Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

'' Πότε ρυπαίνεται ο τόπος απο τους δαίμονες ''. Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.