Την συνόδευαν οι ευχές των Αγιορειτών Πατέρων.
Τελούσε υπό την αιγίδα του Ορθοδόξου Κέντρου Πατερικών Μελετών «Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός» και των Ορθοδόξων
Κρητών.
Την προλόγισε ο κ. Γεώργιος Βλαμάκης.
Μπορείτε να δείτε τα 4 βίντεο αυτής της διάλεξης: