Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΛΥΣΣΩΔΗΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΕΣ (βίντεο ντουκουμέντο)