Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Δυναμικό Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία για να μην περάσει η προδοσία Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, Ελλάδα .

 Όσοι ζωντανοί ! Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, Ελλάδα . 

Δυναμικό    Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και    τη Δημοκρατία
Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, Ελλάδα .
Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019 στις 2 π.μ.