Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Επιστολή γ. Σάββα Λαυριώτη σε όσους διέκοψαν το Μνημόσυνο του Ρώσου Πατριάρχη και επισκόπων της Μολδαβίας

Παρακαλοῦμε τούς ἅγιους ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καί ἰδιαίτερα τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ρωσσίας, νά ἀναιρέσουν ὅλα τά ἀνορθόδοξα κείμενα, καί νά ὁμολογοῦν Τόν Χριστό, γράφοντας δημόσια τίς θέσεις τους, ὅπως οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἑλλάδος καί Κύπρου ἤδη ἔκαναν.

Πηγή: "Κατάνυξις"
Sf.-Marea-Lavra-300x226.jpgΣεβαστοί Πατέρες καί δελφοί ν Χριστ.
πληροφορήθημεν τι εραρχία τς κκλησίας τς Ρωσίας στήν Σύνοδο πού λαβε χώρα στίς 2-3 Φεβρουαρίου 2016 ψήφισε μόφωνα τι τά προπαρασκευαστικά γγραφα στήν παρούσα μορφή τους γιά τήν γία καί μεγάλη σύνοδο δέν παραβιάζουν τήν αθεντικότητα τς ρθοδόξου Πίστεως καί δέν ρχονται σέ ντίθεση μέ τήν κανονική παράδοση τς κκλησίας.
Μέ λη τήν ταπείνωση καί γάπη καί μέ τόν ζήλον πρός τήν κοινή μας ρθόδοξη Πίστη, εμαστε νοχλημένοι πό ατήν τήν νακοίνωση τς γιωτάτης κκλησίας τς Ρωσίας, πειδή τά προπαρασκευαστικά γγραφα γιά τήν γία καί μεγάλη σύνοδο, πού πογράφηκαν πό προκαθημένους
τν ρθοδόξων κκλησιν, χουν πολλά δογματικά καί κανονικά λάθη. δη πάρχουν σοβαρές κριτικές γιά ατά τά κείμενα πό μεγάλες θεολογικές προσωπικότητες τς ρθοδοξίας πως εναι Μητροπολίτης Λεμεσο θανάσιος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου ερόθεος Βλάχος, Μητροπολίτης Πειραις Σεραφείμ, Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών, Πρωτοπρεσβύτερος καί καθηγητής θεολογίας Θεόδωρος Ζήσης, καθηγητής Θεολογίας στό ριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης λλά καί πολλοί λλοι γκριτοι θεολόγοι, καθηγητές, ερες, μοναχοί καί γιορείτες γέροντες.
κτός πό ατές τίς φωνές πάρχει καί  πόφαση τς κκλησίας τς Γεωργίας, πού ποσύρει τό ρθρο «ο σχέσεις ρθοδόξου κκλησίας μέ τόν πόλοιπο Χριστιανικό Κόσμο» λλά καί λλα ρθρα μέσα σέ ατά τά κείμενα. Ο μοναχοί το γίου ρους νησυχον γιά ατά τά γγραφα καί πολλοί θά διακόψουν τό μνημόσυνο καί τήν κοινωνία μέ τόν Οκουμενικό Πατριάρχη, σέ περίπτωση πού ατά τά γγραφα θά πισημοποιηθον στήν γία καί μεγάλη Σύνοδο. πως γνωρίζετε τό γιον ρος διέκοψε τό μνημόσυνο το Πατριάρχη θηναγόρα, ποος κανε τήν λεγομένη ρση τν ναθεμάτων μέ τήν Παπική παρασυναγωγή. Ο Μοναχοί το γίου ρους ετε εναι πό κελλιά εἴτε πό Μοναστήρια Σκήτες, νησυχοῦν καί μόνο μέ τήν δέα μίας μεγάλης καί γίας πανορθοδόξου Συνόδου. ν πρώτοις πειδή ατός ρος γία καί μεγάλη Σύνοδο δέν πάρχει στήν ρθόδοξο κκλησία, λλά χουμε μόνον τοπικές καί Οκουμενικές Συνόδους. Ατή τήν γία καί μεγάλη σύνοδο, τήν τοποθετούν πάνω πό τό Εαγγέλιον καί τούς γίους Πατέρες, τίς Οκουμενικές καί τοπικές Συνόδους, καί τό συνοδικόν τς ρθοδοξίας.
ξία το συνοδικο τς ρθοδοξίας πού κεί πάρχουν λα τά ναθέματα γιά τούς αρετικούς λων τν αώνων εναι διαχρονική γιά τήν κκλησία το Χριστο. Μία Σύνοδος πού δέν ναγνωρίζει τήν σύνοδο το γίου Φωτίου το Μεγάλου, καί το γίου Γρηγορίου το Παλαμ, (σύνοδος γιά τήν ριδα τν συχαστν) ς Οκουμενικές καί δέν ναγνωρίζουν τίς γκυκλίους τν νατολικν Πατριαρχν ναντίον τν Παπικν καί τν Προτεσταντν μέχρι τόν 19 αώνα, δέν μπορε νά χει τήν ξίωση αθεντίας στά θέματα τς Πίστεως, πως φιλοδοξε ατή σύνοδος. Γνωρίζουμε στήν στορία τς κκλησίας τι πῆρχαν πολλές ληστρικές Σύνοδοι, πού εχαν τήν ξίωση νά εναι νώτατοι κριτές καί αθεντίες στά θέματα πίστεως. Μέ λλα λόγια θέλουν νά φαρμόσουν στήν κκλησία, να καινούργιο σύστημα, μεταπατερικό μέ παπική προέλευση, πού  Πάπας ντικαθίσταται πό τήν λεγομένη πανορθόδοξο σύνοδο, προστάζοντας exkathedra στήν κκλησία, χωρίς νά διαλέγεται μέ τό πλήρωμα τς κκλησίας.
ποιος δέν θά συμφωνε μέ ατούς θά εναι ατόματα καταδικασμένος μέ φορισμό, καθαίρεση καί ποκλεισμό πό τήν κκλησία. «κκλησία» δηλαδή, προσδιορίζεται κατ’ ατούς ς μία μάδα πισκόπων καί πατριαρχν πού ν τ νότητι ατν χουν τό λάθητο το Πάπα. Ατό σημαίνει τι ντί νά πάρχει καθολικότητα, θέλουμε μία σύνοδο μέ μαγικές διότητες, πού μόνον πειδή νομάζεται μεγάλη καί γία, ατομάτως θεωρεῖται καί λάθητη, καθώς καί πάπας τς Ρώμης. Κάθε τοπική Οκουμενική Σύνοδο, εναι ρθόδοξη καί κατανοεται πό τό πλήρωμα τς κκλησίας μόνον άν εναι πόμενη τν προγενεστέρων γίων Οκουμενικν καί τοπικν Συνόδων.
Σέ λλο ρθρο πό τά προπαρασκευαστικά γγραφα, γίνεται λόγος γιά τήν παρουσία τς ρθοδόξου κκλησίας στό ΠΣΕ. Παρουσία τς ρθοδόξου κκλησία ς μέλος στό λεγόμενο ΠΣΕ εναι παράδεκτη γιά μς, πειδή ρθόδοξη κκλησία κατατάσσετε καί θεωρεται ς μία πό τίς πολλές μάδες τν προτεσταντν το ΠΣΕ. λλά στήν πραγματικότητα μς θεωρον κατώτερη κκλησία πό τίς διάφορες προτεσταντικές μολογίες (κκλησίες γιά ατούς) πειδή δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε καί νά δεχθοῦμε τούς μοφυλοφιλικούς γάμους, καί τίς χειροτονίες τν γυναικν.
Σέ λλο ρθρο γίνεται ναφορά γιά τούς μικτούς γάμους. Ατοί ο γάμοι δέν εναι ποδεκτοί πό τήν κκλησία, ο κανόνες τν Οκουμενικν Συνόδων εναι ξεκάθαροι. Δέν μπορε νά πάρχει νωσις σέ κάτι πού δέν νώνεται. ντρας καί γυναίκα πρέπει νά εναι Χριστιανοί ρθόδοξοι. Τό θεμέλιο το γάμου εναι κοινή πίστη στήν λήθεια πού διαδίδεται καί στίς πόμενες γενεές.
πό κκλησιολογικς πλευρᾶς, στό κείμενο πικρατε σύγχυση καί γίνεται φανερό τι πικρατε ς ν σόπτρ διδασκαλία τς Β΄ Βατικανείου Συνόδου, γιά τό θέμα τς κκλησίας. Δηλαδή, τι λες ο Χριστιανικές μολογίες βρίσκονται σέ μία όρατη νωση μέ τήν ρθόδοξη κκλησία, καί μέ κάποιο τρόπο «τό γιον Πνεύμα, συμπληρώνει ατό πού λείπει σέ ατές τίς μολογίες πού θεωρονται "λλειμματικές κκλησίες"». πως λοιπόν ποστηρίζουν, λες ο χριστιανικές μολογίες πού πιστεύουν στήν γία Τριάδα, καί στόν ησο Χριστόν ς νσαρκωμένο Λόγο το Θεο, εναι μέλη τς Μις, γίας, Καθολικς και ποστολικς κκλησίας το Χριστο. Χρησιμοποιοῦν ς πιχείρημα τίς κατ’ οκονομία ποφάσεις Οκουμενικν Συνόδων, πού δεχόμαστε κάποιες μάδες αρετικν στήν κκλησία μόνον μέ τό Χρίσμα μόνον μέ τήν μολογία Πίστεως, μετατρέποντας τήν οκονομία σέ δόγμα καί κρίβεια, καί συμπεραίνοντας (μεταπατερικά) τι ατές ο αρετικές μάδες πού προέρχονται εναι κανονικές κκλησίες. Στήν κκλησία μως, ταν χρησιμοποιεῖται οκονομία δέν σημαίνει σέ καμμία περίπτωση πώς ατή ντικαθιστᾶ καθ’ λα τήν κρίβεια. κκλησία δέν χει καμμία σχέση μέ τίς αρέσεις. Ο αρέσεις εναι τά κλαδιά πού ποκόπηκαν πό τήν μπελλο (κκλησία), πού ξεραίνονται καί τελικς καίγονται μέ τήν ποκοπή μέσω τν ναθεμάτων τς κκλησίας. Ατή νεοπατερική διδασκαλία εναι κκλησιαστική αρεση καί πρέπει νά καταδικασθε πό ρθόδοξη Σύνοδο.
Ατά τά προπαρασκευαστικά γγραφα γιά τήν γία καί μεγάλη Σύνοδο, δέν λλάζουν τό πασχάλιο, οτε τό κκλησιαστικό μερολογιο, οτε τίς ρθόδοξες νηστεες, δέν λλάζουν τίς ερές κολουθίες, τήν διδασκαλία γιά τόν Μοναχισμό καί τήν παρθενία, λλά λλάζουν κάτι πιό σημαντικό πό ατά. λλάζει δια διδασκαλία, τό τί σημαίνει κκλησία. Διαφθείρουν τό κκλησιαστικό δόγμα, καί δέν πάρχει τίποτε πιό σοβαρό καί πικίνδυνο πό ατό.
γαπητοί Πατέρες καί δελφοί, νέργειά σας, νά διακόψετε τό μνημόσυνο το Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρωσίας, καί τν ρχιερέων τς κκλησίας τς Μολδαβίας εναι ξια παίνων. κπληρώνει τήν ντολή το ποστόλου Παύλου, πού μς ναφέρει «κα άν μες γγελος ξ ορανο εαγγελίζεται μν παρ' εηγγελισάμεθα μν, νάθεμα στω». (Γαλάτας α΄ 8). Δέν κάνατε τίποτε περισσότερο, πό τό νά φαρμόσετε τόν 15ο κανόνα τς πρωτοδευτέρας Οκουμενικς Συνόδου, ες νδειξιν διαμαρτυρίας χρι καιρο, ως νά ποφασισθε σέ σύνοδο καταδίκη τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο, παύοντας τό μνημόσυνον μόνον μέ τούς πισκόπους πού δημόσια κηρύττουν τήν παναίρεση καί χουν τό ατό φρόνημα. Καί τό γιον ρος μως, φάρμοσε τό διον κατά καιρούς, διά νά προστατευθε πό τούς αρετικούς καί τίς αρέσεις.
Σς παροτρύνουμε νά ντείνετε τόν πνευματικό σας γώνα, χοντας καρδιακό πόνο γιά τά τεκταινόμενα καί τήν μεγάλη ποστασία το ρθοδόξου κόσμου πό τό πραγματικό καί ληθινό πνεῦμα το Εαγγελίου, πού δυστυχς μολύνει πατριάρχες, ρχιερες, μοναχούς, ερες, μέχρι καί σκητές. Μέ τήν διακοπή μνημοσύνου, βάλατε τὸν δάκτυλο πί τόν τύπον τν λων, γιά νά στρέψετε τήν προσοχή τν γίων πισκόπων πρός σς καί ν τέλει νά συζητηθε συνοδικς πόσυρση τν μή ρθοδόξων κειμένων, καί τν ναθεματισμό λων τν οκουμενιστικν καί αρετικν διδασκαλιν μέσα στά κείμενα τς πανορθοδόξου, πού μέ πονηρό τρόπο διατυπώνονται καί τσι εναι δυσδιάκριτα κόμα καί πό θεολόγους.
Μέ τήν διακοπή το μνημοσύνου δέν σημαίνει πώς ποκόβεσθε πό τήν κκλησία, τι γίνεσθε σχισματικοί. Οτε τι δέν πακούετε σέ ατήν, λλά ντιθέτως, τώρα βρίσκεσθε σέ τελεία πακοή πρός τήν Μία κκλησία καί πόμενοι τς διδασκαλίας τν γίων Πατέρων, πού διέκοπταν τό μνημόσυνο Πατριαρχν καί Συνόδων, ταν ατές δίδασκαν λλότρια τς ρθοδόξου Πίστεως. Χάρη τς ερωσύνης δέν ποχωρε μαγικ τ τρόπ πό ατούς πού μολογοῦν ρθόδοξα, καί καμμία καθαίρεση δέν εναι γκυρη ταν σες κατέχετε τήν λήθεια.
Παρακαλομε τούς γιους ρχιερες τς κκλησίας τς Ρωσσίας καί διαίτερα τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ρωσσίας, νά ναιρέσουν λα τά νορθόδοξα κείμενα, καί νά μολογοῦν Τόν Χριστό, γράφοντας δημόσια τίς θέσεις τους, πως ο Μητροπολίτες τς λλάδος καί Κύπρου δη καναν.
Μέ πολύ πόνο ψυχς, προσευχόμαστε νδακρεις στόν Κύριόν μας ησο Χριστόν, πού γιά Ατόν ρθαμε στήν ρημο το γίου ρους, νά νικήσει πάλι ρθοδοξία, καί νά καταισχυνθούν ο αρέσεις καί ο αρετικοί πό μς τούς ρθοδόξους.
Μέ ἀγάπη ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Γέρων Σάββας Λαυριώτης, Ἱερά Μονή Μέγιστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Γαβριήλ,  Ιερό Κελλί  "Αγ. Χριστοδούλου"  Ιερά Μονή  Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους

Μοναχός Δαμιανός, Ιερά Μονή Χιλανδαρίου   fix:+302377-023754 - fax:+302377-023762