Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

ΑΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΥ «ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ»!!! ΦΥΛΑΧΘΕΙΤΕ

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΠΟΥ «ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ»!!! Η ΦΗΜΗ ΤΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ! ΜΗ ΤΡΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΨΑΞΕΤΕ, ΠΡΙΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

ceb1cebdceb8cf81 Διαφημίζεται ἀπὸ κάποιες γυναῖκες, ὡς πολύ καλός πνευματικός, που «βλέπει πράγματα» καὶ τρέχουν πολλοί για νὰ τὸν γνωρίσουν, νὰ πάρουν τὴν εὐχή του και νὰ λύσουν τὰ προβλήματά τους! Προσέξτε! Ζοῦμε σὲ ἄσχημους καιρούς καὶ πρέπει νὰ προσέχουμε, γιὰ νὰ μὴ πλανηθοῦμε.
Ὑπάρχουν ἀκόμα πνευματικοί πατέρες ἅγιοι, ποὺ ἀγαποῦν τὸν Θεό καὶ ἐνδιαφέρονται για την σωτηρία τῆς ψυχῆς τῶν πνευματικῶν τους τέκνων. Νιώθουν βαριά την εὐθύνη για τις ψυχές που τους παραδίδει ὁ Θεός. Δίνουν συμβουλές ἅγιες, μετὰ ἀπὸ προσευχή και προστατεύουν τὰ πνευματικά τους τέκνα ἀπὸ ὁρατοὺς και ἀοράτους κινδύνους.
Πῶς θὰ καταλάβουμε ἐὰν ἕνας πνευματικός εἶναι καλός; Ἀκούστε τί συμβουλεύει ὁ σεβάσμιος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης·
(ΕΔΩ)://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=28256
Στοὺς ἐσχάτους καιροὺς που ζοῦμε, ὑπάρχουν και οἱ ἐπαγγελματίες παπάδες και δεσποτάδες, που χρειάζονται ὁπαδούς.  Αὐτοὶ καὶ τὸν διάβολο προσκυνᾶνε ἀρκεῖ νὰ ἐπιτύχουν πρόσκαιρα προσωπικά ὁφέλη. Την Ὀρθόδοξη πίστη, την ἔχουν μόνο γιὰ νὰ περνοῦν καλά σ’ αὐτή την ζωή. Γιὰ τὴν ἄλλη; Δεν τους ἐνδιαφέρει! Θέλουν νὰ μαζεύουν κόσμο. καὶ νὰ τοὺς θεωροῦν ἁγίους καὶ μεγάλους γεροντάδες, για νὰ αὐτοικανοποιοῦν τὸν ἐγωϊσμό τους.

«ΠΛΑΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ»

Εἶναι ἕνας ἀρχιμανδρίτης στην Δυτική Μακεδονία, που «βλέπει πράγματα»! Δεν λέμε τὴν πόλη, γιατί ἕνας εἶναι, δὲν ὑπαρχει ἄλλος! Μπορεῖ εὐκολα νὰ τὸν βρεῖ κανείς καὶ νὰ ἀκούσει για τὴν φήμη του! Τὸν γνωρίζουμε πολύ καλά καὶ ἐχουμε εὐθύνη ἀν τὸν ἀφήσουμε νὰ παραπλανᾶ τους ἀδελφούς μας, μὲ τὴν δῆθεν ἁγιότητά του και τὸ δῆθεν σπάνιο προορατικό του χάρισμα.
Ἔχει κάποια πνευματικά τέκνα. Κάποτε τοῦ ἔδιναν το 1/10 ἀπὸ τον μισθό τους για φιλανθρωπία και ἔκανε  τα χρήματα ὅτι αὐτὸς ἤθελε.
Τώρα λόγω τῆς κρίσης, παρ’ ὅλο που αὐξήθηκαν τὰ τέκνα του, δεν μπορεῖ νὰ μαζέψει ἐκείνα τὰ ποσά, γι’ αὐτό σὲ ὁμιλία του στον ναό, παραπονέθηκε ποὺ δὲν τὸν βοηθοῦν οἰκονομικά για το ἔργο του, οὔτε τὰ πνευματικά του τέκνα!

Θὰ ἀναφέρουμε δύο παλαιότερες φιλανθρωπίες του·
Κάποια κοπέλλα ἀγόρασε αὐτοκίνητο καὶ τὰ γραμμάτια ἐρχόταν στον ναό και στο δικό του ὄνομα. Αὐτή παντρεύτηκε, ἀλλὰ ἔκανε κάτι φρικιαστικό. Αὐτός καὶ τότε, ἔκανε το πᾶν για να την ἀποκαταστήση!!
Σ’ ἕνα πνευματικό του τέκνο ἔκανε δώρο για την γιορτή του ἕνα κινητό τῶν 400 εὐρω!
Καὶ κάτι ἄλλο πιό ἐπικίνδυνο. Μια νεαρή μητέρα, εἶπε· Ἄν ὁ πνευματικός μου μοῦ πεῖ, νὰ πέσω ἀπὸ τὸ μπαλκόνι, θὰ το κάνω. Ἄν ἡ κυρία, ἐννοοῦσε αὐτὰ ποὺ ἔλεγε, τότε φαίνεται, ὅτι καλλιεργεῖ ἀρρωστημένες και ἐπικίνδυνες καταστάσεις. Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος, συχνᾶ ἔλεγε· «Ἄν κάποια φορά σᾶς ζητήσω κάτι ποὺ δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ν᾽ ἀμολήσετε τὶς καρέκλες καὶ νὰ μὲ κυνηγήσετε μέχρι τὸν Ἀλιάκμονα».
Καλά περνάει αὐτός ὁ πνευματικός. Κάνει παραθαλάσιες διακοπές δωρεάν, σὲ σπίτια πνευματικῶν του τέκνων. Τώρα τελευταῖα βρῆκε ἕναν τρόπο που πουλάει και τραβάει κόσμο και αὐξάνει τὰ πνευματικά του τέκνα. Ἀκοῦστέ  τον·

ΛΙΓΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΟΥΝ

Πῶς μπορεῖ νὰ πείθει ὅτι «ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ», ὅπως τὸν διαφημίζουν;


Ρωτᾶ και μαθαίνει πριν τὴν ἐπίσκεψη του προσώπου, κάποια πράγματα ἀπὸ την οικογενειακή του ζωή. Τὰ πνευματικά του τέκνα, που κλείνουν ραντεβοῦ γιὰ τὸ νέο πρόσωπα, τοῦ δίνουν πρόθυμα κάποια στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ζωή του. Αὐτὸς τὰ ἐκμεταλλεύεται και μετὰ ἀπο την ἐξαγόρευση τῶν προβλημάτων τους ή μετὰ ἀπὸ ἐξομολόγηση, πετᾶ κάτι ἀπ’ αὐτά ποὺ ἔμαθε. Και ἐκείνα, που δὲν ξέρουν τὴν προεργασία του, μένουν κόκκαλο και θαυμάζουν! Καὶ τὸν θεωροῦν μεγάλο ἅγιο γι’ αὐτὰ ποὺ ξέρει ἀπὸ τη ζωή τους.
Θὰ ἀναφέρουμε 2-3 παραδείγματα και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
Κάποια κοπέλλα εἶχε ἕνα πρόβλημα και την λέει ἡ φίλη της· ᾽Ἐχω ἐγω ἕναν πνευματικό καλό, «που βλέπει πράγματα» και θὰ σε βοηθήση. Θέλεις νὰ τον δῆς; Και ἐκεῖνοι δέχθηκε τον συναντήσει. Ἀφοῦ εἶπε το πρόβλημά της και ἐτοιμαζόταν νὰ φύγει της λέει· Να προσέχεις, γιατί εἶσαι πολύ δεμένη μὲ τὸν πατέρα σου και αὐτό δεν θα σε κάνει καλό. Ἡ κοπέλλα ἀκούγοντας αὐτὰ τὰ λόγια παραξενεύτηκε. Δεν εἶχε πει τίποτε για τον πατέρα της, γιατί της το εἶπε αὐτό; Συζητῶντας μαζί μας, το ἐξηγησε. Ἡ φίλη μου, που μὲ κάλεσε νὰ τὸν δῶ, εἶπε, δεν χωνεύει τον πατέρα μου. Αὐτή του μίλησε γι’ αὐτόν.
2. Πάει κάποια ἄλλη νὰ ἐξομολογηθῆ σ’ αὐτόν, μετὰ ἀπὸ διαφήμιση γυναικείου συγγενικοῦ της προσώπου. Στο τέλος ἔπιασε συζήτηση μαζί της και της εἶπε· Εἶχες παππου παπᾶ. Αὐτή ἔμεινε με ἀνοικτό το στόμα.  Δεν εἶπε τίποτε για τον παπποῦ της που πέθανε πριν ἀπό πάρα πολλά χρόνια. Θαύμασε για την ἀποκάλυψη καὶ πίστεψε ὅτι τὸν φώτισε ὁ Θεός και το βρῆκε. Δέν της πηγε καθόλου στο μυαλό ὅτι το συγγενικό της πρόσωπο εἶχε μιλήσει για τον παπποῦ.

3. Κάποια κοπελλίτσα λέει στην φίλη της. Ἔλα νὰ γνωρίσης τον πνευματικό μου. Ὅταν την εἶδε για πρώτη φορά την ἀγκάλιασε, την φίληση και της εἶπε «πράγματα», που θὰ την ἐντυπωσίαζαν ἀν οἱ γονεῖς της δὲν εἶχαν ἐνημερωθη γι’ αὐτόν προηγουμένως.

ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΑΠ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑ, ΠΟΥ «ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ». ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΙΘΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. ὙΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΥΤΟΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ. ΑΝ  ΤΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΡΟΥΝ.

Ὅταν ἕνας δια τοῦ κουτσομπολίου μαθαίνει πράγματα, ἀπὀ την ζωή των ἄλλων και πετᾶ κάτι για νὰ ἐμφανιστεῖ ὡς προορατικός, εἶναι ἀπατεῶνας και ὄχι πνευματικός. 

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/