Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Ο Ηγούμενος Γέρων Γρηγόριος Ι. Μ. Δοχειαρίου Αγίου Όρους στηλιτεύει την "θολή ιστορία" της μεταφοράς Ιερών εικόνων προς "ευπορισμό δια της εύσεβείας", μέθοδο που την μετέρχονται και στην Μητρόπολη Λάρισας π.χ. Η Μυρτιδιώτισσα στο Τύρναβο κ.άΗγούμενος Δοχειαρίου: ''Παντού παίζεται η τυφλόμυγα αλλά όχι και μέσα στην Εκκλησία''
Του Ηγουμένου της Ι.Μ. Δοχειαρίου Αρχιμ. Γρηγορίου


Εναι Πέμπτη μετ τν ορτ τς Πεντηκοστς. Προσκαρτερν τ λεος το Θεο στ κελλίον μου, πληροφηρήθηκα τν νακοίνωση το ερο Ναο γίας Τριάδος τς Μητροπόλεως Καισαριανς.
Κα λέγω καθ αυτόν: «Τόσες θαυματουργς εκόνες πάρχουν νομαστς στν χρο τς κκλησίας κα μόνον Γοργοϋπήκοος προσφέρεται στν κόσμο γι προσκύνηση; Πόθεν Γοργοϋπήκοος στν Νέα Σιών; Κα μάλιστα προερχομένη π τ ψηλ πατριαρχικ δώματα;»
Πρ τν συνάντησα Δοχειαρίτη μ τ νομα νούφριος, πρώην προσμονάριο τς Παναγίας Γοργοϋπηκόου κα κενο τν καιρ πνευματικ τς κκλησίας τν εροσολύμων.
Κα μο γχείρισε τάμα προσωπικό του γι τν Παναγία τν Γοργοϋπήκοο τς Δοχειαρίου.
Λόγ το δεσμο του μ τν Γοργοϋπήκοο, δν πρεπε ν μο μνημονεύση κα τν Γοργοϋπήκοο τν εροσολύμων;
Ποιά εναι στορία τς εκόνας ατς κα ποιά τ θαύματα πο διηγονται; Δν πρέπει πρτα ν ξιστορήσουμε τ το προσκυνήματος κα πειτα ν τ παρουσιάσουμε στν κόσμο;
Εναι ρκετ προσωνυμία, γι ν προσκαλομε τν κόσμο ν πέση κα ν προσπέση σ ατν τν εκόνα;
Θολ στορία ατή. Μήπως πιάσαμε καλ τν σφυγμ τς ποχς μας, τι ο νθρωποι ψάχνουν π κάπου ν πιαστονε, κα πρέπει ν τος τ παρουσιάσουμε γι γκυρα λπίδας;
Δυστυχς, κατ τ τελευταα κα δύσκολα χρόνια τς πομακρύνσεως τν νθρώπων π τν Θεό, προσπαθε κκλησία μ λείψανα γίων κα μ Εκόνες ν τν παναφέρη στν σιάδα το δρόμου.
τρόπος ατς πανευαγγελισμο το κόσμου εναι πάτη. Πρέπει ν βρ κκλησία λλους τρόπους ν ργαστ στ χωράφι πο τς μπιστεύθηκε Θεός.
Ο μακαριστο πρόγονοί μου, σιοι μφιλόχιος Μακρς κα Φιλόθεος Ζερβάκος, οδέποτε δέχονταν τν τρόπο ατν εαγγελισμο το κόσμου.
Μλλον οκονομικς τρόπος εναι κα χι πνευματικός.
Κα κατασκανδαλίζεται κόσμος π τ πανέρι δίπλα στν Εκόνα κα τν σύναξη χρημάτων π τν πάμπτωχο λληνικ λαό.
Διακον τν Γοργοϋπήκοο τριάντα πέντε χρόνια, πως παρέλαβα π τος προγόνους μου.
Τώρα τί θ π στν κόσμο κα μάλιστα στν σλαβικ κόσμο, ποος λατρεύει πραγματικ ατ τ γιο εκόνισμα;
Πενήντα χρόνια διακον τν κκλησία. Οτε μεταξωτ φόρεσα οτε κμεταλλευθήκαμε τν Χάρη πο δωσε Παναγία σ ατν τν Εκόνα.
χω τ δικαίωμα ν κράξω κα ν φωνάξω: «φστε ατν τν τρόπο κα βρτε λλους τρόπους ν στηρίξετε τ πλήρωμα, τν κληρονομία το Θεο».
Παντο παίζεται τυφλόμυγα, ραο παιδικ παγνίδι, λλ χι κα μέσα στν κκλησία. Συγχωρέστε με, τν πόνο μου κφράζω κα τν φόβο μου.
«Μέγας επορισμς εσέβεια» κατ τν λόγο το γίου Γρηγορίου το Θεολόγου.