Κυριακή 9 Ιουνίου 2024

Ρίγος από τις αποκαλύψεις για την ένωση των εκκλησιών που έρχεται ταχέως. Στρατευμένοι πράκτορες των ΗΠΑ με ράσα!
-Ὅταν ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔλεγε ὅτι ἡ ἕνωση δὲν θὰ γίνει παρὰ τὸ 2054, συγγνώμη ἀλλὰ ψεύδεται!

-Τὸ 1992 διαβεβαίωνε ὅτι ἡ ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως στηρίζει τὸν μοναδικὸ γνήσιο ἐπίσκοπο Οὐκρανίας Ὀνούφριο καὶ καταδίκαζε τὸν Φιλάρετο καὶ τὸν Ἐπιφάνιο καὶ μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια τους ἔκανε Ἐκκλησία.

-Καταλήγουμε στὴν μασονικὴ θεωρία ποὺ πέρασε καὶ στοὺς προτεστάντες τῆς ἀοράτου ἐκκλησίας ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἐκκλησία καὶ ἂς διαφέρουμε!

-Θὰ προχωρήσουν γρήγορα στὴν ἕνωση. Βιάζονται!

-Τὸ ὑπερμνημόνιο εἶναι κείμενο φτιαχτὸ κατὰ τῆς ἐκκλησίας μὲ πονηρὸ σκοπό.

-Ὁ μασόνος Μελέτιος Μεταξακης ἤθελε νὰ ἀλλάξει ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία

❈ π. Σεραφεὶμ Ζήσης (ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς 12/5/2024)

romioitispolis.gr