Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Ο Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης καλεί στις Επάλξεις του Αγώνος Πανστρατιά τους Έλληνες, στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης σήμερα στις 2μ.μ. στο Λευκό Πύργο για την μαρτυρική Μακεδονία μας. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει τον εθνεγέρτη Άγιο Αυγουστίνο Καντιώτη και άλλους απροσκύνητους επισκόπους.  Έχει  τους Αγίους της.  Έχει την Υπεραγία Θεοτόκο Στρατηγό!. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Λιάπης μπορεί να λιποτάκτησε, μαζί με τους προσκυνημένους λαπάδες δεσποτάδες του,  που  τον ακολουθούν.              Ο Λαός όμως δεν τους ακολουθεί. 
       ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ                            ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ   ΚΑΝΤΙΩΤΗ στο βίντεο: 

             
ταν ο δθεν ρμόδιοι καθεύδουν (δουν ναιδς, τν οκιν μν μπιπραμμένων), Λαός παίρνει ερηνικά τίς ποθέσεις του στά χέρια του, καί τραβ μόνος του τήν νηφόρα...