Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ