Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Εβλασφήμησεν ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως;

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΦΑΝΤΑΖΟΤΑΝ, ότι Ορθόδοξος Πατριάρχης και μάλιστα της Κωνσταντινουπόλεως θα αποτολμούσε ποτέ, να ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΕΙ προς τον αβάπτιστον μέγα Αιρεσιάρχη Πάπα της Ρώμης!    


Γράφει  ο  Πρεσβύτερος  Ευστάθιος  Κολλάς,  ἐπίτιμος Πρόεδρος  Ι.Σ.Κ.Ε

 
    ΔΥΣΤΥΧΩΣ, συνέβη και αυτό το απίθανο έγκλημα στις ημέρες μας, σε βάρος της Ορθοδόξου κατά ανατολάς Εκκλησίας του­ θεανθρώπου Σωτήρα μας Ιησού­ Χριστού­, που τη­ν ίδρυσε με το Τίμιον, Πανάγιον και Ζωήρητον Αίμα Του. Και το διέπραξε, αυτό το έγκλημα, σε βάρος της "αμωμήτου αυτής Εκκλησίας μας", αδίστακτος, και κατά φημισμόν πλέον, αναφερόμενος ως Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κ. Βαρθολομαίος Αρχοντώνης. (Άπαγε της βλασφημίας).


   Ο Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗΣ αγνόησε, ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙΘΕΛΙΚΑ, τους πάντας, και τους αγνοεί εισέτι, παρ’ ότι σύμπας ο Ορθόδοξος κόσμος διαμαρτύρεται έντονα, και με στεντόρειες φωνές και ηρωϊκές ενέργειες και πράξεις τους, για το θλιβερό κατάντημά του, αλλά προσέτι, και Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι, Επίσκοποι, Τίμιον Πρεσβυτέριον, και ο Μοναχισμός της Εκκλησίας του Χριστού, έχουν ξεχωρίσει τ­ην στάση τους απέναντι σ’ αυτόν τον υπόδικον αιρέσεων Βαρθολομαίον Αρχοντώνη. 


   ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ, ο κ. Βαρθολομαίος Αρχοντώνης, και με τη­ν αντίχριστη συμπεριφορά του, έναντι της Μίας, Αγίας, Καθολικής, και Αποστολικής, κατά Ανατολάς, Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Θεανθρώπου Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, δεν ακολούθησε τη­ν γενναία στάση έναντι του Παπισμού, του­ Αγίου Μάρκου το­υ Ευγενικού­, αλλά, όλως ενσυνείδητα, αυτομόλησε, ( ω της αθλιότητος)…

"Ο.Τ."