Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Παίζει με τη φωτιά! Χρησιμοποιεί τον Άγιο Παΐσιο, που διέκοψε το Μνημόσυνο του Προκατόχου του Οικουμενιστή Πατριάρχη Αθηναγόρα, για Οικουμενιστικές και εξουσιαστικές σκοπιμότητες!!

http://paterikiparadosi.blogspot.gr/

Πλησιάζει ἡ μέρα ποὺ ὁ Πατριάρχης οἰκειοποιούμενος ἐξουσιαστικὰ —ἄλλη μιὰ φορά— Μητρόπολη  τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν Μητρόπολη Κασσανδρείας, θὰ τὴν ἐπισκεφτεῖ ὡς Μητρόπολη τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, πιστὸς στὸ σχέδιό του νὰ «ἁρπάξει» τὶς Μητροπόλεις τῆς Βορείου Ἑλλάδος!

Ἐπισημάναμε καὶ πάλι ὅτι παίζει μὲ τὴ φωτιά! Αὐτὴ τὴ φορὰ διπλά. Γιατί, ἐπὶ πλέον, ἔρχεται καὶ «ἵνα προστῇ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἐπὶ τῷ ἑορτασμῷ τὸ πρῶτον τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»!

              Ἀλήθεια, “ρώτησε” τὸν Ἅγιο ποὺ ἔχει καταφερθεῖ κατὰ τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, καὶ εἶχε διακόψει τὸ Μνημόσυνο τοῦ προηγούμενου Οἰκουμενιστῆ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ἂν θέλει νὰ εἶναι παρὼν στὴν ἑορτή τουἀρχηγὸς τῆς Παναιρέσεως;