Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος περί μεταπατερικής θεολογίας...!

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος περί μεταπατερικής θεολογίας...!


Μακαριστός αρχιμανδρίτης πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος
Απάντηση στην «θεολογική ακαδημία» του Μητροπολίτου Δημητριάδος περί μεταπατερικής-νεοπατερικής-συναφειακής θεολογίας

Τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή τo θέμα της «Κάρτας του Πολίτη», μελετήσαμε το 13ο κεφ. της Αποκαλύψεως του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και επικεντρωθήκαμε ιδίως στον στίχο 17, όπου ο θεόπνευστος συγγραφεύς αναφέρει περί του χαράγματος, του ονόματος του θηρίου και του αριθμού του ονόματός του. Για την μελέτη μας αυτή χρησιμοποιήσαμε τις ομιλίες στην Αποκάλυψη του καλλίστου ερμηνευτού θεολόγου του 20ου αιω. του μακαριστού αρχιμανδρίτου και ηγουμένου πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, οι οποίες κυκλοφορούν και σε ψηφιακή μορφή (CD) και υπάρχουν απομαγνητοφωνημένες, άριστη δουλειά για την οποία πάσχισαν πνευματικά παιδιά του μακαριστού γέροντος.
Ανάμεσα στα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα, που λέει ο μακαριστός Γέροντας, υπάρχει και μία αναφορά του στα όσα συμβαίνουν στις έσχατες και αποκαλυπτικές ημέρες μας, ιδίως με τις βλάσφημες και αιρετικές θέσεις της «θεολογικής ακαδημίας» της Ι.Μ.Δημητριάδος περί μεταπατερικής, νεοπατερικής και συναφειακής θεολογίας, και η οποία αναφορά αποτελεί, νομίζουμε, απάντηση στις καινοφανείς και φλήναφες θέσεις της Ακαδημίας. Η ομιλία αύτη εξεφωνήθη την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 1982 στην Ι.Μ. Αγίου Δημητρίου Κομνηνείου Στομίου, με τίτλο «Σκιαγράφησις του προσώπου και των ημερών του Αντιχρίστου και τέλος του 13ου κεφ. της Αποκαλύψεως». Στο σημείο αυτό, αν μας επιτρέπεται, μπορούμε, κατά την ταπεινή μας γνώμη, να κάνουμε λόγο για το προφητικό-προορατικό χάρισμα, που διέκρινε τον μακαριστό γέροντα, εφόσον πριν από 28 χρόνια (1982) προείδε τι θα γινόταν στις ημέρες μας (2010). Παραθέτουμε παρακάτω το συγκεκριμένο απόσπασμα από την ομιλία του Γέροντος, το οποίο έχει ως εξής: (Ο ι υπογραμμίσεις είναι δικές μας).
Θέμα 27ον Κυριακή 21-11-1982
Σκιαγράφησις του προσώπου και των ημερών του Αντιχρίστου
και τέλος του 13ου κεφ. της Αποκαλύψεως
... « Ο Αντίχριστος θα κηρύξει, αγαπητοί, την έναρξη της νέας εποχής εις την γην, η οποία θα διαδεχθεί την χριστιανική εποχή, δημιουργώντας ίσως μια τρίτη διαθήκη. Έχομε την Παλαιά Διαθήκη, έχομε την Καινή Διαθήκη και θα δημιουργήσει μια τρίτη διαθήκη.
Αυτό το κακόδοξο δόγμα περί τρίτης διαθήκης είναι παλαιό και το αναφέρει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ομως, μην σας κάνει εντύπωση αυτό. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό, που ήδη ζούμε. Ακούστε περί τίνος πρόκειται. Ποιά είναι αυτή η τρίτη διαθήκη; Είναι η καλλιεργούμενη κατά κόρον στις ημέρες μας αντίληψη περί απηρχαιώσεως του Χριστιανισμού, που υποστηρίζουν κοσμικοί κύκλοι, κοσμικοί άνθρωποι και οικουμενιστικοί κύκλοι. Όταν σας λέγουν ότι ο Χριστιανισμός πάλιωσε, εχρεωκόπησε˙ ότι πλέον δεν έχει σε τίποτα να μας προσφέρει και να μας μιλήσει˙ ότι ο Χριστιανισμός δεν έχει πλέον ισχύ˙ είναι απηρχαιωμένος˙ μια καινούρια κατάσταση πρέπει νά δημιουργήσουμε˙ αυτό στην πραγματικότητα είναι η τρίτη διαθήκη. Υπάρχει, λοιπόν, αυτή η κατάστασις.

 
Εξ άλλου τι είναι αυτό, που λέει ο Δανιήλ ο προφήτης; «Και υπονοήσει αλλοιώσαι χρόνοις και νόμον». «Αλλοιώσαι νόμον». Να αλλοιώσει τον νόμον. Είναι η τρίτη διαθήκη. Οι Πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας θα θεωρούνται ξεπερασμένοι. Σας είπα, με μελαγχολικό τρόπο, μήπως ο Αντίχριστος κάθεται και σε χριστιανικούς λαούς; Το αναφέρει, αγαπητοί μου, ο ιερός Χρυσόστομος αυτό. Αλλά, με ποια έννοια; Όχι με την έννοια ότι θα καθίσει τότε ο Αντίχριστος. Αφού λέγει ο άγιος Κύριλλος «μη γένοιτο» τέτοιο πράγμα. Οχι. Αλλά, με την έννοια των υπηρετών του Αντιχρίστου. Όταν υπάρχουν οικουμενισταί κληρικοί ή μασσώνοι ή μασσωνίζοντες ή αιρετικοί, ορθόδοξοι που είναι κρυμμένοι, δεν φαίνονται, μα είναι, είτε πατριάρχαι είναι αυτοί, είτε επίσκοποι είναι – δεν ξέρω τι είναι – είτε αρχιμανδρίται, πρεσβύτεροι – δεν ξέρω τι είναι˙ διάφοροι˙ ό,τι είναι – και οι άνθρωποι αυτοί λέγουν πράγματα αιρετικά, όπως επί παραδείγματι «οι ιεροί κανόνες είναι ξεπερασμένοι». «Το Πηδάλιο δεν έχει καμμιά σημασία και αξία». «Οι νηστείες να καταργηθούν». « Η εγκράτεια θεωρείται παρωχημένο πράγμα». «Σήμερα ζούμε σε μία νέα εποχή˙ πρέπει τους νέους να τους δούμε με άλλο μάτι˙ μπορούν να ζουν την γενετήσια ζωή» κλπ. κλπ. Πέστε μου, μήπως και στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάθονται όργανα του Αντιχρίστου; Κάνει εντύπωση ότι ο Θεός σε κάθε εποχή έχει τους αγίους του; Γιατί λέτε; Για να δίδει την απάντηση εις τους πιστούς ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι οι άγιοι είναι ξεπερασμένοι. Σε κάθε αιώνα θα δώσει πολλούς αγίους. Στον 20ον αιώνα έδωσε τον άγιο Νεκτάριο. Πολύ ορθά και χαρακτηριστικά χαρακτηρίσθηκε ο άγιος του αιώνα μας. Προσέξτε! Είναι τυχαίο αυτή η ταλαίπωρη Μαγδαληνή η ηγουμένη, που υβρίζει τον άγιο Νεκτάριο; Είναι τυχαίο αυτό; Δεν είναι τυχαίο. Είναι αυτή η αντίδραση του σατανά – δαιμονοκρατούμενη γυναίκα είναι. Το λέγω ελεύθερα, γιατί την έχει καταδικάσει η Εκκλησία μας και την έχει αφορίσει – διότι δεν θα ανέχεται ο Αντίχριστος να υπάρχει άγιος. Επειδή θα υποστηρίζει ότι η αγιότης είναι απηρχαιωμένο πράγμα. Είναι απηρχαιωμένο, γιατί απηρχαιωμένο είναι το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο να κάνει αγίους. Αλλά, ο Θεός θα δίνει αγίους σε κάθε εποχή, για να δίδει την απάντηση ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι απηρχαιωμένο».
« Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω».
Ιερολογιώτατος Ιεροδιάκονος
Πατήρ Άγγελος Αγγελακόπουλος
Υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος

Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας του Α.Π.Θ.
Φάρσαλα 16-12-2010