Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

- Ὁ γέροντας Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ο μακαριστὸς Γέροντας Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἦταν μία ἐξέχουσα προσωπικότητα Πανελλαδικῆς ἐμβέλειας.

Πολλὰ βιβλία, βιβλιογραφίες, μελέτες, δοκίμια, ἔ­χουν γραφτεῖ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἱεράρχη.

Γι᾿ αὐτὸ ὅ,τι κι ἂν προσθέσω ἐγὼ ὁ ἐλάχιστος θὰ εἶναι λίγο.

Θέλω μόνο νὰ ἀφηγηθῶ ὁρισμένα περιστατικὰ ἀπὸ τὴν περίοδο ποὺ ἔζησα κοντά του, ὑπηρετώντας στὴ Φλώρινα, γεγονότα ποὺ δείχνουν τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ἦθος τοῦ Δεσπότη.

Νέος μητροπολιτικὸς ναὸς
Ἡ παλιὰ ἐκκλησία (Μητρόπολη) τῆς Φλώρινας ἦ­ταν κτίσμα τῆς Βουλγαρικῆς ἐξαρχίας.

Ἔλεγε λοιπὸν ὁ γέροντας «Δὲν ἀντέχω νὰ λειτουρ­γῶ σὲ Βουλγαρικὴ ἐκκλησία. Θὰ τὴ γκρεμίσω καὶ θὰ κτίσω καινούργια Μητρόπολη».

Πράγματι ἔβαλε μπροστὰ καὶ περὶ τὸ τέλος Μαΐου τοῦ 1967 ἔγινε ἡ τελετὴ τῆς θεμελίωσης τοῦ καινούργιου Ναοῦ.

Παρὼν στὴν τελετὴ ἦταν καὶ ὁ τότε πρωθυπουργὸς Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος στὴν ὁμιλία του ὑποσχέθηκε νὰ δώσει ἕνα ἑκατομμύριο γιὰ τὴ νέα Μητρόπολη. Τότε ὁ Δεσπότης τοῦ λέει· «Ἂν σοῦ ὑποσχεθῶ ὅτι τὰ Χριστούγεννα θὰ λειτουργήσω στὴ νέα Μητρόπολη, θὰ μοῦ δώσεις ἄλλο ἕνα ἑκατομμύριο;».

Ὁ Παπαδόπουλος συμφώνησε, καὶ πράγματι ἡ ἐκ­κλησία ἦταν ἕτοιμη καὶ λειτούργησε τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἴδιου χρόνου.

Αὐτό, τὸ πραγματικὸ θαῦμα, ἔγινε χάρις στὸν ἐν­θουσιασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ ἐνέπνεε ὁ Δεσπότης. Χρησιμοποίησε κάθε μέσο καὶ ἐπιστράτευσε ὅσους μποροῦσαν καὶ ἤθελαν νὰ βοηθήσουν· τεχνῖτες, ἐργάτες, στρατιῶτες, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς παπᾶδες τῆς μητρόπολης ἀπ᾿ ὅλες τὶς περιοχές.

Ἦταν πράγματι πρωτόγνωρο τὸ θέαμα νὰ βλέπεις νὰ μαυρίζει ὁ τόπος ἀπὸ παπᾶδες, ποὺ μὲ ἀνασκουμπωμένα τὰ ράσα νὰ κουβαλοῦν πηλοφόρι, ἀνεβοκατεβαίνοντας στὶς σκαλωσίες.

Ἐπίσκεψη τοῦ τότε ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης Παττακοῦ
Γεῦμα ἐπίσημο στὸ «Ξενία» τῆς Φλωρίνης, μὲ ὅλες τὶς ἀρχὲς τῆς πόλης.

Κάποια στιγμὴ φτάνει ὁ Παττακὸς μαζὶ μὲ τὸ Δεσπότη.

Μπαίνοντας βλέπει ὁ Δεσπότης γεμᾶτα τὰ τραπέζια φαγητὰ ὄχι βέβαια νηστίσιμα (ἦταν σαρακοστή). Γυρίζει καὶ λέει στὸν Παττακό· «Ἐὰν ἐξακολουθεῖς νὰ εἶσαι Χριστιανός, πᾶμε στὸ Γηροκομεῖο νὰ σοῦ κάνω τὸ τραπέζι μὲ φακές, γιατὶ σήμερα εἶναι νηστεία». Καὶ κάνον­τας μεταβολὴ ἐγκατέλειψε τὴν αἴθουσα ἀκολουθούμενος ἀπὸ τὸν Παττακό.

Ἄλλη ἐπίσκεψη τοῦ Παττακοῦ
Πάλι γεῦμα ἐπίσημο στὸ «Ξενία» παρόντος τοῦ π. Αὐγουστίνου, ὁ ὁποῖος μετὰ τὸ γεῦμα, στὴ συζήτηση ποὺ ἔγινε, ἄρχισε νὰ λέει γιὰ τὸ ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν κάνουν παιδιὰ καὶ τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας.

Τότε κάποιος ἀπὸ τοὺς συνδαιτυμόνες τοῦ λέει εἰ­ρωνικά· «Μὰ Σεβασμιότατε δὲ θὰ κάνουμε τὶς γυναῖκες μας ἀγελάδες νὰ γεννοῦν κάθε χρόνο κ᾽ ἕνα παιδί».

Ὁ γέροντας τὸν ἀγνόησε καὶ γυρίζοντας στὸν Παττα­κὸ τοῦ λέει: «Ἀκοῦς, Στυλιανέ, τὴ μάνα σου τὴ λένε ἀ­γελάδα, γιατὶ ἔκανε δώδεκα παιδιά» (ὁ Παττακὸς ἦ­ταν τὸ ἑνδέκατο). Τὸ τί ἐπακολούθησε τὸ φαντάζεστε…

Ἀμερικάνικη κούρσα καὶ στρατιωτικὸ τζὶπ
Ὅταν πρωτοῆρθε στὴ Φλώρινα κατέφθασε μιὰ μέρα στὸ γραφεῖο μου καὶ λέει

«Θέλω νὰ μοῦ διαθέσεις ἕνα τζίπ». Τί τὸ θέλεις τὸ τζὶπ τὸ ρωτάω; Καὶ μοῦ ἀπαντᾶ· «Βρῆκα στὴ Μητρόπο­λη μιὰ ἀμερικάνικη κουρσάρα δέκα μέτρα. Πῶς νὰ ἐμ­φανιστῶ ἐγὼ στὰ χωριὰ τῆς Φλώρινας μ᾿ αὐτὴ τὴν κούρ­σα; Κανονικὰ θὰ πρέπει νὰ μὲ πάρουν μὲ τὶς πέτρες».

Καὶ πράγματι, μὲ ἄδεια τῆς Μεραρχίας, τοῦ διέθεσα ἕνα τζίπ, μὲ τὸ ὁποῖο γύρισε καὶ τὸ πιὸ μικρὸ χωριὸ τῆς περιοχῆς ἀνοίγοντας καὶ λειτουργώντας τὶς ἐκκλησίες.

Ὅταν τελείωσε τὴν περιοδεία του μοῦ εἶπε γεμᾶτος χαρὰ καὶ συγκίνηση· «Βρῆκα, παιδί μου, χωριὰ καὶ ἐκ­κλησίες ποὺ εἶχαν νὰ λειτουργήσουν ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Βυζαντίου». Ὅσο γιὰ τὴν ἀμερικάνικη κούρσα, τὴν ἔ­βαλε στὸ λόττο καὶ τὰ χρήματα τὰ διέθεσε γιὰ τὴν ἀνέγερση τῆς νέας ἐκκλησίας.

«Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν…»
Σὲ μιὰ ἐπίσημη λειτουργία εἴμαστε παρόντες ὅλοι οἱ Ἀξιωματικοὶ τῆς Φρουρᾶς μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Συνταγματάρχη.

Σὲ μιὰ στιγμὴ βγῆκε ὁ γέροντας στὴν ὡραία πύλη καὶ εἶπε· «Τὴν ὥρα ποὺ θὰ ποῦμε, “Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν”, ὅλοι θὰ πρέπει νὰ γονατίσετε, γιατὶ εἶναι ἡ ἱερότερη στιγμὴ τῆς λειτουργίας, ποὺ γίνεται ἡ μετουσίωση τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἶνου, σὲ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ».

Καὶ πράγματι ἐκείνη τὴ στιγμὴ ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα γονάτισε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Συνταγματάρχη.

Ἀφοῦ τελείωσε ἡ εὐχή, βγαίνει στὴ πύλη ὁ Δεσπότης καὶ μὲ ὕφος αὐστηρὸ λέει στὸ Συνταγματάρχη μεγα­λοφώνως· «Κύριε Συνταγματάρχα, αὐτὴ τὴ Ἱερὴ στιγμὴ ἀκόμα καὶ οἱ Αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου γονάτιζαν».

Συνέπεια λόγων καὶ ἔργων
Θὰ μποροῦσα νὰ διηγοῦμαι μὲ τὶς ὧρες διάφορα τέτοια περιστατικά, ἀλλὰ ὁ περιορισμένος χώρος τοῦ δελτίου δὲν τὸ ἐπιτρέπει.

Μὲ αὐτὰ τὰ λίγα θέλησα νὰ προσθέσω κι ἐγὼ μιὰ πινελιὰ στὸ πορτραῖτο τοῦ πανάγιου αὐτοῦ καὶ θαυμαστοῦ Ἱεράρχη, ποὺ ὅλη του ἡ ζωὴ ἦταν ἕνας ἀδιάκοπος ἀγώνας γιὰ τὴ θρησκεία καὶ τὴν πατρίδα.

Τὸ χωριό μας οἱ Λεῦκες θὰ πρέπει νὰ περηφανεύεται ποὺ γέννησε ἕνα τέτοιο ἄνθρωπο καὶ Ἱεράρχη, ποὺ τὸ μεγαλύτερο ἴσως προσόν του ἦταν ὅτι ἡ ζωὴ καὶ οἱ πράξεις του ἦσαν ἀπόλυτα συνεπεῖς μὲ τὸ ὅσα πίστευε, ἐκήρυττε καὶ ἔλεγε.

Ἂς ἔχουμε ὅλοι τὴν εὐχή του καὶ τὶς εὐλογίες του ἀπὸ κεῖ ψηλὰ στοὺς κόλπους τοῦ Θεοῦ ὅπου ἀναπαύεται.
Γαληνὸς Ραγκούσης
στρατηγὸς ἐ.ἀ. ὑπηρετήσας στὴν Φλώρινα


(ἀπὸ τὸ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ, τ. Δεκ. 2010)

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ


 Πέρυσι το καλοκαίρι η μητρόπολη Λάρισας εκποιούσε τρία (3) διαμερίσματα σε πλειοδοτική δημοπρασία της οποίας η πρώτη προσφορά ανέρχονταν περίπου στις 130.000 ευρώ. Αυτά τα ακίνητα περιήλθαν στη μητρόπολη από δωρεά συμπολίτη μας με σκοπό να εκποιηθούν υπό ορισμένους όρους.
     Επειδή αρκετοί ζητούν να μάθουν την εξέλιξη αυτής της δημοπρασίας, ρωτούμε:
α) Πουλήθηκαν τα παραπάνω διαμερίσματα και πόσο;
β) Τηρήθηκαν οι όροι της κληρονομιάς, και αν όχι, πώς ξεπεράστηκαν;
γ) Τα εισπραχθέντα χρήματα πού διατέθηκαν και αν όχι έχουν κατατεθεί;
δ) Τα ενοίκια τόσων ετών βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό;

Μουσουλμάνος μετανάστης απαίτησε να κατεβεί η εικόνα της Παναγίας από νοσοκομείο


Δείτε τι έγινε στη συνέχεια όπως μας τη διηγήθηκε γιατρός.Μουσουλμάνος (λαθρο)μετανάστης σχετικά πρόσφατα μετέφερε τη γυναίκα του σε μαιευτήριο της Πάτρας για να γεννήσει.
Δεν γνωρίζουμε αν ήταν δημόσιο μαιευτήριο ή κάποιο Κέντρο Υγείας της ευρύτερης περιοχής των Πατρών (οι μετανάστες συνηθίζουν και πηγαίνουν σε Κέντρα Υγείας ακόμα και σε Αγροτικά Ιατρεία και δέχονται να ξεγεννήσουν τις γυναίκες τους ακόμα και γιατροί άσχετων ειδικοτήτων π.χ. οφθαλμίατροι! αρκεί να θεωρηθεί έκτακτο περιστατικό για να μην πληρώσουν τίποτα απολύτως).....

Μόλις έβαλαν τη γυναίκα του στον θάλαμο για να γεννήσει, πρόσεξε ο μουσουλμάνος την εικόνα της Παναγίας στον τοίχο και αμέσως είπε στον υπεύθυνο γιατρό:
- Αυτό το κάδρο (εννοούσε το εικόνισμα) κατέβασέ το αμέσως από κει. Δεν θέλω μόλις γεννηθεί το παιδί μου να δει αυτό το πράμα!
Έγινε μια σχετική φασαρία, η γυναίκα αγχώθηκε και για να μην χειροτερέψουν τα πράγματα, οι υπεύθυνοι δέχθηκαν να κατεβάσουν την εικόνα της Παναγίας (κακώς) με σκοπό να την ανεβάσουν αμέσως μετά.
Ο μουσουλμάνος έμεινε να περιμένει στην αίθουσα αναμονής πότε θα τελειώσει ο τοκετός.
Μετά από ώρες βγήκε ο γιατρός και του ανακοίνωσε:
- Η γυναίκα σου γέννησε φυσιολογικά.
Εκείνη είναι καλά.
Το παιδί σου όμως γεννήθηκε τυφλό!
Όχι μόνο εικόνα της Παναγίας δεν θα δει, αλλά ούτε και τίποτα άλλο στον κόσμο!

Ελευθερία του Λόγου για το www.eglimatikotita.gr

Τα αίτια που ανάγκασαν τον Αρχιεπίσκοπο να λύσει τη σιωπή του!

Τα αίτια που ανάγκασαν τον Αρχιεπίσκοπο να λύσει τη σιωπή του!
«Επιχείρηση» ανασυγκρότησης ενόψει ... Ιεραρχίας και αρχιερατικών εκλογών!
Γράφει ο Διονύσης Μακρής
 Ως κινήσεις απόγνωσης εν όψει της συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας εκλαμβάνουν πολλοί Αρχιερείς τις τρεις επί του παρόντος δημόσιες παρεμβάσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος επιχειρώντας να αποφύγει, όπως υποστηρίζουν καλά ενημερωμένες πηγές, τη δριμύτατη κριτική και τις έντονες φωνές δυσαρέσκειας της Ιεραρχίας, προσπάθησε με κάθε τρόπο, λίγες εβδομάδες πριν τη σύγκλισή της, να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο εγκαταλείποντας -έστω και προσωρινά- την πολιτική της σιωπής που επί τρία χρόνια σταθερά ακολουθεί.

Αναρωτιούνται λοιπόν τώρα πολλοί τι είναι αυτό που ανάγκασε τον Αρχιεπίσκοπο να αφήσει την τακτική της σιωπής;
Σύμφωνα λοιπόν με καλά ενημερωμένες πηγές του περιβάλλοντός του, η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία και σκόπιμη από τους συμβούλους και τους στενούς του συνεργάτες! Και αυτό γιατί πληροφορίες που έφθαναν στην Αρχιεπισκοπή έφεραν μία πλειάδα Αρχιερέων όχι μόνο να αρκούνται σε μία σκληρή κριτική σε βάρος του αλλά να φθάνουν και ως το σημείο να ζητούν, εδώ και τώρα, την παραίτησή του και την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου! Θα επικαλούνταν μάλιστα μία σειρά πρωτοβουλιών και αποφάσεών του, που όχι μόνο περιθωριοποίησαν την Εκκλησία της Ελλάδος αλλά και την έφεραν στην κυριολεξία στο χείλος του γκρεμού... Μέσα στο πλαίσιο αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα έπρεπε να προετοιμαστεί για το ανωτέρω ενδεχόμενο και να αντιτάξει συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειές του.
Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για μία απεγνωσμένη προσπάθεια άμυνας του έναντι της γενικότερης αμφισβήτησής του από κλήρο και λαό. Και η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στο να διατηρήσει τουλάχιστον τη συνοχή μερικών επιστήθιων φίλων του Ιεραρχών, όπως λ.χ. των, Μαντινείας Αλεξάνδρου, Μυτιλήνης Ιακώβου, Λήμνου Ιεροθέου, Ναυπάκτου Ιεροθέου, Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, Ιλιού Αθηναγόρα, Κιλκισίου Εμμανουήλ και Θηβών Γεωργίου!
Αυτός είναι και ο λόγος που ενέταξε στο επιτελείο του, όπως λέγεται εκτενώς στα Συνοδικά γραφεία, ορισμένους «φίλους οικονομολόγους» προκειμένου να τον συμβουλεύσουν για το πως θα έπρεπε να κινηθεί. Εκείνοι λοιπόν τον προέτρεψαν να ακολουθήσει τακτική που θα απέβλεπε σε δύο συγκεκριμένους στόχους.
Ο πρώτος στόχος είχε να κάνει με πρωτοβουλία -παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου στην όλη δυσμενή οικονομική κατάσταση. Κάτι τέτοιο σύμφωνα με το επιτελείο του θα βοηθούσε στην ανατροπή της εικόνας του κομπάρσου και της εμφανούς περιθωριοποίησης της Εκκλησίας της Ελλάδος που έντονα επικρατεί στη συντριπτική πλειονότητα του χριστεπώνυμου ποιμνίου. Επιπλέον θα συνέβαλε στην αποδυνάμωση των αρχιερατικών εκείνων φωνών που ανοικτά μιλούν για συνειδητή αποδοχή από μέρους του κ. Ιερωνύμου ενός ρόλου κοινωνικού κομπάρσου. Και επιπροσθέτως θα κέρδιζε τις εντυπώσεις της κοινής γνώμης σε περίοδο που πολλοί αναζητούν κάποιο αποκούμπι παρηγοριάς.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Περι μεταφράσεως Λειτουργικών κειμένων

ΛΟ­ΓΟΣ  ΠΕ­ΡΙ  ΜΕ­ΤΑ­ΦΡΑ­ΣΕ­ΩΝ  ΚΑΙ Ο­ΧΙ ΜΟ­ΝΟΝ

  Πνευ­μα­τι­κὰ «ὀ­κνη­ροὶ» ἀρ­χι­ε­ρεῖς, 

    ἱ­ε­ρεῖς κι ἐκ­κλη­σι­α­ζό­με­νοι [1] 

Γρa­φει ο Λαυ­ρeν­τι­ος Ντετ­ζι­oρ­τζι­ο

πηγη: http://paterikiparadosi.blogspot.com/ 

ὑ­πο­κρι­σί­α τῶν ὑ­περ­μά­χων τῆς με­τα­φρά­σε­ως τῶν λει­τουρ­γι­κῶν κει­μέ­νων τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας μας πε­ρίσ­σε­ψε πλέ­ον· ἔ­γι­νε θρά­σος καὶ οἴ­η­ση!­!! Ἀ­σχη­μο­νοῦν παν­τοι­ο­τρό­πως καὶ ἀ­πο­κα­λοῦν, κα­τὰ πε­ρί­στα­ση, τοὺς ὀρ­θο­δό­ξως φρο­νοῦν­τες ἀ­πὸ «φον­τα­μεν­τα­λι­στὲς» καὶ «τα­λιμ­πὰν» (χρή­ζον­τες ψυ­χι­α­τρι­κῆς μέ­ρι­μνας καὶ ἀ­γω­γῆς), σὲ «τρο­μο­κρά­τες» (ἁρ­μο­δι­ό­τη­τας τῆς Ἀ­στυ­νο­μί­ας καὶ τῆς Ἀν­τι­τρο­μο­κρα­τι­κῆς), ἕ­ως «ἄ­τα­κτα παι­δι­ὰ» (ποὺ πρὸς φρο­νη­μα­τι­σμό τους ξυ­λο­κο­ποῦν­ται ἐν­τὸς τῶν ἱ­ε­ρῶν να­ῶν μας καὶ ἐν ὥ­ρᾳ θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας ἀ­πὸ «ἀ­γα­πό­φι­λους» ἱ­ε­ρεῖς καὶ «μει­λι­χί­ους» δε­σπο­τι­κοὺς μπρά­βους).

    Ἡ Ἱ­ε­ρὰ Σύ­νο­δος —κα­τό­πιν τῆς γε­νι­κῆς κα­τα­κραυ­γῆς ποὺ εἶ­χαν προ­κα­λέ­σει— μὲ ἀ­πό­φα­σή της εἶ­χε ἀ­να­στεί­λει προ­σω­ρι­νὰ τὴ με­τα­φρα­στι­κὴ φό­ρα καὶ κα­τη­φό­ρα τῶν νε­ω­τε­ρι­στῶν, κυ­ρί­ως τῶν πε­ρισ­σό­τε­ρο ἐ­κτε­θει­μέ­νων μη­τρο­πο­λι­τῶν Δη­μη­τρι­ά­δος κ. Ἰ­γνα­τί­ου, Πρε­βέ­ζης κ. Με­λε­τί­ου καὶ Σιατίστης Παύλου. Ἄ­φη­νε ὡ­στό­σο ἀ­νοι­κτὸ τὸ θέ­μα, ὅ­τι θὰ δι­ε­ρευ­νη­θεῖ στὸ μέλ­λον ἀ­πὸ εἰ­δι­κὲς ἐ­πι­τρο­πές, συμ­πό­σι­α, ἡ­με­ρί­δες καὶ συ­νέ­δρι­α. Τό­τε οἱ θε­σμι­κοὶ ἀν­τὶ-οἰ­κου­με­νι­στὲς ἀ­κρί­τως καὶ ἀ­δι­α­κρί­τως εἶ­χαν βι­α­στεῖ νὰ πα­νη­γυ­ρί­σουν καὶ νὰ ἐ­παι­νέ­σουν τὴν Ἱ­ε­ρὰ Σύ­νο­δο γι­ὰ τὴν ἀ­πό­φα­σή της. Μά­λι­στα ἐ­πέ­κρι­ναν ἐ­κεί­νους ποὺ ἐ­ξέ­φρα­ζαν ἔν­το­νες ἐ­πι­φυ­λά­ξεις γι­ὰ τὴν εἰ­λι­κρί­νει­α τῆς συ­νο­δι­κῆς ἀ­πο­φά­σε­ως, ἡ ὁποία δὲν ἔ­κλει­νε ὁ­ρι­στι­κὰ τὸ θέ­μα ἀ­πορ­ρί­πτον­τας ρη­τῶς τὶς με­τα­φρά­σεις τῶν λει­τουρ­γι­κῶν κει­μέ­νων ἀλ­λὰ τὸ ἄ­φη­νε ἐκ­κρε­μές.

ειδήσεις από την Ισλανδία


  ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ"

ΑΣ ΤΟ ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΟΥΜΕ !!!!!

        Την ιστορία της Ισλανδίας τη γνώριζα από διάφορα ντοκιμαντέρ, απλώς το e-mail με έκανε να συνειδητοποιήσω για τη μη ενημέρωση μιας τόσο σημαντικής είδησης σχεδόν από όλα τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ.
     Σιωπή πληροφόρησης από την Ισλανδία. Γιατί; Αν κάποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει λογοκρισία σήμερα, ας μου πει πώς, ενώ έγινε γνωστό τι συνέβη στην Αίγυπτο, δεν γράφτηκε ποτέ τι συμβαίνει στην Ισλανδία:
    
Στην Ισλανδία ο λαός κατάφερε να παραιτηθεί η κυβέρνηση, εθνικοποίησε τις μεγαλύτερες τράπεζες, αποφάσισε να μην πληρώσει το χρέος που είχαν δημιουργήσει αυτές στην Μ. Βρετανία και την Ολλανδία, λόγω της κακής οικονομικής πολιτικής τους, και κατέληξε να δημιουργήσει ένα λαϊκό σώμα για την αναδιαμόρφωση του συντάγματος. Και όλο αυτό με ειρηνικές διαδικασίες.
    
Μια πραγματική επανάσταση κόντρα στην εξουσία που μας οδήγησε στην παρούσα κρίση. Εδώ γιατί δεν μπορέσαμε να μάθουμε τίποτα γι' αυτά τα γεγονότα εδώ και δύο χρόνια; Τι θα γινόταν αν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έπαιρναν παράδειγμα;
Αυτή είναι εν συντομία η ιστορία:
2008. Εθνικοποιείται η κύρια τράπεζα της χώρας. Καταρρέει το νόμισμα,σταματάει τη λειτουργία του το χρηματιστήριο. Η χώρα είναι σε πτώχευση.
2009. Οι διαμαρτυρίες του κόσμου μπρος στην Βουλή καταφέρνουν και κηρύσσονται πρόωρες εκλογές και προκαλούν την παραίτηση του πρωθυπουργού και όλης της κυβέρνησης. Συνεχίζει η άθλια κατάσταση της οικονομίας της χώρας. Μέσω ενός νόμου προτείνεται να πληρωθεί το χρέος στην Μ. Βρετανία και την Ολλανδία, με την πληρωμή 3.500 εκ. ευρώ, που θα πληρώσουν όλες οι ισλανδικές οικογένειες μηνιαία για 15 χρόνια με 5,5% επιτόκιο.
2010. Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και ζητάει δημοψήφισμα για το νόμο. Τον Γενάρη του 2010 ο πρόεδρος αρνείται να θέσει τον νόμο σε ισχύ και ανακοινώνει ότι θα υπάρξει αίτημα για λαϊκή ετυμηγορία.Τον Μάρτιο γίνεται το δημοψήφισμα και σαρώνει το ΟΧΙ στην πληρωμή με 93% των ψήφων. H κυβέρνηση αρχίζει δικαστική έρευνα για ευθύνες για την κρίση. Αρχίζουν οι συλλήψεις τραπεζιτών και υψηλόβαθμων στελεχών. Η Interpol εκδίδει διαταγή και όλοι οι εμπλεκόμενοι τραπεζίτες εγκαταλείπουν την χώρα. Στο πλαίσιο της κρίσης, εκλέγεται ένα σώμα από πολίτες για να συγγράψει το νέο Σύνταγμα. Εκλέγονται 25 πολίτες, χωρίς πολιτική εξάρτηση, από τους 522 που παρουσιάστηκαν ως υποψήφιοι. Η προϋπόθεση υποψηφιότητας ήταν να είναι ενήλικοι και να έχουν προταθεί από 30 άτομα. Το σώμα αρχίζει την εργασία του τον Φεβρουάριο του 2011 και θα παρουσιάσει μια carta magna λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ομόφωνες συστάσεις διαφορετικών συνελεύσεων που θα πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα. Θα πρέπει να επικυρωθεί από την υπάρχουσα βουλή και από την επόμενη αναθεωρητική που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές. 
   Αυτή είναι η σύντομη ιστορία της Ισλανδικής επανάστασης: Παραίτηση ολόκληρης της κυβέρνησης, εθνικοποίηση της τράπεζας, δημοψήφισμα για τις κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις, φυλάκιση των υπεύθυνων της κρίσης και ξαναγράψιμο του συντάγματος από τους πολίτες.
 Μίλησαν για όλ' αυτά τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ? Φυσικά ΟΧΙ!Ο ισλανδικός λαός έδωσε ένα μάθημα δημοκρατίας σ' όλον τον κόσμο.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ... ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ, ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ"
Για τους δύσπιστους (και καλά κάνετε!) Άρθρο στη Αγγλική Guardian τον Ιούνιο http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/09/iceland-crowdsourcing-consti...

Άρθρο στην Wikipedia με όλο το ιστορικό http://en.wikipedia.org/wiki/2008%E2%80%932011_Icelandic_financial_crisis

Το site της Ισλανδίας μέσω του οποίου έγινε το crowdsourcing και φτιάχτηκε το νέο σύνταγμα της χώρας http://stjornlagarad.is/

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης Facebook https://www.facebook.com/Stjornlagarad

Twitter https://twitter.com/#!/StjornlagaradΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου (Ματθ. 6,14-21)

Εἶπεν ὁ Κύριος· «Ὅταν δὲ νηστεύητε…» (Ματθ. 6,16)

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ τελευταία ἡμέρα καταλύσεως. Αὔριο εἶνε ἡ ἀρχὴ μι­ᾶς νέας περιόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, περι­ό­δου ἱερῶν ἀγώνων, πνευματικῆς περισυλλο­γῆς καὶ καλλιεργείας. Ἀρχίζει ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἂν εἶχα ἕνα πίνα­κα, θὰ ἔ­­γραφα· Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἴσον – τί; Πολ­λὰ ὡραῖα πράγματα καὶ πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα νηστεία.
Νηστεία; Μόλις ἀκούσουν τὴ λέξι νηστεία, μερικοὶ ποὺ κάνουν τὸ μοντέρνο, κοροϊδεύ­ουν. Στὸν αἰῶνα αὐτόν, λένε, ἔρχεστε καὶ μι­λᾶτε γιὰ νηστεία;… Προσπαθοῦν νὰ πείσουν ὅλους, ὅτι ἡ νηστεία εἶνε διάταξις τῶν παπάδων· τὴν ἔκαναν, λένε, οἱ παπᾶδες, γιὰ νὰ τρομοκρατοῦν καὶ νὰ ἐκμεταλλεύωνται τὸ λαό. Τί ἔχουμε νὰ τοὺς ἀ­παντήσουμε;

* * *

Ἡ νηστεία δὲν εἶνε διαταγὴ τῶν παπάδων καὶ δεσποτάδων, δὲν εἶνε διαταγὴ ἀνθρώ­πων· εἶνε ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Εἶνε ἡ πρώτη ἐντολὴ ποὺ ἐδόθη στὸν ἄνθρωπο. Ἂν ἀνοίξετε τὴν ἁ­γία Γραφή, θὰ δῆτε στὴν ἀρχὴ τῆς Γενέσεως, ὅτι ὁ Θεὸς τοποθέτησε τὸν πρῶτο ἄν­θρω­πο σ᾿ ἕνα ἐκλεκτὸ περιβάλλον, μέσα στὸν παρά­δεισο, καὶ ἡ πρώτη ἐντολὴ ποὺ τοῦ ἔδωσε ποιά ἦταν· Εἶστε ἐλεύθεροι νὰ κόβετε καρποὺς ἀπ᾿ ὅλα τὰ δέντρα, τὰ μυριάδες δέντρα· σὲ ἕνα ὅμως δέντρο δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ πλησιάσετε· γιατὶ ἂν φᾶτε ἀπὸ τὸ δέντρο αὐτό, «θανάτῳ ἀποθανεῖσθε» (Γέν. 2,17). Αὐτὴ εἶνε ἡ ἐντολή. Ἦταν δύσκολη; Εὔκολη, πολὺ εὔκολη ἦταν· αὐτὸ μποροῦσε νὰ τὸ κάνῃ ὁ Ἀδάμ. Ἐν τούτοις δὲν ἄκουσε τὸ Θεό, παρέ­βη τὴν ἐντολή του, καὶ ὡς συνέπεια ἦρθε ἡ γνωστὴ συμφορὰ στὴν ἀνθρωπότητα.
Πρὸς διόρθωσιν αὐτοῦ τοῦ κακοῦ ἄρχισαν ἔπειτα νὰ τηροῦν τὴν ἐντολὴ καὶ νὰ νηστεύουν ὅσοι ἦταν στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Νήστεψε ὁ θεόπτης Μωυσῆς ποὺ ἀξιώ­θη­κε νὰ λάβῃ τὶς δέ­κα ἐντολὲς στὸ Σινά, νή­στεψε ὁ Δαυῒδ ὁ προ­φήτης καὶ βασιλεύς, νήστεψε ὁ Δανιὴλ καὶ οἱ Τρεῖς Παῖδες ἐν κα­μίνῳ, νήστεψε ὁ Ἠ­λίας, νήστεψε ὁ ᾿Ιωάν­νης ὁ Πρόδρομος ποὺ ζοῦσε μὲ ἄγριο μέλι καὶ ἀκρίδες, νήστεψαν ὅλοι.

ΑΝΤΙΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Σε μια περίοδο που ο λαός υποφέρει, χιλιάδες ευρώ δόθηκαν και εφέτος (2012) από τους δήμους και τις περιφέρειες, για τους φανούς και τα καρναβάλια! Με σκύβαλα νομίζουν ότι μπορουν ξεγελάσουν τον Ελληνικό λαό και να χορτάσουν την πείνα του

_Είναι γεγονός ότι το 1/3 του λαού μας κυριολεκτικώς πεινά, και οι υιοί της Ελλάδος εκπατρίζονται μακράν και ως εργάται ευρίσκουν σκληρό θάνατο εις τα ανθρακωρυχεία του Βελγίου δι’ ενα τεμάχιον άρτου. Αλλ’ εδώ κολοσσαία ποσά σπαταλώνται εις διασκέδασιν ολίγων νυκτών (Απο Χριστιανική Σπίθα 1957
Yστερα από την αδράνη κατάστασι που παρατηρείται από πλευράς εκκλησιαστικής διοικήσεως έναντι του καρναβάλου, δεν υπολείπεται άλλο παρά ωρισμένοι ηρωϊκοι ιερείς να αναλογισθούν τα ιερά παραδείγματα, νεώτερα και παλαιότερα της εκκλησιαστικής μας ιστορίας και δεν πειράζει ότι θα είναι λίγοι, και αυτοί οι κληρικοί να αντισταθούν σθεναρώς και να κηρύξουν εξοντωτικό πόλεμο εναντίον του καρναβάλου. Και ας έχουν  υπ’ όψιν των οι κληρικοι αυτοί και όσοι λαϊκοι θα τους συμπαρασταθούν, ότι οι ολίγοι θα νικήσουν τους πολλούς· διότι αυτοί έχουν την αλήθεια, ενώ οι πολλοί ευρίσκονται μέσα στο ψεύδος, την αμαρτία και την διαφθορά.
(Απόσπασμα ομιλίας Μητροπολίτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιώτου στις 24-2-1990, Απο το βιβλίο του αειμνήστου Παναγιώτου Λοη “Ο ΑΝΤΙΚΑΡΒΑΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
_ΠΗΓΗ;____http://www.augoustinos-kantiotis.gr

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΙΜΕΝΩΝ, ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΝΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΟΥ  ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 

Δυστυχῶς, ἡ σύγχυση τῆς ἐποχῆς μας, (ὅπως ἔχουν προείπει οἱ Πατέρες) ἔχει ξεπεράσει κάθε σύγχυση ποὺ ὑπῆρχε σὲ προηγουμένους αἰῶνες. Ἡ σύγχυση αὐτὴ παρατηρεῖται σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ στὸ τομέα τῆς Πίστεως, ἐκεῖ ποὺ παλαιότερα ὁ ἄνθρωπος ἔβρισκε, μὲ λίγη προσπάθεια, τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν σταθερότητα τῆς Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ σὲ ἁγιασμένους γέροντες.
Σήμερα κι ἐκεῖ,  ὑπάρχει σύγχυση κι ἀντιπαράθεση· ἀνάμεσα σ’ ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν διατήρηση τῆς πίστεως καὶ τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα, ἀνάμεσα σὲ Γέροντες ἐν τῷ κόσμῳ καὶ σὲ Γέροντες ἐν τοῖς διαφόροις Μοναστηρίοις, ἀνάμεσα σὲ ἐπισκόπους τῆς ἴδιας τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀνάμεσα στὴ Σύνοδο μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴ Σύνοδο μιᾶς ἄλλης τοπικῆς Ἐπισκόπους, κ.λπ.
Στὸ σημείωμα αὐτὸ θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ κάποια ἀπὸ αὐτὲς τὶς συγχύσεις, ποὺ ἐκπορεύονται ἀπὸ κάποιους ποιμένες καὶ πνευματικοὺς καὶ διακινοῦνται ἀπὸ τὰ πνευματικοπαίδια τους, τὰ ὁποῖα ὑπεραμύνονται τῶν θέσεων αὐτῶν, ἰσχυριζόμενα ὅτι κάνουν ὑπακοὴ στὸν Γέροντά τους, ἀντὶ νὰ ἀνατρέξουν στὴν Πατερικὴ Παράδοση καὶ νὰ ὑπακούσουν στοὺς Ἁγίους Πατέρες.
Παραθέτουμε ἀρχικὰ ἕνα κείμενο, δημοσιευμένο μάλιστα σὲ ἱστολόγιο ποὺ κατακεραυνώνει τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο γιὰ τὰ ἀντι-ευαγγελικὰ ἀνοίγματά του πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἀντιτίθεται στὸν Οἰκουμενισμό, ταυτόχρονα ὅμως, δημοσιεύει καὶ κείμενα, ὅπως τὸ παρατιθέμενο, τὰ ὁποῖα ἐνσπείρουν τὴν σύγχυση στοὺς πιστούς, καὶ ἀποδεικνύουν τὴν παραπάνω διαπίστωση ἐν τοῖς πράγμασι. Θὰ προσπαθήσουμε δέ, νὰ τὸ ἐξετάσουμε μὲ βάση πατερικὰ κείμενα, ἐλπίζοντας ὅτι θὰ προκαλέσουμε κάποιους ποὺ γνωρίζουν καλύτερα τὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων, νὰ τοποθετηθοῦν καὶ νὰ τὸ διορθώσουν ἢ νὰ τὸ συμπληρώσουν. Διαβάζουμε στὸ κείμενο:

«Το ότι ο Βαρθολομαίος είναι αιρετικός δεν τεκμηριώνεται. Ζητήσαμε, μια ομιλία του σε Ι. Ναό, δηλ. σε σύναξη Χριστιανών Ορθοδόξων, όπου να διδάσκει αίρεση (παλαιά ή νέα) και εισπράξαμε ουδέν.
Αντ' αυτού, μας ειπώθηκε, ότι διδάσκει αίρεση (χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία) σε αγορές, στους δρόμους, σε συνεντεύξεις, σε συνέδρια (προφανώς, όχι αμιγώς Ορθόδοξα).
Ευχόμαστε βέβαια, ο Βαρθολομαίος να είναι μιμητής του Παύλου και να "το παίζει" παπικός, στους παπικούς, προτεστάντης, στους προτεστάντες, εβραίος, στους Εβραίους, μουσουλμάνος, στους μουσουλμάνους, άθεος, στους άθεους.
Μην ξεχνάμε την πολιτική του Παύλου: «…και εγενόμην τοις Ιουδαίος ως Ιουδαίος, ίνα Ιουδαίοις κερδήσω, ...τοις ανόμοις ως άνομος ίνα κερδήσω ανόμους…». Δηλ. σήμερα καλούμαστε να γίνουμε παπικοί για να κερδίσουμε τους παπικούς, οικουμενιστές για να κερδίσουμε τους οικουμενιστές, άθεοι, για να κερδίσουμε τους άθεους κ.λπ.
Τι έκανε λοιπόν ο Παύλος; Υποκρινόταν τον Ιουδαίο, στους Ιουδαίους, τον ειδωλολάτρη στους ειδωλολάτρες, για να κερδίσει έστω και έναν ετερόδοξο και ακριβώς, γι' αυτό το λόγο κατηγορήθηκε τότε, για μεταμόρφωσή του, για υποκρισία, αναλόγως των περιστάσεων, με σκοπό την προσωπική επιτυχία και την εξασφάλιση όλο και περισσότερο οπαδών. Ο Παύλος δέχεται πως προσαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις, για να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερους για το ευαγγέλιο, αυτό όμως το κάνει όχι από προσωπική έπαρση ή ματαιοδοξία, αλλά στην προσπάθειά του να μη μείνει ο ίδιος έξω από την υπόσχεση του ευαγγελίου.
Και αυτό το βλέπουμε σε δυο περιπτώσεις, που στην πράξη αθέτησε την ίδια του τη διδασκαλία. Η πρώτη είναι η περιτομή του Τιμόθεου, αν και δίδασκε κατά της περιτομής. Η δεύτερη είναι στο λόγο του στην Πνύκα, προς τους Αθηναίους, που αντί να τους υβρίσει ως ειδωλολάτρες και άρα αιρετικούς, τους επαίνεσε, για τη θρησκευτικότητά τους και δεν τους είπε να πετάξουν τους άλλους θεούς και να κρατήσουν τον ένα, τον άγνωστο, που ήρθε να τους τον αποκαλύψει. Η περίσταση λοιπόν αναγκάζει τον Παύλο, να γίνεται ένα με το ακροατήριό του, για να κερδίσει έστω και ένα, για το ευαγγέλιο του Χριστού.
Ο Βαρθολομαίος διακηρύττει, ότι όλοι πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, οι Ορθόδοξοι στον Τριαδικό, οι Παπικοί στον Δυαδικό, οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι στον Μοναδικό. Για να κερδίσουμε τους αλλόθρησκους ξεκινάμε από αυτό το σημείο και κατόπιν προσπαθούμε να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα, ώστε να μπορέσουμε να κηρύξουμε την αλήθεια του ευαγγελίου. Και χαρίζουμε και Κοράνια στους Μουσουλμάνους, που γι' αυτούς, αυτό είναι το ιερό τους βιβλίο, όχι για εμάς.
Ευελπιστούμε, όπως ο Βαρθολομαίος ενεργεί, όπως το προσδιορίσαμε. Στην αντίθετη περίπτωση, το "κρίμα στο λαιμό" του, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια τα εσώψυχα της καρδιάς και των λογισμών του. Μέχρι τότε, ούτε "ωσαννά", ούτε "άρον, άρον....."».

ς δοῦμε ἐν πρώτοις τὸ τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸ ὁποῖο ὁ σχολιογράφος ἐπικαλεῖται καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ σχολιάσουμε μὲ τὴν βοήθεια τὴν ἑρμηνεία τῶν Πατέρων:
«Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω· καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ ἀλλ' ἔννομος Χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους· ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω» (Α΄ Κορ. θ΄, 19-22).

1. Γράφει, λοιπόν, ὁ συγκεκριμένος σχολιογράφος, ὅτι ὁ ἀπ. Παῦλος «στὴν πράξη ἀθέτησε τὴν ἴδια του τη διδασκαλία» μὲ τὸν προχωρήσει σὲ «περιτομὴ τοῦ Τιμόθεου». Ποιός, ὅμως, Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας γράφει κάτι τέτοιο; Ἡ προοδευτικὴ ἀπαγκίστρωση ἀπὸ τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ ἡ «οἰκονομία» ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ἀπ. Παῦλος, εἶναι ἀθέτηση διδασκαλίας; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ἀθέτηση διδασκαλίας εἶναι ὅσα ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος κάνει, τὰ ὁποῖα τὰ συγχωροῦν οἱ σύγχρονοι ποιμένες καὶ τὰ πνευματικοπαίδια τους. Γράφει σχετικὰ ὁ Θεοδώρητος Κύρου, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς, ὅτι κατ’ οἰκονομίαν περιέτεμε τὸν Τιμόθεον ὁ ἀπ. Παῦλος, χωρὶς νὰ παραβαίνει κανένα νόμο, (ἀφοῦ αὐτὸς ἦταν τότε ὁ ἰσχύων νόμος τῆς Π. Διαθήκης), τὸν ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία ἀγωνιζόταν προοδευτικὰ νὰ τὸν ἀλλάξει:

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Ομιλία Γέροντος π.Αθανασίου Μυτιληναίου την Κυριακή της Απόκρεω.


Κυριακή της Απόκρεω.

Σημειώσεις από  ομιλία του Γέροντος στο διαδίκτυο (Ι.Μ.Παντοκράτορος,Μελισσοχωρίου Θεσ/νίκης,την 19-2-2012)

« Απόκειται  ανθρώποις,άπαξ αποθανείν και μετά ταύτα κρίσις»

Θα κριθούμε για ό,τι σκεφθήκαμε,για ό,τι είπαμε και για ό,τι πράξαμε.
Θα δώσουμε λόγο στον Θεό για κάθε λόγο αργό(=περιττό λόγο).
Ναι,για τα περιττά (=παραπανήσια) λόγια θα δώσουμε λόγο «εν ημέρα κρίσεως».

Η ημέρα της κρίσεως περιγράφεται από τον Χριστό στο Ευαγγέλιο του Λουκά,που αναγιγνώσκεται την Κυριακή της Απόκρεω.
Η  ημέρα της κρίσεως είναι η τελευταία προφητεία που αναμένεται να εκπληρωθεί,αφού όλες οι άλλες προφητείες εξεπληρώθησαν.
Εναπομένει η εκπλήρωση της Β΄παρουσίας του Χριστού και της κρίσεως,που ο ίδιος ο Χριστός μας  υποσχέθηκε.
 Η Προφητεία αυτή ειπώθηκε δια στόματος  του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.
΄Ολο το σύστημα της δημιουργίας θα περάσει από κρίση.Με αυτό κλείνει  και η Π.Διαθήκη (« Εκκλησιαστής,που είναι το  τελευταίο βιβλίο της Π.Διαθήκης).

Στην αποκάλυψη του Ιωάννου περιγράφεται η κρίση του Θεού.
Εκεί λέγει θα ανοιχθούν βιβλία,θα αναστηθούν νεκροί και θα κριθούν.

΄Ολοι θα αναστηθούν, εφ΄όσον έχουν πεθάνει,λέγει ο Απ.Παύλος.
Εκείνοι που θα ζουν ( δεν θα έχουν πεθάνει δηλ.,διότι θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα ζουν την εποχή  εκείνη) «αλλαγήσονται» θα περάσουν από την φθορά (του Θανάτου) στην αφθαρσία (στην αθανασία).
Ο ΄Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει: «…και η θάλασσα θα δώσει τους εαυτής  νεκρούς»,δηλ.θα δώσει και τους δικούς της νεκρούς  και η θάλασσα (αυτούς που πνίγηκαν ή τους έφαγαν τα ψάρια και τους χώνεψαν  τα κήτη που τους κατάπιαν!!).
Και εκείνοι,αγαπητοί μου,που διαλύθηκαν από την ατομική βόμβα ή κάηκαν σε καμίνι ή απέθαναν με οποιοδήποτε τρόπο θα αναστηθούν. Για τον Θεό δεν υπάρχει πρόβλημα με ποιο τρόπο απέθανε κανείς.Ο Θεός είναι παντοδύναμος.

Ο Προφήτης Ηλίας και ο Προφήτης Ενώχ δεν εγεύθησαν θανάτου.
Δεν απέθαναν.΄Ομως,λέγει η Αποκάλυψη,θα επανέλθουν για να διδάξουν μετάνοια (θα καλέσουν σε μετάνοια),επιστροφή του παιδιού προς τον Πατέρα (δηλ.θα συμφιλιώσουν) και μάλιστα στην ιστορική πλατεία της Ιερουσαλήμ.Θα δείξουν τον αντίχριστο και θα λένε οι άνθρωποι  που θα ζουν «είναι δυνατόν αυτός  να είναι ο Αντίχριστος;Αυτός είναι φιλάνθρωπος (κάνει καλά έργα για τον άνθρωπο)».
Θα είναι φιλάνθρωπος ο αντίχριστος, αγαπητοί μου και θα παραπλανήσει τον κόσμο.
Και θα τους κρεμάσουν τους Προφήτες ( Ηλία και Ενώχ) στην ιστορική πλατεία της Ιερουσαλήμ.Και αυτό θα γίνει στην εποχή της τηλεόρασης,διότι την σκηνή θα την ιδεί όλος ο κόσμος. Λέει κάτι αυτό;Ζούμε στην εποχή του  αντιχρήστου; Και ο κόσμος θα πανηγυρίσει,θα ανταλλάξει δώρα γιατί απηλλάγησαν  από αυτούς τους  (ενοχλητικούς) Ελεγκτές,δηλ.τους Προφήτες Ηλιού και Ενώχ.Αυτό είναι σαφές στην Αγία Γραφή.
Οι πράξεις όλων των ανθρώπων  ανήκουν στην αλάνθαστη μνήμη του Θεού. Και  η κρίση θα είναι προσωπική. «Και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτού»(Αποκάλυψη του Ιωάννου).
Επομένως,δεν θα μπορεί κανείς να  δικαιολογηθεί ,αφού ο καθένας  θα κριθεί προσωπικά. ΄Οπως συνέβη με την προσωπική  παρουσία του Θεού στον Αδάμ και την Εύα,κατά την πτώση τους. «Αδάμ τι έκανες;»,φώναξε ο Θεός και εκείνος απάντησε: «Να, αυτή που εσύ μου έδωσες (δηλ.η Εύα)».Φοβερόν!.Μετάθεση ευθυνών.Μετάθεση της  δικής του ευθύνης στον ίδιο τον Θεό.(΄Οχι εγώ,εσύ Θεέ φταίς διότι τέτοια γυναίκα μου έδωσες,η οποία με  παρέσυρε).
΄Αρα δεν μπορούμε να να μεταθέσουμε το βάρος στους άλλους,π.χ.στην εποχή («Κύριε,ξέρεις σε ποια εποχή έζησα;Στον εικοστό αιώνα,σε δύσκολη εποχή.Ο πολιτισμός,ο πολύς ο κόσμος έτσι  ήταν  όταν ζούσα….»)..Ναί,αλλά την εποχή αυτή έζησε και ο ΄Αγιος Νεκτάριος (Μεγάλος ΄Αγιος του αιώνα που έζησες εσύ),οι ΄Αγιοι της Ρωσίας (της κομμουνιστικής Ρωσίας),σε εποχή μεγάλου διωγμού,χωρίς να καμφθούν,να δειλιάσουν,να  αλλάξουν,να κάνουν πίσω.Επομένως,καμία δικαιολογία, «..χθες και σήμερον Ιησούς Χριστός ο αυτός και εις τους αιώνας».

Ο΄Αγιος Κύριλλος  Ιεροσολύμων λέγει: «Ο Θεός τα έχει όλα γραμμένα.
Γραμμένη είναι κάθε σου  προσευχή ή ψαλμωδία.Γραμμένη είναι και κάθε σου ελεημοσύνη.Γραμμένη είναι και κάθε νηστεία.Γραμμένη είναι και κάθε  καλή περιφρούρηση του γάμου σου (από τη μοιχεία).Γραμμένη είναι  και κάθε εγκράτεια και πρόκειται να λάμψεις  ως ΄Αγγελος».
Αλλ` όπως άκουσες με ευχαρίστηση τα καλά,άκουσε τώρα και τα αντίθετα.Λέγει ο ΄Αγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων: « Είναι γραμμένη και κάθε πλεονεξία σου.Και κάθε πορνεία είναι γραμμένη.Και κάθε βλασφημία και κλοπή και μαγεία και φόνος»
Δηλαδή ,λέγει ο ΄Αγιος Κύριλλος,υπενθυμίζοντάς μας,είναι όλα γραμμένα.Όλα στη μνήμη του Θεού.΄Οσα κακά,μετά το βάπτισμά σου έπραξες (διότι τα προ του βαπτίσματός σου σβήστηκαν),είναι γραμμένα.
Και όταν λέμε η κρίση θα είναι προσωπική, εννούμε υπαρξιακή.
Με  όλη την ύπαρξη (σώμα και ψυχή) θα κριθούμε και θα δώσουμε λόγο στον Θεό.
Προσέξτε το αυτό.Με όλη μας την ύπαρξη (και με το σώμα και με την ψυχή).Ναι με το σώμα.Ότι καλά και κακά κάναμε  με το σώμα μας θα κριθούν.Στο βιβλίο του Θεού καταγράφεται το κατηγορητήριό μας.
Εκεί,όμως,στο βιβλίο του Θεού υπάρχουν  γραμμένες και οι αυτονομημένες καλές πράξεις.π.χ.΄Εκανες ένα  σχολείο,ένα  νοσοκομείο (καλή πράξη) ή μία πολιτιστική πράξη (ένα αθλητικό κέντρο,ένα  θέατρο ή πινακοθήκη) και ο  κόσμος σε τιμά γι` αυτές.
Εφ` όσον αυτές δεν έγιναν στο όνομα του  Ιησού Χριστού δεν αντέχουν στην αιωνιότητα. Μόνο ό,τι κάνουμε στο όνομα του Χριστού και  για την αγάπη και την δόξα του Θεού θα μείνουν. ΄Ο,τι δεν κάνουμε για το όνομα και την αγάπη του Θεού δεν θα μείνουν,ας είναι γραμμένο το όνομά μας στις πλάκες. Οι πράξεις μας πρέπει να συνδέονται (=να είναι δεμένες) με την πίστη μας. Να έγινε  «εν Χριστώ και δια Ιησού»,επειδή το θέλει ο Θεός και όπως το θέλει ο Θεός (εν κρυπτώ,με απλότητα και αγάπη και ταπεινότητα).
΄Οσοι δεν βρεθούν στο βιβλίο του Θεού θα βληθούν στην γέενα του πυρός,λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου.
Προσοχή,επομένως,για τα έργα μας.Εάν κάνουμε έργα και για ποιόν τα κάνουμε.
Θα ξεχωρισθούν οι ευσεβείς με τους ασεβείς (με τους εμπαίκτες=αυτούς που κοροϊδεύουν).Και αλοίμονο αν αυτοί προέρχονται από την Χριστιανική οικογένεια («ο γνούς πολλά,δαρήσεται πολλάκις»).
Θα έλθει η ώρα που θα γίνει το ξεχώρισμα αυτό διότι το λέει ο Θεός (παραβολή ζιζανίων, που ρίπτονται στην πυρά, η παραβολή  της κρίσεως με τα ερίφια και τα  αρνιά κλπ).Η ημέρα της κρίσεως θα έλθει. Και θα έλθει όταν θα φανούν τα σημάδια  που είπε ο Κύριος «…αρχομένων δε τούτων……(πληγές στην Ιστορία,κυττάξατε στον Ουρανό) ».
΄Όταν θα γίνουν αυτά και εκείνα τα σημάδια εμφανιστούν,τότε εγγίζει η απολύτρωση,λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
Γι` αυτό κάθε ημέρα να έχουμε στον νού μας τα έσχατα, για να μην αμαρτάνουμε και για να έχουμε την αίσθηση ότι ο Κύριος έρχεται.
 Ο Κύριος έρχεται.Αμήν.

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Φιλανθρωπική εκδήλωση της μητρόπολης Λάρισας” που γίνεται με “Τσάι”


ΤΑ ΤΣAΓΙΑ…
       Δυό φορές το χρόνο βλέπουμε – μετά από αλλεπάλληλες ανακοινώσεις στους ναούς και στα Μ.Μ.Ε. – την “ωραία φιλανθρωπική εκδήλωση της μητρόπολης Λάρισας” που γίνεται με “Τσάι” για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά και την μεγάλη επιτυχία που είχε η λαχειοφόρος που και αυτή γίνεται συγχρόνως με το τσάι.
       Φέτος ήταν κατάμεστη η αίθουσα του ξενοδοχείου που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση όπως έγραψαν οι εφημερίδες και το είδαμε κι εμείς. Τα χρήματα που εισπράχθηκαν από τις κάρτες (προσκλήσεις) ανήλθαν περίπου στις 10.000 ευρώ και από τη λαχειοφόρο σε άλλα τόσα, σύμφωνα με πληροφορίες.
         Επειδή πολλοί ενδεείς μας παραπονέθηκαν, ότι άλλοι έφυγαν άπρακτοι όταν ζήτησαν οικονομική βοήθεια και άλλοι μετά βίας έλαβαν ένα πεντάευρο προφασιζόμενοι διάφορες δικαιολογίες, ερωτούμε: Πόσα ευρώ θα αντιστοιχούσαν στον κάθε επαίτη;
Εσείς κάνετε τους υπολογισμούς σας κι εμείς, καλοπροαίρετα, θα επανέλθουμε εν καιρώ.