Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Ὁ μπροστάρης Μπουτάρης τῶν “gay pride”, θὰ ἀποδοκιμάσει δηλώνει, τὰ συλλαλητήρια ποὺ ἀφοροῦν τὴν ὀνοματολογία τῶν Σκοπίων

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ γινόμαστε μάρτυρες πρωτοφανῶν δηλώσεων ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ δημάρχου Θεσσαλονίκης κυρίου Μπουτάρη.

Πραγματοποίησε δηλώσεις στὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» καὶ ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Μὲ ἀφορμὴ τὶς διαφαινόμενες ἐξελίξεις γύρω ἀπὸ τὴν ἐξεύρεση λύσης στὸ ὀνοματολογικό, διάφορες ὀργανώσεις κινητοποιοῦνται γιὰ τὴ διοργάνωση συλλαλητηρίων. Ἂν ξεκινήσουν συλλαλητήρια, θὰ βγῶ καὶ θὰ τὰ ἀποδοκιμάσω ἐπισήμως, γιατί δὲν βοηθοῦν τὴ διαπραγμάτευση». Βοηθοῦν μᾶλλον κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ κύριου Μπουτάρη τὰ “gay pride” τὰ ὁποία ὄχι ἁπλὰ ἐπικροτοῦσε, ἀλλὰ ἦταν καὶ μπροστάρης στὶς παρελάσεις ποῦ ἔχουν πραγματοποιηθεῖ ἐπανειλημμένως.

Ἐπιδοκιμάζει τὰ “gay pride” ὁ δήμαρχος τῆς «πρωτεύουσας» τῆς Μακεδονίας καὶ ἀποδοκιμάζει τὶς προσπάθειες κάποιων νὰ βάλουν φρένο στὸ «ξεπούλημα» τοῦ ὀνόματος καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸ ὁλόκληρης της ἱστορίας τοῦ τόπου αὐτοῦ. Μὲ τὰ “gay pride” τιμοῦμε τὴ διαφορετικότητα δήλωνε στὸ παρελθόν, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει δηλώνει γιὰ τὴν ὀνοματολογία.
Μᾶλλον ὅμως δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖ ἔκπληξη ἡ θέση αὐτὴ τοῦ κυρίου Μπουτάρη καθὼς ἔχει δώσει δείγματα γραφῆς καὶ στὸ παρελθὸν μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ ὅσον ἀφορᾶ παρόμοια θέματα ὅπως ἡ ἐναντίωσή του στὶς μαθητικὲς καὶ στρατιωτικὲς παρελάσεις κ.α. Τὸ «ξεπούλημα» ἀχνοφαίνεται καὶ κάποιοι ρεμβάζουν ἐπιδεικτικά…
Διαβάστε παρακάτω ἀναλυτικὰ τὰ ὅσα δήλωσε σὲ συνέντευξη ποῦ παραχώρησε στὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή»
Πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό