Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Γιατί, στίς Πανορθόδοξες συνδιασκέψεις δὲν συζήτησαν ποτὲ γιὰ τὶς μεγάλες αἱρέσεις ὅπως ὁ Παπισμός, ὁ Ἀγγλικανισμὸς καὶ βεβαίως ὁ Οἰκουμενισμός;;;


    «Άρχισαν εχθές, 31 Οκτωβρίου ε.έ., στο Παπαστράτειο Μέγαρο , οι εργασίες της «ΚΗ΄ Πανορθοδόξου Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων διά θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας», με θέμα: "Αιρετικές και αποκρυφιστικές θεωρήσεις περί ανθρώπου και ανθρώπινα δικαιώματα"».  (Ἐδῶ)

 λλη μιὰ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιὰ τὶς αἱρέσεις, ἡ 28η πραγματοποιεῖται στὸ Ἀγρίνιο. Οἱ συνδιασκέψεις αὐτές, ποὺ συνέρχονται ἐδῶ καὶ 28 περίπου χρόνια, ἐπεσήμαναν ἕως τώρα πάνω ἀπὸ 400 αἱρέσεις καὶ παραθρησκευτικὲς ὁμάδες, τὶς ὁποῖες καὶ περιέλαβαν σὲ Κατάλογο ποὺ ἐξέδωσαν. Οἱ περισσότερες ἀπὸ αὐτές, εἴτε δὲν δραστηριοποιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, εἴτε ἀριθμοῦν μερικὲς δεκάδες, ἢ ἑκατοντάδες ἢ ἔστω καὶ κάποιες χιλιάδες ὀπαδούς. Ὅμως, ἀπὸ τὸν κατάλογο ἀπουσιάζουν σκανδαλωδῶς οἱ κυριότερες ἀπὸ τὶς αἱρέσεις, ὅπως ὁ Παπισμός, ὁ Ἀγγλικανισμὸς  καὶ βεβαίως  ὁ  Οἰκουμενισμός!!!
Γιατί, οἱ Πανορθόδοξες αὐτὲς συνδιασκέψεις δὲν συζήτησαν  ποτὲ γιὰ τὶς παραπάνω μεγάλες αἱρέσεις; Ποιοῦ ἢ ποιῶν Ἐντολὲς ἐφαρμόζουν; Ἀπὸ ποιόν παίρνουν κατευθύνσεις;
Οἱ συμμετέχοντες ἀντι-Οἰκουμενιστὲς κληρικοί, δὲν «πῆραν χαμπάρι» γι’ αὐτὴν τὴν σκόπιμη ἀπουσία συζητήσεως τῶν μεγάλων αἱρέσεων; Ἂν ναί, γιατί δὲν διαμαρτύρονται ἢ γιατί δὲν παραιτοῦνται ἀπὸ μιὰ στημένη Συνδιάσκεψη, ποὺ προσφέρει ἄλλοθι γιὰ νὰ καλύψουν, πίσω ἀπὸ ἀντιαιρετικὲς Συνδιασκέψεις, τὴν ἅλωση τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό καὶ τὸν Παπισμό; Ἰδιαίτερα ὁ μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς ποὺ εὐλόγησε τὴν τελευταία Συνδιάσκεψη (ἀλλὰ καὶ ἄλλοι κληρικοί) πῶς δικαιολογοῦν αὐτὸ τὸ γεγονός; Θὰ ὁμιλήσουν ὑποκριτικότατα γιὰ τὴν «εν Χριστώ ενότητα», γιὰ κάποιους ἄλλους «προβατοσχήμους λύκους», γιὰ κάποιες "ἀποκρυφιστικὲς ὀργανώσεις", ἀλλὰ γιὰ τὸν Παπισμὸ καὶ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Δυστυχῶς γι' αὐτὸν ...τσιμουδιά! Αὐτοὶ εἶναι οἱ σύγχρονοι "θεοπρόβλητοι" ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες!
Στὴ συνέχεια παραθέτουμε τὸν τόπο καὶ τὰ θέματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἀσχολήθηκαν οἱ περισσότερες Συνδιασκέψεις τὶς τελευταῖες δεκαετίες (ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πρῶτες  ποὺ δὲν βρήκαμε στὸ διαδίκτυο). Θὰ διαπιστώσετε ὅτι ἀπουσιάζουν θέματα γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό καὶ τὶς ἄλλες μεγάλες «ἀδελφὲς ἐκκλησίες», ὅπως ἀπουσιάζουν οἱ μεγάλες αἱρέσεις καὶ ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν αἱρέσεων! 

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ»
Ε' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας (1993) ενέταξε την Σαηεντόλοτζυ και την UMan Hellas στις ομάδες που είναι ασυμβίβαστες με την Ορθοδοξία
Ζ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και
παραθρησκείας (Αλίαρτος 20-26.9.1995) ασχολήθηκε με τις ποικίλες πνευματικές και κοσμοθεωριακές ομάδες και τάσεις καθώς και με τις νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες,... ο κίνδυνος τού Ισλάμ, ιδιαίτερα ιδέες τού μυστικισμού των Σούφι,... Βουδιστές και Ινδουιστές ποικίλων αποχρώσεων...
Θ΄ Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων στο στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Εύβοίας (8-13/10/97), ασχολήθηκε συστηματικά με την γενικότερη απειλή των αιρέσεων και της παραθρησκείας και ειδικότερα με την νεοφανή απειλή της νεο-ειδωλολατρείας, της θεωρίας του κάρμα και της μετενσαρκώσεως, τις σύγχρονες «Ανορθόδοξες Θεραπευτικές Μεθόδους» και την θεωρία της «Νέας Εποχής» περί θεωρήσεως του κόσμου.
Ι΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, στο Συνεδριακό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας στην Αλίαρτο από 16 έως 21-9-1998, ασχολήθηκε με το θέμα: «Η ανάγκη οριοθετήσεως της Ορθοδόξου Πίστεως έναντι της προκλήσεως της "Νέας Εποχής"».
ΙΑ' Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων, στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Εύβοίας, από 18-22.10.99 με θέμα: "Αιρέσεις, παραθρησκεία και νεοειδωλολατρία ως κοινωνικό πρόβλημα. Διαπιστώσεις και προοπτικαί δια μίαν ορθήν ποιμαντικήν αντιμετώπισιν".
ΙΒ΄  Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη στην Λάρισα, 30.10-3.11.2000 με θέμα «Ποιμαντική αντιμετώπισις των αιρέσεων».
ΙΓ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου από 29/10 έως 2/11/2001, με γενικό θέμα «Έτοιμοι προς απολογίαν παντί τω αιτούντι ημάς λόγον περί της εν ημίν ελπίδος» ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα κινήματα των Πεντηκοστιανών και των Νεοειδωλολατρών.
ΙΔ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη στο Ιερό Νησί της Τήνου από 29/10-1/11/2002 με θέμα: «Ποιμαντικοί τρόποι αντιμετωπίσεως των νεοφανών αιρέσεων».
ΙΕ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας στην Αλίαρτο Βοιωτίας, από 21 23/10/2003, με θέμα "Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστέ " (Ιωαν. ιγ' 35).
ΙΣΤ' Πανορθόδοξος συνδιάσκεψη στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας, από 1 μέχρι 4.11.2004, με θέμα: «Η Αίρεση στη ζωή της Εκκλησίας».
ΙΖ΄  Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις, 1η-2η Νοεμβρίου μέ θέμα την Νέα Ἐποχή, «Οι "εμπειρίες" στις αιρέσεις και στην παραθρησκεία»
ΙΗ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας, από 16.10, μέχρι 19.10.2006 με θέμα: «Οι "εμπειρίες" στις αιρέσεις και στην παραθρησκεία», περί Μορμόνων και ηγετών και μελών ομάδων του νεοπεντηκοστιανικού κινήματος,
ΙΘ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας, από 29. 10, έως 1. 11. 2007, με θέμα: «Εσωτερισμός». «Αποκρυφισμός και Εσωτερισμός σύγχρονη μορφή επιδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο»
Κ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη στο Προκόπι Ευβοίας, από 3 έως 6.11.2008, με θέμα "Προβλήματα γύρω από την δράση των αιρετικών (Ελευθερία και χρέος αυτοπεριφρουρήσεως)".
ΚΑ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, 2 έως 4 Νοεμβρίου 2009, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πειραιώς, με θέμα «Σύγχρονες αιρέσεις-προέλευση, εκδηλώσεις, κατανόησή τους». «Η προέλευση των Προτεσταντικών αιρέσεων» «Σύγχρονες μορφές ποιμαντικής αντιμετωπίσεως των νεοφανών αιρέσεων».
KB' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη (Λάρισα, 1 έως 3-11-2010) με θέμα: «Μορφές και εκφράσεις του σύγχρονου Αποκρυφισμού».
ΚΔ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Θεσσαλονίκη, 15-10-12 έως 17-10-2012. Θέματα: Εσχατολογικές πλάνες των Πεντηκοστιανών, Μορμόνων, Αντβεντιστών, μαρτύρων του Ιεχωβά.
ΚΕ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων 4η Νοεμβρίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο στα Μελισσιάτικα Βόλου, με θέμα: «Το πρόβλημα της ασθενείας, αιρετικές και αποκρυφιστικές προσεγγίσεις.
ΚΣΤ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων  Εκκλησιών, 3ης έως 5ης Νοεμβρίου 2014, στο Πνευματικό Κέντρο Λαμίας, με  θέμα: «Εξωχριστιανικές, αιρετικές και αποκρυφιστικές θεωρήσεις περί του Χριστού»
ΚΖ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων  Εκκλησιών, 2 Νοεμβρίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο Απόστολος Παύλος της Ι. Μητροπόλεως Κορίνθου, με θέμα: “Όψεις του συγχρόνου αποκρυφισμού”.