Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

«ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ»


 «Ούτος (ο Χριστός) εμοί πύργος, ούτος εμοί πέτρα ακίνητος, τούτο εμοί βακτηρία απερίτρεπτος»(Ι. Χρυσόστομος)

ΒΟΛΟΣ 12/10/2016


«ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Σεβαστέ Γέροντα π. Παΐσιε, καθηγούμενε της Ι. Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Χριστός να σε ευλογεί.

Χαίροντες είμαστε κοινωνοί του διωγμού σας.

Όπως και οι αγιορείτες Πατέρες προς «τον Θεόν αναβλέψαντες και την οικουμενιστικήν αίρεσιν αναθεμάτισαν», δείχνετε στην πράξη ότι ισχύει των Ορθοδόξων η πίστις.

Ο Ι. Χρυσόστομος λίγο πριν την εξορία του, ως Χριστοκίνητος και Χριστοφρούρητος, τόνισε με απόλυτη κατηγορηματικότητα: «Ούτος (ο Χριστός) εμοί πύργος, ούτος εμοί πέτρα ακίνητος, τούτο εμοί βακτηρία απερίτρεπτος»(1).

Η αφοβία του, μόνο ως συνέπεια της αναζητήσεως του εσταυρωμένου και εγηγερμένου Χριστού μπορεί να νοηθεί.

Άφοβη και κινδυνεύουσα ήταν και η ηρωικότητα του π. Αυγουστίνου Καντιώτη.

Για τον π. Αυγουστίνο ίσχυε του Χρυσοστόμου: «Εκκλησία γαρ ου τοίχος και όροφος, αλλά πίστις και βίος»(2).

Σεβαστέ π. Παΐσιε, η Εκκλησιαστική σθεναρή στάση σας έδωσε ελπίδα στους Ορθοδόξους του Βόλου, που αγαπούν την Ορθοδοξία και «τιμούν τον Θεόν πλέον της συνηθείας»(3).

Ζούμε αναμφίβολα, σε μεγάλη εσχατολογική Εκκλησιαστική περιπέτεια, με κατακλυσμικά ανεβοκατεβάσματα σε κύματα οικουμενιστικά.

Έτσι βλέπουμε επισκόπους να προδίδουν, Γέροντες και Γερόντισσες να σιωπούν, αδελφότητες χριστιανικές με χλιαρή στάση και λαϊκούς να είναι προβληματισμένοι – μπερδεμένοι.

Ας μην ξεχνάμε όμως, ότι «όπως η σκηνή του μαρτυρίου, έτσι και το θυσιαστήριο των Ορθοδόξων είχε περιπλάνηση για 40 χρόνια από την Κωνσταντινούπολη, από τότε που επικράτησαν οι Αρειανοί(4).

Δεχθείτε, σεβαστέ π. Παΐσιε, την μικρή αυτή επιστολή ως προσευχητικό οβολό στον αγώνα σας.

Σπουδαία ανάλυση, για την αποστασία την πνευματική, είχε ο π. Αυγουστίνος στην ερμηνεία του 40 ψαλμού, με τίτλο επικεφαλίδα: «Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ».

Βρίσκεται στο βιβλίο του : «ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ» (31-40).

Ταπεινά, απευθυνόμαστε και στον Σεβασμιώτατο π. Θεόκλητο, να θυμηθεί προσευχητικά τον π. Αυγουστίνο. Τι θα απαντούσε ο π. Αυγουστίνος;

Σίγουρα θα έλεγε: «Τεκνία, φυλάσσοιτέ μοι την παρακαταθήκην· μέμνησθέ μου των λιθασμών»(5).

Ο Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος σύγχρονος και συναγωνιστής του π. Αυγουστίνου, είχε δηλώσει με γενναιότητα λίγο πριν την διακοπή του μνημοσύνου του αιρετικού Πατριάρχη Αθηναγόρα (1970): «Ο κύβος ερρίφθη. Μεθ’ ημών ο Θεός!»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

Υπεύθυνος επικοινωνίας Ορθόδοξης Αντι-οικουμενιστικής κινήσεως Βόλου


1.     Ελληνική Πατρολογία Migne 52,430

2.     Ελληνική Πατρολογία Migne 52,390

3.     Ε.Π.Ε., τόμος 2, ομιλία ΜΒ΄ (Γρηγ. Θεολόγος)

4.     Ε.Π.Ε., τόμος 2, ομιλία ΜΒ΄ (Γρηγ. Θεολόγος)

5.     Ε.Π.Ε., τόμος 2, ομιλία ΜΒ΄ (Γρηγ. Θεολόγος)