Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Στεντόρειος προφητικός - καρδιακός λόγος του Σεβασμιωτάτου Αυγουστίνου Καντιώτη βίντεο

“ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΚΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ” ΟΜΙΛΙΑ π ΑΥΓ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ