Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ


 Πέρυσι το καλοκαίρι η μητρόπολη Λάρισας εκποιούσε τρία (3) διαμερίσματα σε πλειοδοτική δημοπρασία της οποίας η πρώτη προσφορά ανέρχονταν περίπου στις 130.000 ευρώ. Αυτά τα ακίνητα περιήλθαν στη μητρόπολη από δωρεά συμπολίτη μας με σκοπό να εκποιηθούν υπό ορισμένους όρους.
     Επειδή αρκετοί ζητούν να μάθουν την εξέλιξη αυτής της δημοπρασίας, ρωτούμε:
α) Πουλήθηκαν τα παραπάνω διαμερίσματα και πόσο;
β) Τηρήθηκαν οι όροι της κληρονομιάς, και αν όχι, πώς ξεπεράστηκαν;
γ) Τα εισπραχθέντα χρήματα πού διατέθηκαν και αν όχι έχουν κατατεθεί;
δ) Τα ενοίκια τόσων ετών βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό;