Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

ANAXΩΡΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΝΤΩΣ, ΦΤΩΧΥΝΕ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ με την ΦΥΓΗ στους ΟΥΡΑΝΟΥΣ του Χαλκεντερου Θεολογου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ. Δειτε γυρω σας με ποιους μειναμε....Με Ασημαντοτητες και με Ουδαμινοτητες...Ιλεως γενου ημιν Κυριε....Λυπησου την Εκκλησια Σου Κυριε....
Πειραιώς Σεραφείμ για Νικ. Σωτηρόπουλο: Σύγχρονος Άγιος (ΒΙΝΤΕΟ)

"Σύγχρονο Άγιο" και "μεγάλο άνδρα της πίστεως"χαρακτήρισε σε προσφωνησή του τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφειμ στις 28 Μαρτιου 2012.

Ακούστε τι είπε:
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ  ΤΟΝ  ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, ΟΙ ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΡΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ

Mόλις ἐπληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ ἄριστος μαθητὴς τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Θεολόγος καὶ ἀκαταμάχητος ἀγωνιστὴς Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἐκοιμήθη σήμερα 28 Αὐγούστου, τὴν ἰδία ἡμέρα, ὅπως ὁ Γέροντάς του. 
  Ὡς γνωστόν, ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος, γιὰ τοὺς ἀνιδιοτελεῖς πολυτιμότατους ἀγῶνες του ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος, ἀφορίσθη ἀπὸ φίλους τοῦ περιβόητου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ, τὴν ἀποκαλουμένη μείζονα καὶ ὑπερτελῆ Σύνοδο, πρᾶγμα ἄκρως ἀντιορθόδοξο καὶ σατανικό.  
Χωρὶς κἂν νὰ τὸν γνωρίζουν καὶ νὰ δύνανται νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν σὲ φωτογραφία μεταξὺ μερικῶν ἀνθρώπων, χωρὶς κἂν κλητήριο θέσπισμα, χωρὶς ἀπολογία, τὸν ἀφόρησαν ἀδίκως καὶ παρανόμως, διότι ὁ ἀείμνηστος Σωτηρόπουλος ἦταν μέλος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν τὸν λόγον. 
Δὲν τοῦ ἐκοινοποίησαν τὴν καταδίκη του, ἀλλὰ ἐπληροφορήθη ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. ὅτι ἀφορίσθηκε ...

Αὐτά, ποὺ ἔγραψε ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας εἶναι ἐλάχιστα ἀπ᾿ ὅτι ἔπρεπε νὰ γράψῃ...
Μέχρι καὶ σήμερα δὲν θέλησαν 20 Ἱερὲς Σύνοδοι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ τὸν δικαιώσουν, παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ περισσότεροι Συνοδικοὶ δὲν ἐπίστευσαν στὸν ἄδικο καὶ παράνομο αὐτὸ ἀφορισμό, τὸν μεταλάμβαναν καὶ τοῦ ἀνέθεταν νὰ ὁμιλῇ στὶς Ἐνορίες τῶν Μητροπόλεών τους.
Στὴν προκειμένη περίπτωσι ἐφαρμόζεται ὁ ἀληθὴς καὶ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεανθρώπου :

Α. «μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.» (Λουκ. 6, 22).

Β. «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. 16, 33)

Γ. «...εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν...» (Ἰωάν. 15, 20) καὶ

Δ. «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22).
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ ἀδελφὸς Νικόλαος εὑρισκόμενος στὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία νὰ εὔχεται καὶ νὰ προσεύχεται ὁ Θεὸς νὰ συγχωρέσῃ ὅλους αὐτούς, ποὺ διέπραξαν αὐτὸ τὸ εἰδεχθέστατο ἀνοσιούργημα.  
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου ἀδελφοῦ Νικολάου θὰ λάβῃ χώρα τὴν 29.8.2014 καὶ ὥρα 17.00 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων Θεοτόκου Μυρτιᾶς Αἰτωλοακαρνανίας.

Λεωφορεῖο θὰ ἐκινήσῃ ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ζωοδόχου Πηγῆς 44 - Ἀθήνα στὶς 12 τὸ μεσημέρι τῆς 29.8.2014.

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου καὶ ἀκαταμάχητου ἀγωνιστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου.