτόνο έργο τους;
  Στη Συναγωγή και τις εκδηλώσεις τους που πήγατε, δώσατε ομολογία, ομιλήσατε για την γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων; των Σέρβων; των Αρμενίων; την γενοκτονία και σφαγή  των Μικρασιατών Ορθοδόξων; στη Συρία; Των Παλαιστινίων; την Γενοκτονία των αυτοχθόνων ιθαγενών (Ινδιάνων) ΗΠΑ;  Τον διωγμό των Χριστιανών στη Σαουδική Αραβία, Κίνα; κ.ο.ά; Για τις γενοκτονίες αυτές το Ισραήλ πήρε ποτέ θέση,  τίς καταδίκασε ποτέ μετ’ επιτάσεως;  Ή μήπως και συνέβαλαν δια του Σιωνισμού, παρασκηνιακά και φανερά; Γιατί δεν απευθυνθήκατε  στους ταγούς τους, οι οποίοι δια του μεταναστευτικού και της κατευθυνόμενης εποικιστικής  πολυπολιτισμικότητας αιχμαλωτίζουν τους λαούς προς εξυπηρέτηση των χθονίων αντιχρίστων Σιωνιστικών σχεδίων τους; Γιατί δεν προτείνατε το αυτονόητο εις ένδειξη φιλανθρωπίας, να δεχθεί και το Ισραήλ μετανάστες;  
  Πώς ξεχνάτε την στάση των στην Επανάσταση του 1821; Στη μικρασιατική Καταστροφή; Τη στάση τους απέναντι στα Πανάγια προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, την κατακρεούργηση εσχάτως του Αγίου Φιλουμένου εις το Φρέαρ του Ιακώβ; Ή μήπως δεν γνωρίζετε «τα πρωτόκολλα των Σοφών» και τους κινούντας τα σχέδια της Νέας Τάξεως Πραγμάτων, των Σόρος, Ροκφέλερ, Ροτσαϊλτ; 
  Ή μήπως ομιλήσατε ως ένα όργανο της Νέας Τάξεως Πραγμάτων, θωπεύοντας τις ψεύτικες προσδοκίες τους για να επιδαψιλεύσετε επαίνους;; Σας βεβαιώνουμε ότι σύμφωνα με δεδηλωμένες εντυπώσεις  των, το πετύχατε! Κερδίσατε των θαυμασμό των!... Απέκτησαν ένα ακόμη προσήλυτο!
   Σκεφτήκατε ότι με την ενέργειά σας αυτή,  μπορεί να σκανδαλίσατε το πλήρωμα της Εκκλησίας; Και ίσως να δημιουργηθούν συγκρούσεις και διασπάσεις μεταξύ τους; Και ότι, οι όποιοι οπαδοί σας κληρικοί και Λαϊκοί θα είναι δακτυλοδεικτούμενοι; Ή μήπως είναι και αυτό στις επιδιώξεις σας; Είμαστε εις θέσιν να σας γνωρίσουμε ότι ήδη το έχετε πετύχει.      Φαίνεται ότι δεν σας ενδιαφέρει, αγνοείτε προκλητικά τις διαμαρτυρίες των πιστών, αρκεί να είστε αρεστός εις τους υπεναντίους.
  Ξεχνάτε ότι ο προστατευόμενός σας π. Βησσαρίων, που στείλατε στους Ρόταρι και έκανε προσευχή, κατά  ομολογία των ενοριτών του, περιήλθε σε ανυποληψία, όπως και άλλοι;  
Δ) «Ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἢ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι» (Κανών ΛΚ´)
   Αγκαλιάζοντας κάθε «Μυστική Εταιρία» μασονική ή κρυπτομασονική
   Σκεφτήκατε  ότι με την κατ' επανάληψη γενομένη αυτή ενέργειά σας και άλλες σχετικές συναστροφές σας (Ρόταρι, ΑΧΕΠΑΝΣ), τόσο  δημόσια όσο και μυστικά, όπως διαδίδεται, δώσατε χαρά στους κακοδόξους και αποτελεί χείριστο παράδειγμα που μπορεί να το μιμηθούν «ως δεδικασμένο» και άλλοι; ή μήπως αυτός είναι ο στόχος σας; 
  Δεν κατανοείτε ότι υπηρετείτε εκών - άκων τους αλλότριους χθόνιους σκοπούς τους; Και ότι μετέρχεσθε εκτροχιασμένης φαντασιοπληξίας και θεατρικής παραδοξότητος;
 Εις ομιλία σας 3-2-2020 είπατε: «Ο Χριστός κάνει κουμάντο και όχι οι Μυστικές Εταιρίες» υπονοώντας την Μασονία, στην πράξη, όμως, τους ανάβετε κερί. Αν βλέπουν εσάς να προβαίνετε σε μια τέτοια πράξη, οι πολιτικάντηδες και ο Λαός τι θα κάνει; 
Τι ήρθατε να κάνετε στη Λάρισα; Να ενώσετε ή να διαιρέσετε περαιτέρω την ταλαιπωρημένη Μητρόπολη της Λαρίσης; Νομίζομεν διέβητε τον Ρουβίκωνα.
 Και ιδού, μετά λύπης είδαμε εις την εκδήλωση αυτή να συμμετέχει και ένας πρώην μοναχός του π. Αθανασίου Μυτιληναίου και νυν αρχιμανδρίτης, ο χαριέστατος και μελίρρυτος ραδιοφωνικός ομιλητής της Μητροπόλεως,  π. Τιμόθεος (φωτογραφία), τον οποίο ομολογουμένως στην νεότητά του  τον περιβάλλαμε με πολλή αγάπη και σεβασμό, μέχρι που είδαμε τον βηματισμό του… ο οποίος προκειμένου  να είναι αρεστός στον πατρωνά του, σύμφωνα με δημοσιεύματα,, σε κατάθεσή του στο δικαστήριο, ψευδομαρτύρησε εναντίον 18 Θεολογικών,  εκ των 33 που κατηγορούντο, πρώην φίλων του, πιστών, που του ασπάζονταν το χέρι. Ευλόγως αναρωτιόμαστε, πώς θα δικαιολογούνταν ενώπιον του Αγίου Γέροντός του για την ενέργειά του αυτή και δυστυχώς όχι μόνο αυτός…  Μήπως, ως τολμητίας, παραδειγματίστηκε από εσάς και από την  παρρησιασμένη συμμετοχή σας; Ή μήπως ήταν σε  διατεταγμένη ή εθελοντική υπηρεσία προστασίας σας; Ρόλο οικείο που είχε διαδραματίσει και παλαιότερα; Τολμητίας γαρ…
Ότι ου δει Αιρετικών ευλογίας λαμβάνει, αίτινες εισίν αλογία μάλλον ή ευλογία. (Κανων ΛΒ΄της εν Λαοδικεια Συνοδου).
«Εἰ δέ τις προσποιεῖται ὁμολογεῖν μὲν ὀρθὴν πίστιν, φαίνεται δὲ κοινωνῶν ἐκείνοις (ἂν κάποιος προσποιούμενος ὁμολογεῖ τὴν ὀρθὴ πίστι, ἀλλὰ κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικούς) τὸν τοιοῦτον προτρέψασθε ἀπέχεσθαι τῆς τοιούτης συνηθείας· καὶ ἐὰν μὲν ἐπαγγέλληται, ἔχετε τὸν τοιοῦτον ὡς ἀδελφόν· (καὶ ἐὰν σᾶς ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ διακόψει τὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς -καὶ τὸ πράξει- νὰ τὸν ἔχετε ὡς ἀδελφὸ σας) ἐὰν δὲ φιλονίκως ἐπιμένῃ τὸν τοιοῦτον παραιτῆσθε (ξεκόψτε ἀπὸ αὐτόν)». Όλος ο αγώνας στην εν Χριστῲ ζωή εξαρτάται από την προαίρεση του ανθρώπου, και αν θέλεις πραγματικά να γνωρίσεις ένα πρόσωπο ψάξε να βρεις τα κίνητρά του. Αυτό είναι που δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου! Ο άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας επισημαίνει κάτι ακόμη εν προκειμένω· το τι πραγματικά θέλει κανείς φαίνεται από δύο αισθήματα, την χαρά και την λύπη.
  «Ὁ τοῖς ἐχθροῖς τοῦ βασιλέως Χριστοῦ συμφιλιάζων, οὐ δύναται τοῦ βασιλέως Χριστοῦ φίλος εἶναι, ἀλλὰ οὐδὲ ζωῆς ἀξιοῦται, ἀλλὰ σὺν τοῖς ἐχθροῖς
ἀπολεῖται».
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Ομιλία περί αγάπης. PG 63,574.
 
   Ε) Οικουμενισμός χωρίς μάσκα
Εφόσον, λοιπόν, επιλέξατε να αρέσετε και να έχετε τον έπαινο των υπεναντίων, φίλος του Χριστού δεν μπορεί να είσθε και κατά συνέπεια των πιστών.
    Η κατ’ όψιν παραδοσιακότητα καλή, αλλά δεν μας εξαπατά. Οι ενέργειές σας αυτές, αποκαλύπτουν ευθαρσώς  το οικουμενιστικό σας πρόσωπο. Η μάσκα έπεσε και  ξεδιπλώνονται οι «αρετές» της δεσποτικής προσωπικότητας που διαμορφώσατε ασκούμενος όχι σε Ι. Μονές, αλλά εις τα άχαρα αρχιεπισκοπικά εκκολαπτήρια.
   Η προηγηθείσα της ελεύσεώς σας εντέχνως  γενόμενη προπαγάνδα στους Λαρισαίους, ότι δήθεν είσθε παραδοσιακός και  αντιοικουμενιστής, για να προλειάνει την ανέφελη και απρόσκοπτη έλευσή σας, μην σας αναπαύει. Πολλοί και τότε είχαν ενδοιασμούς, οι οποίοι αποδείχθησαν βάσιμοι. Σας βεβαιώνουμε ότι και αυτοί οι προπαγανδιστές σας, σήμερα μένουν ενεοί (άφωνοι) με την σημειωθείσα «πρόοδό σας». Πλέον δεν μας πείθετε, έχοντας χειροπιαστά τα γεγονότα και αποκωδικοποιούν την συμπεριφορά σας.
Αγνοείτε  τις διαμαρτυρίες των πιστών. Άλλα κηρύττετε και άλλα ποιείτε.
Ο θείος Παύλος, ο και ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος, προειδοποιεί για τους βαρείς λύκους και τους διεστραμμένους άνδρες που θάρθουν στην Εκκλησία.
 «...ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου͵ καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν....
       .... Καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο. 20.37 ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων͵ καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν͵...» (Πραξ. κ’ 29-30, 36-37).
Όπως κλαίνε τώρα, οι πιστοί Λαρισαίοι, πού αρχικά τινές σάς εμπιστεύθηκαν. Ξεχνώντας τον προφητικό λόγο αγίου ανδρός «ότι ο επόμενος θα είναι χειρότερος του πρώτου».
                                                 ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΤ)  Μύρια ολισθήματα εντός ενός χρόνου παρουσίας του κ. Ιερωνύμου στη Λάρισα
«Ούτος ήρξατο χειρών αδίκων»
     Τα προκαλέσαντα την κοινή γνώμη δεσποτικά ολισθήματα του κ. Ιερωνύμου Νικολόπουλου συνοψίζονται εν συντομία  στα εξής:
1) Βραβεύσεις «φωστήρων» κληρικών που ταλάνισαν την τοπική Εκκλησία, όπως του Νικόδημου Γαλιάτσου, του «παπαχωροφύλακα»,  της κυρίας αρχαιγας που τιμάει με  την παρουσία της την Συναγωγή κ.λ.π.  Αγνοήθηκαν προκλητικά αφανείς άγιοι ιερείς που αναλώθησαν θυσιαστικά στην Διακονία της Εκκλησίας, αγνοήθηκαν  άνδρες και γυναίκες ταπεινοί ευεργέτες,  ιεραπόστολοι, επιστήμονες, με τεράστιο έργο προσφοράς στην οικοδόμησης της τοπικής Εκκλησίας, το οποίο δοθείσης ευκαιρίας το οικειοποιείται επαιρόμενος,  
2)  συναναστροφές του με στελέχη του Ρόταρι, και σε διαμαρτυρία πιστών αποφάνθηκε ότι «ο Ροταριανισμός δεν έχει καταδικασθεί από την Εκκλησία, ως εγνωσμένη αίρεση και δεν είναι καταχωρημένη στις «ἀσυμβίβαστες ὁμάδες μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη». (βλέπετε ΕΔΩ).
3) δέχθηκε χρήματα από τους Ρόταρι για το Κρίκκειο ορφανοτροφείο θηλέων Λαρίσης,
4)  δέχθηκε κατ΄ επανάληψη οργάνωση που στελεχώνεται από Μασόνους,
5)  συμμετοχή σε συλλείτουργο στον Άγιο Διονύσιο Ζακύνθου 26-8-2019, όπου μνημόνευσαν τον σχισματικό Επιφάνιο της Ουκρανίας,
6) ομιλία στη Συναγωγή 24-1-2019 και συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις των Εβραίων,
7) κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση των Εβραίων και τελετουργικό άναμμα της επτάφωτης λυχνίας 30-1-2020,
 8) υπέρμαχος υποστηρικτής του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Λιάπη και προπαγανδιστής  στη Σύνοδο της αναγνώρισης των σχισματικών της Ουκρανίας 12-10-2019,
9) διακατεχόμενος υπό τον οίστρο του τουρίστα, έχει καταντήσει περιφερόμενος –«πανηγυρτζής» πολυαρχιερατικών πανηγύρεων ανά την επικράτεια, συνεχίζων την παράδοση του προκατόχου του. Οι πατέρες που αγαπούν την Εστία των δεν την εγκαταλείπουν ούτε στιγμή. Μήπως τα συλλείτουργα αυτά εντάσσονται στη συλλογή υπογραφών για την αναρρίχηση, όπως ψιθυρίζεται, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο;  
10) συγκάλυψε σκάνδαλα π.χ. οικονομικό και ηθικό στην Φανερωμένη Τυρνάβου. Αλήθεια, πού εξαφανίσθηκε ο Δαμασκηνός; Δεν δημοσίευσε  απολογισμό για την κατάσταση που παρέλαβε την Μητρόπολη,
11) προχείρισε  πνευματικό , μάλλον επιβράβευσε, τον προστατευόμενό του Βησσαρίωνα μετά την εκπροσώπησή του και προσευχή εις τους Ρόταρι 30-4-2019
12)  συγκάλυψη διεστραμμένων σκανδαλοποιών αρχιμανδριτών Σωτι, Ιω, Νεάφυλ, «Παπασφαλιάρα», και των προστατευόμενων επίμεμπτων  Χιλαρ, Βήσον. κ.α.
13)  στο περιοδικό της Μητροπόλεως «Αχιλλίου Πόλις» συμπεριέλαβε τον Πετρουλάκη, τον Μαιευτήρα ιστοριοδίφη, τα παιδιά του «Καιρού» που έχουν προκαλέσει το κοινό αίσθημα, ο Βησσαρίων Κοχλιώτης δεν συμπεριλήφθηκε ακόμα.
14) επιτρέπει να περιφέρεται, να προκαλεί και να λειτουργεί ο από Μυτιλήνης Jako (μάλιστα επέπληξε το εκκλησίασμα, γιατί διαμαρτυρήθηκε για τον παπαταρίφα-χωροφυλ.  Έχει αγανακτήσει η Νέα Πολιτεία κ.α.) Μάλιστα ενεργεί και ως πατριαρχικός πράκτορας,
15)  με την προσβλητική ανακοίνωση του δεσπότη Λαρίσης κ. Ιερωνύμου εις το μνημόσυνο του μακαριστού μητροπολίτου Λαρίσης Θεολόγου προκάλεσε τους πιστούς, σε  ένα διχαστικό μνημόσυνο ΕΔΩ.
Αλλά και την  φιέστα της μεταθέσεως του μνημοσύνου του Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου από την μονή, όπου θησαυρίζεται το σκήνωμά του, στον Αγ. Χαράλαμπο Λαρίσης. Παραβιάζοντας έτσι την αρχή του Γέροντος να μην επιστρέφει  εκεί απ’ όπου εκδιώχθηκε.   ΕΔΩ
16) Δεν συμμετείχε  και δεν συμπαραστάθηκε στους αγωνιζόμενους Έλληνες σε κανένα συλλαλητήριο για την Μακεδονία, τοπικό, ή στην Θεσσαλονίκη, ή στην Αθήνα, ακόμη και στη σημερινή (16-2-2020)  εκδήλωση για την κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών, το μεταναστευτικό «Εμείς Δεν Υπογράψαμε» των Χριστιανικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης στο Βελλίδιο. Προφανώς δεν το έκρινε  σκόπιμο, για να είναι αρεστός και ευθυγραμμισμένος με τον ομόψυχό του, άβουλο και «κοιμισμένο» Ιερώνυμο Λιάπη και την εθνομηδενιστική πολιτική εξουσία.   Ενώ τρέχει ασθμένως στις φιέστες των πολυαρχιερατικών συλλείτουργων.
Επιστρατεύονται και ψεύδη μαύρης προπαγάνδας αλλοιώνοντας τα εκκλησιατικά γεγονότα της Λαρίσης
 17)   Κατόπιν τέτοιων, αλλά και άλλων συσσωρευθέντων γεγονότων, που έχουν λάβει χώρα στο μικρό διάστημα (ενός χρόνου περίπου) που μεταδημότευσε εις την Λάρισα, όπως η  άκρως παραπλανητική και συνάμα τραγική  άποψή του,  ότι «τους 12 μακαριστούς Μητροπολίτες τους εκθρόνισε η Πολιτεία και όχι η Εκκλησία», που υποστήριξε προσφάτως σε ομιλία του 24-11-2019 στη «Χριστιανική Εστία Λαρίσης» ΕΔΩ. Επίσης αλλοιώνει τα πραγματικά περιστατικά παραπλανώντας  τον κόσμο λέγοντας σε ομιλία του στο Δημοτικό Ωδείο 12-1-2020, το εξωραϊστικό  ψεύδος ότι  ο εκλιπών μοιχεπιβάτης, δείχνοντας αγάπη, είχε επισκεφθεί τον Λαρίσης Θεολόγο, ενώ αυτός ήταν  νοσηλευόμενος (βλέπετε ΕΔΩ). Ουδέν ψευδέστερον τούτου.
 Έπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς, (Ιερεμίας 31,10)
 18) Νομίζομεν ότι δεν έλαβε την δέουσαν  μέριμναν της τηρήσεως της ευπρεπείας και ευταξίας στους Ναούς, παρά μόνο για  εισφορές.  Σε πολλούς Ναούς επικρατεί η αταξία, συρφετός  αναμεμειγμένων ανδρών γυναικών και  εκοσμίκευση κατά την Θεία Λατρεία. Κατάσταση που εν πρώτοις δηλώνει   και την ποιότητα του επιτελουμένου πνευματικού  έργου που είναι ευθύνη των εφημερίων και των επιτρόπων. Το φαινόμενο δεν είναι μόνο τοπικό. Στις επιτροπές επιλέγονται  πρόσωπα συνήθως για να είναι κηροσβέστες, έχοντα άγνοια για το έργο της ενορίας,  την ευταξία και ιεροπρέπεια του Ναού. Δεν επιλέγονται οι άριστοι  και οι ικανοί (οι οποίοι ομολογουμένως αποφεύγουν, γιατί δεν συμβιβάζονται με τις παρεκτροπές των ιερέων), αλλά τα άβουλα  και πειθήνια  όργανά των.   Ικανοποιώντας τον γυναικείο  φεμινιστικό οίστρο,  έδωσε έμφαση στην επιλογή γυναικών στις επιτροπές των Ναών, όταν  μάλιστα δεν εξέλειπαν οι άνδρες. Έτσι  παρατηρούμε άκοσμη  και προκλητική συμπεριφορά από κάποιες εξ αυτών, που εκλαμβάνουν τον Ναόν ως χώρο επιδείξεως μόδας και προκλήσεως με την άκοσμον περιβολήν των, μεμονωμένες, αλλά κραυγαλέες. Δοθείσης ευκαιρίας, κάποιες κυρίες αναρριχώνται στο ψαλτήριο κάνοντας ντουέτο με τους ιεροψάλτας, επιδεικνύοντας τις καλλιτεχνικές τους αρετές. Έτσι  ουσιαστικά εκδιώκονται και φεύγουν,  όσοι δεν συμβιβάζονται με τέτοιες προσβλητικές καταστάσεις.  Με τέτοια στελέχη στους Ναούς αναμένουμε να προαχθεί το έργο και να οικοδομηθεί η Εκκλησία; Μετέρχεται αλλότριες μεθόδους, όπως συνεστιάσεις και φιέστες σε κοσμικά κέντρα, και προκειμένου  να προσελκύσει κόσμο,  καλούνται  Λαϊκοί τραγουδιστές  και αοιδοί με το πρόσχημα  της συλλογής χρημάτων για φιλανθρωπία.   Έτσι με όλα τούτα  επαληθεύεται: Οι του βίου ναυαγοί της Εκκλησίας Λειτουργοί…                 
 19)  με την έλευσή του στη Λάρισα, του ζητήθηκε να καταδικάσει επισήμως την Σύναξη του Κολυμπαρίου της Κρήτης, τον Οικουμενισμό, την ψευτο-αυτοκεφαλία των σχισματικών της Ουκρανίας και αδιαφόρησε, υποτιμώντας τους Λαρισαίους.
    Προπαγανδιστής υπέρ του Μεταναστευτικού
20)  Τελευταίον ουχί και έσχατον.  Εις τον εσπερινόν του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης 8-11-2019  που μετεδίδετο από το εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό δίκτυο της Πειραϊκής Εκκλησίας ο δεσπότης Λαρίσης κ. Ιερώνυμος (Νικολόπουλος) στον πανηγυρικό του λόγο ξεπέρασε την προπαγανδιστική ρητορική, ακόμα και αυτών των διεθνιστών Δεξιών και Αριστερών, «αλληλέγγυων» του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ  του μεταναστευτικού. Δεν είχαμε το χρόνο να το αναδείξουμε νωρίτερα, αλλά είναι πάντα επίκαιρο.  Αν και στηλιτεύτηκε δεόντως απ’ άλλους, σε σχετικό άρθρο.
    Τα λεγόμενά του αναδεικνύουν το ιδεολογικό περιεχόμενο του ανδρός. Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα που καταγράψαμε, χαρακτηριστικά «διαμάντια»,  εκφωνηθέντα  υπ’ αυτού από άμβωνος, εις την πανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Είπε μετ’ επιτάσεως:
    «…Το μεταναστευτικό δεν είναι πρόβλημα, είναι πρόκληση να δείξουμε οι Έλληνες την Δημοκρατία μας… Αντάξιοι του παρελθόντος μας να μην το ντροπιάσουμε… Πρέπει να τους συμπαρασταθούμε … η κινδυνολογία βγάζει έξω την αγάπη… Οι γεωγραφικές διακρίσεις υπάρχουν για να μας ενώνουν… Να δεχθούμε μέρος αυτών στον τόπο μας. Έχουμε την εμπειρία της συμβίωσης…(υποθέτουμε ότι εννοούσε τα 400 χρόνια Τουρκικής σκλαβιάς). Προσέξτε μήπως με τις φοβίες μας…μας ανταποδώσουν… 
Δεν φοβάμαι τους ξένους . Φοβάμαι τους Έλληνες…»
   Αντί να  υψώσει στεντόρεια φωνή διαμαρτυρίας μαζί με τον λαό και τους συνεπισκόπους του για την αποτροπή του εποικισμού της Πατρίδος και τον κίνδυνο αλλοιώσεως της πίστεως και του πολιτισμού μας, αυτός πλειοδότησε υπέρ του μεταναστευτικού.
    «Τους Επισκόπους υμών επιτηρείτε,  ίνα ώσιν Ορθόδοξοι και μη διδάσκωσι δόγματα εναντίον της Ορθοδόξου Πίστεως, μηδέ τοις αιρετικοίς, ή τοις απεσχισμένοις συλλειτουργώσι».
Γεννάδιος ο Σχολάριος (Πατρ.Νεκταρίου, επιτομή Ιεροκοσμικής Ιστορίας, έκδ. Ι. μονής Σινά, Αθ. 1980, σελ. 231κ).
    π. Ιερώνυμε, μετά την κατά συρροή χωρίς ενδοιασμό, τοιούτων επίμεμπτων  ενεργειών σας, μη ανακληθέντων ως σήμερον, αγνοώντας και πατώντας την συνείδηση του Λαού και τον νόμο του Θεού, προσδοκάτε το όποιο κήρυγμά σας, να γίνει πιστευτό και  ευάρεστο στο Θεό και τους ανθρώπους; και να σας περιβάλλουν με την δέουσα εμπιστοσύνη και σεβασμό;
    Εύλογο το γενόμενο ερώτημα: Τι ήρθατε να κάνετε στη Λάρισα; Να ενώσετε ή να διασπάσετε περαιτέρω την ταλαιπωρημένη Μητρόπολη της Λαρίσης;
Ζ)  Οι «Θεολογικοί» της Λαρίσης  αποτελούν μοναδικό σύγχρονο Φαινόμενο που αγωνίστηκαν θυσιαστικά, μάτωσαν και διεκδίκησαν έναν ΑΓΙΟ επίσκοπο, τον ΘΕΟΛΟΓΟ Λαρίσης. Αγωνίστηκαν για την δικαίωσή του και έφεραν το Θεολόγο στη Λάρισα. Αυτό δεν άρεσε στους κρατούντες Εκκλησιαστικούς και πολιτικούς, και βάλθηκαν, πάση θυσία να καταπνίξουν τον αγώνα τους. Έδιωξαν δε,  νύχτα τον Δημήτριο Μπεκιάρη, όπως νύχτα ήρθε…Παρά τις προδοσίες, αντιστάθηκαν μέχρι τέλους στους μοιχεπιβάτες και τις σκοτεινές δυνάμεις που συνέπραξαν με μια διεφθαρμένη Ιεραρχία.
    Και όμως συνεργάτες σας, προσβάλλουν τους πιστούς Θεολογικούς, όπως και ο Τρικαλινός θεολόγος διευθυντής σας και έτεροι παρακείμενοι. Επαίρεται, ο πρώτος, ως επαΐων υποκριτικά για την εγνωσμένη καλοσύνη του Θεολόγου, αλλά ταυτόχρονα τολμά να  συκοφαντεί τον αγώνα των  Θεολογικών. Όταν αυτός θήτευε σφογκοκολάριος στα αρχιεπισκοπικά γραφεία, οι Θεολογικοί αιματοκυλίζονταν έξω από την αρχιεπισκοπή, με απεργία έξω από το Υπουργείο Παιδείας και τη Μητρόπολη.  Τον εν λόγω διευθυντή σας, έχοντας αυτή την προϋπηρεσία παρά τους  αρχιεπισκοπικούς πόδας, τον επιλέξατε και στη Μητρόπολη Λαρίσης για να συνεχίσει να επιτελεί το ευάρεστο εξωραϊστικό έργο του θώκου σας. Ταύτα προς το παρόν κ. διευθυντά! Και μη ξεχνάτε τα καταλογιζόμενα στον Δεσπότη σας, πλέον καταλογίζονται και εις υμάς και τους αυλικούς της Μητροπόλεως που αποφασίζουν και ενεργούν ένεκα της θέσεως, της ιδιότητος,  και του ρόλου σας.
  Αναζητούμε τα χαρίσματα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄(Κοτσώνη) εις το πρόσωπο του κ. Ιερωνύμου της Λαρίσης, εις τον οποίο τον ονοματοδότησε ο πνευματικός του μακαρ. Νικόλαος Φθιώτιδος, αλλά δεν τα βρίσκουμε, μάλλον εις τον Ιερώνυμο Β΄ (Λιάπη) προσομοιάζει. 
Πού στοχεύετε κ. Ιερώνυμε; Λάβετε υπόψιν σας ότι, αν οι ποιμένες εκοιμήθησαν και προσκύνησαν, οι Φύλακες αγρυπνούν.
 Εμπόνως σας πληροφορούμε ότι θλιβόμεθα για τον βηματισμό σας, ως Επισκόπου. Σας βεβαιώνουμε, ότι δεν αντιδρούμε από εμπάθεια στο πρόσωπό σας.    Μας είναι δυσάρεστο, αλλά και άχαρο συνάμα,  να ασχολούμαστε  ιχνηλατώντας τα ατοπήματά σας, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από τις επιστήμες μας και τα διακονήματά μας, οι κληρικοί. Είναι  επιβεβλημένο όμως, από την συνείδησή μας να αντιδράσουμε, όταν προσβάλλετε την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και Παράδοσή μας και την Εκκλησιαστική μας Ιστορία, όταν προβαίνετε σε ενέργειες με αιρετικούς εν επιγνώσει,  ασυμβίβαστες πράξεις προς το επισκοπικό σας αξίωμα και τους Ιερούς Κανόνας, αγνοώντας προκλητικά  τις διαμαρτυρίες των πιστών, μη συνετιζόμενος.  
   Δεν έχουμε καμμιά  εμπάθεια  προς τους προαναφερόμενους,   οι οποίοι εμμένουν στην άγνοιά των, πλανώμενοι και πλανώντες οδεύουν εις τον ρουν της ιστορίας. Όμως αγωνιούμε, ως έχοντες υποχρέωση, να  αμυνόμεθα για την αποτροπή της παραβιάσεως της ιεροκανονικώς οριοθετημένης πίστεώς μας.
   Προβαίνομεν εις την δημοσίευση του παρόντος, διότι όσοι νουνεχείς  κατ’ ιδίαν  αποπειράθηκαν, καλοπροαίρετα κινούμενοι, να βοηθήσουν επισημαίνοντας τις εκτροπές σας, εις μάτην. Απεφάνθησαν δε, ότι δεν ακούτε κανέναν και ότι διεκδικείτε εμμονικώς την δεσποτική αυθεντία σας.     Εκ των μέχρι τώρα γεγονότων διαπιστώνουμε  ότι μάλλον   είναι πιο εύκολο να αλλάξει ο ρους του Πηνειού, παρά να αλλάξετε πορεία και να ζητήσετε συγνώμη για τα αναφερθέντα.  
    Εις ομιλία σας, στις 15-10-2019 ερμηνεύοντας το Πιστεύω εις τον Άγιο Αχίλλιο μετά στόμφου είπατε: «Αν σας πω κάτι διαφορετικό από την Αγία Γραφή και τους Πατέρες πετάξτε με στον Πηνειό». π. Ιερώνυμε, αποφύγετε τοιαύτας επιλογάς και προτιμήσεις, διότι ενίοτε πραγματοποιούνται.
    Δεν καταλάβατε εν προκειμένω π. Ιερώνυμε, ότι ο Λαός  θέλει Λέοντας πυρ πνέοντας προμαχούντας μαζί με την στρατευομένη εκκλησία-Κλήρο και Λαό,  και όχι ναρκισσευόμενα Παγώνια.  Επιτέλους καταλάβετέ το.  Θέλει επίσκοπο  εις τύπον ΧΡΙΣΤΟΥ!
   Μην φανταστείτε ότι σας πολεμούμε από εμπάθεια και αντικληρική εμμονή, θα ήταν εσφαλμένο μήνυμα  αυτό. Δεν μας προσιδιάζει  αυτό το ύφος της γραφής μας. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τα ειρηνικά - παρακλητικά μας γράμματα τα αγνοήσατε και προκλητικά τα ποδοπατήσατε. 
   Αφουγκραστείτε τους τρούλος των Εκκλησιών της Λαρίσης,  αντηχούν ακόμη τα ΑΝΑΞΙΟΣ!
                                                 ΜΕΡΟΣ Γ΄
 Η) Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε, ίσως, κάποιο θαύμα!
Είναι οι επαιρόμενοι ότι «τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»,  αλλά των αιρετικών κοινοί ακόλουθοι τυγχάνοντες.
 «Μηδέ κοινώνει αμαρτίαις αλλοτρίαις» (Α΄ Τιμόθ. ε΄ 22)

   Αντιδρά η συνείδησίς μας, πνιγηρά η κατάστασις και  η αγανάκτησις ξεχειλίζει, με τα εν Λαρίση  Εκκλησιαστικά  τεκταινόμενα, μικρογραφία της εν γένει εκκλησιαστικής ζωής. Το  προσπέρασμα των γεγονότων, η ένοχη απόκρυψη και μη επισήμανση της εκκλησιαστικής νοσηρότητας, δεν διαλανθάνει της προσοχής πλήθους πιστών. Τηρουμένων πάντα των εξαιρέσεων, η στάση και η ευθύνη που φέρουν τινές, οι κατά τα άλλα αξιόλογοι,   Σύλλογοι, Ιερείς, πνευματικοί, Αββάδες,  θεολόγοι, Κήρυκες, πεπαιδευμένοι λαϊκοί, και των Μονών συμπεριλαμβανομένων, τυγχάνοντες όντως αμύντορες επί άλλων μικρών, σιωπώντες δε για τα μεγάλα. Νομίζομεν ότι ούτοι δεν είναι άμοιροι ευθυνών, βαρύνονται δια το εγγύς τοπικό διαμορφούμενο πεδίο, το οποίο αντανακλάται και εις το μακράν εν γένει εκκλησιαστικό γίγνεσθαι. Μετέρχονται την ένοχη συναινούσα σιωπή, την αλγεινή υποκρισία, την διπλωματική ιλαροπρόσωπη κολακεία, να είναι υποτελείς του Δεσπότου και αφέντου  συμπλέοντες, ενίοτε συνευδοκούντες, στο εκκλησιαστικό νοσηρό κατεστημένο.
   Αντιπαρέρχονται εθελοτυφλούντες τα συντελεσθέντα δεσποτικά αιρετικά, ιεροκανονικά ολισθήματα, μη λαμβάνοντες τουλάχιστον τις δέουσες αποστάσεις αυτοσεβασμού και παραδειγματισμού. Αντιθέτως προσκαλούν αυτόν αδιαμαρτύρητα και τον περιάγουν εις τας κατακόμβας και τα υπερώα  επιδεικνύοντας το κατηχητικό τους έργο!
    Δεν εξαιρούμε την συμβολή εις την εξέλαση των συνειδήσεων των Λαρισαίων,  Αββάδων τινών  περιφερειακών και Αγιορείτικων Μονών  με προεξάρχουσα την Μονήν που ο γέροντάς της υιοθέτησε πνευματικά τον εκλιπόντα μοιχεπιβάτη και τον διάδοχο αυτού. Φροντίζουν για τον κατευνασμόν των ανυπάκουων Λαρισαίων κάνοντας κατάχρηση του  επιτραχηλίου τους… Ούτοι διάγουν ησυχαστικά και ειρηνικά, ενώ η εκκλησία κλυδωνίζεται.(Μ. Βασίλειος εις αγ. Γρηγόριον)
  Οἵτινες τὴν ὑγιᾶ ρθόδοξον Πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνεῖν δὲ τοῖς ἑτερόφροσι, τοὺς τοιούτους εἰ καὶ μετὰ παραγγελίαν οὐκ ἀποστῶσιν, μὴ μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλὰ μηδὲ δελφοὺς ὀνομάζειν. (Μέγας Βασίλειος)
    Οι όποιοι ρητορικοί λόγοι των, εποικοδομητικοί ή αντιοικουμενιστικοί, αποτελούν «έπεα πτερόεντα»,  τραγελαφική αντιφατικότητα, πρωτίστως με αυτά τα ίδια τα πρόσωπά τους και εντεύθεν θωπεύουν τα ώτα του ακροατηρίου τους, αμβλύνοντας το αυστηρό κριτήριο της συνειδήσεως των πιστών, αντιφάσκοντες προς τας αρχάς και την παράδοση που παρέλαβαν από τους αγίους πνευματικούς τους. Μετερχόμενοι την ένοχη ανεκτικότητα εκόντες - άκοντες επιφέρουν την αποδόμηση και απονεύρωση της ορθοδόξου πνευματικότητος στο ποίμνιό τους, χωρίς να αντιλαμβάνονται οι εν λόγω Διδάχοι ότι τοιουτοτρόπως αυτοπροσδιορίζονται και εντέλει  ταυτίζονται με τον Δεσπότη τους και τα έργα του. Καθίστανται αναπολόγητοι στο Ιερό δικαστήριο της συνειδήσεως ενός εκάστου ημών. Τούτο αποτελεί κοινή διαπίστωση και πλήθους πιστών πεποίθηση.    
   Οι προαναφερθέντες, επαναλαμβάνουμε,  παρά την αξιόλογη προσφορά τους, κρατούν στάση θεατού, δοξάζονται προσκυνημένοι, επιχειρούν να επιβάλλουν τις «γραμμές του σωματείου τους» στα μέλη τους και στο ακροατήριό τους. Οι πνευματικοί και αββάδες επιδιώκουν να επιβάλλουν  να εξομοιώσουν και να ενσαρκώσουν  την δική τους συνείδηση στην προσωπικότητα των πνευματικών τους παιδιών. Αρχή των: Βλέπε, Άκου, Σώπα, προσεύχου, Υπακοή στον «θεοπρόβλητο» επίσκοπο! Μην κρίνετε, μην τα βάζετε με την Εκκλησία. Έχει ο Θεός… Ευνουχίζουν πνευματικά τους πιστούς και εξαργυρώνουν στο Δεσπότη τους τις υπηρεσίες τους με φιλαρέσκεια και εύνοια.
   Μεταξύ των έωλων και ιεροκανονικώς αστήρικτων δικαιολογιών  που επικαλούνται οι ανωτέρω είναι, ότι οι συναφειακές αυτές ενέργειες του κ. Ιερωνύμου Λαρίσης, δηλαδή η  κοινωνία του με τους αιρετικούς και τους Μασόνους («μυστικές εταιρίες»  όπως τις αποκάλεσε), εντάσσονται εις τα πλαίσια των πρωτοκόλλων εθιμοτυπίας και διπλωματίας. Τον δικαιολογούν εξωραϊστικά λέγοντας «ο δεσπότης προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες (δηλ. επίσκεψη στη συναγωγή, να ανάβει  κερί στην επτάφωτη λυχνία, συναναστροφές με Ροταριανούς- Μασόνους κ.ά.), αλλά δεν τα πιστεύει. Έτσι με τον διάτρητο μανδύα τους, αυτόν της υποκρισίας, καλύπτονται και αμνηστεύονται τα ευκρινώς θεώμενα Κανονικά παραπτώματα του Δεσπότου τους. Αγνοώντας ότι τοιαύτες ενέργειες μας έφεραν, τους Ορθοδόξους, ενώπιον της Πανθρησκείας του Οικουμενισμού, των παπικών Αλταρίων, συμπροσευχομένους με την πανσπερμία των αιρετικών.    
   Οι μετερχόμενοι την συμπεριφορά αυτή της διπλωματίας, της αποχής και της σιωπής των αμνών, ας το  καταλάβουν πως η σιωπή ερμηνεύεται ως αποδοχή ή συναίνεση, καθώς επίσης πως το αντίτιμο, ήγουν  ο μισθός,  της σιωπής,  της δειλίας και του φόβου είναι η δουλεία, τότε η καταστροφή δεν αποφεύγεται – δεν θα είναι μόνο Εκκλησιαστική, αλλά επί πλέον Εθνική.
   Η σιωπή μάρτυρος εις την δικαιοσύνη έχει την ερμηνεία της και εκδικάζεται ως συνενοχή και άρνηση ομολογίας της αληθείας.
   Ας κατανοήσουν επιτέλους οι σεβαστοί πατέρες και οι αδελφοί, οι εγγύς και οι μακράν ότι: «Ο σιωπών δοκεί συναινείν». Αν δεν μπορούν οι ίδιοι να δώσουν ομολογία, ως όφειλαν,  και να είναι μαχητές, ας μην εμποδίζουν και να μην υποσκάπτουν συκοφαντώντας τους πιστούς Χριστιανούς που αγωνίζονται με σύνεση και κατά συνείδηση. 
   Η αφωνία και η δειλία η δική των, εκλαμβάνεται ως αρετή για τα πνευματικά των παιδιά.
    Τοιαύτη στάση απομυθοποιεί την προσωπικότητα των πνευματικών ταγών των συλλόγων και των συν αυτώ  και καταγκρεμνίζονται από τις συνειδήσεις  των πιστών. Εξεγείρονται και επαναστατούν μόνον, όταν θίγεται η περιουσία των και κυρίως τα οικονομικά τους (π.χ. μεταβολή του μισθολογικού των Ιερέων που συμφώνησε Ιερώνυμος - Τσίπρας).
   Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος  έλεγε στη Λάρισα προφητικά,  πριν από 39 χρόνια στις 2-11-1981 στην 22α ομιλία στο Δευτερονόμιο: Ακούστε ΕΔΩ Αντιγράφουμε σχετικό απόσπασμα.  Φανταζόμαστε οι πρώτοι που θα το ενθυμούνται και το εφαρμόζουν είναι οι Λαρισαίοι που έζησαν τον Γέροντα και το πρωτοάκουσαν. Λέγει ο Γέροντας:
    «…Δυστυχώς οι ταγοί της Εκκλησίας δεν είναι σήμερα σε θέση να βοηθήσουν το ποίμνιο και το αφήνουν να κατασπαράζεται. Αυτό είναι το θλιβερό… Αγαπητοί μου πονάει η ψυχή μου που σας το λέω… Οι από τον Χριστόν τεταγμένοι να βοηθήσουν, δεν είναι εις θέσιν να σας βοηθήσουν…
  Αγαπητό Ποίμνιον, βοηθήστε εσείς τον εαυτόν σας. Μελετάτε τον Λόγον του Θεού, και βοηθήσατε εσείς τον εαυτόν σας. Εμείς (οι κληρικοί) δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και όχι μόνον αυτό, αλλά κάποτε σας ρίπτουμε και εμείς (οι κληρικοί), είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, εις τα χέρια των εχθρών… Ναι, γιατί και εμείς ως ταγοί, ως κληρικοί έχουμε γίνει  θύματα αυτών των καταστάσεων… Ναι μην σας κάνει εντύπωση… Να είσαστε ξυπνητοί άνθρωποι… Σήμερα δεν σας προστατεύουν εκείνοι που είναι τεταγμένοι για να σας προστατεύσουν...»

Ενώ οι άγιοι Πατέρες εντέλλονται:
 « κοινωνν κοινωνήτ, κοινώνητος σται»
Καί πειδή, «φς μέν μοναχος γγελοι, φς δέ πάντων νθρώπων μοναδική πολιτεία», κατά τόν ωάννη τς Κλίμακος (Κλῖμαξ ΚΣΤ΄ 25), κατά δέ τόν Μέγα θανάσιο φθαλμός το κάθε πιστο, μοναχο λαϊκο, θεωρεται πίσκοπός του «Ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός» P.G. 35, 33).
   Ταύτα ας αποτελέσουν και ως ένα μήνυμα εις τους εκάστοτε αυλοκόλακας προπαγανδιστάς της Μητροπόλεως, διευθυντάδες θεολόγους, κατηχητάς, θεραπαινίδας, Αββάδες, Στάρετς  και πυργοφύλακες, αν οι ίδιοι προσκύνησαν, ας σεβαστούν την ελεύθερη αδούλωτη συνείδηση των πιστών, ας μην εισχωρούν εις το Άβατο της βουλήσεως, δεν τους ανήκει.
                                                        ΜΕΡΟΣ Δ΄
 Θ)  «Μηδέ κοινώνει αμαρτίαις αλλοτρίαις» (Α΄ Τιμόθ. ε΄ 22)
Υποτεταγμένοι εις τα Οικουμενιστικά υπεραντλαντικά κελεύσματα
    Δεσποτάδες με παράστημα δυο μέτρα, με γενειάδα μέχρι τη ζώνη,  προσκυνούν τις βρώμικες ποδιές των «υπουργίνων» θεραπαινίδων της Μπίλτεμπερκ και Μασόνων Υπουργίσκων χωρίς να τολμούν να βρυχηθούν και να πουν το Προδρομικό: «οὐκ ἔξεστι σοι» Δεν σας επιτρέπουμε να προσβάλλετε την Εκκλησία και την Ελλάδα μας!!! Δεν εξεγείρουν τους Λέοντες. Η Ορθοδοξία με πρωτεργάτη τον Βαρθολομαίο και τα «κοπέλια» του, σχίζεται με την αίρεση του Οικουμενισμού, Ουκρανικό κ.π.ά. Η Ελλάδα  κατατμείται,  εποικίζεται, οι απομείναντες Έλληνες βρίσκονται σε κίνδυνο. Τα ελληνικά στρατόπεδα, περιοχές μοναδικού κάλλους, Ιερές Μονές εκχωρούνται στους εποικιστές και οι Δεσποτάδες μας ως μαχαραγιάδες σε φιέστες περί άλλων τυρβάζουν…
    Οι τρεις τελευταίοι διατελέσαντες αρχιεπίσκοποι και μερικοί περί αυτούς δεσποτάδες κρατούνται για ατασθαλίες των  και εμπαίζονται από τους πολιτικάντηδες, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η ηθική και πνευματική παρακμή στο βωμό της ομερτά (νόμος της σιωπής της μαφίας).      
   Ούτε το αυτονόητο δεν μπορούν να διεκδικήσουν από την Πολιτεία και να επιβάλουν μαζί με τις θεολογικές σχολές  το Ορθόδοξο περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών που διδάσκονται τα παιδιά μας στο σχολείο, πράγμα αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο για τα μαθήματα που αφορούν  τους αιρετικούς.
    Η διοικούσα εκκλησία, αν ήθελε Ορθόδοξη παιδεία, έπρεπε να συγγράφει και να  εκδίδει η ίδια τα διδακτικά βιβλία του μαθήματος των θρησκευτικών με Ορθόδοξο περιεχόμενο, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και να ιδρύσει όσα περισσότερα σχολεία εκκλησιαστικά ή γενικά, η κάθε μεγάλη μητρόπολη να έχει πρότυπα σχολεία της Εκκλησίας.    Δυστυχώς οι επίσκοποί μας, «πλήν ενίων»,  αντί να ηγούνται και να προμαχούν εις τα δίκαια της Εκκλησίας και του Έθνους, έπονται  υποτεταγμένοι εις τα Οικουμενιστικά υπεραντλαντικά κελεύσματα και τον πρακτορεύοντα εν Ελλάδι πρέσβη Η.Π.Α. Τζέφρι Πάϊατ.
    Ειρρήσθω εν παρόδω από τούδε και στο εξής, όσοι θα εκλεγούν νέοι επίσκοποι θα δίνουν την νενομισμένη διαβεβαίωση προσκυνώντας την ποδιά της νέας άθεης διεθνίστριας πρόεδρου Κατερίνας. Τα γκεσέμια υπό τας ευλογίας αιγών…τις οίδε τοιαύτα καινά και παράδοξα…
   Ζητείται ένας Γρηγόριος Ε΄, Παλαιών Πατρών Γερμανός, Σαλώνων Ησαίας, Διονύσιος ο Φιλόσοφος, ένας Αυγουστίνος Καντιώτης, ένας Διάκος, μα πουθενά….
    Δεν μπορούμε να αντιπαρέλθουμε το γεγονός ότι κανείς εκ των προαναφερθέντων δεν τόλμησε να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να ακυρωθεί η αυθαίρετη εξουσιοδότηση του αρχιεπ. Ιερωνύμου για την αναγνώριση των σχισματικών της Ουκρανίας. Μόνο ο Ορθόδοξος Τύπος Π.Ο.Ε. τόλμησε και πρόσβαλε την απόφαση της 12ης-10-1919 για την αναγνώριση των σχισματικών της Ουκρανίας στο ΣτΕ. Δυστυχώς, δεν τολμούν ούτε την ακίνδυνη συμπαράσταση  εις την γενναία αυτή ενέργεια του Ορθοδόξου Τύπου. Δείγμα της αξιολογήσεως του εγκυμονούντος κινδύνου και της μυωπικής διορατικότητός των…
    Είναι πλέον κοινή διαπίστωσις, ανυπόφορος η ανοχή, αδήριτος και  πιεστική ανάγκη, η αποκάλυψις πλέον των προσωποποιημένων τοιούτων συμπεριφορών, η οποία  θα επιφέρει  ισχυρούς τριγμούς…
Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!
   Ξεχνάτε ότι το πλήρωμα της Εκκλησίας, δεν είναι για να  φωνάζει μόνο  Άξιος!, «εις πολλά έτη Δέσποτα» και να ψάλλει «Κουκουζέλια» πολυχρόνια, να  αρμέγετε λεηλατικά τον οβολό του από τους Ιερούς Ναούς για να κάνετε φιέστες και ταξίδια;
   Ο Λαός  του Θεού έχει ορισθεί φύλακας και Πυλωρός της Εκκλησίας  και δικαιούται να φωνάζει «οὐκ ἔξεστι σοι» και το Ανάξιος! Προτιμάει να θυσιάσει τους προδότες Οικουμενιστές και όχι την Ορθοδοξία.
   Αλώπηξ τις την ουρά αυτής έτμησε, παροτρύνουσα να τις κόψουν όλες.
Εμείς αδέρφια με την Χάρη του Θεού δεν προσκυνήσαμε, δεν εθελοτυφλούμε.  
   Αντιδρούμε! Εβραχνίασεν ο λάρυγξ και εσμικρύνθη η γραφίδα ημών, διότι φοβούμεθα τις προδοσίες  των εντός των τειχών εχθρών της Εκκλησίας, τους επί θρόνων υψηλών ισταμένους. Αντιδρούμε, διότι   «Ζητούμε Ελευθέρα και Ζώσα Ορθόδοξη Εκκλησία».
   Μας λείπει η αγωνιούσα Αυγουστίνεια Καντιωτική  στεντόρεια φωνή, πάντα επίκαιρη και προφητική. Να είχαμε έναν Καντιώτη στην Ιεραρχία…
 Ι) Ο ίδιος ο Κύριος αποκαλύπτει τούς προβατόσχημους λύκους
Το ίδιο το αψευδές στόμα του Κυρίου μας ενημέρωσε με ενάργεια και μας προετοίμασε για το τι προδότες θα συναντάμε μέσα στην Εκκλησία:
«Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν͵ οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων͵ ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;» (Ματθ. ζ’ 15-16).

   Ο Απ. Παύλος είπε: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω».(Γαλ. 1, 8).

   «Οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας» μετατράπηκαν σε κήρυκες κακοδοξιών;
 
 Ὁ ΙΕ΄ Κανὼν κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Νικοδήμου Μίλας, λέγει:
«Ἐὰν Μητροπολίτης ἢ Πατριάρχης ἄρξηται νὰ διακηρύττῃ δημοσίᾳ ἐπ᾿ ἐκκλησίας αἱρετικήν τινα διδαχήν, ἀντικειμένην πρὸς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν, τότε οἱ προαναφερθέντες κέκτηνται δικαίωμα ἅμα καὶ χρέος ν᾿ ἀποσχοινισθῶσι πάραυτα τοῦ ᾿Επισκόπου ἐκείνου, διὸ οὐ μόνον εἰς οὐδεμίαν θέλουσιν ὑποβληθῆ κανονικὴν ποινήν, ἀλλὰ θέλουσι καὶ ἐπαινεθῆ εἰσέτι, καθ᾿ ὅσον διὰ τούτου δὲν κατέκριναν καὶ δὲν ἐπανεστάτησαν ἐναντίον τῶν νομίμων ᾿Επισκόπων, ἀλλ᾿ ἐναντίον ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων, οὔτε καὶ ἐγκατέστησαν τοιουτοτρόπως σχῖσμα ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως, ἀπήλλαξαν τὴν ᾿Εκκλησίαν, ἐν ὅσῳ ἠδυνήθησαν, τοῦ σχίσματος καὶ τῆς διαιρέσεως».
                                                           Θεσσαλονίκη 16-2-2020
                                                        Γεώργιος Κε. Παπαϊωάννου

 
 
 
ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

     Σχετικά δημοσιεύματα για τον κ. Ιερώνυμο Νικολόπουλο εις Λάρισα  (κάντε ΚΛΙΚ  πάνω σε κάθε θέμα και συνδεθείτε με τον υπερσύνδεσμο στο άρθρο)

 

 
 
 
 
 
 
 
 15--Πανελλήνια αγανάκτηση και αποστροφή έχει προκαλέσει η ενέργεια και η στάση του νέου δεσπότη Λαρίσης κ. Ιερωνύμου, καθώς και η συμμετοχή των δύο "εκλεκτών του" ιερέων, σε εκδηλώσεις των Ρόταρυ και της συναγωγής. Ο δεσπότης Λαρίσης κ. Ιερώνυμος (Νικολόπουλος) ακόμη να ζητήση συγγνώμη για την συμμετοχή του σε εκδήλωση της εβραϊκής συναγωγής και δια την εκπροσώπησή του σε εκδήλωση των Ρόταρυ

 
 
19--Σκανδαλώδης η εκλογή του Λαρίσης; Ή διορισμός!!! Μας εκπλήσσει καθημερινά ο Λαρίσης και αφού στην χειροτονία του είπε «ράον σιωπή» και χειροκροτήθηκε από κει και μετά δεν έβαλε γλώσσα μέσα.


 23 Απάντηση στην ασύλληπτη ανακοίνωση της Μητρόπολης Λάρισας για τη συγκέντρωση των αντιεμβολιαστών: Τους μοιράσαμε σοκολατάκια για να μη φύγουν πικραμένοι…

24   Απάντηση στη κατάπτυστη ανακοίνωσή του Ιερωνύμου και της Μητροπόλεως Λαρίσης.

25  “ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ" Πρὸς τὸν Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου Κ.κ. Ἱερώνυμο (Νικολόπουλο)

2 6 Προς τον Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιερώνυμο που ξεκινά εμβολιασμούς στους Ιερούς Ναούς

27  Έρχεται το μπόλι έξω από τους Ναούς της Μητροπόλεως Λαρίσης !

28  Νεκτάριος Δαπέργολας: Τραγικοί μασκαριότατοι, ἀποστάτες ρασοφόροι τῶν ἐσχάτων χρόνων καί τῶν μαύρων σκοταδιῶν... και "Ο μόσχος ο σιτευτός" 

29  Χαίρε Ιερώνυμε Λαρισαίων αισχύνη και εμβολιασμένων το καύχημα ! 

30  Αίσχος! Ο κ. Ιερώνυμος Λάρισας χρησιμοποιεί τον Άγιο Αχίλλιο ως χώρο συνεντεύξεων και τους Ιερούς Ναούς της Λάρισας ως προπαγανδιστικά κέντρα εμβολιασμού. Βίντεο

 31 Λάρισα SOS… Αρχιερατική πρωτοβουλία απωλείας

32 Εκ των δηλώσεων του κου Ιερωνύμου στη Λάρισα συνάγεται ότι η κατάστασή του μετά τον εμβολιασμό του είναι "προφανώς παράλογη" βαίνουσα επί το χείρον. Στον 7ο εμβολιασμό του τι να περιμένουμε;;;

33  κ. Ιερώνυμε Νικολόπουλε, δεσπότη της Λάρισας, θα ηγηθείς δυναμικής αντιδράσεως προς αποτροπή της ελεύσεως του περιφερόμενου ξόανου – μαριονέτας «Αμάλ» ή θα το αναλάβει ο λαός;;;

34  Κύριε Ιερώνυμε εις Λάρισα, η μάσκα σου δεν σε κρύβει πλέον

35 Ο Ιερώνυμος Λαρίσης αγωνίζεται διαρκῶς, νά διαφοροποιηθεῖ ἀπό τούς Ἀποστόλους καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πράττων ἀκριβῶς τά ἀντίθετα

36  Εἶναι ἀνεκτόν δίπλα στούς σφαγιασθέντες “Ἀμνούς” νά δεσπόζουν οἱ ἀνηλεεῖς διῶκτες τους;

 37 Αιρετικός Καθολικός «Αρχιεπίσκοπος» μόλυνε τον Εσπερινό της Παναγιά της Τήνου με συγχοροστατούντα τον Ιερώνυμο Λαρίσης- Να τον χαίρονται οι Λαρισαίοι [Βίντεο]

38 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΛΗΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ!

39  Όταν η μάσκα αποκαλύπτει τον προβατόσχημο λυκοποιμένα

40   Ο αγαπητός δεσπότης της Συναγωγής κ. Ιερωνύμος (Νικολόπουλος) ο είς Λάρισα, παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Εβραίων, όπως συνηθίζει ανελλιπώς (για τρίτη χρονιά) από την ἀναρρίχησή του στό θρόνο του Αγίου Αχιλλείου.

41  «Ἡ Πίστις μας, πρέπει νά παραδίδεται ἀνόθευτη, καθαρή ἀπό κάθε σπίλο...»

42   Ο δεσπότης και ο Ραββίνος ...παπαδάκι του

43  Όταν χαρακτηρίζεις… «μπούρδες» αυτά που δείχνουν τα κανάλια, πρέπει να φροντίζεις να μην λες και συ… «μπούρδες».

44  Ο εις Λάρισα Ιερώνυμος (Νικολόπουλος) ονομάζει την πίστη στην ιερότητα και αγιότητα των Ιερών Ναών μας παραμύθι

45  Εθιμοτυπική Επίσκεψη Του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Της Ισραηλιτικής Κοινότητας στο δεσπότη κ. Ιερώνυμο της Λάρισας. Με τους εβραίους δεν φοράει μάσκα, με τα χριστιανόπουλα όμως φοράει!

46  Ευλογημένες μάσκες απο την Λάρισα πρός διαφύλαξιν ...της πολυτίμου υγείας του ευσεβούς ποιμνίου... απο κ. Νταβέλη! (πανόραμα ομιλούντων φωτογραφιών)

47 «Ξέφυγε ο Λαρίσης… Πάρτε του το ωμοφόριο… Αποσχηματίστε τον….»

48  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥΘΗΡΩΝ : Ἡ μάσκα δέν ἔχει θέσιν ἐντός τοῦ ἱεροῦ χώρου - ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) :Έξω απο το Ναό όσοι δεν φορούν μάσκα

49  Ἡ ἄνοδος καί ἡ πτῶσις τοῦ Σεβ. Λαρίσης

50  Ηχηρό "Χαστούκι" Αμβροσίου σε Ιερώνυμο της Λάρισας Ἔχεις ξεφύγει… μαζέψου Ἱερώνυμε

51  Σχολιασμός στην αυθάδη και ειρωνική απάντηση του νεοσσού δεσπότη της Λαρίσης (;) κ. Ιερωνύμου προς τον τον Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο (βίντεο)


53    Ο Ιερώνυμος στη Λάρισα ου βούλεται συνιέναι


62  Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Λαρίσης εἰς τὰ δίκτυα τοῦ σιωνισμοῦ;

63 Γεώργιος Τζανάκης: ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΙΑ Α’ (agonasax.blogspot.com)

64  Γεώργιος Τζανάκης: ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΙΑ Β΄ (agonasax.blogspot.com)

 65 Γεώργιος Κ. Τζανάκης: Τρικυμίες και Ναυάγια Γ’ (agonasax.blogspot.com)

 66 Γεώργιος Κ. Τζανάκης: Τρικυμίες και Ναυάγια (Δ΄) (agonasax.blogspot.com)

67  Χρίστος Παναγιώτου: «Τρικυμία ἐν Λαρίσῃ!» (agonasax.blogspot.com)

68 ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Επίσκοπο Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμο (agonasax.blogspot.com)Δημοσίευμα Ορθοδόξου Τύπου