Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

π. Θεόδωρος Ζήσης, «Η εικόνα του αξίου επισκόπου στις ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου» μέρος Α΄ Β΄

ΜΕΡΟΣ Β' 

΄
ΜΕΡΟΣ Α΄