Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024

Τουρκοκύπριοι μετέβαλον ναὸν εἰς σχολὴν μπόξ!

 

ΟΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ Τοῦρκοι δὲν ἔχουν ἱερὸ καὶ ὅσιο! Τὸ ἔχουν ἀποδείξει στὴν μακραίωνη ἱστορία τους. Στὴν κατεχόμενη μαρτυρικὴ Κύπρο ἐξαφανίζουν κάθε ἴχνος χριστιανικῆς κληρονομίας. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Δὲν ἔχουν τέλος οἱ προκλήσεις κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἀφοῦ συνεχίζουν νὰ παρεμβαίνουν καὶ νὰ καταστρέφουν κάθε ἑλληνικὸ στοιχεῖο στὰ Κατεχόμενα.

Τὸ ψευδοκράτος, ἀκόμα καὶ μισὸ αἰῶνα μετὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή, συνεχίζει τὴ συστηματικὴ ἀλλοίωση τῆς κατεχόμενης Κύπρου, ἐξαφανίζοντας κάθε ἴχνος ἑλληνικῆς καὶ χριστιανικῆς μνήμης. Τελευταῖο “κατόρθωμα” ἡ μετατροπὴ τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Ἄννας στὴ κατεχόμενη Κυθρέα, σὲ σχολὴ μπόξ. Σύμφωνα μὲ τὸ protothema.gr, μετὰ τὴν εἰσβολή, ἡ ἐκκλησία εἶχε μετατραπεῖ σὲ τζαμί, ἀλλὰ ὅταν κτίστηκε καινούργιο τζαμὶ ἀπέναντι, ἔγινε ἀποκατάσταση μὲ χρήματα τῶν Ἑλληνοκύπριων προσφύγων καὶ στὴν ἐκκλησία ἡ ὁποία καθαρίστηκε καὶ βάφτηκε τοποθετήθηκε καὶ πάλι εἰκονοστάσι. Μάλιστα στὶς 9 Δεκεμβρίου, γιορτὴ τῆς Ἁγίας Ἄννας γινόταν καὶ λειτουργία. Ὡστόσο πρὶν λίγο καιρὸ μὲ ἄδεια τοῦ κατοχικοῦ καθεστῶτος, τὸ εἰκονοστάσι ἀφαιρέθηκε καὶ ὁ χῶρος ἔγινε γυμναστήριο σχολῆς μπόξ. Πρὶν τοποθετηθεῖ ρὶνγκ καὶ σάκοι τοῦ μπόξ, ὑπῆρξε πρόθεση νὰ γίνει σχολὴ χοροῦ. Ἡ ἄδεια γιὰ τὴ λειτουργία τῆς ἐκκλησίας ὡς σχολῆς μπόξ, δόθηκε ἀπὸ τὸ κατοχικὸ καθεστὼς σὲ τρεῖς Τούρκους ἔποικους ποὺ ζοῦν στὴ Κυθρέα» (Πηγή: Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Οἱ ἀλλόθρησκοι ἀεὶ βάρβαροι Τοῦρκοι εἶναι ἱκανοὶ μόνο νὰ βεβηλώνουν καὶ νὰ καταστρέφουν!