Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Μέ πρόφαση την πρόληψη της τρομοκρατίας αναπτύσουν συστήματα Μαζικής Παρακολούθησης

Ποιές είναι οι συνέπειες από την ανεξέλεγκτη, μαζική, κρατική συλλογή προσωπικών δεδομένων; Γίνεται πάντα νόμιμα και για το καλό μας;

Τρομοκρατία και Συστήματα Μαζικής Παρακολούθησης

Ποιές είναι οι συνέπειες από την ανεξέλεγκτη, μαζική, κρατική συλλογή προσωπικών δεδομένων; Γίνεται πάντα νόμιμα και για το καλό μας;
Πόσο προστατεύεται η προσωπική ζωή των πολιτών από παράνομες πρακτικές του κράτους; Που οδηγούνται οι κοινωνίες όταν χρησιμοποιούνται προγράμματα μαζικής καταγραφής/ανάλυσης/παρακολούθησης;
Είναι πάντοτε αποτελεσματικά τα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης; Απέτρεψαν τρομοκρατικές επιθέσεις;
Με την μαζική παρακολούθηση τηρείται η αρχή της αναλογικότητας;
Είναι σωστό ή λάθος το επιχείρημα "δεν έχω τίποτα να κρύψω, οπότε δεν με νοιάζει εάν με παρακολουθούν";
Ένα εξαιρετικό video για τις πρακτικές παρακολούθησης που εφαρμόζει το κράτος και το προς τι κοινωνίες οδεύουμε…