Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

Και ο Λεμεσού Αθανάσιος προστατεύει τους Οικουμενιστές! "Ἁγιορεῖτες ἀποδοκίμασαν τὶς θέσεις τοῦ σεβασμιωτάτου"!


«Ο χριστιανο πρέπει ν κάνουν πακο στνκκλησία κα ν μν ντιδρον.  ντίδραση δηγε στσχίσμα κα στν καταστροφήσοι κατακρίνουν τςπράξεις τν πατριαρχν κα πισκόπωνσοι στηλιτεύουνκα καταδικάζουν τς πράξεις τουςατο δν γαπον τνκκλησίαΤ ζητούμενο εναι ν στηρίζεις τοςπισκόπους, σχέτως μ τ τί θ κάνουν ατοί. λλις θκαταντήσεις σχισματικός. Στηρίξτε τν κκλησία κα μφοβστε»!
(Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος)

Οἱ δηλώσεις αὐτὲς τοῦ Μητροπολίτη εἶναι πρόσφατες. Συγκεκριμένα στς 24.5.14  κ. θανάσιος πισκέφτηκε τὸ Dortmund τς Γερμανίας, ὅπου καὶ μίλησε. Στὸ τέλος ἀπάντησε σὲ ἐρωτήσεις, ἀποκαλύπτοντας μὲ τὴν ἀπάντησή του, πὼς οἱ σύγχρονοι Ἐπίσκοποι ἔχουν κατὰ κράτος νικηθεῖ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό, ποὺ ἐπαναλαμβάνει τοὺς «τρεῖς πειρασμοὺς» τοῦ διαβόλου, τοὺς ὁποίους ὁ Κ΄΄υριος ἀπέκρουσε νικηφόρα.
"Πατερικὴ Παράδοση"

ντιπατερικός καί οκουμενιστικός  Λόγος τομητροπολίτου Λεμεσο κ. Αθανασίου [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

Συνταχθέν πό τν διαχειριστν το στολογίου Κατάνυξις

        ναγωνίως ναζητομε κκλησιαστικος γέτες, "μ κότσια"πως λέγει  λαός, ν ρθώσουν νάστημα στν λαίλαπα ποκαταστρέφει τν Πίστη τν Χριστιανν κα λέγεται Οκουμενισμός. Σλόκληρη τν ρθοδοξία, παγκοσμίως, λάχιστοι εναι οναπομείναντες πίσκοποι μ ρθόδοξο φρόνημα πο ν ναγνωρίζουν τν νάγκη ατή. Ο περισσότεροι ετε νήκουν στν παναίρεση τοΟκουμενισμο, ετε κρύβονται στ πέριξ ατς, προσποιούμενοι τοςρθοδόξους, καταφέρνοντας μ ατν τ στάση τους ν φαρμόσουν τδιατεταγμένη πηρεσία πο τος χει νατεθε. Μία πηρεσία ποξυπηρετε ριστά τούς σκοπος τς Νέας ποχς κα τν συγκριτισμπού φαρμόζει. Εναι λλωστε γνωστ  σύνδεση τς αρέσεως ατς μ τ Μασονία.[1] 
Τος λίγους ρθοδόξους πισκόπους πο ρθώνουν τ παράστημά τους[2] κα νθουσιάζουν τος χριστιανούς, εναι φυσικ λες οχριστιανικς[3] φημερίδες, στολόγια κτλ., ν τος περιβάλουν μγάπη κα σεβασμό. Ν παρακολουθον τς δράσεις τους κα ν τς στηρίζουν. Ταυτόχρονα, λοι προσευχόμαστε, στς τάξεις ατν ννταχθον κα λλοι πίσκοποι στε ν νισχυθε  γώνας λων μας μ νέα κεφάλαια πνευματικά. λοι λπίζουμε στν παρέμβαση τοΘεο γι τν ξολόθρευση τς παναιρέσεως κα τν πιστροφ τν οκουμενιστν Πατριαρχν κα πισκόπων στν ρθοδοξία ν μετανοία!
Εναι μως πράγμα νυπόφορο, πο γεμίζει θλίψη κα πογοήτευση τς ψυχές μας, ταν διαπιστώσουμε πς νας π τος πισκόπους πομπιστευόμασταν, παρεκκλίνει τς Πατερικς γραμμς.  μητροπολίτης Λεμεσο κ. θανάσιος πο πολαμβάνει τς κτιμήσεως πάρα πολλν ελαβν χριστιανν κα πο θεωρεται νας παραδοσιακς πίσκοπος μ γιοπνευματικ μπειρία, σ πρόσφατη μιλία του κφράστηκεφιλοοικουμενιστικά πάντησή του σ συγκεκριμένη ρώτηση περσυμπροσευχν, μᾶς ἄφησε ἄναυδουςγιορετες Πατέρες ποκουσαν π τ τηλέφωνο τ συγκεκριμένο πόσπασμα τς μιλίας, θορυβήθηκαν κα ποδοκίμασαν τς θέσεις το σεβασμιωτάτου. Οδηλώσεις του ατς μς πληγώνουν λους κα μς προβληματίζουν.  
Εναι πολ βαρ νας κλεκτς ν παρασύρεται προσφέροντας χαρστος αρετικούς.  ταν κάποιος, πο θεωρούσαμε παραδοσιακό, γιτν πόθεση τς αρεσης μεταχειρίζεται γλυκανάλατη διπλωματίαμοια μ κείνη τν οκουμενιστν, μς δημιουργε κοιν συναισθήματα μ κενα πο περιγράφει  Μ. Βασίλειος γι νάλογες περιπτώσεις. «Καί  περισσότερα λύπη μας προλθεν πό τό γεγονός τι ατοί ονεωτερισταί καί αρετικοί νομίζαμεν τι σαν πό τούς δικούς μας.πειδή τό νά πάθη κανείς κάτι πό φανερόν χθρόν, σον καί ν εναι σκληρόν, εναι κάπως ποφερτόν. λλά τό νά πάθης βλάβην πόνθρωπον δικόν σου καί μόψυχον, ατό δύσκολα τό πομένει κανείς καί δέν πάρχει δι' ατό καμμία παρηγορία. Διότι, κενον τόν ποον νομίζαμεν τι θά τόν χωμεν συμπολεμιστήν πέρ τςληθείας, τόν ερήκαμεν τώρα μπόδιον διά τούς σωζομένους, καί τούς λόγους του ποπλάνησιν  πό τά ρθά δόγματα. Καθ' σον, ποον πργμα παράτολμον δέν πραξαν ατοί ο νεωτερισταίξ ατίας των χωρίσθη  κκλησία, καί σχίσθησαν πό τούς ρθοδόξους καί σχημάτισαν δικήν  τους παρασυναγωγήν. μπαίζεται πό ατούς τό μέγα μυστήριον τς εσεβείας, μέ τάς θολεράς καί σκοτεινάς καινοτομίας των... Δι' λα ατά κάλυψε τά πρόσωπά μας ντροπή, καί πλήρωσε τάς καρδίας μας βαρεα λύπη.»[4]
λοι ο οκουμενιστς χρησιμοποιον ρισμένες φράσεις γι νπείσουν τ λα ν χει μπιστοσύνη στν κκλησία. Δηλαδή στη διοίκηση της Εκκλησίας. Τς διες κοινς φράσεις χρησιμοποιε κα σεβασμιώτατος Λεμεσο!!! χει πόλυτη ταύτιση!!!
«Ν εστε συχοι,  Χριστς φυλάγει τν κκλησία γι τν ποίαποσχέθηκε πς  «πύλαι δου ο κατισχύσουσιν ατς». σα λάθη κα ν κάνουν ο κληρικοί, πίσκοποι, Πατριάρχες, δ βλάπτουν τνκκλησία, λλ τν διο μόνον πο κανε τ λάθος.[5] ποιος λέγει διαφορετικ π τι επε  Χριστός, ο πόστολοι, ο γιοι Πατέρες, ατς δυστυχς ζημιώνει τν αυτό του κα μόνον ατόν.  κκλησία δν παθαίνει κάτι γιατί τν φυλάγει  Κύριος. χουμε λοι ο χριστιανοτ δυνατότητα ν μ συμφωνήσουμε μ λες τς πράξεις τνπισκόπων καί Πατριαρχν. Μπορε ο καθένας ν χει τς πόψεις του.λλ προσοχ ν μ χωριστομε π τν κκλησία, ν μ κάνουμε σχίσμα. ν κάποιοι πίσκοποι συλλειτουργήσουν μὲ αἱρετικοὺς κοινωνήσουν αρετικούς, δὲν βλάπτουν τὴν Ἐκκλησία λλ μόνον τναυτό τους. Ο χριστιανο πρέπει ν κάνουν πακο στν κκλησία καν μν ντιδρον.  ντίδραση δηγε στ σχίσμα κα στν καταστροφή. σοι κατακρίνουν τς πράξεις τν πατριαρχν καἐπισκόπων, σοι στηλιτεύουν κα καταδικάζουν τς πράξεις τους, αὐτοδν γαπον τν Ἐκκλησία. Τ ζητούμενο εναι νὰ στηρίζεις τοςπισκόπους, σχέτως μ τ τί θὰ κάνουν  ατοί. λλις θκαταντήσεις σχισματικός. Στηρίξτε τν κκλησία κα μ φοβστε»!
Παρακολουθστε τ συγκεκριμένο πόσπασμα κα βγάλτε τσυμπεράσματα μόνοι σας. Ομιλία π. Αθανασίου (Λεμεσού) στο Dortmund της Γερμανίας " Η εν Χριστώ ζωή στην πράξη".
Τὸ Βίντεο μὲ τὴν ὁμιλία στὴν διεύθυνση: 
 http://katanixis.blogspot.gr/2014/08/2014_20.html
λόκληρη τν μιλία μπορετε ν τν δετε δ.


[1] Σπουδαία μελέτη έχει κάνει για το θέμα αυτό ο μοναχός Σεραφείμ και έχει φιλοξενηθεί στον Ορθόδοξο τύπο αλλά και σε χριστιανικούς ιστοτόπους, με τίτλο: «Μοναχός Σεραφείμ, Η Μασονία και οι Πατριάρχες. Η μασονική προώθηση του Οικουμενισμού».http://katanixis.blogspot.gr/2014/04/6.html
[2] Υπόμνημα πέντε Μητροπολιτών κατά των αποφάσεων του Π.Σ.Ε. εν Πουσάνhttp://katanixis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_4410.html 
Διαμαρτυρία του Πειραιώς κ. Σεραφείμ προς την ΔΙΣ για τα διαδραματισθέντα στο Πουσάνhttp://www.katanixis.blogspot.gr/2014/03/blog-post_5726.html 
[3] Τα αντιοικουμενιστικά έντυπα και ιστολόγια
[4] ρθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία κδοσις "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ" πό πιστολάς το Μεγάλου Βασιλείου Πρός κάποιους πισκόπους ο ποοι ξωρίσθησαν περμαχοντες πέρ τς πίστεως!http://katanixis.blogspot.gr/2014/03/blog-post_1381.html
[5] Είναι χαρακτηριστικό ότι τις αιρετικές πρακτικές οι οικουμενιστές τις λέγουν «λάθη». Λες και το να κάνει αιρετικά πράγματα κανείς, είναι το ίδιο «λάθος» με το να βρίσει ή το να καπνίσει ή το να πορνεύσει! Φυσικά η αίρεση δεν είναι απλά «λάθος», δηλαδή απλώς αμαρτία, γιατί η αίρεση σε αποκόπτει από τον Χριστό, από την Ορθοδοξία, σε αποκόπτει από τη δυνατότητα μετάνοιας! Σε οδηγεί έξω από την Εκκλησία! Σου στερεί τη δυνατότητα Σωτηρίας!