Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΑΓΙΑ»!!! ΜΙΑ ‘’ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΗ’’ ΜΕΛΕΤΗ.ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ // ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ!

[Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 3/7/2016 ].  Οι Αγιορείτες Πατέρες με την ανοικτή Επιστολή τους,  << Προς: Την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, Τούς είκοσι καθηγουμένους μετά των συνοδιών αυτών, Και προς ενημέρωσι του Χριστεπωνύμου Πληρώματος της Εκκλησίας >>…. μας βοηθούν να διαπραγματευτούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σχετικό με τις θέσεις και τις απόψεις που διατυπώνουν πολλοί κληρικοί και λαϊκοί της πόλης μας, για την Σύνοδο της Κρήτης.  Απλανής οδηγός μας στο επιχείρημα αυτό θα είναι τα γνωστά και πολύ διαδεδομένα λόγια του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας, π. Θεόκλητου. [FLASHE της Δ. Μακεδονίας (15/4/2016)].
Οι απόψεις τους, αλληλοσυμπληρώνουν, συνθέτουν, και αναδεικνύουν ένα μείζον πρόβλημα που έχει να κάνει με τη θέση και τον ρόλο των λαϊκών  στα Εκκλησιαστικά πράγματα. Προσοχή! Θεμέλιος λίθος της προβληματικής μας αποτελεί η παρακάτω διαπιστωμένη ( δυστυχώς, από λίγους Ορθοδόξους Ιεράρχες μας αλλά και ευτυχώς από όλους σχεδόν τους απλούς  Αγιορείτες  Πατέρες μας), άποψη και θέση:  «Δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση του ορθοδόξου πληρώματος· αντίθετα υπήρχε απόκρυψη των αποφασιζομένων κατά την προσυνοδική διαδικασία… Δεν εκφράζει (έτσι η Σύνοδος) την αγιοπνευματική εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος»!!! Πράγματι, ακόμη και οι Ιερείς μας δεν γνώριζαν… αλλά και ακόμη δεν γνωρίσουν!!! Λένε, ακόμη και σήμερα: Η Εκκλησία θα μιλήσει!!! Ας είναι.
  «Μη κρίνετε κατ’ όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (Ιωαν.7,24).
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, λαϊκοί, ιερείς και Αρχιερείς. Μην κρίνετε επιφανειακά αλλά να κρίνετε με σωστά κριτήρια! Αυτό που επιθυμούμε και ποθούμε είναι η κάθαρση της Εκκλησίας από παντός στοιχείου που την κατασπιλώνει, είτε λαϊκού, είτε κληρικού και ταυτόχρονα επιθυμούμε την αναζωπύρωση του προφητικού και διδασκαλικού χαρίσματος, του πιστού λαού μας. Ο σύγχρονος ρόλος των λαϊκών μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αλλά και μέσα στο σύγχρονο κόσμο αποτελεί μεγάλο και νευραλγικό εκκλησιαστικό πρόβλημα και είναι απαράδεκτο από άμβωνα να ακούγονται «φωνές» που εκφράζουν απόψεις αιρετικές, απόψεις που ‘’βαρλαμίζουν’’! Ακούσαμε από άμβωνα να κηρύττουν ότι «αν σπούδασες αρχιτέκτονας, μίλα για αρχιτεκτονική και αν είσαι χτίστης μίλα για ντουβάρια». Εν ολίγοις «μην μιλάς για την Πίστη αφού δεν έχεις σπουδάσει θεολογία»! Άλλη πάλι σχετική «φωνή» διετύπωσε τα εξής: «Εάν θέλω να διορθώσω ένα (θεολογικό) κείμενο, ορθογραφικά ή συντακτικά, θα συμβουλευτώ ένα φιλόλογο και αν θέλω να χτίσω ένα τοιχίο θα συμβουλευτώ ένα οικοδόμο… και αν ένας οικοδόμος μου πει ‘’φιλολογική’’ γνώμη, θα του πω,  κοίτα το ντουβάρι’  εάν είναι στραβό»!

Επίσης άλλο απαράδεκτο που εμφανίζεται έντονα σήμερα –και το τόνιζε πριν από πολλά χρόνια ο καθηγητής της Δογματικής Π. Τρεμπέλας– είναι γνωμικά του τύπου «θα μιλήσει η Εκκλησία» , «θα αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος και θα μας πουν τι να πράξουμε»! Τέτοιες θέσεις προσβάλλουν την Εκκλησία του Χριστού και μόνο. Όλα τα παραπάνω γνωμικά είναι απαράδεκτα, γιατί την Εκκλησία δεν την αποτελούν ούτε μόνο οι Ιερείς (Ιεροκρατία = παπισμός με την «Υψηλή Εκκλησία»  των Ιερέων και την «Χθαμαλή, χαμηλή Εκκλησία» του όχλου, που δεν γνωρίζει τα της πίστεως κατορθώματα!), ούτε πάλι μόνο οι λαϊκοί (λαοκρατία = Προτεσταντισμός, που δεν δέχεται τα 7 μυστήρια, μαζί και την Ιεροσύνη, και που είναι* το αντίθετο του παπικού κράτους, δηλαδή το κράτος των λαϊκών!).
Τέτοιες θέσεις προσβάλλουν την Εκκλησία του Χριστού και μόνο. Την Εκκλησία του Χριστού, την αποτελούμε όλοι μαζί οι Ορθόδοξοι, ο πιστός λαός του Θεού, Κληρικοί και λαϊκοί! Αυτός ο πιστός  λαός του Θεού, ακόμη’  και εάν μείνουν δύο ή τρείς πιστοί σ’  όλον τον κόσμο ( σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας συνείδηση), αυτοί λοιπόν, όταν είναι ενωμένοι με τη Κεφαλή της Εκκλησίας μας, τον Ιησού Χριστό…  αυτοί και μόνο αποτελούν το ένα σώμα της Εκκλησίας! (Εκκλησία = Σώμα Χριστού)….. Και όσα λέμε τα εννοούμε, γιατί και «εμείς» έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, που «ήλθε στον κόσμο να καλέσει αμαρτωλούς, από τους οποίους ο πρώτος είμαι εγώ» (Α΄ Τιμ. α΄ 15), καθώς λέγει και ο απόστολος των εθνών Παύλος!
Απαντούμε έτσι, με την σειρά μας ,στους σύγχρονους «Ιουδαίους» (δια στόματος Π. Τρεμπέλα) ότι για την αναζωπύρωση του Χαρίσματος δεν είναι απαραίτητη η φοίτηση σε Θεολογικές σχόλες και ακαδημίες, «ουδέ η κατοχή πτυχίου τινός ακαδημαϊκού κατασφαλίζει την αναζωπύρωσιν ταύτην. Αυτή συντελείται δι’ επιμελούς, συνεχούς και μεθ’ ολονέν αύξοντος ζήλου ακορέστου μελέτης του Θείου νόμου κατά τον Θεόπνευστον ψαλμωδόν λέγοντα: "εν τω νόμω Κυρίου μελετήσει ημέρας και νυκτός" [Ψαλμός 1,2]. Συντελείται δια της προσλήψεως της Πατερικής σοφίας, ην προσπορίζει η άοκνος έγκυψις εις τα συγγράμματα τούτων αλλά και δια της, εν προσευχή, θερμή συνεχούς εκζητήσεως του Θείου φωτισμού, όπως καθοδηγή τον την χειροτονίαν λαβόντα εις πάσαν μεν αλήθειαν, εις ορθήν δε κρίσιν και εκτίμησιν των πραγματικών αναγκών της Εκκλησίας, προς σώφρονα και θεοφιλή διακυβέρνησιν αυτής. Τούτου μη γινομένου και μη αναζωπηρών αυτό, όπως ίδη αυτό μεν σβεννύμενον εν εαυτώ ολοτελώς, ευατόν δε εκπίπτοντα της αληθείας και προδίδοντα ταύτην» (Οι λαϊκοί εν τη Εκκλησία, Σωτήρ 1976).
Μετά από αυτά, προχωρούμε συνθέτοντας τις δύο παρακάτω ορθοδοξότατες φωνές:
Α > Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας, π. Θεόκλητος  είπε:  [Εν όψει της Μεγάλης Συνόδου]: «Έστειλα ένα μεγάλο Υπόμνημα στην Ιερά Σύνοδο με τις απόψεις μου….».
 Β> Η ανοικτή Επιστολή των  Αγιορειτών Πατέρων [Εν Αγίω Όρει τη 20/6/2016 (3/7/2016 ν. ημερ.),  έγραψαν: «Μελετήσαντες μετά πάσης προσοχής τα κοινοποιηθέντα τελικά κείμενα της λεγομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, καθώς και τις απαντήσεις εγκρίτων θεολόγων και μητροπολιτών, προαγόμεθα όπως εκθέσωμεν τα ακόλουθα…». 
1Η ΜΕΛΕΤΗ: Α > Στη συνέντευξή του, ο Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, είπε: «Γράφω εκεί ότι θεωρώ κόκκινες γραμμές: 1ον  Να κρατηθεί ατόφια η Ορθοδοξία και να μην θιγεί».
Β> Οι  Αγιορείτες  Πατέρες έγραψαν: «Μελετήσαντες μετά πάσης προσοχής τα κοινοποιηθέντα τελικά κείμενα της λεγομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, καθώς και τις απαντήσεις εγκρίτων θεολόγων και μητροπολιτών, προαγόμεθα όπως εκθέσωμεν τα ακόλουθα. Το συμπέρασμα που αβίαστα εξάγεται εκ της μελέτης των είναι ότι τελικώς η σύνοδος αυτή αποδεικνύεται αντορθόδοξη, ληστρική και αιρετική».
 2Η  ΜΕΛΕΤΗ: Α> Ο π. Θεόκλητος είπε:  «2ον  Οι άλλες ομολογίες να μην ονομάζονται "Εκκλησίες", διότι λέει το Σύμβολο της Πίστεως: "Ομολογώ... εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν" που είναι η Ορθόδοξος».
 Β> Οι  Αγιορείτες  Πατέρες έγραψαν:  « Επετεύχθη τελικά ο στόχος της εκκλησιαστικοποιήσεως των αιρέσεων, δηλαδή έγινε δεκτό ότι ο Παπισμός καθώς και λοιποί αιρετικοί είναι Εκκλησιές και όχι αιρέσεις….  Νομιμοποιεί (η Σύνοδος) επίσημα και συνοδικά την παναίρεσι του Οικουμενισμού…. Αναγνωρίζει το Προτεσταντικό λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών( γι’ αυτό και ήταν ήδη έτοιμοι οι Προτεστάντες, για να μοιράσουν (δώρο σε κάθε σπίτι) τόνους «Αγίας Γραφής»)….  Παραγκωνίσθηκε και αγνοήθηκε ο ρόλος του Μοναχισμού, και ιδιαίτερα η στάση των Αγιορειτών έναντι του Παπισμού και του Οικουμενισμού (ήδη έχουν αρχίσει οι διώξεις Μοναχών!)».
3Η  ΜΕΛΕΤΗ: Α>  «3ον  Να αναγνωριστούν δύο Μεγάλες Σύνοδοι που καταδίκασαν τον Παπισμό: η 8η και η 9η, που ο λαός τις ονόμασε Οικουμενικές. Είθισθαι, όταν γίνεται μια Μεγάλη Σύνοδος, να αναγνωρίζει τις αποφάσεις και προηγουμένων Μεγάλων Συνόδων» (π. Θεόκλητος).
Β> Οι  Αγιορείτες  Πατέρες έγραψαν:  «Ακολούθησε καινοφανείς μεθοδεύσεις στην θεματολογία και τις πρακτικές της…. Δεν εκφράζει την αγιοπνευματική εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος… Δεν ακολουθεί την αγιοπατερική Παράδοση της Εκκλησίας, μιας και δεν έγινε εξ’ αρχής αναγνώριση όλων των προηγουμένων συνόδων, και κυρίως αναγνώριση ως Οικουμενικών συνόδων της 8ης και της 9ης…  Καταλύει αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων. («Η σύνοδος αυτή αποδεικνύεται αντορθόδοξη, ληστρική και αιρετική»)!!!
4Η   ΜΕΛΕΤΗ: Α>  -[Στη Μεγάλη Σύνοδο] Έπρεπε ο καθένας [Αρχιερεύς] να έχει ψήφο. Αυτοί δεν δίνουν ψήφο. Είναι μια ψήφος [μόνο] του αρχηγού [της αντιπροσωπείας της κάθε Εκκλησίας] (π. Θεόκλητος).
Β> Οι  Αγιορείτες  Πατέρες έγραψαν:  «Ακολούθησε καινοφανείς μεθοδεύσεις στην θεματολογία και τις πρακτικές της…  Απέκλεισε τους Επισκόπους και κατέλυσε την Ορθόδοξη συνοδικότητα και εν γένει χρησιμοποιήθηκαν αντορθόδοξοι μέθοδοι στον τρόπο λειτουργίας της».
5Η    ΜΕΛΕΤΗ: Α>  - Είμαστε κατά του Παπισμού και κατά της παγκοσμιοποιήσεως. Τέρμα! Κόκκινη γραμμή!  Ήμασταν ένα δένδρο και αυτοί [Οι Παπικοί] αποκόπηκαν», Α> > - Η ΔΙΣ θα μαζέψει όλες τις γνώμες των επισκόπων της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα τις επεξεργαστεί η Γραμματεία της και θα τις μεταφέρει στη "Μεγάλη Σύνοδο"» (π. Θεόκλητος).
Β> Οι  Αγιορείτες  Πατέρες έγραψαν:  «Σύμφωνα με το τελικό κείμενο, “Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον” της λεγομένης “Αγίας και Μεγάλης Συνόδου’’, στη παράγραφο 6 αναφέρεται ότι: «Η Ορθόδοξος Εκκλησιά  αποδέχεται την ιστορικήν ονοµασίαν των μη ευρισκομένων εν κοινωνία μετ’ αυτής άλλων ετεροδόξων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών.  Αποδεχομένη έτσι η Σύνοδος ότι ο Παπισμός είναι Εκκλησιά, συναποδέχεται και τις αποφάσεις των θεολογικών διαλόγων μετά των παπικών, οι οποίοι τώρα λαμβάνουν και συνοδικήν ισχύν. Σε αυτούς, όμως, όπως γνωρίζετε, γίνεται αναγνώρισις εκκλησιαστικού χαρακτήρα, αποστολικής πίστεως, αυθεντικών μυστηρίων και αποστολικής διαδοχής στην Παπική Αίρεση (βλ. κείμενα Μονάχου 1982, Μπάρι 1987, Νέο Βάλαμο 1988, Μπαλαμάντ 1993). Εξ αυτής λοιπόν και μόνον της αποφάσεως, αποδεικνύεται ότι ἡ Σύνοδος αυτή έχει εκπέσει της Ορθοδόξου πίστεως και ομολογίας».
Β>>  Οι  Αγιορείτες  Πατέρες έγραψαν: « Καθιερώνει την μεταπατερική θεολογία…. Νομιμοποιεί επίσημα και συνοδικά την παναίρεσι του Οικουμενισμού…. . Αναγνωρίζει το Προτεσταντικό λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών».
6Η   ΜΕΛΕΤΗ: Α>   - Έστειλα μια επιστολή [παραίτησης] στη Σύνοδο: "Σας παρακαλώ να με εξαιρέσετε….. Εξ' άλλου, τις θέσεις μου τις υπέβαλα στην Εκκλησία της Ελλάδος με Υπόμνημα". Και εξαιρέθηκα».  -Εκεί [στην Πανορθόδοξη Σύνοδο] δεν θα μπορούσα να πω και τίποτα. Τί να κάνω;»  (π. Θεόκλητος).
Β> Οι  Αγιορείτες  Πατέρες έγραψαν: «Σεβαστοί Πατέρες,  Μελετήσαντες μετά πάσης προσοχής τα κοινοποιηθέντα τελικά κείμενα της λεγομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, καθώς και τις απαντήσεις εγκρίτων θεολόγων και μητροπολιτών, προαγόμεθα όπως εκθέσωμεν   το ακόλουθο συμπέρασμα που αβίαστα εξάγεται εκ της μελέτης των είναι ότι τελικώς η σύνοδος  αυτή  αποδεικνύεται α αντορθόδοξη,  ληστρική  κ α ι αιρετική, δ ι ό τ ι : Δεν εκφράζει την αγιοπνευματική εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος» !!!
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Ο Αρχιμ. Αθανάσιος Αναστασίου, Προηγούμενος Ι. Μ. Μεγάλου Μετεώρου, στην Επιστημονική Θεολογική Ημερίδα που έγινε στον Πειραιά (Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας,  στην Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη») ανέπτυξε το θέμα:  « Η συμμετοχή του κλήρου και του λαού. Μία Πανορθόδοξη Σύνοδος χωρίς το ορθόδοξο πλήρωμα», και είπε πως*  «δεν είναι πνευματικός αυτός που σήμερα δεν μιλάει για τον Οικουμενισμό, και για την προδοσία της πίστης μας, που επιχειρείται μέσα από αυτήν την Σύνοδο»!!!
Προσοχή! Όσοι δείχνουν παλαιά βιβλία της Εκκλησίας μας και λένε πως ο όρος «Εκκλησίες» υπάρχει ήδη σ’  αυτά…  Ψεύδονται, με την έννοια ότι’  μόνο τα τελευταία 50 χρόνια οι αιρετικοί Οικουμενιστές δίνουν μία άλλη ερμηνεία στον όρο Εκκλησία. Δεν θεωρούν ότι  «Ήμασταν ένα δένδρο και [πως] αυτοί [Οι Παπικοί] αποκόπηκαν»( π. Θεόκλητος)… αλλά ότι’  οι Άγιοί μας πλανήθηκαν και οδήγησαν στον χωρισμό μας, με την παπική «Εκκλησία» και τις άλλες εκατοντάδες «Εκκλησίες» του Προτεσταντικού κόσμου, της πνευματικής αταξίας και ανωμαλίας.
 Οι Οικουμενιστές υποστηρίζουν πως οι αιρετικοί δεν υπήρξαν ποτέ «Αποκομμένοι» από την ¨Μία , αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία» μας (Αοράτος, λένε ήταν ενωμένες όλα αυτά τα χρόνια), και πως ήρθε η ώρα αυτοί οι γνήσιοι κήρυκες της αγάπης να ενώσουν εδώ και τώρα, και να ενώσουν όχι μόνο τις Διαιρεμένες «Εκκλησίες» τους… αλλά και έπειτα να ενωθούν και με κάθε άλλη πίστη και με κάθε απλό και καλόβουλο άνθρωπο, τον οποίο ήδη έχουν βαπτίσει(!), στο πλαίσιο της πανδημίας - Πανθρησκείας τους, με το όνομα: « Άνθρωπος  καλής  θελήσεως»!!!  ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  ΠΑΝΩ  ΑΠΟ 300 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΠΙΣΤΩΝ, ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ, ΕΚΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΚΟΥΣΑΜΕ!  Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  [+ Σύναξις του ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ :(Εις μνήμη των θαυμάτων και ευεργεσιών του Αρχαγγέλου οι χριστιανοί συνηθροίζοντο και εώρταζον]).
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ, ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ