Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΤριαντάφυλλου Τασιόπουλου του Ιωάννου, Ιδιοκτήτη, Εκδότη και Διευθυντή της Εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ»


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ  "ΑΓΩΝΑΣ" ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ αρ. φύλλου 211 /12ος/ 2014

                        http://www.agonas.org/
Τριαντάφυλλου Τασιόπουλου του Ιωάννου, Ιδιοκτήτη, Εκδότη και Διευθυντή της Εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ», κατοίκου Λάρισας, οδός Αιόλου, αριθμ. 20.

Κ Α Τ Α

Του Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιγνατίου, κατοίκου Λάρισας, οδός Ιωαννίνων, αριθμ. 3  Επισκοπείον.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΣ

Εφημερίους Ιερών Ναών Μητροπολιτικής περιφερείας Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου

1. Περιήλθε εις γνώσιν μου η κατεπείγουσα πρόθεσή Σας να αποστείλετε σχετική εγκύκλιο προς τους Εφημερίους Ιερών Ναών της Μητροπολιτικής περιφερείας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου, την οποία εντέλλονται να αναγνώσουν από του βήματος της Ωραίας Πύλης, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, την προσεχή Κυριακή 14.12.2014, προς πληροφόρηση του χριστεπωνύμου εκκλησιασθησομένου πλήθους της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, με περιεχόμενο την δημοσιευθείσα προσφάτως ανάρτησή Σας στην επίσημη ιστοσελίδα της Μητροπόλεως με τίτλο
«ΙΣΧΥΡΟ ΡΑΠΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ», όπως αυτή αυτουσίως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 32.568 φύλλο της τοπικής Εφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», της Τρίτης 09.12.2014, σε πρωτοσέλιδο άρθρο, με συνέχεια αυτού στην 5η σελίδα αυτής, υπό τον τίτλο “«Καμπάνες» σε «Αγωνιζόμενους Χριστιανούς» ” και επίτιτλο «ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ», επ’ αφορμή εκδόσεως δύο προσφάτων αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων, και συγκεκριμένως της υπ’ αριθμ. 1085/2014 απόφασης του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου και της υπ’ αριθμ. 221/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας, αναφορικώς, η μεν πρώτη, με την διενέργεια των τακτικών συναθροίσεών μας και εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και αποδοκιμασίας κατά του προσώπου Σας, από το έτος της εγκαταστάσεώς Σας στον Μητροπολιτικό θρόνο της πόλεως, η δε δεύτερη, με τις εκπεφρασθείσες δημοσιογραφικές θέσεις μου, κληθείς σε σχετική παρέμβασή μου στην πρωινή εκπομπή υπό τον τίτλο «ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ», του τηλεοπτικού σταθμού ALTER,υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Γεωργίου Βαρεμένου, της 07ης.02.2005, με θεματική της επίμαχης τηλεοπτικής εκπομπής την σωρεία δημοσιοποιηθέντων αποκαλύψεων εκκλησιαστικών σκανδάλων που συγκλόνισαν την πανελλήνια κοινή γνώμη και την ανάγκη εν γένει κάθαρσης στον χώρο της Εκκλησίας.

2. Αντικειμενικώς θεωρούμενο το πνεύμα και ύφος των εν λόγω δημοσιεύσεών Σας, ευδιακρίτως χαρακτηρίζεται από εμφανή μεροληπτική ερμηνεία και παράθεση των γεγονότων, διά της τυπικής περιληπτικής παραθέσεως του αιτιολογικού και διατακτικού των προσφάτως εκδοθέντων δικαστικών αποφάσεων, δημιουργώντας πεπλανημμένη εντύπωση περί αντικειμενικής και πλήρους εκθέσεως της αληθείας, καθ’ όσον, εάν εξαντλούσατε όλα τα διατιθέμενα κατά τον χρόνο παραγωγής και συντάξεως του κειμένου Σας μέσα ελέγχου της ακριβείας των επιμάχων ειδήσεων, θα εξακριβώνατε πως οι προκείμενες δικαστικές διαδικασίες παραμένουν ακόμη εκρεμμείς ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, γεγονός επί του οποίου τελεί σε πλήρη γνώση η Μητρόπολη Λαρίσης εδώ και αρκετό διάστημα. Ειδικώτερον επί τούτων παρατίθενται τα κάτωθι:

Α) Επί της υπ’ αριθμ. 1085/2014 απόφασης του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου Σας ανακοινώνεται ότι, η εν λόγω ομάδα των Αγωνιζομένων επίκειται να καταθέσει Προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο, εντός του προσεχούς διαστήματος, αξιοποιώντας περαιτέρω τις παραδοχές της θετικής περί αναιρέσεως Εισηγήσεως του Αρεοπαγίτη Εισηγητή επί της προκειμένης υποθέσεως, κ. Αριστείδη Πελεκάνου, και ακολουθώντας την πρώτη ομάδα των Αγωνιζομένων, η οποία ήδη προσέφυγε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διά της από 11.07.2014 ομοίας υποβληθείσης Προσφυγής, κατόπιν εκδόσεως της υπ’ αριθμ. 2074/2013 ομοίας με την ανωτέρω απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία εκρίθη κατ’ αρχήν παραδεκτή, δυνάμει της από 15.10.2014 εγγράφου επιστολής του Προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας της Γραμματείας του Πρώτου Τομέως του ΕΔΔΑ, γεγονός το οποίο επιμελώς αποσιωπήσατε, ενώ τελείτε σε πλήρη γνώση αυτού, καθ’ όσον ήδη αναγράφεται στην 3η σελίδα της από 15.09.2014 Αιτήσεως Αναιρέσεώς μου κατά της υπ’ αρ. 221/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας, με αριθμό καταχωρίσεως στο Βιβλίο Εκθέσεων της Γραμματείας του Εφετείου Λάρισας 57/24.09. 2014, δικάσιμος συζητήσεως της οποίας ορίστηκε η 16η.03.2015 (αριθμ. πινακίου 9). Στην εν λόγω προσφυγή ζητείται, συν τοις άλλοις, η αναγνώριση παραβίασης του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ως προς το δικαίωμα της τελέσεως ειρηνικών συναθροίσεων, του άρθρου 10 της Συμβάσεως, ως προς την ελευθερία εκφράσεως και μεταδόσεως των συνθημάτων μας, και του άρθρου 9, ως προς τον θρησκευτικό χαρακτήρα των συγκεντρώσεών μας και των συλλογικώς εκφερομένων συνθημάτων μας, καθώς και η αναγνώριση του νομίμου δικαιώματος εν γένει κριτικής και κοινωνικής παρέμβασης της πολυπληθούς ομάδος των Αγωνιζομένων Χριστιανών στη πνευματική ζωή της Μητρο  πόλεως και της Ελλαδικής Εκκλησίας, υπομιμνήσκοντες την διασάλευση της εκκλησιαστικής τάξεως που σημειώθηκε στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως ενάσκηση εκδήλωσης θρησκευτικής πεποίθησης και συνείδησης των μελών ενός εκκλησιαστικού οργανισμού, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες αρχές και την νομολογία του ΕΔΔΑ.

Β)Επί της εκδοθείσης υπ’ αριθμ. 221/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας κατετέθη η προαναφερθείσα Αίτηση Αναιρέσεως εμπροθέσμως ενώπιον του Αρείου Πάγου, στις 24.09.2014, δικάσιμος συζητήσεως της οποίας ορίστηκε η 16η.03.2015.

3. Επειδή, η ανωτέρω συμπεριφορά Σας συνιστά απόκρυψη και αλλοίωση της αντικειμενικής πραγματικότητος επί σκοπώ παραπλανήσεως και ατελούς πληροφορήσεως του ποιμνίου της Μητροπόλεώς μας κατά τα προμνησθέντα, έτι περαιτέρω δε έχει χαρακτήρα παράνομης και υπαίτιας δημοσίας προσβολής της προσωπικότητος εμού και των διαδίκων μελών των Αγωνιζομένων Χριστιανών, ενώπιον χιλιάδων συμπολιτών και ομοδόξων μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ

  Εντόνως για την ανωτέρω σκόπιμη και εκ προθέσεως αποσιώπηση της εκκρεμοδικίας των προρρηθέντων δικαστικών υποθέσεων, δημιουργώντας τετελεσμένες αξιολογήσεις εκ μέρους του μη εξοικειωμένου με την νομική επιστήμη και ορολογία κοινού, πρακτική η οποία ευρίσκεται εκτός κάθε εννοίας εκκλησιαστικής ηθικής εκ μέρους Σας.

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΣΤΕ

    Όπως, αποσύρετε την επίμαχη εγκύκλιο και απόσχετε από οιαδήποτε ομοίου περιεχομένου ενέργεια και έμμεση ή άμεση αναφορά στο πρόσωπό μου και στους Αγωνιζομένους Χριστιανούς επί των ανωτέρω.

Άλλως και εις πάσαν περίπτωση μη συμμορφώσεως προς τα ως άνω εκτεθέντα

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ

  Ότι επιφυλάσσομαι να ενεργήσω τα νόμιμα, τόσον εγώ προσωπικώς, όσο και τα διάδικα μέλη των Αγωνιζομένων Χριστιανών για την προστασία των δικαιωμάτων μας ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για την αποκατάσταση πάσης φύσεως ζημίας ή ηθικής βλάβης έως σήμερον υφισταμένης ή μελλούσης να αναδυθεί αμέσως και αιτιωδώς κατ’ απόρροιαν των προεκτεθέντων ζημιογόνων ενεργειών Υμών και των Εφημερίων Ιερέων.

Λάρισα, 11η Δεκεμβρίου 2014

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος των «ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» και Νομικός Σύμβουλος

της Εφημερίδος «ΑΓΩΝΑΣ»

ΙΣΧΥΡΟ ΡΑΠΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Με  δύο ακόμα αποφάσεις της και μάλιστα του Αρείου Πάγου και του Εφετείου Λάρισας, η Δικαιοσύνη δικαίωσε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιο και κατεδίκασε την  συμπεριφορά τόσο μίας εκ των ομάδων των αυτοαποκαλουμένων «Αγωνιζομένων Χριστιανών» όσο και του επικεφαλής αυτών και εκδότου της εφημερίδος κατ’ όνομα, λιβελλογραφήματος κατ’ ουσίαν τιτλοφορούμενης «ΑΓΩΝΑΣ», όργανο της κατ’ εξακολούθηση υβριστικής και συκοφαντικής εκστρατείας των «Αγωνιζομένων Χριστιανών» κατά του Μητροπολίτου. Ειδικώτερα:

1) Εκδόθηκε η υπ’  αριθ. 1085/2014 απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, η οποία αποφάνθηκε ότι ορθά έκριναν τόσο το Εφετείο Λάρισας (υπ’ αριθ. 302/2008 απόφασή του) όσο και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας (υπ’ αριθ. 302/2008 απόφασή του), δεχόμενα ότι οι συγκεντρώσεις των «Αγωνιζομένων Χριστιανών», που λάμβαναν χώρα κατά το χρόνο συζήτησης της Αγωγής, τόσο έξωθεν του Επισκοπείου, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως όσο και έξωθεν του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αχιλλίου κατά την διάρκεια  της τέλεσης της θείας λειτουργίας ή ιεροπραξίας από τον Μητροπολίτη, ιδίως κατά τις επίσημες εορτές (28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, εορτή Αγ. Αχιλλίου κ.λ.π.) και οι εκδηλούμενες κατ’ αυτές τις συγκεντρώσεις βίαιες απειλητικές, υβριστικές και δυσφημιστικές ενέργειες και συμπεριφορές τους κατά του Μητροπολίτη είναι παράνομες και άδικες και καταδεικνύουν κατά τρόπο σαφή τη διάθεση προσβολής της τιμής και της υπολήψεως του ενάγοντος Μητροπολίτη και παρεμποδίσεώς του στην άσκηση των λειτουργικών και ποιμαντικών καθηκόντων του, εκδηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αμφισβήτηση ως προς την ηθική και κοινωνική του αξία ως ανθρώπου, Επισκόπου και δημοσίου προσώπου, προέβαιναν δε στις πράξεις αυτές εν γνώσει της υβριστικής τους σημασίας και με σαφή πρόθεση προσβολής της τιμής και της υπολήψεώς του. Συγχρόνως το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό των «Αγωνιζομένων Χριστιανών» ότι δήθεν οι πιο πάνω εκδηλώσεις τους γίνονται από δικαιολογημένο ενδιαφέρον για να αποκαταστήσουν την τάξη στην Εκκλησία, η οποία δήθεν διασαλεύτηκε με την εκλογή του Μητροπολίτη και ότι ενεργούν στα πλαίσια του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος εκφράσεως των στοχασμών τους και του συνέρχεσθαι καθώς και των δικαιωμάτων τους, που πηγάζουν από το κανονικό Δίκαιο, ως ορθοδόξων χριστιανών, κρίνοντας ότι οι προσβλητικοί της τιμής και της υπολήψεως του Μητροπολίτη χαρακτηρισμοί δεν αποτελούν το αναγκαίο μέτρο για την υποστήριξη των θέσεών τους και κατατείνουν μόνο στη προσβολή της τιμής και υπολήψεώς του, λαμβάνοντας χώρα έξω από τα όρια του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, το δε δικαίωμά τους να συναθροίζονται δεν δύναται σε καμμία περίπτωση να δικαιολογήσει την διάπραξη βιαιοπραγιών και την εκδήλωση απειλητικών πράξεων σε βάρος του. Μετά  ταύτα ο Αρειος Πάγος έκρινε ότι νόμιμα και βάσιμα το Εφετείο επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ υπέρ του Μητροπολίτη και σε βάρος εκάστου των «Αγωνιζομένων Χριστιανών». Σημειωτέον ότι  η ως άνω απόφαση είναι αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε κανένα  ένδικο μέσο.

2) Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 221/2014  τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Λάρισας με την οποία κρίθηκε ότι όσα ανέφερε ο εκδότης της εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ» Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος σε βάρος του Μητροπολίτη κατά την παρέμβασή του στις 7-2-2005 σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «καθαρές κουβέντες» που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό «ALTER» , με συντονιστή το  δημοσιογράφο Γεώργιο Βαρεμένο και τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του π. Νεκταρίου Μουλατσιώτη και του π.  Γεωργίου Καλακανίδα, ότι δήθεν ο Μητροπολίτης έλαβε παρανόμως χρήματα και δώρα από το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών, ήταν ψευδή και συκοφαντικά, καθόσον η αλήθεια που αποδείχτηκε είναι ότι ουδέποτε ο Μητροπολίτης έλαβε παρανόμως χρήματα ή δώρα, ο δε εκδότης της εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ» γνώριζε την αναλήθεια των όσων ισχυρίσθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή, συμπεριφορά που συνιστά δυσφήμιση  και μάλιστα συκοφαντική σε βάρος του Μητροπολίτη, με επακόλουθο την παράνομη προσβολή της  προσωπικότητάς του. Με βάση αυτά που έκρινε το Εφετείο επιδίκασε σε βάρος του εκδότη της εφημερίδος «ΑΓΩΝΑΣ» Τριαντάφυλλου Τασιόπουλου και υπέρ του Μητροπολίτη χρηματική ικανοποίηση ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης του.

Το λυπηρό είναι όχι η δικαστική καταδίκη των συκοφαντών, που θεωρούν εαυτούς και «πνευματικούς ανθρώπους», αλλά η αμετανοησία τους. Δεν έχουν καταλάβει ότι η συκοφαντία  είναι πάθος και ότι ο διάβολος είναι εφευρέτης της συκοφαντίας, ως πατέρας του ψεύδους, εφόσον ο συκοφάντης είναι εκείνος, που κατ’ εξοχήν ψεύδεται. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η συκοφαντία είναι δάγκωμα της ψυχής του άλλου, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Ι. Χρυσόστομος (ΕΠΕ 19, 338-340) και όπως λέγει ο όσιος Θαλάσσιος (P.G., 91, 1452 D) ο συκοφάντης πρωτίστως βλάπτει τον εαυτό του, αυτόν που τον ακούει και καμία φορά και αυτόν που συκοφαντεί. Τέλος, δεν υπολογίζουν τις σωτηριολογικές συνέπειες των πράξεών τους, παραβλέποντας ότι αυτός που συκοφαντεί τον πλησίον του (πόσο μάλλον τον Επίσκοπό  του) εξοργίζει τον Θεό και οι συνέπειες για  τη στάση του αυτή είναι πολύ βαριές, αφού έχουν ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψή του από την χάρη του Θεού. Υπάρχει ακόμα καιρός μετανοίας.

(Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε

στην εφ. Ελευθερία την Τρίτη

9/12/2014 με τίτλο «Καμπάνες σε «Αγωνιζόμενους Χριστιανούς)