Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Η πυορροούσα Ελλάς ψυχορραγεί, εκ του άνωθεν επιβεβλημένου επoικισμού!

Το σχέδιο αντικατάστασης του Ελληνικού Πληθυσμού τελεί ραγδαίως εν εξελίξει, υπό των διευθυντηρίων! 

Η Ελλάς διαμελίζεται, η Ελλάς απόλλυται και η  πλειοψηφία των πολιτικών, παρεκτός ελαχίστων, συντάσσεται αναφανδόν, προφανώς έναντι τριάκοντα αργυρίων ή λόγω αγνοίας προς το επαπειλούμενο έγκλημα το οποίο εντός ολίγου τείνει να καταστεί οργανωμένο τετελεσμένο έγκλημα εις βάρος της Πατρίδας μας.

Η πυορροούσα Ελλάς ψυχορραγεί, εκ του άνωθεν επιβεβλημένου επoικισμού!

Το σχέδιο αντικατάστασης του Ελληνικού Πληθυσμού τελεί ραγδαίως εν εξελίξει, υπό των διευθυντηρίων!


Η επέλαση της Νέας Τάξης Πραγμάτων, ιδίως εκ του Σεπτεμβρίου και εντεύθεν επιτίθεται μετωπικά, αφενός επισημάναμε τους ελλοχεύοντες κινδύνους, περί, της παντί τρόπω, επιβολής ενός ουδετερόθρησκου Κράτους, αφετέρου ζούμε την προλείανση του εδάφους, δια την εγκαθίδρυση ενός πολυπολιτισμικού πολτού, με εργαλείο το μείζον, καίριο, ζέον και ακανθώδες ζήτημα της ανέλεγκτης ροής μεταναστών.

Οι μηχανισμοί από-εθνικοποιίησης και καταλήψεως της Ελλάδας με ειρηνικά μέσα, καθίστανται σαφή, και τα έχουμε επισημάνει μετ’ εμφάσεως, δια του βήματος τούτου.

Εν προκειμένω, συντελείται μία βαθμιαία πλην συστηματική και επιμελώς μεθοδευμένη, εισβολή, ένας νεοπαγής εποικισμός εις την πατρίδα μας, ο οποίος κατατείνει προς την αντικατάσταση πληθυσμού, δεδομένου ότι οι μετανάστες αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα, εν τω συνόλω, πιθανολογώ ότι ισοδυναμούν αριθμητικώς με τον Ελληνικό πληθυσμό.

Η διασπορά των συνεχών κυμάτων μεταναστεύσεως προς όλη την Ελλάδα, συνεπάγεται την εγκατάσταση μίας βραδυφλεγούς βόμβας εις τους κόλπους της χώρας, μας η οποία θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να εκραγεί.

Τούτο θα πραγματοποιηθεί νομοτελειακά, διότι πίσω από το σχέδιο αυτό κατάλειψης της χώρας μου, εξυπηρετούνται αλλότρια συμφέροντα, με ιθύνοντες νόες, υπερεθνικής φύσεως διευθυντήρια τα οποία απεργάζονται χρόνια την αρπαγή της Ελλάδας.

Καθίσταται αδιανόητο η πιο αδύναμη χώρα της Ευρώπης να δέχεται παθητικά ένα δυσανάλογο κύμα μετανάστευσης, μία χώρα η οποία χειμάζεται επί μακρόν, ένεκεν των επαχθών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, ούσα διαρκώς στην μέγγενη της οικονομικής υφέσεως, σε μία χώρα όπου δεσπόζει η ανεργία, η αποσύνθεση και το γήρας, λόγω της συρρίκνωσης του ελληνικού πληθυσμό.

Η Ελλάδα, αυτήν την στιγμή, αποτελεί μία πτωχή χώρα, δεν παράγει τίποτε, οι επιστήμονες έχουν μετακομίσει οριστικά εις το εξωτερικό, ο θεσμός της οικογένειας έχεις πληγεί, η οικονομία αιμορραγεί, ο πολιτισμός στα στενά όρια του έθνους-κράτους ψυχορραγεί.

Εις αυτό το ζοφερό τοπίο, η Ελλάς έχει αδήριτη ανάγκη μίας επιτακτικής ανάνηψης, αν και σύμπαντες οι θεσμοί και οι Αρχές κατά το Σύνταγμα, έχουν καταλυθεί, καθώς όλα τα κόμματα τους χρησιμοποιούν, κατά το δοκούν και κατ’ ιδίαν, αναλόγως προς την εξυπηρέτηση των ατομικών των συμφερόντων, διότι δυστυχώς ορισμένοι πολιτικοί, καθίστανται άμεσοι συνεργοί ή έμμεσοι αυτουργοί εις αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερον.

Η Ελλάς να καταλαμβάνεται από ποικίλους εθνικής προελεύσεως λαούς, με τα ιδικά τους χαρακτηριστικά πολιτισμού και θρησκείας, στοιχεία της εθνοτικής τους ταυτότητας και ημείς να μην δυνάμεθα να δηλώσουμε ότι είμαστε έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, διότι θα κατηγορηθούμε ως φασίστες και συντηρητικοί.

Η βακτηρία προκειμένου να υλοποιηθεί ο επίμαχος ούτος εποικισμός, άνευ ουδεμίας ουσιαστικής αντίδρασης εκ μέρους των Ελλήνων, είναι η φαιά προπαγάνδα και η φληναφηματολογία χρόνων, δια της οποία ασκήθηκε τελσφερόρως, πλύση εγκεφάλου, εις την υδαρή μάζα, διαμορφώνοντας της, μία ψευδή συνείδηση και στρεβλή αντίληψη περί της εθνικής πραγματικότητας.

Η ιδεοληψία του Μπολσεβικισμού και η αδράνεια των ιδεολογικών του αντιπάλων, έχουν συνειδητά , δημιουργήσει μια πνευματικά ευνουχισμένη και διανοητικά λοβοτομημένη μάζα, η οποία κατατρύχεται αφενός εκ του συνδρόμου της Στοκχόλμης, ήτοι να υποτάσσεται εις τον πολιτικό βιαστή του και αφετέρου του κοινωνικού μιθριδατισμού, όπου ανέχεται αδιαμαρτύρητα, παρά φύση, πολιτικο-κοινωνικά φαινόμενα, εις τα οποία, μολονότι δεν είναι δίκαια και εγκυμονούν μακροπρόθεσμα, δυσμενείς συνέπειες εισέτι και δια τον ίδιο, τα ανέχεται εθισμένος εις την αδράνεια και εις την ολιγωρία.

Απότοκος των ως άνω μαζικών τάσεων, καθίσταται η μοιρολατρική αποδοχή των πάντων και η απατηλή εντύπωση ότι τίποτε δεν καθίσταται δυνατό να μεταβληθεί και να ανατραπεί, με αποτέλεσμα να απονεκρώνονται τα αντανακλαστικά τα κοινωνίας, δεχόμενη έτι περαιτέρω υποχωρήσεις και απώλειες.

Ωσαύτως λοιπόν, πέραν της προσφιλής προπαγάνδας, το ίδιο το σύστημα, είχε ήδη, δια του Νόμου, προπαρασκευάσει το έδαφος, απηνών διώξεων προς τους διαμαρτυρομένους, επιβάλλοντας τοιουτοτρόπως και εμμέσως πλην σαφώς, έναν οιονεί θεσμό εξουδετέρωσης των αντιφρονούντων και αστυνόμευσης της ιδιωτικής των ζωής .

Πιο συγκεκριμένα αναλύω τον Νόμο περί Ρατσισμού, ο οποίος με την συνδρομή ορισμένων, αγνώστου προελεύσεως θεσμικής κατοχυρώσεως παρατηρητηρίων, τον εφαρμόζουν προκειμένου να καταδιώξουν οιονδήποτε αναχαιτίζει τα σχέδια της επιβληθείσας πολιτικής ορθότητας των άδηλων δομών και λοιπών διευθυντηρίων, δίχως να λογαριάζουν κατά πόσο αυτοί οι δήθεν προοδευτικοί Νόμοι, καθίστανται Συνταγματικοί, διότι ενώ εις την προμετωπίδα των προβάλλουν δήθεν την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων, εις την πράξη τα καταστρατηγούν υποσκάπτοντας την ελευθερία του λόγου.

Τούτων υφισταμένων, χαρακτηριστικό της προπαγάνδας είναι ότι όλοι οι συστημικοί μηχανισμοί ονοματίζουν ψευδώς και κατά παράβαση των διεθνών συμβάσεων του παράνομους μετανάστες ως πρόσφυγες, ενώ ως προς τους δεύτερους (τους πρόσφυγες) ισχύει διαφορετική νομοθεσία, διότι απολαμβάνουν προνομιακής μεταχειρίσεως χορηγήσεως ασύλου, ένεκεν των ιδιαίτερων συνθηκών, πολέμων, κακουχιών και διώξεων, όπου δυστυχώς αναγκάζονται να μετακινηθούν, προς άλλη χώρα, δια να διαφυλάξουν την ζωή τους.

Εις την Ελλάδα, όμως οι αλλοδαποί, οι οποίοι  με την υπόδειξη των μορφωμάτων των Μη κυβερνητικών οργανώσεων, σφετερίζονται ασυνείδητα και επαίσχυντα την ιδιότητα του πρόσφυγα, προκειμένου να παραμείνουν εις την Ελλάδα, καίτοι πρόκειται απλώς δια οικονομικούς μετανάστες, από την Αφρική, τον Αφγανιστάν, το Πακιστάν από την Τουρκία και ούτω καθ’ εξής, τους οποίους διέπει άλλο νομικό καθεστώς και ουδαμώς του πρόσφυγα.

Εν ολίγοις δηλαδή, ζούμε μία ιδιότυπη μορφή δικτατορίας με επίφαση κοινοβουλευτισμού και νομικούς θεσμούς οι οποίοι έχουν διαβρωθεί εξαιτίας της πρωτοκαθεδρίας των οικονομικών στοιχείων.

Τα στίφη των μεταναστών, έχουν μεταξύ τους διάφορες εθνοτικές διαφορές, πράγμα το οποίο πυροδοτεί εντάσεις εις τους καταυλισμούς και εις τις διάφορες δομές φιλοξενίας, η ανομοιομορφία και ως είναι εύλογο, ως προς την πολιτισμική τους ταυτότητα και τις θρησκευτικές του διαφορές, αποτελεί θρυαλλίδα, συμπλοκών, φραστικών συγκρούσεων και συνιστά ένα ανίατο πεδίο,  διαρκούς ανατροφοδότησης και επαπειλούμενης έντασης, με ολέθριες και ανεπανόρθωτες πολλές φορές συνέπειες δια την κοινωνία.

Η αισχρή προπαγάνδα του συστήματος καταρρέει από τους ίδιους τους φυσικούς νόμους της ζωής, καθότι οι διάφορες εθνότητες μεταναστών, δεν μπορούν αν ανεχθούν εις τον ίδιο χώρο,  μετανάστες άλλης εθνοτικής προελεύσεως, άρα λοιπόν το έθνος ως η προεξάρχουσα ετερότητα, ως η ταυτότητα κάθε συλλογικής ομάδας, όπως τούτο πραγματικά συμβαίνει, τηρουμένων των αναλογιών, με την προσωπικότητα του ενός εκάστου,  υφίσταται ως ζωτικό στοιχείο της ύπαρξής μας.

Κατά συνέπεια, πώς είναι δυνατόν ημείς ως Έλληνες, οι οποίοι, ζητούμε να διασώσουμε την πολιτισμική μας ταυτότητα, να τιμήσουμε τους προγόνους μας, οι οποίοι αγωνίσθηκαν δια την εθνική  μας ανεξαρτησία, να έχουμε μία ιδική μας πατρίδα, με τα ιδικά μας ταυτοτητοποιητικά χαρακτηριστικά να εξομοιωνόμαστε με τους φασίστες, και οι μετανάστες, οι οποίοι έχουν και αυτοί ετερόκλητες εθνικές ταυτότητας να καθαγιάζονται.

Ρητορικώς θέτω το ζήτημα, για ποίο λόγο, ο έλληνας πατριώτης να κατασυκοφαντείται και να λοιδορείται ως φασίστας ενώ ο αλλοδαπός εθνιστής ο να θεωρείται ότι έχει δικαίωμα εις την αυτοδιάθεση.

Το αυτό συμβαίνει και με την υποστήριξη του εθνικισμού των Σκοπίων, όπου ιδίως η προδοτική αριστερά πράττει, δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά, ναι εις τον εθνισμό όλων των άλλων εθνών-κρατών, ναι στο εθνισμό εις των εν Ελλάδι, μεταναστών και όχι ως προς τον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Αντιλαμβάνεσθε, ότι υπάρχει ανθελληνικό σχέδιο, να εκριζωθεί ο Ελληνισμός παντοιοτρόπως, διότι οι νυν αλλοδαποί οι οποίο εγκαθίστανται περιοδικώς ανά την Ελλάδα, οι οποίοι παρά τις οικονομικές αντιξοότητες, κάθε οικογένεια διατηρεί τουλάχιστον 3 τέκνα, σκεφθείτε, ότι εις 10 με 20 χρόνια, από σήμερον, οι αλλοδαποί, μόνον πληθυσμιακά θα καθίστανται υπέρτεροι υπό ημάς, έχοντας εγκαταστήσει εις την Ελλάδα, πέραν του Νέου Ισλάμ και όλα τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, άρα ομιλούμαι δια ακρωτηριασμό και κατακερματισμό της πατρίδας μας.

Το λυπηρό είναι ότι χύθηκε τόσο αίμα δια την εθνική ανεξαρτησία, αυτού του καθημαγμένου τόπου, ακρωτηριάσθηκαν τόσοι άνθρωποι, θυσιάσθηκαν δια το αγαθό της ελευθερίας, προκειμένου, εμείς οι επίγονοι, εν μία νυκτί να προδώσουμε την πίστη σε αρχές, ιδανικά και αξίες, απεμπολώντας όχι μόνον αγώνες αλλά και τον πολιτισμό του Ελληνισμού.

Το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δυσοίωνο, διότι οι εν λόγω αλλοδαποί θα αντικαταστήσουν τον Ελληνικό πληθυσμό και οι Έλληνες εις τον τόπο τους θα είναι μειοψηφία και θα διοικούνται νομοτελειακά από ξένους, οι οποίοι προϊόντος του χρόνου, θα έχουν αποκτήσει δικαιώματα, ιθαγένεια και θα έχουν εγκαθιδρύσει έναν πολυπολιτισμικό πολτό, όπου η κάθε εθνότητα αλλοδαπών, πέραν από τις διαφορές τις οποίες θα διατηρούν μεταξύ των, θα διεκδικούν και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης επί ελληνικών εδαφών.

Η Ελλάς διαμελίζεται, η Ελλάς απόλλυται και η  πλειοψηφία των πολιτικών, παρεκτός ελαχίστων, συντάσσεται αναφανδόν, προφανώς έναντι τριάκοντα αργυρίων ή λόγω αγνοίας προς το επαπειλούμενο έγκλημα το οποίο εντός ολίγου τείνει να καταστεί οργανωμένο τετελεσμένο έγκλημα εις βάρος της Πατρίδας μας.

Το μεταναστευτικό δεν έχει την πτυχή μόνον του ανθρωπισμού, καμία άλλη χώρα δεν έχει ανθέξει τέτοιο ποσοστό αλλοδαπών με τόσες ανομοιογένειες και πολύ φοβούμαι ότι τα ως άνω καθίστανται ήπια σενάρια εξελίξεως του μείζονος αυτού ζητήματος, υπό την έννοια, να μην δημιουργηθούν εμπόλεμες συρράξεις δια την επιβολή και διεκδίκηση εθνικών διεκδικήσεων, υπό των μετανταστών.

Ας αφυπνισθούμε και συνειδητοποιήσουμε με ενάργεια, κρίνοντας από τα γεγονότα και αξιολογώντας συνθετικά από τα πολιτικά τεκταινόμενα τις μέλλει γενέσθαι εις την πυορροούσα  και λαβωμένη πατρίδα μας.

Η μόνη ελπίς ο Θεός και η κριτική ανάλυση των ζητημάτων, αγώνας και ανάνηψη, νυν εν παντί και πάντοτε και υπέρ πάντων ο αγών !