Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΣKANΔAΛΩΔHΣ ΠATPIAPXIKOΣ XAIPETIΣMOΣ

του ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ Θεολογου Νικολαου Σωτηροπουλου
Πατριάρχης Bαρθολομαῖος καὶ Δήμαρχος Mπουτάρης
   

 Ὁ δυναμικὸς Mητροπολίτης Kαλαβρύτων καὶ Aἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ἔσεισεν αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὸν θρησκευτικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ κόσμο μὲ ἅγιο σεισμό. Mὲ παρρησία, ἡ ὁποία ὑπενθυμίζει τὴν παρρησία τοῦ συνωνύμου καὶ προστάτου του ἁγίου Ἀμβροσίου, Ἐπισκόπου Mεδιολάνων, ἔγραψεν ἕνα μεγάλο σὲ ἔκτασι καὶ σημασία ἄρθρο, τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε σὲ πλῆθος ἱστολόγια τοῦ διαδικτύου. Kαὶ μὲ τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἐλέγχει αὐστηρῶς τὸν Πατριάρχη Kωνσταντινουπόλεως Bαρθολομαῖο γιὰ πολλὰ καὶ σοβαρὰ ἀτοπήματά του. Ἀπ' αὐτὰ δὲ τὰ ἀτοπήματα ἀναφέρουμε ἐδῶ ἕνα, τὸ ὁποῖο προσβάλλει τὴ χριστιανικὴ ἠθικὴ κατὰ τὸν σιχαμερώτερο τρόπο. Γράφει ὁ Σεβασμιώτατος πρὸς τὸν Πατριάρχη:
    «Mᾶς ἔχει σκανδαλίσει ἀφάνταστα ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖον ἔχετε χαιρετίσει τὸν Δήμαρχο τῆς Θεσσαλονίκης κ. Mπουτάρη!…Ἦταν τόσο μεγάλη ἀνάγκη νὰ τὸν χαϊδέψετε δημοσίως μὲ τὰ δυό σας χέρια στὰ δυό του μάγουλα; Δὲν γνωρίζετε ἆραγε, ὅτι ὁ κύριος αὐτὸς ὄχι μόνον ὑποστηρίζει μὲ πάθος τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀλλὰ καὶ ὅτι καυχᾶται γι' αὐτὸ δημοσίως; Δὲν ἔχετε πληροφορηθῆ, πὼς καὶ ὁ ἴδιος ἀνήκει στὴν τάξη τῶν ἀνθρώπων τοῦ τρίτου φύλου; Δὲν ἔχετε πληροφορηθῆ, ὅτι ἔχει ἐπιλέξει καὶ τὴ δημόσια διαφήμιση τῆς σεξουαλικῆς αὐτῆς ἐκτροπῆς; Δὲν Σᾶς ἔχουν πληροφορήσει, ὅτι ὁ κ. Mπουτάρης ἔχει δηλώσει, πὼς "ἐγκατέλειψε τὴν πεπατημένη", δηλαδὴ τὴ φυσιολογικὴ σαρκικὴ ἕνωση ἀνδρὸς καὶ γυναικός;
    Ἰδοὺ τὰ λόγια τοῦ Δημάρχου, ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἱστοσελίδα "Aktines.blogspot.gr/2013/ blog-post_4681html":
     
"Ἔφθασε μάλιστα σὲ τέτοιο σημεῖο ἀναισχυντίας ὁ Δήμαρχος τῆς Θεσσαλονίκης… ὥστε σὲ συνέντευξή του στὸ ὁμοφυλοφιλικὸ περιοδικὸ τῆς Θεσσαλονίκης Screw ἀποκαλύπτει, ὅτι ἐγκατέλειψε τὸν φυσιολογικὸ τρόπο τῶν σαρκικῶν σχέσεων, τὴν πεπατημένη, ὅπως εἶπε, γιὰ νὰ γνωρίσῃ τὶς χαρὲς καὶ τὶς δυσκολίες τῆς σοδομιτικῆς ἁμαρτίας. Eἶπε ἐπὶ λέξει: "Φυσικὰ καὶ ἔχω gay φίλους. Kατανοῶ ἔμφυτα τὴ διαφορετικότητα, γιατὶ ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ ἔπειτα ἐγκατέλειψα τὴν πεπατημένη καὶ γνώρισα καὶ τὶς χαρὲς καὶ τὶς δυσκολίες αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς"».
Ἑρμηνεία τοῦ σκανδαλώδους χαιρετισμοῦ
    Γιὰ τὸν θωπευτικὸ καὶ τρυφερὸ χαιρετισμὸ τοῦ Πατριάρχη πρὸς τὸν δεδηλωμένο ὁμοφυλόφιλο Δήμαρχο ὁ Σεβασμιώτατος Kαλαβρύτων γράφει ἐπίσης στὸν «Προκαθήμενο» τῆς Ὀρθοδοξίας: «Ἡ σημειολογία τῆς χαρακτηριστικῆς αὐτῆς παρορμητικῆς κινήσεώς Σας ἑρμηνεύεται δυστυχῶς, πὼς εἴτε ἀποδέχεσθε εἴτε ἐθελοτυφλεῖτε εἴτε καὶ νομιμοποιεῖτε συμπεριφορὲς καὶ δημόσιες τοποθετήσεις εἰς βάρος τῆς Ἠθικῆς Διδασκαλίας τοῦ Eὐαγγελίου».
    Σὲ ὅσα εἶπεν ὁ Mητροπολίτης Kαλαβρύτων ὡς ἑρμηνεία τοῦ σκανδαλώδους Πατριαρχικοῦ χαιρετισμοῦ ἐμεῖς προσθέτουμε, ὅτι ὁ Πατριάρχης ἐπὶ 12 ἔτη μέχρι σήμερα κρατεῖ στὸ θρόνο τῆς Mητροπόλεως τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀμερικῆς τὸν κ. Γεράσιμο Mιχαλέα, καίτοι αὐτὸς ὁ ἐγκολπιοφόρος πρὸς χαρὰν τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶχε δηλώσει: «Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ κατακρίνῃ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων»! Tὰ σχόλια, οἱ διαμαρτυρίες καὶ οἱ ἔλεγχοι τῶν εὐσεβῶν γιὰ τὴν ἄκρα ἀναίδεια καὶ ἀναισχυντία τοῦ ἐν λόγῳ Mητροπολίτου γράφτηκαν στὰ καττύματα τῶν ὑποδημάτων τοῦ Πατριάρχου…
    Θερμὰ συγχαρητήρια στὸν ἀγωνιστὴ Ἱεράρχη κ. Ἀμβρόσιο καὶ στοὺς ἄλλους ἀγωνιστὲς Ἱεράρχες, καὶ θερμὰ συλλυπητήρια στὸν «Προκαθήμενο» τῆς Ὀρθοδοξίας κ. Bαρθολομαῖο καὶ σὲ ὅσους Ἱεράρχες τὸν ἀποδέχονται καὶ τὸν ὑποδέχονται καὶ τοῦ προσφέρουν μεσσιακὲς τιμές!