Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Ὁ μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανὸς διώκει τις μοναχές της Μονής Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βουλιαγμένης Ἠλείας.

Η οικουμενιστική ταυτότητα των Επισκόπων, πλέον, δεν κρύβεται! Υπερασπίζονται φανερά τον Οικουμενισμό, τον πατρ. Βαρθολομαίο και τον Πάπα!

Εἶναι γνωστὰ πλέον τὰ γεγονότα στὸ Μοναστήρι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βουλιαγμένης Ἠλείας. Ὁ μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανὸς ἐνοχλήθηκε κατ’ ἀρχὰς ὅταν ἔμαθε ὅτι στὸ Μοναστήρι μοιράστηκαν φυλλάδια ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅτι ἀναρτήθηκαν ἀφίσες μὲ τὴν φράση τοῦ ἅγιου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, «τὸν Πάπα νὰ καταρᾶσθε»!!! Ζήτησε γι’ αὐτὸ ἐξηγήσεις ἀπὸ τὴν Γερόντισσα Μελάνη.
   Ἐπίσης ἐνοχλήθηκε ὅταν ἔμαθε ὅτι κάποιος ἀποτειχισμένος Ἱερομόναχος ποὺ λειτούργησε στὸ Μοναστήρι, δὲν μνημόνευσε τὸ ὀνοματάκι του!
    Τέλος, τὴν 6η  Αὐγούστου πῆγε ὁ ἴδιος καὶ λειτούργησε στὸ Μοναστήρι. Ἡ Γερόντισσα Μελάνη δὲν τὸν ὑποδέχτηκε, ὅπως αὐτὸς ἤλπιζε, καὶ οἱ λόγοι φαίνονται σὲ ἐπιστολὴ ποὺ τοῦ ἔστειλε καὶ δὲν εἶναι λόγοι ἀσέβειας στὸν οἰκεῖο Ἐπίσκοπο, ἀλλὰ λόγοι Πίστεως. Ὁ κ. Γερμανός, ὅμως, ἔκανε πὼς δὲν τὸ κατάλαβε αὐτὸ καὶ τὴν κατηγόρησε γιὰ περιφρόνηση τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου!
    Στὴ συνέχεια ἀνακοίνωσε τὴν ἀπόφασή του: Διέταξε νὰ ἐγκαταλείψει αὐθημερὸν τὸ Μοναστήρι, ὡσὰν τὸ κάθε Μοναστήρι νὰ ἀποτελεῖ τσιφλίκι τοῦ Μητροπολίτη!
    Οἱ μοναχὲς τῆς Μονῆς τελικά, ἐπειδὴ ζοῦσαν ὑπὸ καθεστὼς βίας, φόβου καὶ ἐκβιασμῶν, ἐγκατέλειψαν τὸ Μοναστήρι, ἀφοῦ ὁ Μητροπολίτης ἔστειλε παπάδες μὲ ἀστυνομικούς, ἀρχικά, καὶ στὴ συνέχεια σεκιουριτάδες ποὺ μὲ βάρδιες "φρουροῦσαν" τὸ Μοναστήρι, περιορίζοντας τὶς μοναχὲς στὰ κελιά τους!!!
  Ἡ μοναχὴ Μελάνη ἔστειλε ὁμολογιακὴ ἐπιστολὴ στὸ Μητροπολίτη Γερμανό, μὲ τὴν ὁποία τοῦ ἐξηγεῖ τοὺς λόγους ποὺ ἀποτειχίστηκε. Δημοσιεύουμε ἕνα μέρος τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς: 

    «Σεβασμιώτατε, 
    ἐπειδὴ ἀντιλαμβάνομαι ὅτι θέλετε νὰ σᾶς ἀναφέρω σχετικὰ μὲ τὴν θέση μου γιὰ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης (διότι ὅλοι οἱ Χριστιανοί, κληρικοί, λαϊκοὶ καὶ μοναχοὶ ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε συγκεκριμένη θέση στὸ θέμα, ἐπειδὴ εἶναι πολὺ εὐαίσθητο καὶ ἅπτεται τῆς Ἁγίας μας Πίστεως), ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης εἶναι αἱρετικὴ καὶ βλάσφημη πρὸς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο. Νομιμοποιήθηκε Συνοδικῶς ἡ αἵρεση. Οἱ Ἅγιοι μᾶς διδάσκουν ἄμεση ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ὡς τρόπο διαφυλάξεως τῆς Πίστεως. Οἱ αἱρετικοὶ οὔτε Ἐκκλησία ἀποτελοῦν, οὔτε θυσιαστήριο ἔχουν, οὔτε Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι κατεγνωσμένη αἵρεση, ἡ ὁποία ἀμβλύνει τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά μας, ἐνσωματώνει θεολογικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία. Θὰ τὴν δεχθοῦμε; Θὰ δεχθοῦμε τὴν Παναίρεση;
   Σᾶς καθησυχάζουμε καὶ σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι παραμένουμε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως μᾶς τὴν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ὅταν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κηρύττει ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες σώζουν, τότε αὐτὸ ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ; Μήπως πρέπει νὰ πάρετε θέση στὸ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα;».