Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Αποτρέψατε Βεβήλωση των Ιερών Προσκυνημάτων και του Παναγίου Τάφου από τον Αρχιαιρεσιάρχη Πάπα !!!


Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Αποτρέψατε Βεβήλωση των Ιερών Προσκυνημάτων και του Παναγίου Τάφου από τον  Αρχιαιρεσιάρχη  Πάπα !!!