Ανάγνωση της Αγίας Γραφής - Φωνητικά αρχεία


ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 28 Κεφάλαια του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου ηχογραφημένα υπό Αγιορείτη Ιερομόναχου μετά ψαλμωδίων υπό Αγιορείτων Πατέρων.


Κεφάλαιο 1ο

Κεφάλαιο 2ο

Κεφάλαιο 3ο


Κεφάλαιο 4ο

Κεφάλαιο 5ο

Κεφάλαιο 6ο

Κεφάλαιο 7ο

Κεφάλαιο 8ο

Κεφάλαιο 9ο

Κεφάλαιο 10ο

Κεφάλαιο 11ο

Κεφάλαιο 12ο

Κεφάλαιο 13ο

Κεφάλαιο 14ο

Κεφάλαιο 15ο

Κεφάλαιο 16ο

Κεφάλαιο 17ο

Κεφάλαιο 18ο

Κεφάλαιο 19ο

Κεφάλαιο 20ο

Κεφάλαιο 21ο

Κεφάλαιο 22ο

Κεφάλαιο 23ο

Κεφάλαιο 24ο

Κεφάλαιο 25ο

Κεφάλαιο 26ο

Κεφάλαιο 27ο

Κεφάλαιο 28οΜΕΛΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Πρώτο Κάθισμα:

Δεύτερο Κάθισμα:

Τρίτο Κάθισμα:

Τέταρτο Κάθισμα:

Πέμπτο Κάθισμα:

Έκτο Κάθισμα:

Έβδομο Κάθισμα:

Όγδωο Κάθισμα:

Ένατο Κάθισμα:

Δέκατο Κάθισμα:

Ενδέκατο Κάθισμα:

Δωδέκατο Κάθισμα:

Δέκατο Τρίτο Κάθισμα:

Δέκατο Τέταρτο Κάθισμα:

Δέκατο Πέμπτο Κάθισμα:

Δέκατο Έκτο Κάθισμα: