Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

Η παραβολή των μυρίων ταλάντων & περί συγχωρήσεως